Tudományos ismeretterjesztő könyv az unitárius templomok faberendezéseiről
Bemutatták Balassa M. Iván kötetét
Bemutatták Balassa M. Iván kötetét
Vissza

Tudományos ismeretterjesztő könyv az unitárius templomok faberendezéseiről

Az erdélyi unitárius egyház 450 éves történetét mutatja be az unitárius templomokban fellelhető festett faberendezéseken keresztül Balassa M. Iván etnográfus legújabb könyvében. A néprajzkutató – aki többek között a székelykapukat is feltérképezte – tudományos munkára alapozva készítette el a Festett famennyezetek és berendezések az unitárius templomokban című kötetét, viszont a gazdagon illusztrált kiadvány, amely minden kort és minden faberendezést felölel, a nagyközönség számára is élvezhető. A kötetet a Vallásszabadság Házában mutatták be március 7-én, a közönséget Gyerő Dávid, a Magyar Unitárius Egyház főjegyzője köszöntötte, a kiadványról Balassa M. Iván szerző, Furu Árpád szerkesztő, valamint Kovács András művészettörténész, akadémikus beszélt.

Az eseményen a Magyar Unitárius Egyház képviseletében Gyerő Dávid főjegyző elmondta: „Balassa M. Iván kötete olyan értékeket tár fel, olyan örökségre világít rá, amelyet nem sokan ismerünk részleteiben, amelyet nem sokan értékeltünk eddig, de amelyekről most teljesen világosan kiderült, hogy megállják helyüket magyar és európai viszonylatban is”.

– Egy igazán tartalmas, súlyos és mutatós könyv ismertetésével bíztak meg engem – indította a könyv méltatását Kovács András művészettörténész, akadémikus. – Egy 196 oldalas, oldalanként közel 2-2 képet tartalmazó nyomtatványról van szó. A kötet az erdélyi unitárius templomokban található festett faberendezések összességének – festett kazettás mennyezeteknek és szószékeknek, úrasztaloknak, padoknak, karzatmellvédeknek, éneklőszékeknek és ajtólapoknak – az ismertetésére és értékelésére, rajtuk keresztül pedig az elmúlt fél évezred templomi kultúrájának bemutatására vállalkozik – mondta Kovács András.

A művészettörténész először Balassa M. Iván életrajzáról mondott részleteket, majd röviden vázolta az unitárius templomberendezésekkel kapcsolatos eddigi tudományos kutatásokat, Orbán Balázsig visszavezetve. A kötetet fejezetről fejezetre haladva, részletesen, történelmi kontextusba helyezve mutatta be, külön figyelmet szentelve a kiadvány következtetéseinek. Elmondta, az eddigi tudományos munkák szerint az unitárius templomok faberendezéseit céhes mesterek készítették, ám ezzel a felvetéssel Balassa M. Iván munkája szakít, a kötet következtetéseiben megfogalmazza, hogy a berendezések céhen kívüli, mezővárosi, falusi környezetben nevelkedett asztalosok munkái, amely felvetéssel ő is egyetért.

Furu Árpád a kötet szerkesztője közölte: lassan tíz éve dolgozik az unitárius egyháznál, feladata az egyházörökség műemlékeinek védelme, és már a munkája kezdetén megfogalmazódott benne, hogy „jó lenne időről időre az örökségről köteteket, publikációkat a nagyközönség elé tárni”. Mint elmondta, a műemlékvédelemhez a szakemberek nem elegendőek, azt csak a műemlék tulajdonosával és széleskörű társadalmi támogatottsággal együtt lehet sikeresen védeni, ezért fontosak ezek a tájékoztató kötetek, amelyek segítségével a közönség megismerheti értékeit.

– Nagyon hálás vagyok, hogy ebben a témában sikerült könyvet kiadni, és hogy Balassa M. Iván a teljességre való törekvéssel kutatta át a területet – mondta Furu Árpád.

Az est folyamán a kötet szerzője is felszólalt. Balassa M. Iván elmondta, festett egyházi berendezések vizsgálatát az 1970-es években kezdte el, majd erdélyi terepmunkái során minden faluban feltérképezte a templomi berendezéseket is. Ám, ahogy egyre terebélyesedett az összegyűjtött anyag, egyre nehezebbé vált megfelelő módszert találni annak feldolgozására. Az etnográfus úgy vélte, hogy egy nagy kötetben összefoglalni minden adatot pontatlan és méltatlan lenne.

– Furu Árpád javasolta, hogy csak az unitárius templomokat mutassam be, amely javaslatot megfogadtam. És úgy tűnik, jól választottam, mert az unitárius templomok berendezései között minden kor és minden tárgy reprezentálva van, munkámat pedig hatalmas mennyiségű írásos emlék is segítette – fogalmazott Balassa M. Iván.

A bemutató végén közölte, nagy örömmel írta a könyvet, amely az unitárius templomok félévezredes történetét mutatja be.

Az est házigazdája Nagy Péter, az Idea Könyvtér igazgatója volt, a rendezvényen közreműködött Oláh Mátyás csellista és Sipos Péter hegedűművész.


EZ ÉRDEKELHETI
KULTSZÍNTÉR ROVAT CIKKEI

ROPOGÓS ROPOGÓS

Adventi koncert Szamosújváron
Nagyenyedre érkezett a Máltai ...
VIDEÓ – „Kizöldült” és negatív ...

NÉPSZERŰ NÉPSZERŰ