Javuló tendenciát tükröz a Kolozs Megyei Rendőrség fél éves mérlege
Vissza

Javuló tendenciát tükröz a Kolozs Megyei Rendőrség fél éves mérlege

Elkészült a Kolozs Megyei Rendőrség 2017 első fél évére vonatkozó mérlege, amelynek „vázlatát” az intézmény a helyi sajtóval is megosztotta. A dokumentumból kiderül: 2017-re két fő megelőző programot határoztak meg, egyik a vagyon elleni bűncselekmények számának csökkentését tűzte ki célul, a másik a gyermekkori bűnözés és a kiskorúak áldozattá válásának csökkentését irányozza elő. E programok keretében 240 találkozót és 53 egyéb tevékenységet szerveztek, a vonatkozó információkat mintegy 24 ezer személyhez juttatták el. Külön hangsúlyt fektettek továbbá az időskorúak tájékoztatására, ugyanis ők „sebezhetőségük” miatt gyakran esnek csalások, lopások, de közlekedési balesetek áldozatául is.

A mérleg az előző évek trendjét folytatva pozitív képet mutat, vagyis 2016 hasonló időszakához képest 2,77%-kal csökkent a bűncselekmények kapcsán történő feljelentések száma. A gazdasági bűncselekmények száma 27%-kal volt kevesebb, mindössze a vidéken elkövetett bűnözés esetében tapasztalható számbeli növekedés.

Az összes bűncselekmény több mint 54%-a vagyoni jellegű, ezen belül az esetek mintegy 69%-a lopás. Az utcai bűnözés a bűncselekmények 7,87%-át teszi ki, ezen belül az autóból elkövetett lopások állnak az első helyen 37%-os „részesedéssel”.

Közlekedésbiztonsági szempontból a mérleg szintén pozitív, ugyanis január–júniusban 8-cal kevesebb súlyos baleset történt megyénkben, mint 2016 első hat hónapjában, a balesetben elhunytak száma pedig 2-vel volt kevesebb. A balesetek fő kiváltó okai a gyorshajtás (19%), szabálytalan átkelés (15%), valamint a gyalogosoknak (14%), illetve járműveknek (11%) való elsőbbségadás elmulasztása voltak. A rendőrök 665 közlekedésrendészeti jellegű bűncselekményt jegyzőkönyveztek, és 32 ezer pénzbírságot róttak ki a közlekedési szabályok be nem tartása miatt, továbbá 3123 hajtási jogosítványt és 869 forgalmi engedélyt függesztettek fel vagy vontak be.  
Másfelől, ami a rendőrség napi tevékenységeit illeti, több mint 5000 ellenőrzést végeztek, 242 növelt létszámmal végrehajtott razzia mellett. Lakossági igényre mintegy 15 ezerszer – ebből több mint 11 ezerszer a 112-es sürgősségi számra érkezett hívást követően – szálltak ki helyszínelni, és 2800 petíciót iktattak (ezek nagy része rendbontásra, csendháborításra vonatkozott).

A mérleg arra is kitér, hogy a rendőrség 58 rendőrügynököt alkalmazott az első fél évben, a rendőrtisztek átlagéletkora 39, a rendőrügynököké 36 év.


EZ ÉRDEKELHETI
KÖZHÍR ROVAT CIKKEI

ROPOGÓS ROPOGÓS

Marco Rossi a magyar ...
Csökkent a színtízes vizsgázók száma ...
H-csoport, 1. forduló: Japán ...

NÉPSZERŰ NÉPSZERŰ