Új év, új lehetőségek a szamosújvári magyar líceumban
Vissza

Új év, új lehetőségek a szamosújvári magyar líceumban

A 17 éve elkezdett mezőségi szórványoktatási program oktatástörténeti eredményeként adták át Szamosújváron a Mezőség egyik legmodernebb iskolai épületét 2016. szeptember 16-án. Az építkezést a Téka Alapítvány valósította meg a magyar kormány támogatásával, a helyi polgármesteri hivatal által 50 évre használatba adott telken. Erdély történelmi régiói között most már a Mezőségnek is van olyan oktatási-nevelési központja, amely a térség egyik szellemi központjává, katalizátorává fejlődhet.

Szakmai konszenzus alakult ki abban, hogy a szórványoktatás megszervezésének egyik eredményes módja az önálló oktatási intézményből és kollégiumból álló iskolaközpontok kiépítése. – Úgy érhetünk el jelentős eredményeket az asszimiláció megfékezésében, ha magasabb színvonalú, jobban felszerelt és kedvezőbb háttérfeltételekkel rendelkező oktatást tudunk felmutatni, mint az átlagos többségi intézmények – fogalmazott Balázs-Bécsi Attila a Téka Alapítvány elnöke. Hozzátette: a Téka Alapítvány, civil háttérként továbbra is támogatja az iskolát, az ott folyó oktatási és nevelési munkát.

A Téka és az iskola újabb projektjeinek elsődleges célja a mezőségi magyar iskolaközpontban megszervezendő oktatási folyamat szakmai színvonalának biztosítása és az oktatási tevékenység fejlesztése annak érdekében, hogy a szórványmagyar közösségekből származó diákok is szülőföldjükön használható, a megmaradást elősegítő versenyképes tudást szerezzenek. Külön hangsúlyt fektetnek a felzárkóztató illetve a tehetséggondozó programokra. Ennek érdekében az iskola didaktikai felszerelését, illetve a tanárok képzését is felvállalták.

A 2017/2018-as tanévben a Téka Alapítvány a Pallas Athéné Domus Educationis Alapítványnál (PADE) nyert pályázatának eredményeként a következőket biztosítja a Szamosújvári Magyar Tannyelvű Elméleti Líceumnak: informatikai eszközök, szakmai képzés, illetve ösztöndíjak a pedagógusok számára.

Az informatikai szoftvercsomag beszerzése azt célozza, hogy az új oktatási intézményt a tanügyminisztérium követelményei szerinti vizsgáztató központtá fejlesszék. Ez a megvalósítás kiemeli az intézményt és lehetővé teszi, hogy régiós fontosságú iskolaközponttá fejlődjön. 31 Office- és 7 db Access-csomagot vásároltak az informatikai laboratórium részére 38,47 ezer lej értékben, a labort koordináló programra és folyamatos frissítésére ötezer lejt fordítottak. 

A PADE jogelődje, a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány (PADOC) által 2016-ban támogatott fejlesztés révén sikerült biztosítani az új iskolában zajló oktatási folyamathoz szükséges korszerű oktatástechnikai eszközöket – interaktív táblákat és notebookokat. Ezek az eszközök egyrészt hozzájárultak az intézmény szakmai és minőségi színvonalának növeléséhez, másrészt pedig az itt zajló oktatási tevékenység korszerűsítéséhez. – Az oktatási szoftverek beszerzése által olyan hatékony oktatási eszközöket biztosíthatunk az iskolának, amelyek a tantárgyak és korosztályok függvényében alakíthatóak és alkalmazhatóak. A 6 szoftver megközelítően 110 ezer lejbe került – sorolta Balázs-Bécsi Attila.

Az új iskola felépítése és az új magyar oktatási intézmény létrehozása kettős kihívás elé állította a pedagógusokat és az oktatásszervezőket egyaránt. Egyrészt a pedagógusok hozzájutnak a legkorszerűbb oktatási eszközökhöz, olyanokhoz, amelyekről eddigi iskoláikban csak álmodhattak. Másrész összeáll egy új, eddig külön intézményekben tanító pedagógusi munkaközösség. A helyzet megfelelő kezelése érdekében ebben a tanévben digitális kompetenciákat fejlesztő képzést és csapatépítő tréninget is terveznek az új iskola tanárai, tanítói számára. A képzésre 1800 lejt és a csapatépítő tréningre is hasonló összeget fordítanak. Bár arányaiban a legkevesebb, reményeik szerint mégis ez a leghatékonyabb befektetés.

Ugyancsak a pedagógusi motivációt hivatott növelni az ösztöndíjprogram a kiválóan teljesítő pedagógusok számára. – Az új iskola humán erőforrás fejlesztése a legfontosabb kihívásunk. A korszerű iskolaépület és felszerelés nem elegendő. Fontos az, hogy értékeljük a pedagógusi teljesítményt és érdekeltté tegyük a pedagógusokat az oktatási folyamatok korszerűsítésében és hatékonnyá tételében. Az ösztöndíjprogram segítségével a tehetséggondozásban, szakkörök szervezésében, érettségire való felkészítésben, szórványban élő gyerekek felzárkóztatásában eredményeket elérő tanárokat tudjuk díjazni. Az ösztöndíjak objektív megítélése érdekében a Téka Alapítvány oktatási szakmai munkacsoportot hozott létre, amelynek tagjai elbírálták a leadott szakmai önértékeléseket – részletezte az alapítvány elnöke, aki szerint 23 ezer lej értékben osztottak ki ösztöndíjakat.

A fentieket összegezve a Téka Alapítvány e tanévben eddig 176  ezer lej értékben támogatta az iskolát, abban bízva, hogy a PADE Alapítvány támogatása is hozzájárul ahhoz, hogy a Szamosújvári Magyar Tannyelvű Elméleti Líceum a Mezőség regionális oktatási innovációs központjává fejlődjön. 


EZ ÉRDEKELHETI
KÖZHÍR ROVAT CIKKEI

ROPOGÓS ROPOGÓS

Nyolcan a vádlottak padján – ...
Megkapják a románórákért járó ...
Ivan Wernisch cseh költő kapta az idén ...

NÉPSZERŰ NÉPSZERŰ