Szépen hangzó szavak mellett jó cselekedetek is
Az unitárius Gondviselés Segélyszervezet gálaünnepsége
Az unitárius Gondviselés Segélyszervezet gálaünnepsége
Vissza

Szépen hangzó szavak mellett jó cselekedetek is

Erdély szinte valamennyi szegletéből összesereglett, egyházi és világi résztvevők jelenlétében ünnepelte pénteken a Magyar Unitárius Egyház Gondviselés Segélyszervezete a több mint egy évtizedes sikeres működését. A rendezvény célja a köszönetnyilvánítás a szervezet munkatársainak, támogatóinak és partnerszervezeteinek. A kolozsvári János Zsigmond Unitárius Kollégium dísztermében tartott gála áhítattal kezdődött, az üdvözlőbeszédeket követően pedig vetített képes összeállítást mutattak be az egyházi segélyszervezet eddigi tevékenységéről, illetve az Erdély Mentőcsoporttal közösen szervezett belföldi és külföldi segélyezési akciókról. Az árvízi károk enyhítését szolgáló Nyikómenti Árvízi Segélyező Bizottság kezdeményezésére a Magyar Unitárius Egyház 2007-ben hozta létre saját segélyszervezetét, megbízva ezt az egyházon belüli szeretetszolgálat megszervezésével és összehangolásával.

A pénteki gála rövid áhítattal kezdődött, amelyet Vagyas Attila unitárius lelkész, a Gondviselés Segélyszervezet munkatársa tartott.

Az ünnepségen Bálint Benczédi Ferenc unitárius püspök arról beszélt: különös jelentősége van annak, hogy a Gondviselés Segélyszervezet éppen a vallásszabadság napja előtt tartotta a gálát, hogy a tordai országgyűlés évfordulója előtt ünnepi hálaadásra szólította fel tagjait, szimpatizánsait.

A Gondviselés Segélyszervezet létrehozásának előzménye a 2005-ös Nyikó menti árvíz, az ekkor alakuló segélyező bizottság kezdeményezte egy átfogó tevékenységű segélyszervezet megalapítását, a hivatalos bejegyzésre 2007-ben került sor. A civil szerveződés megalakulásának körülményeit Szombatfalvi József lelkész-esperes, a Gondviselés első elnöke és jelenlegi tiszteletbeli elnöke elevenítette fel. „Emlékszem, hogy könnyes szemmel szorongatták a kezünket a Nyikó mentén. Megmaradtak a segített emberekkel kapcsolatos életképek, élmények. Hogy mi szükséges segélyszervezetünk működéséhez? Elsősorban szív és lélek, minden erény hordozója. Persze, kell pénz is”, mondta mosolyogva.

A Gondviselés Segélyszervezet tevékeny csapata

A segélyszervezet több mint egy évtizedes munkájáról kisfilm készült. Ennek bemutatása után Rácz Norbert, a Kolozsvár-Belvárosi Unitárius Egyházközség lelkésze osztotta meg az egybegyűltekkel ünnepi gondolatait. A szervezet megalakulása óta a lelkész önkéntesként, illetve elnökségi tagként is részt vesz a tevékenységekben. 

A gálán Kátai Zoltán énekmondó 16–17. századi unitárius zsoltárokat adott elő, akinek a szervezők ezúttal is megköszönték, hogy 2005 őszén a Nyikó mentén tartott előadásaival az árvízi pusztítás okozta lelki fájdalmak enyhítésében is közreműködött. 

A felszólalásokat Szabó László, a Gondviselés Segélyszervezet elnökének beszéde zárta, aki megköszönte a segélyszervezet munkatársainak, támogatóinak és partnereinek hozzájárulásukat a szervezet küldetésének kiteljesítésében. A szervezet elnöke és tiszteletbeli elnöke emlékérméket nyújtott át, amelyeket a Magyar Nemzeti Bank az unitárius egyház 450 éves fennállásának alkalmából bocsátott ki.

Szerteágazó tevékenység

A szervezet több mint egy évtizedes fennállása alatt Erdély különböző régióiban adományokat gyűjtött és osztott szét a rászorulóknak, meleg ételt biztosított a hajléktalanok számára, illetve igénylés alapján az elemózsiát házhoz szállították. Megszervezték több tucat szociálisan hátrányos helyzetű gyermek délutáni foglalkoztatását és étkeztetését. Az adatok szerint évenként 4 ezer tányér meleg ételt biztosítottak a hajléktalanoknak, több ezer meleg ebédet szállítottak házhoz, 100 szociálisan hátrányos gyermeket foglalkoztattak, 1500 külső forrásokból vásárolt segélycsomagot juttattak célba mintegy 100 településen, kétezret pedig saját anyagi alapokból és gyűjtésekből állítottak össze. Ezen kívül 40 szakmai előadást és képzést szerveztek, háromezer könyvet osztottak szét, 200 napon keresztül öt településen szociális szálláslehetőséget biztosítottak betegeknek és hozzátartozóiknak.

A Gondviselés Segélyszervezet és az Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet (ODFIE) lehetőséget kínál a fiatalok számára is, hogy önkéntesként bekapcsolódhassanak a közjó szolgálatába. Kimondottan e célból szervezik a SegédKezek táborokat, ahol a fiatal önkéntesek rászorulóknak, többnyire egyedülálló idős személyeknek nyújtanak segítséget, de volt arra is bőven példa, hogy különböző közösségi épületeket hoztak rendbe. Mindezt közösségi programokkal (előadások, áhítatok, gyermekprogramok) egészítik ki. Az önkéntes munkatábor célja a rászorulók közvetlen segítése, ugyanakkor a közösségi szolidaritás évszázados hagyományának, a kalákáknak az újraélesztése, vallják. 

A szervezet működtetői a Kárpát-medencében élő nemzettársakra is gondoltak: a magyarországi árvizek során keletkezett károk helyreállításában nyújtott segítség mellett, illetve a természeti csapás utóhatásainak csökkentése érdekében végzett feladatokon kívül 2015-ben adományokat gyűjtöttek, illetve tábort szerveztek a Kárpátalján élő magyar közösségnek.Bevetés Buzău megyében és Albániában

A Gondviselés Szegélyszervezet szervezeti és humán erőforrás hálózata képezte a 2011-ben létrehozott Erdély Mentőcsoport alapját, az önkéntesek viszont már egy évvel korábban részt vettek az első nemzetközi bevetésen: védőgátat építettek Dajc község határában, Shkodra város közelében, Észak-Albániában.

Az Erdély Mentőcsoport létrehozásának előzményét egy fél éves segélyezési együttműködés képezte – közölték a Gondviselés Segélyszervezet illetékesei. „Hálózatszerű együttműködésünk célja a katasztrófahelyzetekben veszélybe kerülő, illetve károkat szenvedő emberek és közösségek mentése, védelme és segélyezése. Az ősz folyamán munkatársaink számára alapfokú képzéseket szerveztünk, ami által további természeti csapások esetében hatékonyabbak lehetünk a segítségnyújtásban Kárpát-medence-szerte” – olvasható az Erdély Mentőcsoport blogján. A bevetések és képzések a magyarországi Életjel Mentőcsoport szakembereinek irányításával zajlottak.

2012-ben az Erdély Mentőcsoport segélyezési akciót szervezett Buzău megyében: február 15-én, tizenhat erdélyi és két magyarországi önkéntes indult útnak a Buzău megyei C.A. Rosetti község Lunca nevű falujába. A helyi vezetők irányításával élelmiszert osztottak szét a helyieknek, amelynek egy részét a Magyar Unitárius Egyház által működtetett Gondviselés Segélyszervezet, másik részét pedig egy székelyudvarhelyi vállalkozó biztosította.

„Sokféle jelzővel illetjük Istent. Egyik legmegnyugtatóbb az ember számára a gondviselő jelző, amelyből felszabadultság, a gondtalanság és a szabadság érzése is fakad. Ő a mi gondviselő Istenünk, aki nem csak megteremtette a mindenséget, hanem törődik is teremtményeivel, vagyis gondoskodik rólunk. Isten nem közvetlenül hajol le értünk, hogy saját karjaival felemeljen, hanem közvetetten, embereken keresztül, akik megérzik és megértik a gondviselő Atyánk akaratát, s azt szolgáló életünk által megvalósítják. Az egyházi szeretetszolgálat is ilyen eszköz, amit elsősorban a Gondviselés Segélyszervezet égisze alatt próbálunk kiteljesíteni. Ha az emberszolgálatot küldetésként fogjuk fel, akkor mi is közreműködhetünk az isteni szeretet megvalósulásában. Segélyszervezetünk megalakulása óta az önkéntes munkatársaink létszáma folyamatosan növekszik, s mi arra biztatjuk minden segítő szándékú testvérünket, hogy legyen társunk küldetésünk teljesítésében. Keresztény életünket az teszi hitelessé, ha szépen hangzó szavaink mellett ott vannak a jó cselekedeteink is. Ezek gyakorlásában segítsen minket a gondviselő Isten!” – idéztük Szombatfalvi József tiszteletbeli elnököt, aki ezekkel a szavakkal foglalta össze a segélyszervezet létrehozóinak, működtetőinek hitvallását.

EZ ÉRDEKELHETI
KÖZHÍR ROVAT CIKKEI

ROPOGÓS ROPOGÓS

Rajtol a 11 hónapos belvárosi ...
Megjelent a kolozsvári Szociális Kisokos
Amikor generációk, vidékek, egyének és ...

NÉPSZERŰ NÉPSZERŰ

  • Haáz Sándor: A Kolozsvári Magyar Napok ...
  • Búcsú Rónai Istvántól
  • VIDEÓ - A Szentegyházi ...
  • Felavatták Dávid Ferencnek, az ...
  • Hangulatképek a Kós Károly ...