Kettős identitás, párhuzamos világok, beolvadás – kisebbségi lét Kolozsváron
Vissza

Kettős identitás, párhuzamos világok, beolvadás – kisebbségi lét Kolozsváron

A kolozsvári magyar, örmény és zsidó kisebbségek helyzete volt a témája a Kolozsvár Társaság (KT) által szervezett beszélgetésnek. Meghívottak: Oláh Emese kolozsvári alpolgármester, Bálint Júlia, az Armenia Örmény-Magyar Baráti Társaság elnöke, és Veress Ilka, a kolozsvári Nemzeti Kisebbségkutató Intézet tudományos munkatársa volt. A moderátor szerepét Horváth István, a kisebbségkutató intézet igazgatója vállalta.

A házigazda, Buchwald Péter KT-elnök reményét fejezte ki, hogy e téma kapcsán nem a sérelmek kerülnek ismét elő, ezeket ugyanis máshol kell elmondani. „Kisebbségi mazochizmus” ma itt ismét felsorolni a fájó dolgokat, jegyezte meg, ehelyett inkább a pozitív dolgokra kell összpontosítani.

Horváth István szerint az utóbbi harminc évben a városvezetés hozzáállásának, retorikájának függvényében mindig „másképpen voltunk, vagyunk magyarok.”

- Gheorghe Funar idejében inkább tudtunk magyarok lenni. Amikor provokálnak, akkor könnyű más lenni, hiszen a másságunk okán teszik ezt – mondta. Álláspontja szerint jelenleg a többségi románság toleránsan nyugtázza a másságot, s így azt könnyebb megélni a mindennapokban.

- A politikai életben tapasztalt ellenálláson kívül egyre inkább differenciálódnak azok a léthelyzetek, amelyekben meg kell élni a kisebbségi létünket. Kolozsvár utóbbi 15-20 éve jó példa arra, hogyan alakul át, s jut el egy város arra a szintre, hogy a másságot a többségiek természetesnek vegyék– fogalmazott.

Horváth igazán komoly gondnak a nagyvárosi szórvány helyzetét, azaz a lakónegyedekben élő magyarok állapotát tartja.

- Ők csupán nagy szimbolikus események alkalmával „válnak magyarokká”.  Vajon be tudjuk őket is vonni ebbe a másságba úgy, hogy ezt pozitívumként, s nem valamiféle közösségi nyomásként, görcsösen éljék meg? – tette fel a kérdést a szakember.

„Hétközben magyarok vagyunk, vasárnap örmények” 

A vállalt identitás kérdéséről Bálint Júlia, az Armenia Örmény-Magyar Baráti Társaság elnöke is beszélt. Kifejtette: ő se nem örmény, se nem magyar, hanem örmény-magyar.

- Adott esetben az erdélyi örmények magyarabbak a magyarnál. Hétközben magyarok vagyunk, vasárnap pedig örmények – mondta.

Veress Ilka mindehhez hozzátette: a romániai örmények vonatkozásában szimbolikus etnicitásról beszélhetünk, statisztikai értelemben ugyanis „láthatatlan csoportról” van szó, amely nem rendelkezik intézményhálózattal. A népszámláláskor legtöbben magyarnak vallják magukat, ezért legutóbb alig15 örmény személyt jegyeztek Kolozsváron. Románia vonatkozásában ez a szám 1500.

- Kettős identitásról beszélünk. Vannak székelyörmények, magyarörmények, örménymagyarok. Székelyföldön a románokkal szemben az örmények magyaroknak vagy székelyeknek vallják magukat, a régión belül pedig örményeknek – mondta a szociológus.

Schwartz Róbert, a kolozsvári zsidó hitközség elnöke a hármas, vagy akár többes identitás létezéséről beszélt.

- Romániában élünk, erdélyiek vagyunk, én magyar anyanyelvű vagyok, bár soknak közülünk román az anyanyelve. Nemzetiség szempontjából zsidók vagyunk. Itt ismét felmerül a kérdés, hogy a zsidóság nemzetiség vagy vallás – közölte.

Arról számolt be, hogy Kolozsváron körülbelül 400 személy tagja a zsidó hitközségnek, ezek közül 190 zsidó vagy zsidó származású.  Tapasztalata szerint a kolozsvári zsidóságon belül érezhető egy bizonyos feszültség a magyar és a román anyanyelvűek között.

- Tíz évvel ezelőtt, amikor elnökként először álltam ki a hitközség elé, két nyelven beszéltem. Ez bizonyos körökben megrökönyödést okozott – mondta Schwartz Róbert.

Oláh Emese: továbbra is megsértik jogainkat 

Kolozsvár alpolgármestere elmondta: 1999-ben egy magyar többségű városból, Nagykárolyból érkezett Erdély fővárosába és nagyon meglepődött, amikor megszólították egy autóbuszon, mert magyarul beszélt.

- Kezdetben megszeppentem, de az ösztönös reakcióm az volt, hogy még hangosabban folytattam beszélgetést magyar nyelven. Örvendek annak, hogy már nem kell nap mint nap megküzdenünk jogainkért. Ma már természetes magyarul beszélni a közszállítási járműveken, a köztereken. Identitásunkat és az ezzel járó közigazgatási vonatkozásokat fokozatosan elfogadják a többségiek – jelentette ki a tisztségviselő.

Oláh Emese tapasztalata szerint a polgármester által folyamatosan hangoztatott európaiságnak, multikulturalitásnak, többnyelvűségnek csak az elmúlt években vannak látható jelei. Szerinte Emil Boc polgármesternél a magyar kisebbség irányába tett gesztusait a többségi közösség toleranciájának fejlődése bátorította.

- Elértük például azt, hogy magyar nyelvű szórólapokat nyomtassanak, a jegyautomaták magyarul is tudnak, a tömegközlekedési vállalat és a polgármesteri hivatal honlapján van magyar tartalom is. A többnyelvű helységnévtáblák kihelyezése a civil szféra eredménye, ám az első fokon született bírósági ítélet megfellebbezéséről politikai tárgyalásoknak köszönhetően állt el a polgármester – mondta.

Szerinte továbbra is nemtörődömségből, oda nem figyelés miatt sértik meg sokszor identitásunkat, jogainkat.  Példaként a Szent Mihály Napi Búcsút említette, amikor a városnapok rendezvényeinek kihangosítása miatt – az ígéretek ellenére – megzavarták a szertartást. Veszélyként ítélte meg, hogy a kisebbségi helyzet normalizálódása sok esetben oda vezet, hogy a kolozsvári magyarok közül egyesek a román politikai pártokra szavaznak át, elfelejtve, hogy honnan, milyen úton jutottunk ide.  

Összegzésképpen Horváth István elmondta: Kolozsvár magyarsága sem egységes. Beszélhetünk afféle  „hálózati magyarságról”, amelynek tagjai munkahelyi, baráti és egyéb intézményi kapcsolatokon keresztül egy külön magyar világban élnek.  Ezeknek a személyeknek a román nyelvhasználata csupán a nyilvános szférában jelenik meg. Egy másik réteg viszont a nagy román cégeknél dolgozó magyarok csoportja– vonta le a következtetést a szociológus.

 


EZ ÉRDEKELHETI
KÖZHÍR ROVAT CIKKEI

ROPOGÓS ROPOGÓS

Andrzej Duda nyerte a választást ...
Kína szankciókkal válaszol az ujgurok ...
Épségben olvadtak ki a francia Alpokban ...

NÉPSZERŰ NÉPSZERŰ