Hit pajzsa díjjal tüntették ki Jakab Gábort
Vissza

Hit pajzsa díjjal tüntették ki Jakab Gábort

A magyarországi katolikus média egyik fellegvárának számító Bonum TV székházában (a járványhelyzet miatt nem a parlamentben) február 27-én került sor a rangos Parma fidei – Hit pajzsa díj átadására. A kitüntetést a kommunizmus áldozatainak emléknapja (február 25.) alkalmából azoknak az élő egyházi személyeknek ítélik oda évről évre, akik a diktatúra alatt is hűségesek maradtak hitükhöz, magyarságukhoz. Jakab Gábor pápai káplán, kolozsvár-kerekdombi plébános, szentszéki tanácsos személyében először kapta meg a kitüntetést az anyaország határain kívül szolgáló személy.

A rangos kitüntetést Mádl Dalma asszony – Magyarország néhai elnökének özvegye – jószolgálati nagykövet helyett, egészségi állapota miatt, a díj egyik alapítója, Horváth Béla parlamenti képviselő adta át meghitt ünnepség keretében. Laudációt mondott Sajgó Szabolcs jezsuita atya.

Jakab Gábor Farkaslakán született 1938. július 17-én, a középiskolát Székelyudvarhelyen, teológiai tanulmányait a Gyulafehérvári Hittudományi Főiskolán végezte. Isten szolgája Márton Áron püspök szentelte pappá 1961. december 8-án. Jakab Gábor atya életét meghatározza papi jelmondata: „Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok.” Előbb Csíkszeredában, aztán Szászmedgyesen volt káplán, onnan nevezték ki Kolozsvárra.

Lelkipásztori és közösségszervező tevékenysége mellett tizenhat esztendőn át főszerkesztője volt a Keresztény Szó katolikus kulturális havilapnak és a Vasárnap katolikus heti újságnak. Egyik beszélgetésünk alkalmával arra az időszakra vonatkozóan hangsúlyozta: „Őszinte hálával tartozom a gondviselésnek azért, hogy ezen idő alatt az írott médium segítségével (is) tehettem valamit Isten dicsőségére és a lelkek érdekében.” Jakab Gábor ugyanakkor a 18 éve alakult Kolozsvár Társaságnak is alapító tagja.

Szolgálatának mindmáig szerves része az írás. Szerzője a Mindannyiunk Miatyánkja; Mindannyiunk hitvallása; Mindannyiunk Tízparancsolata című lelkiségi köteteknek, valamint Isten vasár- és ünnepnapi igéinek breviáriuma (A-, B-, C-év), háromkötetes igehirdetés-gyűjteménynek. Számtalan tanulmánya, cikke, elmélkedése jelent meg különböző hazai és külföldi kiadványokban. Xantus Gáborral dokumentumfilmet készített Márton Áron püspök életművéről. Előadásokat tartott mind itthon, mind az anyaországban.

Jakab Gábor szeretettel emeli ki életének három Áron-eszményképét, az ő fogalmazásában: Márton Áron a hit bajnoka; Tamási Áron a szépírás mestere (és egyben ugyanazon falu szülötte) és Gábor Áron a cselekvő magyar.

Papként magyarságunk több szellemi nagyját temette el és mondott koporsójuk előtt emlékezetes, mély értelmű beszédet. Közéjük tartozik – többek között – időrendi sorrendben: Balogh Edgár, Bajor Andor, Fodor Sándor, Lászlóffy Csaba, Csávossy György, Bács Lajos, Senkálszky Endre, Guttmann Mihály, Kántor Lajos, Horváth Andor.

A díjazott összetartó és a jövőben gondolkodó ember, ezt bizonyítja az is, hogy 2007-ben közösségi házat épített a plébániaépület mellé a Kerekdombon.

Gábor atya gyakran idézi a visszavonult XVI. Benedek pápát, aki hangsúlyozta: aki hisz, az soha nincs egyedül. Ahogy Márton Áron püspök is 1980-ban, halála előtti utolsó körlevelében a pápa a hitet hagyta ránk „örökségül”. A hit mindig épít, jó gyümölcsöket terem, nála biztosabb fogodzó a sodró életben, időben nem létezik.

Meggyőződésem szerint Jakab Gábor – aki egyben az irisztelepi és a kajántói római katolikus egyházközségek lelkipásztora is – ugyancsak megérdemelte ezt a díjat, hiszen papi szolgálata, kulturális munkássága szorosan összefügg mind Kolozsvárral, mind egyházközségével, sőt tágabb értelemben a Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegyével, illetve Erdéllyel is. Olyan életpályára tekinthet vissza, amellyel nagyon sok tisztelőt szerzett. Úgy érzem, a Hit pajzsa díj gondviselésszerűen akár előzetes elismerő ajándék Jakab Gábornak, hiszen idén december 8-án fogjuk megünnepelni a gyémántmise keretében pappá szentelésének 60. évfordulóját.

Kedves Gábor atya! Szívből gratulálunk és arra kérjük a Mindenható Istent, hogy árasszon el gazdagon áldásával, örömmel, adjon neked jó egészséget és erőt további terveid megvalósításához.

fotó: Tompa Réka/archív


EZ ÉRDEKELHETI
KÖZHÍR ROVAT CIKKEI

ROPOGÓS ROPOGÓS

Keddtől lehet igényelni a harmadik ...
Hahahalep!
Koronavírus – Kolozs megye ...

NÉPSZERŰ NÉPSZERŰ