Dsida Jenőre emlékeztek
Vissza

Dsida Jenőre emlékeztek

A kolozsvári római katolikus Szent Mihály Plébánia az Úr áll mögöttem... címmel szervezett megemlékezést Dsida Jenő költő, író halálának 80. évfordulóján, június 7-én.

Délután megkoszorúzták a Házsongárdi temetőben lévő kriptáját, imádkoztak lelke üdvösségéért. Veres Stelian plébániai kormányzó emlékeztetett arra, hogy a költő földi életében, akárcsak mi, sokszor megvallotta: hiszem a test feltámadását, hiszem az örök életet. „Ezzel a hittel és reménnyel szívünkben, emlékezzünk most közösen az örök hazába költözött Jenő testvérünkre” – mondta.

Dsida Jenő lírájából szavalt Hegedüs Zsolt, a Báthory-líceum kilencedikes tanulója, és Boér Ferenc színművész. A kegyelet koszorúját helyezte el Ónodi Rita konzul a Kolozsvári Magyar Főkonzulátus részéről, a plébániai kormányzó, Fábián Mária, a Rom. Kat. Nőszövetség elnöke és a költői tisztelői.  

A megemlékezés szentmisével folytatódott a Szent Mihály-templomban. A főcelebráns Veres Stelian hangsúlyozta: méltó és igazságos megemlékeznünk itt és most Dsida Jenő halálának 80. évfordulójáról. Dsida Jenő a Szent Mihály-templom főoltára előtt kötött házasságot Imbery Melindával 1937. július 31-én, esketőpapja pedig költészetének és írásanak nagy tisztelője, Márton Áron akkor plébániai kormányzó, címzetes kanonok volt. Az anyaszentegyház színe előtt elhangzott örök hűségeskü után csupán egy évre ugyancsak Isten szolgája Márton Áron temette el az Erdélyi Panteonnak tartott Házsongárdi temetőbe.

A szentmise szónoka, Szőcs Csaba szászfenesi plébános, a Verbum Kiadó igazgatója A gyöngék imája című verssel kezdte szentbeszédét, nyomatékosítva: nemcsak a betegségekkel küzdő, és a küzdelemben megedződött, de le is gyengült ember alapállását rögzíti a költemény, hanem mindannyiunkét. Sokféle módon hadakozunk Isten és ember ellen, de el kell jutnunk arra a felismerésre, hogy gyengék vagyunk, Isten előtt eszköztelenek, leghitelesebb szavunk pedig az elhallgatás, a némaság szívdobbanása. Keresztényként – felekezeti hovatartozásra való tekintet nélkül – életfeladatunk rátalálni lelkünk mélyén az életet fakasztó igazi Krisztusra, a bátor és gyöngéd, a szelíd és határozott, a magát a végsőkig odaadó és bennünket ezáltal megmentő, földi zarándoklásunkat az örökkévalósságban beteljesítő Úrra.

A szentmise után a költő életművét gyönyörű irodalmi hasonlatokkal méltatta Gábor Csilla, a BBTE egyetemi professzora, szociális testvér, majd Boér Ferenc színművész fellépése zárta a megemlékezést. 


EZ ÉRDEKELHETI
KÖZHÍR ROVAT CIKKEI

ROPOGÓS ROPOGÓS

Bukarestben és az erdélyi megyékben ...
Felmentette első fokon a bukaresti ...
Koronavírusos beteg Medgyesen – ...

NÉPSZERŰ NÉPSZERŰ