Július végéig lehet pályázni a Nyilas Misi Egyesület ösztöndíjára
Vissza

Július végéig lehet pályázni a Nyilas Misi Egyesület ösztöndíjára

Az ösztöndíjra pályázhatnak olyan szülők/gyámok, akiknek igazolhatóan kiváló képességű gyermeke a 2019/2020-es iskolai évben magyar nyelven tanult 6., 7., 8., 9. vagy 10. osztályban, és teljesíti az alábbi feltételeket: a család anyagi helyzete nem teszi lehetővé a gyermek továbbtanulását, az egy főre eső reális jövedelem nem haladja meg a havi nettó 650 RON-t; a szülő vállalja, hogy támogatás esetén legalább érettségiig tőle telhetően biztosítja gyermeke továbbtanulását magyar nyelven; csak olyan tanulók szülei pályázhatnak, akiknek gyermeke legalább 8,50-es általánost ért el 6., 7.,8., 9. és 10. osztályban.

Kérik, ne pályázzanak olyanok, akik rendezett, jó körülmények között élnek, mert ezzel visszaélnek a támogatók szándékával, és az igazán rászorulókat foszthatják meg a támogatástól. Ne pályázzanak vállalkozók, sem olyanok, akik iparosként vagy mezőgazdasági jövedelemből biztosítani tudják családjuk megélhetését!

Az ösztöndíjra 6. osztályt befejezett tanulók szülei is pályázhatnak!

A kedvezőtlen környezetben élő és anyagi gondokkal küszködő családok gyermekei hovatovább kiszorulnak az oktatásból, esély és támogatás híján tehetségek kallódnak el nagy számban. Ennek veszélyét, illetve a tehetséges gyermekek támogatásának fontosságát egyre többen megértik, átérzik, így az egyesület felhívására a világ minden részéről és Erdélyből is sokan csatlakoztak a támogatók körébe. Amennyiben a támogatók részéről a program számára felajánlott adomány folyamatossága lehetővé teszi, egy tanuló ösztöndíja havonként maximum 18 000 forintnak megfelelő támogatást jelent. Az ösztöndíjat magánszemélyek biztosítják, akik személyesen is figyelemmel követhetik a támogatott tanulók tanulmányi előmenetelét, illetve a családok szociális helyzetét. A cél az, hogy a legtehetségesebbek hátrányos helyzetük ellenére is eljuthassanak középiskolába, majd egyetemre. Ezért a pályázati úton elnyerhető támogatás a Tehetségtámogató Program keretében 7., 8., 9., 10. vagy 11. osztályban kezdődik, és amennyiben a támogatás feltételei adottak, érettségiig tart.

A támogatást az egyesület ösztöndíj-bizottsága ítéli oda a felajánlott támogatások és igénylők számától függően, egységes értékelés alapján. A pályázókat az egyesület levélben értesíti a döntésről. A nyertes pályázókkal támogatási szerződést köt, ezt követően az ösztöndíj folyósítása október hónaptól kezdődik, és egy évre szól. Amennyiben jelentős eltérés mutatkozik a pályázati kérelemben feltüntetett jövedelem és a család reális jövedelme között, az egyesület kuratóriuma akár támogatási év közben is megszüntetheti a tanuló ösztöndíját. Abban az esetben, ha a tanuló a szerződésben foglalt tanulmányi és szociális feltételeknek eleget tesz, a támogatási szerződés újrapályázás nélkül a következő évre is meghosszabbítható.

Az egyesület törekszik folyamatosan biztosítani a havi teljes ösztöndíjat, de a személyhez kötött támogatási rendszer bizonytalanságai miatt az évi ösztöndíj teljes összegéért nem tud garanciát vállalni. Az alapösztöndíj felét (108 000 Ft/év) azonban minden ösztöndíjas tanulónak igyekszik biztosítani.

A támogatásban részesülő tanulók munkáját, tanulmányi előmenetelét és a család anyagi helyzetét az egyesület munkatársai családlátogatások során ellenőrzik.

A pályázat kizárólag a 2020/2021-es támogatási évre szóló pályázati adatlapon nyújtható be, amelyhez mellékelni kell az adatlap végén felsorolt dokumentumokat. A pályázati csomag letölthető a www.nyilasmisi.ro honlapról, illetve igényelhető e-mailen a nyilas_misi@yahoo.com címen. A pályázat postai úton nyújtható be az alábbi címre: Asociaţia de Protejare a celor Talentaţi „Nyilas Misi”, 400095 Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr. 2, ap. 3, jud. Cluj. (Kivételes esetben, amennyiben a pályázónak nincs lehetősége postai úton továbbítani a pályázati csomagot, elektronikus formában is fogadjuk azt a nyilas_misi@yahoo.com címen.)

A hiányos pályázatokat az ösztöndíj-bizottság nem veszi figyelembe!

A pályázat részleteiről az alábbi elérhetőségeken lehet érdeklődni: telefonszám: 0264-531153, 0787-671137; e-mail cím: nyilas_misi@yahoo.com; ügyfélszolgálat: munkanapokon 10 és 16 óra között.

A pályázatok benyújtásának határideje 2020. július 31.


EZ ÉRDEKELHETI
KÖZHÍR ROVAT CIKKEI

ROPOGÓS ROPOGÓS

TIFF – Hét nap, tizennégy film
Az elnöki hivatal helyesbített a ...
Sörtermelésben a nyolcadik helyen ...

NÉPSZERŰ NÉPSZERŰ