Veszélyben néhány magyar 9. osztály
Vissza

Veszélyben néhány magyar 9. osztály

Tavalyhoz hasonlóan idén is elég későn, délután három óra után tették közzé a kilencedik osztályba való bejutással kapcsolatos adatokat. Kolozs megyében több magyar tannyelvű iskolában – az érintettek által egyébként jól ismert – alacsony gyermeklétszám miatt kérdéses a kilencedik osztály megalakulása. Oktatásban érintett szakemberek, intézményvezetők óvatosan és reménykedve nyilatkozták a Szabadságnak, hogy a nyári pótvizsga után betelhetnek a helyek ezekben az osztályokban is. Azok a tanulók ugyanis, akik valamilyen okból kifolyólag tegnap nem jutottak be sehova a számítógépes elosztás után, mivel túl kevés opciót jelöltek be, illetve azok, akik megbuktak, és csak a pótvizsga után kerülnek be az üresen maradt helyekre, majd csak szeptember 7-én tudhatják meg, hol kezdik a 2018/2019-es tanévet.

– Előre látható volt, hogy a Kolozs megyében meghirdetett magyar tannyelvű kilencedik osztályokban maradnak üres helyek. Sőt, az is előfordulhat, hogy létszámhiány miatt néhány osztályt nem sikerül beindítani. Én az utolsó percig remélem, hogy a szeptember hetedikei, második elosztás után betelnek a meghirdetett osztályok – nyilatkozta lapunknak Török Zoltán, Kolozs megye főtanfelügyelő-helyettese.

A tanügyminisztérium  által közzétett hivatalos adatok (admitere.edu.ro)  alapján elmondhatjuk: kérdéses a Brassai-líceumban meghirdetett két magyar kilencedik osztály helyzete, mivel a turizmus osztályba 10, míg a természettudományi osztályba 15 diák jutott be.  A tanügyi törvény szerint a líceumi tagozaton legkevesebb 15 tanulóra van szükség az osztály létrehozásához. Szamosújváron a Magyar Tannyelvű Elméleti Líceumban meghirdetett két kilencedik osztályba is jóval az elvárt szám alatt jelentkeztek a diákok. A beiskolázási terv megállapításakor arra hivatkozva kért és kapott az iskola két kilencedik osztályt, hogy 57 gyermek szülője jelezte: oda íratná gyermekét.  Szamosújváron a humán osztályban 16, míg a természettudományi osztályban 3 betöltetlen hely maradt. 


Maradt néhány betöltetlen hely a Református Kollégiumban (13 hely a teológiai osztályban), az Apáczai-líceumban (4 hely a matematika-informatika osztályban), a bánffyhunyadi O. Goga Elméleti Líceumban (7 hely a természettudományi osztályban) stb. Török Zoltán megyei főtanfelügyelő-helyettes és Timsa Ildikó, a szamosújvári Magyar Tannyelvű Elméleti Líceum igazgatója abban bízik, hogy a pótvizsgázni kényszerült diákokkal meg fognak telni az osztályok. 

Szilágy megyében az alábbi tanintézetekben maradtak a magyar gyermekek számára kijelölt, betöltetlen helyek: szilágycsehi Gh. Pop de Baseşti Technológiai Líceum humán osztályában 11, a szilágysomlyói I. Ossian Technológiai Líceum mezőgazdasági osztályában 2, a sarmasági 1. számú Technológiai Líceum természettudományi osztályában pedig 7 hely várja a gyerekeket. Beszterce megyében az A. Mureşanu Főgimnázium természettudományi osztályában 13, míg a humán osztályban 18 betöltetlen hely van.  Szőcs Ildikótól, a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium igazgatójától megtudtuk: jelentős túljelentkezés volt a kollégiumban működő tanítóképző kilencedik osztályában. Gál László, a gyulafehérvári Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceum igazgatója is örömmel újságolta, hogy az egyetlen, teológiai osztályba egyre több a jelentkező: 15 hely már most betelt, és szeptemberre már több szülő jelezte, hogy oda szeretné íratni a gyermekét. 


EZ ÉRDEKELHETI
KÖZHÍR ROVAT CIKKEI

ROPOGÓS ROPOGÓS

„Az ember nem arra született, hogy ...
A kárpátaljai magyar képviselőjelöltek ...
Dăncilă nem bízik Kövesiben

NÉPSZERŰ NÉPSZERŰ