Templombúcsúk Jézus Szentséges Szíve főünnepén
Vissza

Templombúcsúk Jézus Szentséges Szíve főünnepén

Pénteken, június 23-án Jézus Szentséges Szívének főünnepe. 1675. június 15-én, Úrnapja nyolcadán Alacoque Szent Margit-Mária vizitációs apácának egy nagy látomásban volt része, amelyben a Megváltó megbízta azzal, hogy gondoskodjon Jézus Szívének ünnepéről. Már egy évvel előtte is látomásban volt része, amelyben Krisztus szeretettől lángoló szívét látta. Ez valószínűleg 1674. Úrnapján történt. Erről írást is készített, amelyet átadott lelki vezetőjének, a később szintén szentté avatott La Colombière Kolos jezsuitának, aki azt Lelki magábaszállás (Retraite spirituelle) című könyvében közzé is tette. 1675. június 21-én pedig mindketten felajánlották magukat Jézus Szentséges Szívének.

FODOR GYÖRGY

Emberi testi, lelki életteljességünket a Szentírás gyakran az egyszerű, ősi „szív” szóval jelöli. Szent János evangélista írásaiban már a Megváltó szívére is rátereli a figyelmet. Az egyházatyák ennek a gondolatnak folytatásaként a szentségeknek és magának az anyaszentegyháznak forrását látják Jézus szívéig megnyílt oldalában, amelyből vér és víz folyt. A 12–13. század folyamán több teológus is csatlakozott ahhoz a gondolathoz, hogy az Istenembert a Szívével jelképezett szeretetében tiszteljék. Különösen a 14. század misztikája adott nagy lendületet ennek a tiszteletnek, majd a 16. században a jezsuita rend terjesztette Jézus Szívének tiszteletét.

A Jézus Szíve ünnep és a szentórák bevezetéséért, továbbá a Jézus Szíve-péntekek megtartásáért Alacoque Szent Margit-Mária szállt síkra. Rómának azonban sokáig fenntartásai voltak, akárcsak más üdvtörténeti eseményhez nem kapcsolódó ünneppel szemben. Csak XIII. Kelemen pápa engedte meg 1765-ben a lengyel püspököknek és a római Jézus Szíve Társulatnak, hogy ezt az ünnepet megtartsák. 1856-ban IX. Piusz az egész anyaszentegyház számára kötelezően bevezette ezt az ünnepet. 1899-ben XIII. Leó magasabb rangra emelte a Jézus Szíve napját, és a közeli századfordulóra elrendelte a világ felajánlását Jézus Szívének. Az ünnep liturgiájának újrafogalmazása 1928-ban következett be rangjának újabb emelésével együtt, XI. Piusz intézkedésére. A Jézus Szíve tisztelet további formái a Jézus Szíve-péntekek, vagyis az egyes hónap első péntekjei – amikor felkeressük és szentségekkel ellátjuk a betegeket –, továbbá ezek előestéjén tartott szentórák.

A Jézus Szentséges Szíve tiszteletére szentelt Kolozsvár-kerekdombi római katolikus templomban péntek délután 6 órakor, a kidei templomban délelőtt 11 órakor, Aranyosgyéresen délelőtt 11 órakor, míg a kolozsi plébániatemplomban szombat délután 6 órakor kezdődik a búcsús ünnepi szentmise. Jézus Szíve templombúcsút tart a Hunyad megyei Lónyaitelep, Pusztakalán és a Szilágy megyei Szilágynagyfalu római katolikus egyházközsége is.


EZ ÉRDEKELHETI
KÖZHÍR ROVAT CIKKEI

ROPOGÓS ROPOGÓS

Catherine Deneuve 75 éves
Donald Trump: a kongresszus is részt ...
A Sagrada Familia 136 évvel az ...

NÉPSZERŰ NÉPSZERŰ