Uszodát épít Kalotaszentkirály 7624 km-re Washingtontól
Sürgetik a „vasúti” bicikliutat, hogy ne veszítsék el a pénzt
Sürgetik a „vasúti” bicikliutat, hogy ne veszítsék el a pénzt
Vissza

Uszodát épít Kalotaszentkirály 7624 km-re Washingtontól

„Félolimpiai” fedett uszoda épül Kalotaszentkirály-Zentelkén, ráadásul saját költségvetésből származik az ehhez szükséges 18 milliárd régi lej - azaz 1,8 millió RON - zöme. A tavalyi megvalósítások és az idei tervek közül ez csak az egyik, talán leghangzatosabb, hiszen nagyítóval kell keresni Romániában az olyan falvakat, ahol uszoda van. Hogy éppen Kalotaszentkirálynak lesz, az annyira nem is meglepő, hiszen évtizedek óta folyamatos építkezés, fejlesztés zajlik a településen, kitartó makacssággal. Pedig csüggedni lehetne, hiszen ugyanazokkal a törvényekkel küszködnek, ugyanazzal a bürokráciával szembesülnek, ugyanúgy a lassú hatósági ügyvitel miatt bosszankodnak. Évek óta próbálják elérni, hogy az egykori vasúti töltést, ahol már sínek sincsenek, visszakaphassák bicikliútnak Bánffyhunyadig. A pénz is félretéve, a vasúttársaság beleegyezett, most már „csak” minisztériumi engedélyek és kormányrendelet kell sürgősen, mert a pénzt idén muszáj elkölteni.

Az ötcsillagos polgármesterre (képünkön) és a magyar mintafalura mind büszkék vagyunk

Az önkormányzat azt reméli, még áprilisban elkezdődhet az építkezés az Ady Endre Iskola kertjében, hiszen már a műszaki tervek is elkészültek. A 25 x 10 méter nagyságú medence az olimpiainak éppen a fele lesz. A községi elöljáróság a fedett uszoda fenntartási költségeivel is számol, úgy vélik, a környékbeli iskolás csoportok körében méltán számíthat majd népszerűségre, de emellett természetesen a lakosság is használhatja – fejtette ki a Szabadságnak Póka András György polgármester. Az egész évben üzemképes uszoda különlegesség lesz a vidéken, még a városban, a közeli Bánffyhunyadon sincs hasonló. Az 1,8 millió lejes beruházáshoz Kolozs megye tanácsa is hozzájárult, ám a zöme a község saját költségvetéséből származik. Ez korántsem az egyetlen megvalósítás a községben, amely többször is méltán elnyerte a legtakarosabb, leggondozottabb településnek járó megyei elismerést.
Száraz Malomároknak rózsás partján
Tavaly kitakarították és kiépítették a Malomároknak nevezett medret Zentelkén, mintegy 800 méteren. Ez a Malomárok régen három malmot is működtetett, most amolyan sétálóhely lesz. A tavaly ültetett 4500 tő rózsából ide is jutott több száz végig a Malomárok hosszában, és az idén elhelyezik a padokat és a kalotaszegi motívumokkal faragott hidakat is. Igazán könnyen az az érzésünk támadhat, hogy a kalotaszentkirályi önkormányzat úgy működik, ahogyan mindannyian szeretnénk a saját településünkön megtapasztalni: előre gondolkodnak, terveznek, nem halogatják a munkát, hanem a jó ötletek kivitelezéséhez lehetőleg azonnal nekilátnak. Így eshet, hogy az idén várhatóan teljesen „parkosított” Malomárok száraz marad (legfeljebb az eső gyűl fel benne), víz ugyanis csak akkor kerül bele, amikor a Körös Vízügyi Igazgatóság kivitelezi az egyelőre megfeneklett projektet, amely 18 hektáros vízgyűjtő tavat hozna létre Kalotaszentkirály felett. Szóval a póráz már megvan, csak a kutyára kell még várni...

Ennek a tónak az ötlete azután született, amikor néhány évvel ezelőtt egy hatalmas záporeső miatt árvíz volt a Kalota patak hosszában levő falvakban, Bánffyhunyadon is. Azt követően átfogó szabályozási munkálatok zajlottak Kalotaszentkirályon a patakon, de a gyűjtőtó hasonló hatalmas esőzések alkalmával tenne jó szolgálatot, hiszen gátjával szabályozni lehetne a patakon lefolyó vízmennyiséget. Természetesen ez a hatalmas vízfelület turisztikai vonzerőt is jelentene az ilyen jellemzőkben egyébként sem szűkölködő nagyközségnek, amely már országos (román közösségekben – sajtó, blogok, közösségi oldalak – is példálóznak Kalotaszentkirállyal) és nemzetközi hírnevet is szerző virágzó faluturizmust tudhat magáénak, és mindig nagyon jó érzékkel menedzselte erősségeit. Tavaly például faragott turisztikai információs táblákat helyeztek el, egyik a falubeli panziókat foglalja össze, a másik a bánffyhunyadi kistérségről kínál térképes tájékoztatást, és még egy kuriózum: kis oszlopon nyilak jelzik, milyen irányban és távolságra vannak azok a világvárosok, ahonnan leggyakrabban jönnek vendégek Kalotaszentkirályra: Washington, London, Buenos Aires, Berlin stb.

Ilyen messziről jönnek a vendégek

Bicikliút a sínek helyén Bánffyhunyadig

Egy másik sziszifuszi harc látszik sikerre jutni: évek óta küzdenek a bánffyhunyadi kistérségben azért, hogy az egykori vasútvonal töltése fölött rendelkezhessenek. A töltésről már időtlen idők óta felszedték a síneket, a kihasználatlan terület a vasúttársaság tulajdonában volt. Ide szeretne bicikliutat építeni mintegy 15 km hosszúságban Bánffyhunyad, Kiskalota és Kalotaszentkirály. Ehhez azonban vissza kellett szerezniük a 320 ezer négyzetméteres területet. Évekig kellett várni, míg a vasúttársaság részvényesi közgyűlése jóváhagyta a terület átadását. Az európai uniós pénzekkel gazdálkodó GAL Napoca Porolissum kistérségi társulásnál egy első pályázási szakaszban már megnyertek 200 ezer eurót a bicikliút megvalósítására (amihez átcsoportosításokkal még százezret kapnak), ezt azonban ebben az évben már el kell költeni, így most minden követ megmozgatnak, hogy meglegyen a szükséges jóváhagyások sokasága (pénzügyminisztérium, szállításügyi minisztérium, igazságügyi minisztérium stb.), majd kormányhatározatnak kell elrendelnie, hogy a terület az államtól a község tulajdonába kerüljön, és tapasztalatok szerint ez sokszor akár három évbe is beletelik. A bicikliútnak viszont nincs három éve, csak ez az éve van – muszáj az idén megoldjuk, mondta a polgármester.

A kistérségi társulásnál a tavaly további két nyertes projektjük volt, ezek esetében a szerződéskötés következik, majd a kivitelezés. Az egyik tervben napkollektoros berendezéssel szerelik fel az Ady-iskola bentlakását, amely a bentlakást és a konyhát látná el melegvízzel. A másik programban multifunkcionális műfüves sportpálya épül az iskolának, a befektetés értéke mintegy 100 ezer euró. Az idén újabb pályázatot nyújtanak be, 56 ezer euró értékben közterületek kamerás megfigyelésére, a főbb útelágazásokat, utakat az egész község területén ellátják a rendszerrel.

Bekerítették a tájházat és a Szent István parkot

Erre az évre is sok tervük van, mind felsorolni sok lenne. Többek közt cserélik az Ady-iskola főépületén a nyílászárókat, külső-belső festést végeznek, járdákat építenek az iskolaudvaron. A járdaépítés folytatódik Kalotaszentkirályon, Magyarókerekén és Malomszegen is, Magyarókerekén szabályozzák belterületen a patakocskát, hidakat is építenek.

Belterület lett a focipálya

Év végéig kötelező elfogadni az általános területrendezési tervet, hasonló szabályozása Kalotaszentkirálynak tulajdonképpen már évek óta van, amely biztosítja, hogy a házak felújításakor, építésekor a tulajdonosok odafigyelnek a táj jellegzetességeire. A területrendezési terve elfogadása alkalmat teremtett arra, hogy az utóbbi években külterületeken épült létesítmények belterületté váljanak, hasonlóképpen építkezésre alkalmas más területek is. Így vált most belterületté a benzinkút és környéke, az egykori laktanya, a volt lőszerraktár, ahol peletgyár és két asztalosműhely működik, a falu sporttelepe a focipályával. Az általános területrendezési terv ezen felül meghatározza az épületek magasságát, a házak színét stb. Ez is rengeteg bürokráciával jár, hiszen minden hatóságtól be kell szerezni a jóváhagyásokat, mire kijön az utolsó jóváhagyás, az első már lejárt... – részletezte a polgármester. Az új belterületeket is bevonták az áramhálózatba, vagyis akik ott ezután építkezni kívánnak, már a telkük előtt találják a hálózatot, de a modern lámpákkal megoldott közvilágítás is készen várja, mikor lesz szükség arra, hogy felkapcsolják. Tulajdonképpen a belterület kiterjesztése sem kizárólag pozitív intézkedés, hiszen a belteleknek nagyobb az ára (orrolhat az, akinek a telke éppen kimaradt az átminősítésből), ugyanakkor viszont az adója is magasabb lesz (ezért akár bosszankodhatnak egyesek, akik ily módon valamivel magasabb adót fizetnek). Bizonyára akadnak is, akik „haragusznak”, de úgy tűnik, hogy – tájainkon nem jellemző módon – felül tudnak emelkedni személyes sérelmeiken, legalábbis ezt mutatja az elöljárónak választásról választásra újra megszavazott bizalom.

Az ötcsillagos szentkirályi „titok”

A lakosok egyéni vállalkozásai és az önkormányzat törekvései egy irányba látszanak haladni. A község elöljárói azzal járultak hozzá a lakosok egyéni kezdeményezéseinek sikeréhez, hogy a falut is vonzóvá tették. A nagy infrastrukturális munkálatokat rég elvégezték, a közterületeket példaértékűen rendezték, az utakat aszfaltozták és folyamatosan karbantartják, több parkot létesítettek, gondoskodtak a szervezett szemétszállításról, korszerű áramhálózatról és közvilágításról, a lakossággal együtt a közterek tisztaságáról, rendezettségéről stb. Sokat elárul a helybeliek közösségi ügyekhez való hozzáállásáról a falu képe, az pedig, hogy Póka András György immár szinte két évtizede polgármestere Kalotaszentkirálynak, azt is jelzi, hogy – bár voltak népszerűtlen intézkedései, és bizonyára akadnak bírálói is – a szentkirályiak zöme elégedett azzal, ahogyan alakul településük arculata és a lakosság helyzete.

A Kolozs Megyei Prefektúra ötcsillagos díja

A polgármestert tegnap a prefektúrán ötcsillagos oklevéllel díjazták, az ötödik polgármesteri mandátumát tölti. Arról kérdeztük, hogyan lehetséges megfelelni a lakosságnak?

Települése válogatja. Van, ahol nem szeretik, ha rend van, tisztaság. Olyan közösséggel együtt kell küzdenem, amely még hozzátesz a megvalósításokhoz, nem morognak az emberek. Nálunk tiszták a játékszabályok, és következetes munka zajlik – mondja az elöljáró, aki első mandátumát azzal kezdte, hogy saját családjára is pénzbírságot rótt ki szabályszegésért, ezzel egyszer s mindenkorra meghatározva az alaphangot. – Nálunk nincs kőhalom, mezőgazdasági gépek a házak előtt, építkezési anyagokat nem tárolnak ott, és gazdás kutyák sem kóborolnak az utcákon. Az idén mindenki, akit tavaly felszólítottunk, meg kell javítsa háza homlokzatát, ellenkező esetben bírságot kap – és a szentkirályiak engedelmeskednek, tudva, hogy ez mindenki érdeke.

Arra is kíváncsiak voltunk, hogyan lehet nem csüggedni a hivatalos bürokrácia, halogatás miatt, és az akadályoztatás dacára sem lemondani a tervekről.

Amikor látja az ember a munka eredményét, amikor mások jönnek a faluba és elismerik a munkádat, ez tovább hajt. Az én munkámat a helyi közösség is elismeri, nem panaszkodhatok, de közembernek senki nem fog szobrot emelni, viszont mindig új kihívások jönnek, és azokért dolgozni kell – árulta el a „titkot” a polgármester.

Ha alkalomra várunk, hogy Kalotaszentkirályra látogassunk, íme, néhány „kifogás”. Két nemzetközi rendezvényt is szerveznek a település megalapításának idén esedékes 730. évfordulójára: április 12–15. között nemzetközi környezetvédelmi konferenciát, amelyre először kerül sor az anyaországon kívül, majd augusztus 10–12. között a XXII. Szentkirály Szövetség Találkozóját, mindegyiket mintegy félezer részvevővel. Ezen kívül természetesen augusztus elején ott a néptánctábor, majd október végén a csipkeízfőző fesztivál.

A Malomárokhoz kerülnek a padok és faragott hidak


EZ ÉRDEKELHETI
KÖZHÍR ROVAT CIKKEI

ROPOGÓS ROPOGÓS

Boc válasza: magyar felirat a ...
Kétszáz alkotást neveztek az 5. Magyar ...
A halhatatlan cirokseprű

NÉPSZERŰ NÉPSZERŰ

  • A vádlottak padján
  • VIDEÓK - Magánház égett le Szászfenesen
  • A diplomátlan elit
  • Megnövelték a gyermekpénzt az RMDSZ ...
  • Szülő numeró 3