„Legyetek bátrak a valódi boldogságot választani!”
Vissza

„Legyetek bátrak a valódi boldogságot választani!”

A Báthory három végzős osztályának ballagási ünnepsége a Szent Mihály templomban kezdődött, majd a diákok díszes menete visszatért az iskolába, ahol a végzősök utoljára léptek be osztálytermeikbe. Az osztályfőnöki (fél)óra alatt Veres Stelian plébániai kormányzó az első emeleti folyósón felszentelte az iskola új, még Kovács Sándor főesperes által készíttetett kisharangját, amely aztán utoljára csengetett ki a végzősöknek. „Istenünk, ez a harang emlékeztet arra a szent kötelességünkre, amellyel hazánknak és nemzetünknek tartozunk. Ez az érték fáklyaként világít a mai világban” – fogalmazott, hozzátéve: nem a hamut kell őrizni, hanem a lángot továbbadni.

A Báthory István fejedelem „reneszánsz udvarában” folytatódó ceremónián elsőként szintén Veres Stalian szólt a ballagókhoz és a hallgatósághoz, arra emlékeztetve őket, hogy idén 242 éve lesz annak, hogy a piaristák elkezdték áldásos munkásságukat Kolozsváron, és több mint 60 ezer fiatalt részesítettek minőségi oktatásban, nevelésben, felkészítve őket az életre. Az egykori tanintézet szellemisége valósággal beleitatódott az iskola falaiba – folytatta, majd kifejtette: az igazi boldogság nem a külső dolgokban, az anyagi körülményekben, hanem a lelkünkben van, nagyon mélyen. „Legyen meg a bátorság bennetek, hogy a valódi boldogságot válasszátok” – tanácsolta a ballagóknak, hétköznapi kitartásra, jóra, szorgalomra buzdítva őket. „Legyetek bölcsek, legyetek boldogok. A jó Isten szerető karja öleljen át titeket” – bocsátotta útjukra a fiatalokat.

Timár Ágnes igazgató előbb a székelyudvarhelyi Lázár Imre harangöntő gondolatait tolmácsolta. „Kívánom, hogy csengő hangjával hívogassa a fiatal nemzedéket tanulmányai folytatására ebbe az iskolába, (...) és úgy beépüljön csengése az ifjú nemzedékek lelkébe, hogy soha ne feledjék az alma matert és az örökséget, amit a kincses város és egykori nagyjai reájuk hagytak.” A tanintézmény vezetője ezt követően kiemelte: olyan lelkes tanári kar készítette fel e diákokat az életre, akik szaktudás mellett emberségre is nevelték őket. A jó tanár nem vár dicséretet, szeretetet a fiataloktól, kivárja, hogy idővel megkapja tőlük azokon a sikereken keresztül, amelyeket a diákok elérnek, továbbvíve azokat az értékeket, amelyek évszázadok óta örök érvényűeknek bizonyulnak. „Ezek után természetes, hogy tiszta önzésből is őszintén kívánjuk, hogy sikeres és boldog emberek legyetek” – mondta az igazgató, aki Goethe szavait adva útravalóul – „Az embert nem a születés, a földi rang avatja előkelővé, hanem a szellem és a jellem” – kívánt a ballagóknak eredményes vizsgákat, bölcs pályaválasztást, álmaik megvalósulását.

A folytatásban az elsős Turos Gergely – az egyik ballagó kisöccse – szavalta el K. László Szilvia Tarisznyába való versét, majd a ballagók nevében Jakab Júlia búcsúzott diáktársaitól és mondott köszönetet a tanároknak, szülőknek – sokak szemébe könnyeket csalva. „Szép volt, megérte, egyedi élmény volt és valós az űr, amit maga után hagy” – értékelte az elmúlt négy évet, ami visszatekintve már csak pár percnek tűnik, olyan perceknek, amelyeket az együtt, közösségként átélt pillanatok varázsoltak széppé. „Tégy társadért, tégy az iskoládért, tégy a közösségért, mert magadért teszel” – biztatta a fiatalabb generációkat. Utóbbiak részéről a tizenegyedikes Fazakas Borbála búcsúzott a „nagyobb testvérektől”, arra hívva fel figyelmüket, hogy kikerülve a „nagybetűs” életbe, tehetnek azért, hogy békésebb, szebb, igazságosabb világban éljünk

A szimbolikus kulcsátadás után Tárkányi Erika magyar szakos tanfelügyelő – néhány végzős korábbi osztálynevelőjeként is – gratulált a ballagóknak, egy öt évvel ezelőtt közösen végzett gyakorlatra emlékezve: a vigyázok, segítek, felelős vagyok szak köré kellett feladatokat írni. Azt kérte a diákoktól: e szavakat sohase felejtsék.

Az öreg iskola ünnepére című, az iskola 400 évfordulójára írt Kányádi Sándor verset Varga Péter szavalta el, majd a tanulmányi és különdíjak átadása után az ünnepséget a végzősök kórusa zárta Potyó István karnagy vezényletével.

A díjazottak:

XII. A (osztálynevelő: Tulogdi Mónika): I. díj  Fogarasi Izabella 9,59; II.díj Asztalos Paula 9,46; III.díj Kiss Eszter 9,42; Dicséret: Bereczki Tímea 9,26, Gábor Evelyn 9,19, Pop Tamás 9,07, Vitz Tamás 9,06, Jaskó-Krasznai Csongor 9,04, Petri Hermina 9,01, Turos Ferenc Ákos 9,00. Osztályátlag: 8,89.

XII. B (osztálynevelő: Lupea Amália): I. Szőcs Orsolya 9,97, II. Vajas Alíz és Jakab Júlia 9,94, III. Jakab Zsanett 9,91; Dicséret: György Jakab 9,88, Olteanu Tímea 9,82,     Katona Áron 9,82, Darvay Zsuzsanna 9,80, Sajgó Ervin 9,79, Bartha Lídia 9,77, Takács Ágota 9,76, Fodor Zsófia 9,74, Czucza Henrietta 9,74, Costea Renata 9,66, Halmai Erika 9,61, Catanas Kelemen Kaj Viktor 9,61, Tóth Szilveszter Zsolt 9,58, Nagy Krisztina 9,58, Katona Dávid 9, 58, Cseh Emma 9,58. Osztályátlag: 9,58

XII. C (osztálynevelő: Csuka Róza): I. Toth Szilvia Heléna 9,85, II. Ilyés Kinga 9,80, III. Bartha Noémi –Kinga 9,77; Dicséret: Antal Áron 9,75, Fodor Ágnes 9,75, Bota Tímea 9,67, Hegedűs Károly 9,65, Tamás-Balha Bernadett 9,63, Szabó Anett-Lisbeth 9,62, Székely Botond 9,62, Bene László 9,52, Kakassy Róbert 9,57, Bakos Dénes-István 9,55, Nagy Róbert 9,55, Szőke Balázs 9,50. Osztályátlag: 9,42.

Különdíjak:

Szent Mihály Plébánia nagydíja: Jakab Júlia.

A Báthory István fejedelemről elnevezett díj: Szőcs Orsolya, Vajas Alíz, Jakab Júlia, Jakab Zsanett, György Jakab, Toth Szilvia Heléna, Olteanu Tímea, Katona Áron, Darvay Zsuzsanna, Ilyés Kinga, Sajgó Ervin, Bartha Lídia, Bartha Noémi-Kinga, Takács Ágota, Antal Áron,      Fodor Ágnes.

Fodor Éva-díj: Varga Péter.

Jakab Geráld-emlékdίj: Bene László.

Orbán István  képzőművészeti díj: Kiss Eszter.

A Sapientia-EMTE díjai: fődíj: Illyés Kinga; további díjazottak: Debreceni Hunor, Hegedűs Károly.

Kürthy Katalin tanárnő által felajánlott matematika-díj: Szőcs Orsolya.

EMT-díj: Katona Áron.

A német nyelvű módszertani kör díja: Antal Áron, Illyés Kinga.

Techno-klub díj: Kallós Laskya Áron.

Az Idea Design & Print díja: Vér Renáta  Júlia.

 

Hűség-díj: Vajas Alíz.

Országépítő-díj:  Katona-Bugner Attila.

A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége díjazottjai: Asztalos Paula, Jakab Júlia, Bartha Kinga.

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség díja: Tóth Szilveszter.

Az Életfa Családsegítő Egyesület különdíja: Fogarassi Izabella és Petri Hermina.

A Szabadság szerkesztőség díja: Fodor Ágnes.

A Kolozs Megyei Magyar Diáktanács díja: Vitz Tamás.

Thália-díj: Varga Péter, Szőke Balázs, Vajas Alíz, Jakab Júlia, Szalontai Réka, Túrós Ákos, Jaskó Krasznai Csongor.

A Szent Mihály Plébánia Nőszövetségének díja: Petri Andrea, Katona Áron, Kovács Márk, Tóth Szilvia.

Rosszcsont-díj: Turos Ákos.

A Báthory Szülői Szövetség díja: Szőke Balázs.

Killyéni Emlékdíj: Istenes Lóránd.

A Báthory Líceum sportkatedrájának díja: Costea Renata és Bárdos Ida.


EZ ÉRDEKELHETI
KÖZHÍR ROVAT CIKKEI

ROPOGÓS ROPOGÓS

„Az ember nem arra született, hogy ...
A kárpátaljai magyar képviselőjelöltek ...
Dăncilă nem bízik Kövesiben

NÉPSZERŰ NÉPSZERŰ