RMDSZ: Nem a román érettségi eltörlése a megoldás
Vissza

RMDSZ: Nem a román érettségi eltörlése a megoldás

Elvetette a szenátus Kulcsár Terza József háromszéki képviselő törvénykezdeményezését, amely eltörölte volna a román nyelvből és irodalomból tett érettségit a kisebbségi tannyelvű iskolák diákjai számára. Novák Csaba Zoltánt, az RMDSZ Maros megyei szenátorát, a felsőház oktatási szakbizottságának tagját arról kérdeztük, milyen megfontolásból szavazták meg az RMDSZ szenátorai is a szakbizottsági jelentést, amely a törvénymódosítás elutasítását javasolta. Érdeklődtünk továbbá a szenátus által hétfőn elfogadott törvénytervezetnek a szempontjairól is, amely a heti tanórák számának csökkentését írja elő.

„A román nyelv tanulása és tanítása, a tanulási eredmények számonkérése kardinális problémája volt a magyarságnak az elmúlt évtizedekben, sőt, mondhatni az elmúlt száz évben. Valamennyien tudjuk, hogy nem megfelelő módszerrel tanítják a román nyelvet a kisebbségi tannyelvű iskolák diákjainak. Az RMDSZ hosszú évtizedek óta próbálja elfogadtatni a román politikummal, hogy a román nyelvet második nyelvként tanítsák – azt gondoljuk, ez a megfelelő módszer arra, hogy a magyar gyerekek is megtanuljanak románul, egyenértékű polgárai legyenek az országnak” – fejtette ki Novák Zoltán.

Felhívta a figyelmet arra, hogy a 2011-es oktatási törvény lehetőséget biztosít arra, hogy a kisebbségi tannyelvű iskolákban a román nyelvet sajátos tantervnek megfelelően oktassák – a 7. osztályosok számára van már ilyen tanterv. (A szaktárca ütemterve szerint 2021 után biztosítják minden oktatási szinten a román nyelv speciális tanterv szerinti oktatása a magyar tannyelvű iskolákban tanulóknak – szerk. megj.)

A szenátor elmondta azt is, hogy az RMDSZ másfél-két éve benyújtott egy törvénymódosítási javaslatot a parlamentben, miszerint a kisebbségi tanulókat ne csak sajátos tantervek alapján oktassák, hanem a képességi és az érettségi vizsgát is ennek megfelelően kidolgozott tételekből tehessék le. A törvénytervezetet Iohannis elnök visszadobta, az alkotmánybíróságon is megtámadták, de azért belátható időn belül eldől, hogy mi lesz a további sorsa.

Összegezve, az RMDSZ-nek van egy kidolgozott terve, amelyet a pedagógus közösséggel való konzultációk nyomán, szakmai érvekkel megalapozva szándékozik elfogadtatni a román többséggel – mondta Novák. „Meggyőződésünk, hogy ez a járható út, hiszen, láthatja minden ép ésszel gondolkodó ember, hogy nem létezik olyan politikai formáció Romániában, amely hajlandó lenne elfogadni azt, hogy a kisebbségi oktatásban tanulók számára eltöröljék a román érettségit” – hangsúlyozta. 

A román érettségi eltörlésére vonatkozó törvénytervezet megfelelhet ugyan a populista elvárásoknak, de nem hozhat érdembeli változásokat; sőt, egy ilyen kezdeményezés zavart kelt a romániai magyarság, a szülők körében, nehezíti a párbeszéd lehetőségeit az adott politikai kontextusban – magyarázta Novák Zoltán. Hozzátette továbbá, hogy hamis minden olyan állítás, miszerint a törvénymódosítást kezdeményező képviselő előzetesen egyeztetett volna az RMDSZ szakpolitikusaival; a szenátor tudomása szerint még a Magyar Polgári Párton belül sem volt egyhangúlag elfogadott álláspont a kérdésben.

Tömeges elbocsátásoktól félnek a szakszervezetek 

A tanórák számának csökkentését szabályozó törvénytervezetet illetően a szenátor elmondta: visszatérő kérdés, hogy az iskolai képzési rendszer túlzsúfolt, s hogy ezen változtatni kell. A mostani törvénymódosítás lényegében a 2011-es oktatásügyi törvény előírásaihoz való visszatérést jelenti, amelyet Ecaterina Andronescu tanügyminisztersége idején megváltoztattak. Ez a törvénytervezet a maximális heti óraszámot szabja meg az elemi, a gimnáziumi és a líceumi osztályok számára, a konkrét alkalmazási normákat a tanügyminisztérium dolgozza majd ki – magyarázta a szenátor.

A Iaşi megyei tanügyi szakszervezet hétfőn közölte, hogy arra a következtetésre jutott, hogy az órák számának csökkentése körülbelül 20 ezer pedagógus állásának megszűnését jelentheti. A Tanügyi Szabad Szakszervezetek Szövetsége (FSLI) által csütörtökön kiadott közlemény már arra hívta fel a figyelmet, hogy az iskolai heti óraszám csökkentése, amely látszólag hasznos a tanulók számára, 25 ezer pedagógus elbocsátását vonhatja maga után.  A szakszervezet szerint a kezdeményezés hasznos lehet, de csak akkor, ha más kiegészítő intézkedésekkel, például az osztályok számának növelésével és az Iskola utáni iskola program országos szintű kiterjesztésével társul. Ellenkező esetben fennáll a kockázata annak, hogy országos konfliktus alakuljon ki az oktatásban.
 

Meglátásuk szerint a törvény kihirdetését követően egy sürgősségi kormányrendelettel ki kell tolni a jogszabály hatályba lépésének időpontját.
A FSLI szerint nem egyértelmű, hogy a gyerekek javára válna, hogy kevesebbet üljenek az iskolában, mi több, szakemberekre hivatkozva azt állítják, hogy a tanulók érdekét az szolgálná, hogy minél több időt töltsenek az iskolában úgy, hogy ezt ne robotként éljék meg, hanem stresszmentes, hasznos időtöltésnek.
Másrészt, a szövetség arra figyelmeztet, hogy amennyiben a törvényt a javasolt intézkedések meghozatala nélkül alkalmazzák, ennek a legnagyobb negatív társadalmi hatása lesz Románia 1989 utáni történelmében.

Erre vonatkozó kérdésünkre Novák Zoltán azt mondta: ő maga nem végzett ezt illetőén számításokat, nem lévén a kompetenciája, de – mint megjegyezte – elhangzott olyan állítás is, egykori tanügyminisztertől, hogy a változás nem vezet állások megszűnéséhez. Másrészt, lehetőséget lehet találni a délutáni foglalkozásokra való átcsoportosításra is.

A szenátus által hétfőn megszavazott törvénytervezet szerint, a kerettanterv tantárgyaira rendelkezésre álló idő átlagosan 20 óra lenne az elemi, 25 a gimnáziumi és 30 a középiskolai oktatásban. Jelenleg az előkészítősöknek és első osztályosoknak 19-20, a 2-3. osztályosoknak 20-21, a 4 osztályosoknak 22-23 órájuk van. Az ötödikesek keretóraszáma heti 25-28, a hatodikosoké 28-30, a hetedikeseké 31-33, a nyolcadikosoké 31-34. Magyarországon elsőtől a harmadik osztályig heti 25 tanóra, negyedik osztályban 27, az 5-6. osztályban 28, a 7-8. osztályban 31tanóra van; ebből a heti óraszámból ötöt testnevelésre szánnak.

EZ ÉRDEKELHETI
BELPOL ROVAT CIKKEI

ROPOGÓS ROPOGÓS

Harminc százalékkal esett vissza a ...
Forma–1, Magyar Nagydíj: ...
Hol vagy ember?

NÉPSZERŰ NÉPSZERŰ