Gondolatok egy kottakiadványról
Demény Attila Szerzeményei az Arpeggione Kiadónál
Demény Attila Szerzeményei az Arpeggione Kiadónál
Vissza

Gondolatok egy kottakiadványról

Az Arpeggione Kiadónál frissen megjelent kottagyűjtemény Demény Attila kolozsvári zeneszerző válogatott kamaraműveit bocsájtja a kortárs zenét művelő zenésztársadalom részére. Bartók és Kodály példamutató aranyösvényein haladva, Demény Attila a hátrahagyott örökséget hittel és szakértelemmel, a magyar zenekultúránkért vállalt felelősséggel és szeretettel viszi tovább, miközben teljesen egyéni-egyedi stílust és zenei hangulatvilágot teremt.

Zongorát (is) végzett zeneszerzőként nem csoda, hogy a kötetet éppen a Tíz zongoradarab indítja. Az 1990 és 1998 között komponált rövid lélegzetű, rokonoknak, ismerősöknek, barátoknak ajánlott kis „hangulatdarabok” fantáziadúsak, játékosak, különböző nehézségűek, amelyeket bátran be lehet(ne) iktatni a zongorát tanuló líceumisták és főiskolások repertoárjába. A 9 Duos for two violins darabjai között a két Hommage à Bartók duó mellett a kedvenc költő, Weöres Sándor emlékére írt Bánat zenéjében Demény Attila ugyanolyan röviden, tömören és érzelmileg sokatmondóan fogalmaz, mint amilyenek Weöres Sándor pár soros versei, de a hegedűduók között van Credo, Burleszk és Sirató, valamint egy Sz. G.-nek ajánlott Meditáció, Emlék és Folksong címekkel ellátott sorozat is. Az alkotások sokszínűsége már a címekből is sugárzik. Bár Demény Attila műveinek többségét az elmélkedés, a magába fordulás, a nosztalgia kíséri végig, lehetetlen nem megérezni/felfedezni a bennük rejlő – néha fanyar humorú – játékosságot. „Zenei vallomásait” szereti a néhány hangos, kis elemekből-motívumokból összeállítani, mivel ez az „összerakósdi”, ez a zenei „LEGO- játék” számára lelki megnyugvást, az alkotás örömét jelenti.

A kötet további részében a főszereplő az énekhang, amelyhez kísérő „partnerként” a zeneszerző érdekes hangszereket választott. A kottakiadvány előszavát jegyző Angi István esztéta szavait idézve, „a lírai szép múltidéző hangulatában fogant” Öt dal Weöres Sándor költeményeire – az ének- és hangszerhang egymást (hangulatban is) kiegészítő játékos-párbeszédes harmóniájával – szoprán hangra és klarinétra íródott. Demény Attilát – amint azt egyik videóüzenetében is megfogalmazta –, Weöres Sándor „játékos egyszerűsége, végtelen mélysége, látomásos költői képei és zeneisége” lenyűgözte, inspirálta, megzenésítésük boldogsággal töltötte el.

A Szőcs Géza verseire komponált Bagatellek szoprán hangra és cimbalomra ciklusban, a posztmodern költő olykor képtelen ötletek által sugallt bizarr - groteszk versvilágát Demény Attila népzenei ihletésű dallamvilággal teremti meg oly módon, hogy az énekhang és a hangulataláfestő cimbalom kíséretében a modern hangzásvilág szépsége rejlik. A mezzoszoprán, tenor, bariton és basszus szólamokra, cimbalom és klarinét kísérettel komponált Szerelmes énekek Nagy László, Balla Zsófia, Szőcs Géza verseire az emberi lélek egyik legszebb érzelméről, a szerelemről szólnak, hol „fájdalmas nosztalgiával, töprengéssel, sokszor áradó tobzódással”, hol drámai mélységekkel, lírai gyöngédséggel, vagy éppen a „széthordott ifjúság morbid látomásával”. Demény Attila a népies intonációjú cimbalom és klarinét kíséretes dalokban egy-egy drámai pillanat, lírai „percvallomás”, vagy éppen a szöveg által kínált játékos fordulat nyomatékosítására gyakran használ motívum-ismétléseket, hangsúlyokkal kiemelt, vagy hosszan kitartott fermátán (koronán) megnyugvó hangokat, feszültségkeltő crescendókat, lassításokat-gyorsításokat.

A Zene Szőcs Géza: Kettős szonett című verse nyomán szoprán és bariton szólamát kamarazenekari aláfestés kíséri. A férfi és a nő kapcsolatának lehetőségeit, illetve lehetetlenségeit feszegető témára komponált műben „a szólók és a kíséret szebbnél szebben szárnyaló expresszív metaforái váltakozva emlékeztetnek a szerelmi ének múltat idéző időtlen vágyairól.” (Angi István: Előszó)

Az Áhítatok. Visky András verseire az 1848-as forradalom emlékére annak a lelki és szellemi kapocsnak az egyik zenei lenyomata, amely a zeneszerző Demény Attila és a költő, író, dramaturg, librettista Visky András között létezik. „Az Áhítatokból izzó hiteles vallásosság, mely egy ragyogó transzcendens szférába röpíti a verseket…ez a velem igencsak rokon szféra rendkívül megkönnyítette a megzenésítés folyamatát” – vallja a zeneszerző. Angi István szerint az Áhítatok „zenéje a versbéli földi lent és égi fent átlényegített pars pro totóit, s a belőlük fakadó sorok és strófák földi vágyakozását váltja át és erősíti tovább szóváltást keresve az Éggel.” A férfihangokra komponált ötrészes Áhítatok szövegébe   iktatott miserere, Mi Atyánk ki vagy, hosanna in excelsis, in excelsis gloria bibliai idézetfoszlányok könyörgő-felemelő-meghitt (ima)hangulatát, a zeneszerző modern hangzásvilágú dallamainak expresszív kifejezésmódja teremti meg.

Demény Attila Szerzeményei, a Buzás Pál gondozásában közreadott erdélyi kortárs zeneszerzők műveit megismertető-népszerűsítő sorozat magyar-román-angol nyelvű tartalomjegyzékkel és Angi István esztéta előszavával ellátott frissen megjelent darabja. A kottakiadvány elegáns, krémszínű borítólapját Sipos László grafikája díszíti. Kívánom, hogy a frissen megjelent kottagyűjtemény keltse fel az érdeklődők figyelmét, hogy Demény Attila válogatott kamaraművei a közeljövőben foglalják el méltó helyüket a kortárs zenét (is) művelő előadók repertoárjában.                                                       

 


KULTSZÍNTÉR ROVAT CIKKEI

ROPOGÓS ROPOGÓS

Eugen Teodorovici a PSD elnöke akar ...
Ciprian Deac a CFR 1907 gólkirálya
Walking Dead a középkorban – ...

NÉPSZERŰ NÉPSZERŰ