25. FMTÜ - Műszaki konferencia a virtuális térben
Vissza

25. FMTÜ - Műszaki konferencia a virtuális térben

A Fiatal Műszakiak Tudományos Ülésszakára idén huszonötödik alkalommal került sor március 26-án. Az EME és a Sapientia EMTE által közösen szervezett jubileumi rendezvényt – tekintettel a jelenlegi járványhelyzetre – nem a hagyományos módon tartották meg, hanem a modern technológia lehetőségeit kihasználva, videókonferencia formájában.

Március 26-án, a programban megjelölt délelőtt tíz órai időpontban sorra jelentek meg a résztvevők képernyői és szólaltak meg a távoli mikrofonok a huszonötödik jubileumi FMTÜ virtuális központi konferenciatermében. A konferencia korábbi kiadásairól, illetve más műszaki tudományos eseményekről egymást rég ismerő szakemberek köszöntötték egymást örömmel, de sok új arcot is láthattunk, olyanokat, akik első alkalommal vesznek részt hasonló eseményen, most méretkeznek meg először egy műszaki tudományos ülésszakon.

Az ünnepi esemény fővédnöke Bokor József, az MTA alelnöke volt, tiszteletbeli védnöke pedig Gyulai József, a Novofer Alapítvány kuratóriumának volt elnöke. A jubileumi rendezvény jeligéje volt: Maradj otthon, s csatlakozz a 25.FMTÜ-videókonferenciához!

A központi teremben először a szervezők – az Erdélyi Múzeum-Egyesület Műszaki Tudományok Szakosztálya, illetve a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE) Marosvásárhelyi Kara nevében szólaltak meg. Bitay Enikő akadémikus, a szakosztály elnöke köszöntötte a bejelentkezőket. Elmondta: az ülésszak most rendkívüli helyzetben, rendkívüli eseménnyé alakult, de célja most is az, hogy bemutassák a kárpát medencei tudományos közösség által elért legfrissebb eredményeket, hogy alkalmat teremtsenek arra, hogy a szakterület iránt érdeklődő fiatalokat bevonják a kutató munkába, és hogy a tudományos együttműködés serkentése mellett a magyar nyelvű publikálásra is lehetőséget nyújtsanak. Mérnökökként természetes – és az ágazat sajátosságai közé tartozik, hogy gyakorlati gondokra gyakorlati megoldást találjanak, így a jubileumi alkalmat a nehézségek ellenére is megünnepeljék a modern technológia vívmányainak kihasználásával. Az új helyzetben elmarad ugyan a személyes találkozás, de a Google plattformon a konferencia mégis megvalósulhat eredeti célkitűzéseivel– mondotta Bitay Enikő. A társszervező Sapientia EMTE rektora, Dávid László abbéli reményének adott hangot, hogy a jövőben alkalom adódik a személyes találkozásra, arra, hogy együtt dolgozzanak, higgyenek egymásban. Egy régebbi ülésszak emlékéből ihletődve elmondta: egy konferencia olyan kell legyen, hogy az ott hallottak, az előadások, a beszélgetések a résztvevő szakembernek hónapokra, vagy akár évekre is gondolkodni, elmélkednivalót és munkát adjanak.

Roósz András akadémikus, a Miskolci Akadémiai Bizottság elnöke köszöntő beszédében kiemelte a szervezők munkáját, akik úgy hozták tető alá ezt a konferenciát, hogy a kitűzött időpont előtt mindössze két hete derült ki, hogy egészen mást kell csinálni. Elmondta, hogy hallgatóival rendszeresen részt vesz az FMTÜ-n, amely kitűnő alkalom arra, hogy a tudománnyal foglalkozó kárpát medencei fiatalság találkozzon, magyarul megszólaljon, gyakorolja a műszaki nyelvet. Bár huszonöt év a történelemben kevés, az ember életében sok, és a konferencia huszonöt éve alatt sok szép élményben volt része az előadásokon kívül is, az erdélyi barangolások és más kapcsolódó események során.

Pokorádi László az Óbudai Egyetem, Mechatronikai és Járműtechnikai Intézet igazgatója jelentkezett be, amely régóta szoros együttműködője mindkét szervező intézménynek. Ő is a szervezési gondokat megoldó munkát emelte ki, hozzátéve: ő maga is új helyzet előtt áll, hiszen szekcióelnökként a videokonferencia számára is kihívást jelent. A nagy munka eredményét méltatta Dusza János akadémikus is, aki Kassáról jelentkezett be, a Szlovák Tudományos Akadémia Anyagkutatási Intézetének osztályvezetője. Köszöntőjében hangsúlyozta: ez a nagy munka (szép megvalósítás) főleg a fiataloknak nagyon fontos, hiszen egy ilyen eseményen komoly szakmai együttműködések jöhetnek létre. A kecskeméti Neumann János Egyetem egykori rektora, Danyi József köszöntő szavai plenáris előadásának kereteiben hangzottak el. Kiemelte, hogy számára az ilyen rendezvények célja elsősorban a fiatalok jó szakemberré való nevelése, egymás eredményeinek megismerése és esetenként bírálata, az, hogy kapcsolatokat, barátságokat kössenek, a vacsorák és a hasonló alkalmakkor kötetlen beszélgetések alakulhassanak ki. A Nyíregyházi Egyetemről Szigeti Ferenc tanszékvezető, egyetemi tanár is az esemény jelentőségét méltatta, azt, hogy ilyen körülmények között is létrejött, reményének adott hangot, hogy a jövőben személyesen is találkozhatnak. Hasonló gondolatokat fogalmazott meg Nagy András, a Dunaújvárosi Egyetem tudományos rektorhelyettese is. Elmondta: mindig jó érzéssel tölti el az, hogy Erdélyben ilyen sok fiatal műveli a műszaki tudományokat. Az a tény, hogy ilyen körülmények között sem marad el a konferencia, bizonyítja, hogy a szervezők és a közösség elkötelezett a tudományok iránt. Szintén a szervezők munkájának gratulált Antal Géza is, a Kolozs megyei RMDSZ ügyvezető elnöke, mivel gyorsan és operatívan találtak megoldást, hogy meg lehessen tartani az ülésszakot digitális plattformon, ami szerinte – mint premier – illik az évfordulóhoz.

A plenáris előadások sorát Danyi József kezdte, ő a nagyszilárdságú acéllemezek alakítási problémáival kapcsolatos eredményeit ismertette. Az újonnan kifejlesztett nagyszilárdságú acéllemezek jelentősége a járműiparban nőtt meg különösen az utóbbi években. Ennek okai a járművek tömege, üzemanyag fogyasztása és káros anyag kibocsátásának csökkentési igényében rejlenek, amit úgy kell elérni, hogy a jármű vezetőjének és utasainak komfortérzete megfelelő maradjon. Ez egyrészt a nagyobb szilárdságú lemezanyagok ésszerű alkalmazásával valósítható meg. Dávid László előadásának címe: Az optimális és modell prediktív irányítások valós idejű alkalmazásainak áttekintése, különös tekintettel az állapotbecslők használatára. Az optimális irányítás fontosságát gyakorlati alkalmazásokban bizonyított sikerei is jelzik. A tanulmányban gyakorlati alkalmazásban ismertette azokat a módszereket, amelyekkel biztosíthatják az optimális pályaszámítást és a valós idejű vezérlőjelet nagyon széleskörű ipari alkalmazásoknak, mint a önvezető járművek, légi járművek, drónok, gazdasági folyamatok, orvosi alkalmazások, stb.

Dusza János előadása, a „Korszerű kerámiák alakváltozásának és törésének vizsgálata mikro- és nanomechanikai vizsgálatokkal” különböző irányítottságú kristályok alakváltozási és károsodási tulajdonságait elemezte adott körülmények között. A szemcséket korszerű módszerekkel, különböző szempontok szerint tanulmányozták.

Bitay Enikő előadása az alkalomhoz illően „A fiatal műszakiak tudományos fórumának 25 éve. Esély, lehetőség, kihívás”  címet viselte. Ebben a szakosztály megalakulásának körülményére, történetére, és mindazon programokra (kutatás, rendezvények, szakmai táborok, kiadványok) is kitért, melynek az FMTÜ is része volt. A fórum célja, elindítása és folyamatos fenntartása magában hordozza azt a célt s törekvést, amely jellemző a szakosztály teljes tevékenységi körére: a magyar műszaki nyelv ápolása, művelése, a szakember-utánpótlás, -nevelés, a fiatal kutatók szakmai előrehaladásának a támogatása, valamint a műszaki értelmiség összefogása. Ennek megvalósításáért az elmúlt évek során is nemzetközi tudományos üléseket és tudomány-népszerűsítő előadásokat, szakmai táborokat szervezett, s tudományos tevékenységek, kutatások működését ösztönözte, segítette. Előadásában az FMTÜ 25 éves statisztikai adatait is vázolta (pl. a 25 év alatt összesen 2978 szerző 1743 lektorált tudományos dolgozatát tették közzé). Zárszavában így összegezte a fórumot és a szakosztályt egyaránt mozgató gondolatokat: „Tudásalapot vetni; hinni, merni, tenni s megbecsülni minden kis eredményt; kivárni azt is, ami lassan fejlődik; a hatékonyságra hajtani, eredményességre törekedni, s az igaz értéket mindig szem előtt tartani; mindezt folyamatosan átadni, s olyan tudós-közösséget kialakítani, melyet a tudás, a hit, a tisztelet és a bizalom ereje tart össze.”

A plenáris előadásokat a kitüntetések követték. A „Fides et vocatio” díjat idén négyen vehették át. Dudás Illésnek, a Miskolci Egyetem emeritus professzorának „az Erdélyi Múzeum-Egyesület Műszaki Tudományok Szakosztálya iránt tanúsított elkötelezettségéért, a fiatalok anyanyelvi műszaki képzéséért való kiállásáért és az FMTÜ elindításában és támogatásában nyújtott értékteremtő tevékenységéért” ítéltek meg díjat. A résztvevők máltatásaikban kiemelték a kitüntetett évtizedeken keresztül kifejtett eredményes szakmai munkásságát, kapcsolatteremtő tevékenységét. Igényes, tudományos szigorú, ugyanakkor melegszívű kedves ember, aki nagyon sok fiatalt indított el a pályáján – emelte ki Máté Márton, a Sapientia EMTE docense. Hasonló indoklással kapta meg a díjat Roósz András akadémikus, aki számos kutatót küldött az évek során az FMTÜ-re, ő maga két alkalommal teljes csapattal vett részt az ülésszakon. Danyi József „az Erdélyi Múzeum-Egyesület Műszaki Tudományok Szakosztályának folyamatos támogatásáért, a műszaki pályát választó fiataloknak adott önzetlen és jelentős segítségéért, valamint az FMTÜ elindításában és támogatásában mutatott elkötelezett hozáállásáért” kapott díjat. Ő több éven keresztül volt a Kecskeméti Egyetem rektora, ez idő alatt folyamatosan küldte diákjait a konferenciára. Máté Márton a díjazottnak a Sapientia EMTE eredményességéhez való hozzájárulását hangsúlyozta, Danyi József annak idején lehetővé tette, hogy az egyetem indulásakor a műszakis diákok a kecskeméti Egyetemen, valamint az azzal együttműködő vállalatoknál gyakorlatozhassanak. A következő kitüntetett Szilágyi Júlia mérnök, informatikus volt, aki „az Erdélyi-Múzeum Egyesület Műszaki Tudományok Szakosztályában kifejtett értékes munkájáért, a szakosztály és az EME iránt tanúsított elkötelezettségéért, a tudományos élet szervezésében és működésében való töretlen, lelkes és nélkülözhetetlen részvételéért” részesült a díjban. Ő az évek során kitartóan dolgozott a szakosztály rendezvényeinek sikeréért és a könyvek szerkesztésében is fontos szerepet vállalt, valamint két ciklusban a szakosztályi titkári feladatait is töretlenül ellátva – emelte ki Bitay Enikő.

A fiatal, 35 év alatti kutatóknak járó Maros Dezső díjat idén Hodgyai Norbert kapta, aki tavaly diplomázott mérnökként a Sapientia EMTE Marosvásárhelyi Karán. Méltatásában az előterjesztő, Máté Márton kiemelte szorgalmát, munkabírását, szerénységét. Fő szakterületeként a fogaskerekeket választotta, ebben szorosan kötődik a díjat alapító Maros Dezső munkásságához, aki a kolozsvári fogaskerék-iskola megalapítójának tekinthető.

A rendezvény színvonalát hagyományosan művészi produkciókkal, zenei eseményekkel emelik, ez ezúttal sem maradt el. A kiskoncert keretében Török Máté, a Misztrál együttes tagja megzenésített verseket adott elő nagy sikerrel. Repertóriuma volt: Ha (Kipling - Török Máté), Lóci verset ír (Szabó Lőrinc - Török Máté), Psychoanalysis Christiana (Babits Mihály - Török Máté), Számokról (József Attila - Török Máté), Változó táj (Radnóti Miklós - Török Máté).

Délután öt párhuzamos teremben folytatódott a videókonferencia szekcióinak ülése (Anyagtudományok, Mechanikai technológiák és gépgyártás-technológia, Mechatronika és anyagtechnológia, Alkalmazott informatika, környezetvédelem és vegyészet, valamint Építészet, mérnökképzés és biztonságtudomány). A szekcióelnökök értékelése szerint bár a közvetlen emberi kontaktus hiánya miatt a szabadabb, kérdezéses-beszélgetéses rész félénkebben kezdődött meg, de végül a legtöbb esetben mégis élénk szakmai párbeszéd alakult ki. A bemutatott dolgozatok palettája igen színes volt, a technikai rendszer, kisebb akadozásokat leszámítva, jól működött. Az előadók felkészültségről és a kutatómunka iránti elkötelezettségről tettek bizonyságot.

Az ülésszak hivatalos, plenáris és szekció előadásokban gazdag részének lejártával a résztvevők ismét a közös virtuális térben találkoztak, hogy megosszák egymással gondolataikat. Köztük több olyan fiatal egyetemi hallgató is akadt, akinek ez volt az első konferenciája.

Ezek egyike volt Kovács Ferenc, aki Kiskunvásárról jelentkezett be. Elmondta: számára értékes tapasztalat volt az ülésszak, hálás a szakmai útmutatásért, az értékes segítségért. Fábián Enikő-Réka szekcióelnök az előadók, résztvevők hozzáállását emelte ki, azt, hogy Minden előadást megtartottak, mindenki komolyan vette az eseményt. Máté Péter a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemről jelentkezett be. Neki is ez volt élete első konferenciája, ő elsősorban a Értékelték a résztvevők a családias hangulatot, pozitív élményeket, gördülékenységet értékelte.

Csavdári Alexandra szekcióelnök is pozitív élményekről számolt be. Elmondta, örül annak is, hogy sikerült megtörni a kijárási tilalom és az otthoni munka monotóniáját. Kiemelte azt is, hogy odafigyeléssel milyen jól meg lehet oldani a technikai nehézségeket. A konferencia barátságos hangulatára, az élményre reflektált Hodgyai Norbert is, aki a társszervező Sapientia EMTE diákja. Johanyák Zsolt Csaba, a Neumann János Egyetem dékánhelyettese  az elmúlt huszonöt évre reflektált, a sok érdekes előadásra, a kirándulásokra, közös vacsorákra, amelyekre reméli, hogy a jövőben ismét sor kerül.

Rácz Pál a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. intézetigazgatója úgy vélte: a rendkívüli formátumnak megvolt az előnye is, hiszen több élőadást is meg tudott hallgatni anélkül, hogy egyik teremből, épületből a másikba kellett volna siessen. Úgy vélte, az előadások szépek, változatosak voltak, sok volt a fiatal hang, ami bizonyítja, hogy van ki átvegye a stafétát, továbbvigye a munkát, tehát a műszaki jövő megalapozott. Máté Márton a Sapientia EMTE-ről jelentkezett be és kiemelte a résztvevők hozzáállását, amely abban is megmutatkozott, hogy mindenki az alkalomhoz méltóan öltözve ült le a kamera és a mikrofon elé. 

Az FMTÜ nem csak a komoly tudományos munkára ad alkalmat, hanem az emberi kapcsolatok, barátságok szövésére is, sőt, tavaly az is előfordult, hogy eljegyzést kötöttek a konferencián – emelte ki Bitay Enikő, aki örömmel nyugtázta, hogy a pár lánytagja, Asztalos Lilla, a BME doktorandusza idén is részt vett és előadott az ülésszakon (érdekfeszítő előadást tartva a tetoválótűk károsodásának vizsgálatáról), s hozzászólásában elmondta: várja a következő konferenciát, amelyen remélhetőleg párjával együtt vesz részt ismét – pontosabban immár férjével, hiszen az esküvőt idén októberben tervezik megtartani. A BME Anyagtudomány és Technológia tanszékéről többen is jelen voltak a virtuális térben, egyetemi hallgatók, oktatók, doktoranduszok, köszönte nevükben is ezt a lehetőséget, s gyanakkor kifejtette: „Szeretjük az FMTÜ-t és Kolozsvárt, reméljük jövőre újult erővel személyesen is találkozhatunk” – magasba emelve az FMTÜ-s emlék-bögrét, melyből aznap itta a kávét.

A konferencia zárómozzanataként a résztvevők az elmúlt huszonöt év emlékezetes mozzanataiból nézhettek meg fénykép- és videoösszeállítást, a barangolásokról, a konferenciákról, közöttük tévéfelvételeket, interjúkat is.

Végül szóra bírták az Erdélyi barangolás ötletgazdagját, programvezetőjét Talpas János egyetemi oktatót is, aki a 24 év alatt számos emlékezetes helyre kalauzolta el a résztvevőket, helyi sajátosságokat, ízeket, történeteket osztva meg a kíváncsi látogatókkal. Az idei körút ugyan elmaradt, csupán a tervezett programról számolhatott be, s a jövőbeni folytatás reményéről adott hangot, illetve az eddigi emlékekről egy rövid filmösszeállítás kárpótolt, amely a 24 évet egyperces bemutatóval elevenítette fel (Szilágyi Júlia, Talpas János, Tóth Orsolya összeállítása). A gondosan megtervezett körutak színhelyei voltak: 1996 Torockó, 1997 Kalotaszegi körút, 1998 Bonchida, 1999 Nagyenyed, 2000 Torda és környéke, 2001 Szilágyság, 2002 Meleg-szamosi tavak, 2003 Maros megye, 2004 Gyulafehérvár környéke, 2005 Segesvár, 2006 Szászrégen és környéke, 2007 Nagyszeben, 2008 Gyergyószentmiklós, Békás-szoros, 2009 Verespatak, 2010 Beszterce, 2011 Kalotaszeg – Felszeg, 2012 Szilágyság, 2013 Nagybánya és környéke, 2014 Várfalva, 2015 Hideg-Szamos völgye, 2016 Vajdahunyad, 2017 Parajd, 2018 Erzsébetváros és 2019 Gyulafehérvár. A konferencia Erdélyi barangolás programpontja ma is visszaváró erejével bír.

A pezsgőbontás és virtuális (pohár köszöntés) koccintás jelképesen zárta a sikeres és ünnepi hangulattal is átitatott jubileumi konferenciát.

Zárszavában Bitay Enikő köszönetet mondott mindazoknak, akik aktív részvételt vállaltak a konferencián, és akik igényes és magas tudományos színvonalú előadásaikkal hozzájárultak a rendezvény sikeréhez és a publikációk megvalósításához, külön kiemelve a lelkes szervezőcsapat kitartó munkáját.

- Új helyzet előtt állunk – mondotta – mely a személyes (részvételt) találkozást ugyan meggátolta, de úgy érzem, közös gondolkodással, erővel és hozzáállással a Jubileumi rendezvényt valóban ünnepivé, a legmodernebb eszközöket felhasználva hatékonnyá, a kitűzött célt szolgálóvá tudták tenni. A videokonferencia abban is úttörő jellegű, hogy társintézmények képviselői, szervezői is jelen voltak, sok érdeklődés követte a rendezvényt. Valószínű, hogy az elkövetkező nehéz időszakban sor kerül még hasonló jellegű tudományos eseményekre.

A jubileumi videókonferencián 108 szerző 48 tanulmányát mutaták be a műszaki tudományok szinte valamennyi területét felölelve. A szerzők egyetemeken, kutatóintézetekben működő szakemberek, illetve a versenyszféra, az ipar képviselői. A rendezvény programfüzete itt érhető el: http://eme.ro/fmtu/EME_FMTU-programfuzet_2020.pdf.
Az is fontos, hogy az előadásokra magyarul kerül sor, ezzel is hozzájárulva a magyar műszaki tudományos szaknyelv ápolásához, fejlesztéséhez. A szervezők immár több éve bekérik az elhangzott előadások írott változatát mind magyarul, mind angolul. A magyar nyelvű, szakmailag lektorált tanulmányokat a Műszaki Tudományos Közlemények sorozat, az anyagtudomány területéhez tartozókat pedig az ActaMaterialiaTransylcvanicafolyóirat idei számaiban teszik közzé. Az angol nyelvű publikációkat a De Gruyter OpenSciendo népszerűsíti, ezek indexelve lesznek mind a nagy nemzetközi adatbázisokban, mind a szakmai online könyvkereskedésekben.
A videókonferencián összesen 96-an csatlakoztak negyven helységből, hat országból (Belgium, Magyarország, Németország, Románia, Svájc, Szlovákia).

EZ ÉRDEKELHETI
SMART ROVAT CIKKEI

ROPOGÓS ROPOGÓS

Európa Achilles-sarka
Két eltévedt csoportot mentettek ki a ...
„Szomorú látni azt az étvágyat, amivel ...

NÉPSZERŰ NÉPSZERŰ