EMKE-díjak 2021 – Szombaton adják át az idei elismeréseket
Vissza

EMKE-díjak 2021 – Szombaton adják át az idei elismeréseket

Április 10-én, szombaton 14 órától a Kolozsvár-Alsóvárosi Református Egyházkerület templomában (Kétágú templom) adják át az idei EMKE-díjakat, derül ki az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület közleményéből. A díjkiosztó gálát a járványügyi intézkedések értelmében szűk körben, csak a meghívottak részvételével tartják meg, a nagyközönség online közvetítésben követheti az eseményt az EMKE Facebook-oldalán.

Az idei díjazottak listája

– Bányai János-díj – Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Dimény Attila muzeológus részére – az erdélyi magyar muzeológiában elért eredményeiért és a kézdivásárhelyi Incze László Céhtörténeti Múzeum szakszerű működtetéséért, gyarapításáért és korszerűsítéséért – Bányai János-díjat adományoz. Laudál: Pozsony Ferenc.

– Janovics Jenő-díj – Bálint Zsigmond fotóművész részére – a hazai fotómozgalom szolgálatában kifejtett több mint hat évtizedes munkásságáért, a falu világát, a népéletet megörökítő, emberközeli, színvonalas művészetéért. Laudál: Nagy Mikós Kund.

– Kallós Zoltán-díjFeketelaki Tibor és Székely Melinda részére – az erdélyi hagyományos néptánckultúra magas szintű művelése és népszerűsítése érdekében kifejtett tevékenységükért. Laudál: Balázs Bécsi Attila.

– Kovács György-díjNagy Csongor Zsolt színművész, előadóművész részére –több évtizedes kiemelkedő művészi munkájáért, a különböző erdélyi színpadokon nyújtott megrendítő erejű alakításai, valamint elmélyült és példamutató, sokoldalú szakmaisága elismeréseként. Laudál: Bessenyei Gedő István.

– Kőváry László-díjJánosi Csaba geológus részére – a Székelyföld borvízkincsének háromkötetes összefoglalásában elért eredményei elismeréseként, ismeretterjesztő írásai, valamint az ország első borvízmúzeumának létrehozásában kifejtett tevékenységéért. Laudál: Zsigmond Enikő.

– Gr. Kun Kocsárd-díjBöjte Csaba – Csaba testvér részére – aki szóval és tettel tesz tanúságot Isten szeretetéről, egész magyar közösségünket szolgálva. Laudál: Szijártó István.

– Monoki István-díjKiss László iskolai könyvtáros részére – a helyi, országos és nemzetközi iskolai könyvtári szervezetekben kifejtett hatékony tevékenységéért. Laudál: Szonda Szabolcs.

– Nagy István-díjNagy Éva Vera zenetanár, karnagy részére – a Kodály Zoltán szellemiségében kifejtett több évtizedes zenepedagógiai, karnagyi, kiemelkedő művészi és kiváló, önzetlen oktatói tevékenységéért.  Laudál: Sárközi Sándor.

– Spectator-díjSzokoly Elek közíró részére – a három évtizedes, román és magyar nyelven végzett közírói és szervezői munkálkodása elismeréséül a korszerű transzilvanizmus terjesztéséért, az előítéletmentes, érvekre figyelő, őszinte dialógus iránti elkötelezettségéért. Laudál: H. Szabó Gyula.

– Szolnay Sándor-díjUnipán Helga képzőművész-grafikus részére – több évtizedes kiváló grafikusi, illusztrátori, könyvtervezői és közművelődési tevékenysége elismeréseképpen. Laudál: Székely Sebestyén György.

– Vámszer Géza-díjSzéman Rózsa játszóházvezető, közművelő, orvosasszisztens részére – állandó útkeresésben, fejlődésben lévő, felelősségtudattal és szeretettel végzett, lelkes, odaadó munkájáért. Laudál: Balázs Bécsi Gyöngyi.

Életműdíjak

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület életműdíjat adományoz:

– Bágyoni Szabó István költő, író részére – munkássága elismeréseként, különösen az otthonhoz, szülőföldhöz való kötődés érzékletes szemléltetéséért.

– Bodor Ádám író részére – munkássága elismeréseként, különösképpen az Utunkban közölt, romániai hétköznapokat rögzítő rövidprózasorozatáért, valamint a rendszerváltást megjelenítő regénysorozatáért. 

Muzsnay Árpád művelődésszervező, tanár, újságíró részére – közművelődési tevékenységéért, a Dsida-, Páskándi- és Jakabbffy-kutatások ösztönzésében végzett munkájáért, valamint Kölcsey Ferenc emlékezetének ápolásáért.

***

Kiváló közművelői oklevelet adnak át a következő személyeknek (ezeket a díjakat rendszerint a javaslattevő fiók- vagy partnerszervezeteink adják át székhelyükön, az általuk javasolt időpontban):

Henter György református lelkipásztornak, a marosvásárhelyi Vártemplom felújítása, valamint a gyülekezet által közvetített közművelődési élet támogatása érdekében kifejtett tevékenysége iránti elismerésül.

Papp László római katolikus atyának, sikeres vallásos zeneművek népszerűsítése, kiemelten a marosvásárhelyi Mustármag közösségben végzett lelki, kulturális, szociális, evangelizációs tevékenysége iránti elismerésül.

Szabó Ákos római katolikus plébánosnak, a vajdahunyadi magyar közösség szellemi és kulturális fejlődését elősegítő tevékenysége és támogatása elismeréséül.

Gudor Kund Botond református esperes-lelkipásztornak, a gyulafehérvári magyar közösség szellemi és kulturális fejlődését elősegítő tevékenysége és támogatása elismeréséül.

Székely Zoltán Márton és Székely Anna-Eli lelkipásztor–diakónus házaspárnak, a medgyesi magyar közösség szellemi és kulturális fejlődését elősegítő tevékenységük és ennek támogatása elismeréséül.

– A Búzavirág Néptáncegyüttesnek közösségformáló ereje, valamint a barcasági néptánckultúra megteremtése, fejlesztése, a hagyományok kutatása és éltetése, a magyarságtudat ébrentartása terén elért eredményei, elismeréséül.

Tóth Guttman Elemér elektromérnöknek, a Romániai Magyar Dalosszövetség keretében, a közművelődés szolgálatában végzett odaadó és önzetlen munkája elismeréséül. (Ezt az oklevelet az április 10-i gálán adják át).

***

Mecénás-oklevelet adnak át a következő személyeknek (ezeket a díjakat rendszerint a javaslattevő fiók- vagy partnerszervezeteink adják át székhelyükön, az általuk javasolt időpontban):

Rusz Sándor vállalkozónak, a marosvásárhelyi magyar közművelődési élet támogatása érdekében kifejtett tevékenysége iránti elismerésül.

Dr. Magyary Előd fogorvos-tanácsosnak, a marosvásárhelyi magyar közösségi és közművelődési élet támogatása érdekében kifejtett tevékenysége iránti elismerésül.

 

 

 


KULTSZÍNTÉR ROVAT CIKKEI

ROPOGÓS ROPOGÓS

Iskolai Covid-tesztek „kilóra” ...
Továbbra is sok a fiatal munkanélküli
Bepereli Romániát az EB: nem korlátozta ...

NÉPSZERŰ NÉPSZERŰ