Ismét egy igaz emberrel lettünk szegényebbek
Vissza

Ismét egy igaz emberrel lettünk szegényebbek

Ha valakiről, akkor Florentin Crihălmeanu görögkatolikus megyés püspökről, a teológia doktoráról elmondhatjuk, hogy emberként, papként és főpásztorként egyaránt példamutató magatartású, hiteles személyiség volt.

Az 1997. január 6-án Rómában, Szent II. János Pál pápa általi püspökké szentelését követően Florentin Crihălmeanu haláláig a Romániai Katolikus Püspöki Konferencia részéről a Megszentelt (szerzetesi) Élet katolikus intézményeiért felelős főpásztor volt. Abban a megtiszteltetésben volt részem, hogy a Romániai Férfi Szerzetesrendek és Kongregációk Elöljárói országos konferenciája titkáraként több mint 14 éven át közreműködhettem vele.

Számtalan tematikus konferenciát, országos találkozót, tapasztalatcserét szerveztünk együtt, amelyek során szerénységével párhuzamosan megmutatkozott elhivatott papi arcéle, jelentős általános kultúrája, az emberek iránti türelmes szeretete. Több könyvvel és nagyszámú publicisztikai írással gazdagította a katolikus híveket – és nemcsak.

Kiváló kapcsolatteremtő püspökként nagy hangsúlyt fektetett az erdélyi felekezetközi és nemzetiségek közti kapcsolatok ápolására, az ifjúság keresztény nevelésére. A magyarság iránti tisztelete jeléül fontosnak tartotta több eseményen jelen lenni, közülük kiemelkedik Bogdánffy Szilárd vértanú püspök boldoggá avatása 2010 októberében Nagyváradon. Sokszor látogatta és szívesen imádkozott a piarista templomban; mindig hálával említette Denderle József piarista paptanárt, aki az elmúlt rendszerben püspöki utasításra végezte a román ajkú – köztük a kommunista hatalom által egyházuktól megfosztott görögkatolikus – hívek lelkipásztori ellátását.

Újjászervezte a Kolozsvár-szamosújvári Görögkatolikus Egyházmegye intézményeit. Építő főpásztor volt, hiszen többek között új görögkatolikus tanintézményeket, szerzetesházakat, 38 templomot és kápolnát építtetett vagy restauráltatott. Egyike volt azoknak, akiknek köszönhetően a romániai görögkatolikus egyház újjáéledhetett saját hamvaiból.

Valóságos hitvallásként hangoztatta: Jézus napjainkban azt kéri, hogy erősödjünk meg hitünkben! Jövő év augusztus 6-án készültünk megünnepelni megyés püspökké való beiktatásának 20. évfordulóját. Hiszek abban, hogy erre a megünneplésre sor kerül, immár a mennyben.

Szeretett Florentin püspök atya, az általad egy életen keresztül hirdetett örök világosság fényeskedjék neked!


EZ ÉRDEKELHETI
MÁSKÉP(P) ROVAT CIKKEI

ROPOGÓS ROPOGÓS

Közel harmincezer vakcina érkezik ...
Boc túlfeszíti a húrt
CFR 1907: Vinícius fejese döntött Aradon

NÉPSZERŰ NÉPSZERŰ