Ferenc pápa szentté avatja az egyháztörténet egyik legnagyobb konvertitáját
Vissza

Ferenc pápa szentté avatja az egyháztörténet egyik legnagyobb konvertitáját

Szentatyánk az Amazóniával foglalkozó őszi rendkívüli szinódus (püspöki tanácskozás) időszakában, folyó év október 13-án Rómában szentté avatja John Henry Newman angol bíborost, valamint az olasz Giuseppina Vannini nővért, az indiai Mariam Theresia Chiramel Mankidiyan nővért, a brazil Dulce Lopes Pontes nővért és a svájci Marguerite Bays harmadik rendi ferencest.

John Henry Newman (1801–1890) 19. századi brit teológus és konzervatív gondolkodó, az egyháztörténet egyik kimagasló konvertitája, egyben az anglokatolikusok és az úgynevezett Oxford-mozgalom vezető személyisége, illetve a Néri Szent Fülöp Oratórium angliai alapítója volt. Nemrég megtörtént a neki tulajdonított második csoda elismerése, amiben a szentéletű bíboros volt a közbenjáró: egy hölgy életveszélyes terhességgel küzdött és gyógyulása az orvosok szerint megmagyarázhatatlan.

Newman 1801-ben született Londonban. Fiatalkorában az anglikán egyház felszentelt diakónusa volt, majd egy intenzív elmélkedési és imaidőszakot követően, az egyházatyákat és a Katolikus Egyház folytonosságát tanulmányozva – felismerve, hogy a Római Egyház Jézus Krisztus tanításainak igazi őrzője – hosszú vívódás után 1845-ben áttért a katolikus hitre. Élete zarándokút volt az igazság felé. Írásaiban saját megtérésének útját a vihar utáni kikötéshez hasonlította: „Megtérésem pillanatában nem voltam tudatában annak az intellektuális és morális változásnak, ami elmémben lejátszódott. Nem tűnt úgy, hogy a kinyilatkoztatás alapvető igazságaiban szilárdabb hittel rendelkezem vagy, hogy jobban ura lennék magamnak; buzgóságom nem növekedett; de az volt a benyomásom, hogy egy viharos átkelés után révbe értem; ezért a boldogságom attól kezdve egészen mostanáig változatlan maradt.”

Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy Nagy-Britanniában a katolicizmus „második tavasza” Newman megtérésével kezdődött, az áttérési hullámmal pedig friss erők áramlottak a Katolikus Egyházba. Ezt igazolja, hogy 1845–46-ban összesen 150 anglikán lelkész tért át (köztük Newman is). 1847-ben szentelték pappá, majd létrehozta a 16. század óta Európa-szerte működő Néri Szent Fülöp Oratóriumot Angliában. XIII. Leó pápa 1879-ben bíborossá kreálta, mottója  „A szív a szívhez szól”. 1890-ben hunyt el Birminghamben.

Ezen kedvenc teológusát, Newmant 2010. szeptember 19-én Birminghamben XVI. Benedek pápa avatta boldoggá. A boldoggá avatást megelőző este Londonban tartott imavirrasztáson a pápa felidézte az angol teológus tanításait. „Newman élete arra tanít minket, hogy az igazság, az intellektuális tisztesség és a hiteles megtérés iránti szenvedélynek nagy ára van. Az igazságot, amely szabaddá tesz bennünket, nem tarthatjuk meg magunknak; tanúságtételt igényel, és arra van szükség, hogy mások is meghallják. Végső soron meggyőző ereje önmagából fakad, nem pedig az emberi ékesszólásból vagy a kényelmes érvelésekből” – fogalmazott.

A boldoggáavatási szentmisén XVI. Benedek pápa kiemelte: Newman bíboros „megélte a papi szolgálat mélyen emberi oldalát a birminghamiek áldozatos szolgálatában azokban az években, amelyeket az általa alapított oratóriumban töltött. Látogatta a betegeket és a szegényeket, vigasztalta az elhagyatottakat, gondját viselte a börtönben levőknek. (...) Nem meglepő, hogy halála után ezrek álltak végig az utcák mentén, amikor földi maradványait temetkezési helyére szállították.”


EZ ÉRDEKELHETI
KÜLPOL ROVAT CIKKEI

ROPOGÓS ROPOGÓS

Eugen Teodorovici a PSD elnöke akar ...
Ciprian Deac a CFR 1907 gólkirálya
Walking Dead a középkorban – ...

NÉPSZERŰ NÉPSZERŰ