Tíz év után újra erdélyi piaristát szenteltek áldozópappá
Vissza

Tíz év után újra erdélyi piaristát szenteltek áldozópappá

Erdélyi származású piaristát szenteltek áldozópappá a Piarista Rend Magyar Tartománya budapesti központjának impozáns, akár templomnak is beillő Duna-parti kápolnájában október 6-án.

Szülei és rokonai, rendi elöljárói és rendtársai, barátai, tanár kollégái, diákok és hívek töltötték meg szinte zsúfolásig az istenházát, ahol Várszegi Asztrik püspök, emeritus pannonhalmi bencés főapát ünnepi szentmise keretében szentelte pappá Molnár Lehelt, a szolnoki születésű Balla Jánost pedig diakónussá.  

Labancz Zsolt piarista tartományfőnök, a Szerzetesi Nagyobb Elöljárók Európai Konferenciái Uniójának elnöke szólította, tanúsította felkészültségüket, hivatástudatukat, és szentelésre javasolta a jelölteket. Kiemelte: az egyházi rendben való részesítésükre pont akkor kerül sor, amikor a Püspöki Szinódus Rómában az ifjúság és a hivatás témájában értekezik.

A Segesváron született Molnár Lehel akár születésnapi égi ajándékként is tarthatja a pappá szentelés nagy kegyelmét, hiszen 34 évvel ezelőtt, 1984. október 10-én látta meg a napvilágot. Érettségi után a Megtestesült Bölcsességről nevezett Gyulafehérvári Hittudományi Főiskola és Papnevelő Intézetben végzett el két évet, majd 2005-ben lépett be a piarista szerzetesrendbe.

A szegedi jelöltév és a váci noviciátusi év után felsőfokú tanulmányait Budapesten, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola teológus és hittanár szakán, az Eötvös Lóránd Tudományegyetem (ELTE) Bölcsészettudományi Kar történelem szakán, majd a Sapientia és ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar hittanár-nevelő-történelemtanár szakán végezte. 2011–2013 között Budapesten gimnáziumi tanárként, aztán Vácott gimnáziumi és kollégiumi tanárként tevékenykedett. A 2016/17-es tanévtől  a hivatásgondozás tartományi felelőse és tanár a budapesti piarista gimnáziumban. 2017. szeptember 30-án szentelte diakónussá Beer Miklós váci megyéspüspök a váci Szent Anna Piarista Templomban.

Várszegi Asztrik püspök kézrátétele és felszentelő imája által Molnár Lehel az egyházi rend áldozópapi szentségében részesült. Ezt követően minden paptestvére személyesen kérte rá a Szentlélek kiáradását. A papi ruha felöltése után a püspök megkente a kezét krizmával, átadta neki a paténát és a kelyhet, békecsókot váltottak, majd a jelenlevő papság békecsókjával befogadta papi közösségébe a felszenteltet, aki a szentelő püspökkel koncelebrált tovább a szentmisén.

Molnár Lehel „Kiüresítette önmagát.” (Fil 2,7) Papi jelmondatára vonatkozóan a püspök nyomatékosította: lebegjen mindig szeme előtt egyre inkább szekularizálódó világunkban hiteles emberként viselkedni, hiszen Jézus is kiüresítette önmagát, és nem Istenként, hanem emberként viselkedett és tanított.

Értékes lelki töltetű meglepetésként – számos, világ­viszonylatban fontos feladatköre ellenére –, elfogadva a meghívást, a szentelésen részt vett Pedro Aguado generális atya, a piarista rend legfőbb elöljárója, aki Urbán József, az ázsiai földrész és Miguel Giráldez, az európai földrész generálisi asszisztense kíséretében érkezett Rómából Budapestre.

Az újmisés Molnár Lehel (Szent Józsefről nevezett) beszélgetésünk során hangsúlyozta: látja azt, hogy Isten az első pillanattól kezdve erre az útra hívta. A helyén van, vágyai beteljesültek, bár természetesen hosszú út áll még előtte, amit Isten segítségével remél megtenni.

Ruppert József, a Romániai Piarista Provincia ügyeiben megbízott tartományfőnöki delegátus atyától megtudtuk, hogy ezelőtt tíz évvel – 2008. március 29-én – volt még ilyen örvendetes esemény, amikor szintén erdélyi – a gyergyószentmiklósi születésű Galaczi Tibort (az Úr Feltámadásáról nevezett) – piaristát szentelték áldozópappá, utóbbi azóta gimnáziumi- és diákotthoni nevelőtanár Kecskeméten. 

Ne szűnjünk meg imádkozni újabb papi és szerzetesi hivatásokért!

(Borítóképen: Ruppert József kézrátétellel kéri a Szentlélek kiáradásait Molnár Lehelre; mögötte Várszegi Asztrik püspök. A szerző felvétele)  

 


EZ ÉRDEKELHETI
KÖZHÍR ROVAT CIKKEI

ROPOGÓS ROPOGÓS

Dana Gârbovant jelölik igazságügyi ...
Külügyminiszteri nyilatkozat a ...
Kávéházakról, törzsasztalokról, ...

NÉPSZERŰ NÉPSZERŰ

  • Haáz Sándor: A Kolozsvári Magyar Napok ...
  • Búcsú Rónai Istvántól
  • VIDEÓ - A Szentegyházi ...
  • Felavatták Dávid Ferencnek, az ...
  • Hangulatképek a Kós Károly ...