SZKT Kolozsváron – Átadták az Ezüstfenyő-díjakat
Vissza

SZKT Kolozsváron – Átadták az Ezüstfenyő-díjakat

Tizennyolc évvel ezelőtt alapította az RMDSZ az Ezüstfenyő-díjakat „hétköznapi hőseink” közösségépítő munkája elismeréséért. Idén is azoknak adták át ezt a díjat, akik a közös célért, az erdélyi magyar közösségért, kultúránk és értékeink védelméért, átörökítéséért munkálkodtak az elmúlt években.

Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke megköszönte a díjazottaknak helytállásukat, közösségépítő munkájukat, hozzájárulásukat ahhoz, amiért az elmúlt harminc évben küzdött a szövetség: magyarként megmaradni szülőföldünkön, visszaszerezni jogainkat, mindazt, amitől a kommunista diktatúra megfosztott. A közösségépítő munka azt bizonyítja, hogy a harminc éves célokért ma is tudunk harcolni, folyatjuk az építkezést, újra tudjuk kezdeni, soha nem adjuk fel - hangoztatta.

„Mekkora elszántságra volt szükség 1989 decemberében, amikor még hallatszott a fegyverropogás, hogy Domokos Géza kiálljon, és kérje a magyar embereket, hogy alapítsák meg a szervezeteket. Hogy arra ösztönözze közösségünket, vegye kezébe saját sorsát, építkezzen, mutassa meg, hogy képesek vagyunk otthont teremteni a szülőföldön, bebizonyítani, hogy olyan közösség vagyunk, amely tudja a célt, és azt is, hogy milyen eszközökkel érheti el ezeket a célokat”, emlékezett a kezdetekre a szövetségi elnök.

Idén 24 személy részesült elismerésben szülőföld-megtartó tevékenységéért.

 1. Albert Csaba a Hargita Megyei Önkéntes Tűzoltók Egyesületének alapítója. Kitartó és lelkiismeretes munkájának köszönhetően mára nem csupán a megye lakossága él egy biztonságosabb környezetben, hanem az önkéntes tűzoltók is biztonságosabban végzik élet- és értékmentő munkájukat. 
 2. Bányai Csaba Beszterce-Naszód megyei református lelkipásztor és esperes egyházi és kulturális téren is egyaránt tevékenykedik. A magyar nyelv megőrzése céljából gyülekezeti házat épített, templomot restaurált, de ugyanúgy dalárdát vezetett, színjátszócsoportot alakított. A Szövetség elismeri és köszöni a munkáját.
 3. Bendel József Tasnád életének, magyar közösségének meghatározó alakja. Szakértelme és lokálpatriotizmusa mellett alapvető jellemvonása a magyar érdekek védelme. A tasnádi RMDSZ egyik alapító tagja. A Szövetség köszöni áldozatos munkáját.
 4. A Szövetség Ezüstfenyő-díjjal jutalmazza Daróczi Mihályt, aki a Bihar megyei közösség kiemelkedő alakja. Szem előtt tartja a magyarság problémáit, Bályok település sorsát és a közösségépítést.
 5. Dálnoki Lajos 1990-től az RMDSZ tagja, 12 éven keresztül pedig Réty község polgármestere volt. Ezalatt a településen számtalan felújítást vitt véghez, támogatta a kultúrát, oktatást. 35 éven keresztül a rétyi fúvószenekarban is zenélt, és pártfogója az ottani zenekari tábornak is.
 6. Farkas Viktória tagja az RMDSZ-nek megalakulása óta, s most is aktív tisztségviselője. Magyar-magyar gazdatalálkozókat szervez Aradon. Legfontosabb eredményének a fiatalok sikeres bevonását tartja a „mozgalmi” munkába.
 7. Gál Mihály közel húsz évig volt a gyergyóalfalvi helyi RMDSZ elnöke. Két évtizeddel ezelőtt ő szervezte meg az első Gazdanapot Gyergyóalfaluban. Szülőföldszeretete a versmondáson keresztül is megmutatkozik, több műsorral lépett fel a Kárpát-medencében.
 8. Jakab István Maros-Mezőségi esperes eddigi szolgálata alatt egyházmegyei havilapot kezdeményezett, prédikációs köteteket szerkesztett. 2012-től évente hitmélyítő és magyar identitástudatot erősítő tábort szervez gyermekeknek. A Maros megyei Udvarfalván templomfelújításba kezdett.                                               
 9. A Szövetség Ezüstfenyő-díjat ad át Jakabffy Lászlónak, aki jótékonyan vett részt számos emlékhely létesítésében. Részt vett az RMDSZ Bihar megyei szervezetének megalakításában, illetve alapítója volt a nagyváradi szervezetnek.
 10. Dr. Lőrincz Helga a nagyenyedi Bethlen Gábor kollégium tanáraként, majd kisebbségi tanfelügyelőként aktívan részt vett a megye magyar tannyelvű intézményeinek a fellendítésében és megtartásában. Megálmodója és főszervezője a Fehér Megyei Magyar Napoknak. Jelenleg Nagyenyed alpolgármestere.
 11. Krizbai Attila az RMDSZ bethleni szervezetének alapító tagja. Tanárként szívén viselte a szórványban lévő bethleni magyar iskolát, ahova éveken keresztül toborozta a magyar gyermekeket, de jelentős szerepet vállalt a város híres szülöttének, gróf Bethlen Béla Észak-Erdély kormánybiztosa szobrának felállításában is a városban.
 12. Molnár Endre alapította meg az RMDSZ Mehedinți megyei szervezetét. 2014 óta Magyarország szörényvári tiszteletbeli konzulja. Az ő kezdeményezésére állították vissza 2017-ben a Széchenyi emléktáblát a Vaskapunál, a Kazán-szorosban. A Szövetség köszöni áldozatos munkáját.
 13. A Szövetség Ezüstfenyő-díjban részesíti Pogocsán Ferdinánd Zoltánt, aki 1993-tól az RMDSZ dévai szervezetének tagja, 2018-tól Déva alpolgármestere. Hűséges pártfogója a Dévai Magyar Háznak és Hunyad megye egyetlen magyar iskolájának.  
 14. Rollinger Ágnes az RMDSZ Kolozs megyei szervezetének egyik alapító tagja. Értelmiségi találkozók, magyar művészek munkáiból nyíló számtalan kiállítás lelkes szervezője és támogatója. Mindvégig szívügyének tekintette a szociális és ifjúsági ügyek felkarolását.
 15. Sebestyén Magdolna 1989-ben az RMDSZ máramarosszigeti szervezetének alapító tagja, valamint később önkormányzati képviselőként harcolt a közösségi jogok gyarapításáért. A díjat a történelmi Máramaros területi elnöke, Béres István veszi át.
 16. Stier Péter közel egy évtizeden át főszervezője volt a Partiumi Magyar Napoknak, amely a szatmári magyarság központi rendezvénye és tömegeket megmozgató fesztivál is egyben. Nagy szerepe volt a szatmárnémeti színház restaurálásában.
 17. Szabó Anna mindvégig a resicabányai kulturális és közösségi életét alakította. Kulturális egyesületben és daloskörben egyaránt tevékenykedik, de a helyi magyar könyvtár kezelését is elvállalta. Ennek elismeréseként nyújtjuk át számára az Ezüstfenyő- díjat.
 18. Szabó Gábor 1993 óta az RMDSZ tagja, a mélyszórványban élő fogarasi magyar közösség bástyája. Értékteremtő, értékmegőrző és jövőépítő munkája kiemelten értékes a végeken élő Brassó megyei magyarok számára. A Szövetség köszöni eredményes munkáját.
 1. Szederjesi György alapítója a Szeben megyei és városi szervezetnek. Nagy érdeme a medgyesi magyar iskola megalakulása 1990-ben, amelynek további fejlesztéséhez is hozzájárult. Szívügye a szórványoktatás megamaradása és megerősítése.
 2. Szekernyés János helytörténész, műkritikus, irodalom- és művelődéstörténész, újságíró, írásainak középpontja Temesvár. Helytörténeti tanulmányokat írt zenetudósokról, képzőművészekről. Jelen van ma is a médiában, és fáradhatatlanul dolgozik újabb kiadványok szerkesztésében.
 3. Szentes Antal felcsíki megyei tanácsos.  Elsősorban a közösség szolgálatának szentelte életét és munkáját. Feladatait minden tisztségében szívvel-lélekkel, teljes odaadással, önzetlenül végzi. Elkötelezett a népi kultúra iránt, valamint a helytörténeti ismerete is egyedülálló.
 4. Szilágyi Róbert-István erkölcsi magatartása nemcsak szakmai elhivatottságában érvényesült, hanem közéleti szerepvállalásaiban is. Cselekvő tagja a zilahi és a Szilágy megyei magyar közéletnek. Következetesen szolgálja és támogatja a közösségépítő munkát, a hagyományőrzést, az értékmentést.
 5. Téglás József magyartanár 40 éve szervezi Koltón a Petőfi Emlékünnepséget. A kommunizmus utolsó éveiben betiltott rendezvény neki köszönhetően éledt újra 1990-ben. A 80-as, 90-es években szabadtéri színházak, magyar irodalmi estek kulcsembere, tevékenységével hozzájárult a Bányavidék magyar identitástudatának megerősítéséhez.
 6. Márton Katalin kolléganőnk több mint egy évtizede erősíti a Szövetséget és a Communitas Alapítványt. Végtelen türelem és pontosság, örök optimizmus jellemzi, munkájában odaadó és szolgálatkész. Két lábon járó adatbázis, bármilyen kérdésre van válasza, nyugodtságot és végtelen kedvességet áraszt. Kitűnő barát és kolléga. Köszönjük, Kata!

 


EZ ÉRDEKELHETI
BELPOL ROVAT CIKKEI

ROPOGÓS ROPOGÓS

Korlátozásokat vezet be Magyarország a ...
Eső után köpönyeg
Mégsem forgott veszélyben az állam ...

NÉPSZERŰ NÉPSZERŰ