EREK: minden zárt téri egyházi alkalom szünetel
Vissza

EREK: minden zárt téri egyházi alkalom szünetel

Az Erdélyi Református Egyházkerület (EREK) püspökének, Kató Bélának és gazdasági előadótanácsosának, Ballai Zoltánnak a sajtóval is megosztott javaslata értelmében „a 2020. március 17-én életbe lépett rendkívüli kormányzati rendeletek alapján, a kihirdetett szükségállapotra való tekintettel” az egyházkerület vezetősége „tisztelettel és féltő szeretettel utasítja és kéri az illetékeseket, hogy a gyülekezetek életére nézve a következő rend szerint járjanak el:
  • A gyülekezetek további intézkedésig szüneteltessenek minden zárt téri egyházi alkalmat: istentiszteletet, áhítatot, bibliaórát, ifjúsági alkalmat, jegyesbeszélgetést és esketést, vallásórát, konfirmációi előkészítést és konfirmációt. Az istentiszteleti helyek zárva tartása mellett, az istentiszteleteket nyílt téren, legtöbb 100 fős részvételig terjedően, délutáni liturgia szerint kell megtartani.
  • Az éppen érvényes kormányzati intézkedések figyelembevételével, kérjük, hogy temetés esetén mellőzzék a virrasztókat és a temetési szertartáson csak a szűk család vegyen részt. A temetési szertartás zárt koporsó mellett a sírnál történjen. A legtöbb 100 fős létszám ebben az esetben is érvényes.
  • A további intézkedésig függeszttessenek fel a kitűzött esperesi vizitációk, presbiterszövetségi és nőszövetségi alkalmak, konferenciák, továbbképzések, tanfolyamok és egyéb csoportos foglalkozások. A testületi üléseket: egyházmegyei adminisztratív gyűléseket, egyházmegyei tanácsüléseket, közgyűléseket, presbiteri üléseket halasszák későbbi időpontra.
  • Az esperesi hivatalokban és lelkészi hivatalokban munkaidőben telefonügyeletet tartsanak fenn. Az egyházmegyék és egyházközségek az adminisztrációt online intézzék.
  • Kérjük egyházmegyéink és gyülekezeteink elöljáróit, hogy igemagyarázatokat, imádságokat osszanak meg egyháztagjainkkal, különösen odafigyelve az idősekre, magányosokra, betegekre, valamint a leány- és szórványgyülekezetekben élőkre.
  • Egyháztagjaink figyelmébe ajánljuk, hogy az ismert gyülekezeti online felületeken, valamint a www.reformatus.ro és a www.reformatus.hu honlapokon is, vasárnap délelőtt online istentiszteletet közvetítünk.
  • Kérjük az egyháztagokat, tartsanak otthoni könyörgéseket és imádságokat. Különösen ajánljuk a családfő vagy felnőtt családtag vezetésével tartandó házi-istentiszteletek tartását, amelyekhez a következő hetekben minden pénteken segédanyagokat teszünk közzé. Kérjük a lelkipásztorokat, hogy lássák el a gyülekezeti tagokat ezekkel az anyagokkal.
  • Kérjük, hogy a közösségi médiában csak megalapozott és igazolt információkat osszanak meg egymással, a különböző fórumokon tartózkodjanak a félelemkeltéstől és felelőtlen megnyilatkozásoktól.
  • Kérjük gyülekezeteink fiataljait, hogy – akár a helyi önkormányzattal vagy civil szervezetekkel együttműködve, akár a gyülekezet szervezésében – segítsenek az idős gyülekezeti tagoknak a szükséges bevásárlásokban.
  • Kérjük testvéreinket, valamennyi egészségügyi rendelkezést tartsanak be! Kérjük, hogy imádkozzanak a járvány megszűnéséért, a betegekért, egészségügyi dolgozókért, felelős döntéshozókért."

 


EZ ÉRDEKELHETI
KÖZHÍR ROVAT CIKKEI

ROPOGÓS ROPOGÓS

Október 1-jétől csak útlevéllel lehet ...
Florin Cîțu a PNL új elnöke
Újraszentelték a felújított ...

NÉPSZERŰ NÉPSZERŰ