Felmérés: félévekre tagolnák a tanévet, eltörölnék a dolgozatokat
Magyari Tivadar: valódi reformokra lenne szükség
Magyari Tivadar: valódi reformokra lenne szükség
Vissza

Felmérés: félévekre tagolnák a tanévet, eltörölnék a dolgozatokat

Néhány nappal ezelőtt újabb tanévszerkezet-tervezetet dobott a közvélemény elé a tanügyminisztérium, amely inkább csak elégedetlenséget, mint egyetértést váltott ki az érintettek részéről. Szabó Ödön RMDSZ-es képviselő szerint nem ez az első tervezet, amelyet a tanügyminisztérium közzétesz a következő tanévvel kapcsolatosan. Hozzátette: a minél jobb eredmény érdekében még szélesebb párbeszédre lenne szükség. Magyari Tivadar, az RMDSZ oktatási főosztályának vezetője megkeresésünkre kifejtette: nem olyan minisztert szeretne, aki naponta előáll különböző ötletekkel, és esténkét televízióstúdiókban gondolkozik rajtuk hangosan, hanem olyant, aki végre valóságos reformokkal foglalkozik. A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége a következő tanév szerkezete, az oktatási időszak felépítése, tartalma kapcsán végzett online felmérést március elején, ennek eredményeit az új bejelentés fényében ismertette.

Amint az várható volt, a tanügyminisztérium által napokban közzétett, a következő tanévre vonatkozó tervezet – amely öt rövidebb, úgynevezett modulra osztaná a tanévet – nemigen nyerte el az érintettek tetszését. A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége (RMPSZ) ettől függetlenül, online felmérést végzett március 1-je és 9-e között, amelyre 2872 válasz érkezett. A felmérésből kiderült, a megkérdezettek több mint 80%-a a hagyományos, szeptember 15-től június 15-ig terjedő időszakot tartja megfelelőnek a tanításra; ugyancsak 80%-uk féléves, nem pedig évharmados felosztást szeretne, és a félévi vakációt is jónak tartotta a megkérdezett szülők 70%-a, illetve a pedagógusok 80%-a. A vakációkkal kapcsolatos egyéb kérdések kapcsán már kissé jobban megoszlanak a vélemények, de a legtöbben azt szeretnék, hogy vakációkban ne szervezzenek versenyeket, vizsgákat, illetve, hogy az oktatás minden szintjén tanulók számára egyformán legyen vakáció. A tanügyminisztérium által hangoztatott rövidebb tanítási időszakkal – hat-nyolc hetente vakációt beiktatni az oktatási folyamatba – teljes mértékben csak a válaszolók 43%-a értett egyet, leginkább a pedagógusok és az RMPSZ szervezeti vezetői, legkevésbé a szülők és az egyéb kategória (iskolai tanácsadók, lelki vezetők, gyógypedagógusok, fejlesztő pedagógusok, iskolai könyvtárosok, titkárok, diákok, egyetemi hallgatók) képviselői. A szülők egynegyede viszont egyáltalán nem szeretné a 6-8 hetente beiktatott vakációkat, és a tanfelügyelők is elég nagy, több mint egyötödös arányban képviselik ezt az álláspontot. Mindezek ellenére a válaszolók összességében inkább szeretnék (58,8%), mint nem (22,7%), ha lennének másfél-két havonta szünidők.

RMPSZ: féléves felosztást,  több vakációt szorgalmaznak

– Szorgalmazzuk a tanév féléves szerkezetét, amelyeket félévi vakáció kötne össze. Emellett azt, hogy az oktatási tevékenységekre fordított időszak szeptember második hétfőjétől június harmadik péntekéig tartson. Támogatjuk a félévi dolgozatok eltörlését érintő kezdeményezéseket, de nem szorgalmazzuk az egységes tételű értékelési formák bevezetését. A közoktatás hatékonyságának növelési lehetőségeit ennek decentralizációjában, nem pedig további központosításában látjuk. Fontosnak tartjuk a formatív értékelési eljárások meghonosítását, és a pedagógusok továbbképzésének támogatását. A szaktárca által kezdeményezett modul végi vagy év végi értékelések digitális módszerekkel történő lebonyolításának legnagyobb akadályát az iskolák számítástechnikai eszköztára terén tapasztalt egyenlőtlenségek képezhetik. Úgy gondoljuk, hogy az intézkedés negatívan érintheti az oktatáshoz való jogok biztosítását, növelheti a rendszerben tapasztalható méltánytalanságokat.   Üdvözöljük a szaktárca kezdeményezéseit, hogy a tanévbe 6-8 hetente iktassanak be vakációt a kötelező oktatásban részesülő diákok és pedagógusok számára, amelyek időtartama alatt ne szervezzenek versenyeket, vizsgákat, országos értékeléseket. Javasoljuk, hogy a tanév első hete a diákoknak és pedagógusoknak szervezett csapatépítő programokból álljon. Támogatjuk, hogy az oktatási időszakokba legyenek beépítve olyan tematikus nevelési hetek, mint például az iskolai nevelés hete (például függőségek megelőzése, iskolai erőszak és zaklatás megelőzése stb.), a környezeti nevelés hete (fenntartható fejlődés, zero waste stb.) vagy az iskolai közösség hete (inkluzív szemléletre és a demokratikus iskola értékeire alapozó programok).  Kérjük a cikluszáró vizsgák teljes reformját, a továbbtanulás általános, átfogó és rendszerszintű pályaorientációs folyamatokra történő alapozását, illetve azt, hogy minden országos jellegű, pedagógusokat vagy diákokat érintő értékelés, vizsga járjon le július közepéig – áll az RMPSZ szerkesztőségünkbe eljuttatott közleményében.

Reformokra, nem pedig ötletelésre lenne szükség

– Ez már a harmadik, az új tanévre vonatkozó terv – mutatott rá Szabó Ödön RMDSZ-es képviselő. – Év elején még mindenki azt gondolta, hogy a jelenlegi tanévhez hasonló szerkezettel indul a következő tanév. De három hete a miniszter bejelentette, hogy évharmadokat vezetne be, most pedig öt modulra bontaná a tanévet – tette hozzá. – Arról volt szó, hogy ebben a tanévben beterjesztik az új tanügyi törvényt. Én megvártam volna a tanév szerkezetének megváltoztatásával az oktatási törvény elfogadását. Összességében nem értek egyet a tanév szerkezetének megváltoztatásával, mert ezekkel a bejelentésekkel csak a rendszer biztonságérzetét erodálják – nyilatkozta a Szabadságnak Szabó Ödön.  Azon kérdésére, hogy mit tud tenni a politikum vagy a civil szféra a jelenlegi helyzetben, a képviselő azt válaszolta: a miniszternek elsősorban meg kell vitatnia ezt a kérdést. – A tanügyi szakszervezetek, diákképviseletek véleménye mellett a szakpolitikusokat is meg kell hallgatni. De a tanév szerkezetének megállapítása a miniszter, illetve a minisztérium hatásköre. Mind a diákok, mind a pedagógusok örülnének, ha eltörölnék a félévi dolgozatokat. Kisebb-nagyobb időközönként azért meg kellene ejteni a felmérést. Viszont a másodikos, negyedikes és hatodikos gyermekek vizsgáztatásának semmilyen hatása nincs – összegzett a képviselő.

 – Olyan miniszter hivatalba lépését várom, aki végre nem azzal foglalkozik, hogy hány részre ossza a tanévet, mikor kezdődjön az iskola, hány vakáció legyen. Illetve nem olyan minisztert szeretnék, aki naponta újabb érdekes ötlettel áll elő: nappal kitalálja ezeket, az estét pedig valamelyik tévében tölti, ahol  hangosan gondolkozik a saját ötleteiről, amelyek sokszor a vakációk kezdeti és végső időpontjáról szólnak. Olyan minisztert szeretnék, aki végre valódi reformokkal foglalkozik: a tananyag és az óraszám csökkentésével, a pedagógusok munkájának átszervezésével (és nem leépítések árán), az oktatás hatékonyabbá és hasznosabbá tételével, az iskolaorvosok problémájával, a felszerelés problémájával, az iskolaelhagyással stb. – mondta Magyari Tivadar, az RMDSZ oktatási főosztályának vezetője. Kifejtette: a félévi dolgozatokat vagy az ahhoz hasonló időszakos próbákat teljesen az iskolákra és pedagógusokra bízná, az országos felmérőket pedig a nyolcadik végi vizsgára és az érettségire csökkentené.

(Borítóképünk illusztráció)


EZ ÉRDEKELHETI
KÖZHÍR ROVAT CIKKEI

ROPOGÓS ROPOGÓS

Egyelőre nem terveznek megszorító ...
A jegybank 4,75 százalékra emelte az ...
Kiépült Bálványosváralja és Mikeháza ...

NÉPSZERŰ NÉPSZERŰ