Quo vadis, marosvásárhelyi magyar orvosképzés?
Vissza

Quo vadis, marosvásárhelyi magyar orvosképzés?

Erdélyben, Kolozsváron 1872-ben létesült a Ferencz József Tudományegyetem, amely ettől az időponttól kezdve a kor kívánalmainak megfelelő magas szintű orvosképzést biztosított. Többszörös történelmi változásokat követően az 1945. május 29-én megjelent királyi törvényrendeletek önálló magyar egyetem megteremtését szavatolták. Mivel Kolozsvár ezen túl két egyetemnek adott otthont, és nehéz feladatnak bizonyult az épületek megosztása, a Kolozsvári Magyar Egyetem (később Bolyai Tudományegyetem) Orvostudományi Kara Marosvásárhelyre költözött. A reformtörvény értelmében 1948-ban a marosvásárhelyi kar önálló magyar tannyelvű Orvostudományi és Gyógyszerészeti Felsőoktatási Intézetté alakult (MOGYI). Az intézetben kibontakozó egyetemi és posztgraduális magyar nyelvű orvosképzést a szakmai és etikai igényesség, valamint a gyakorlati orientáltság jellemezte.

Dr. ÁBRÁM ZOLTÁN

Rövid történeti áttekintés

Fontos politikai változások következtek be Romániában miután az ötvenes évek végén a megszálló szovjet csapatok elhagyták az országot. A későbbi pártvezér, Nicolae Ceaușescu kapta azt a pártfeladatot 1959-ben, hogy a kolozsvári magyar nyelvű Bolyai Tudományegyetemet megszüntesse, és azt a román nyelvű Babeș Egyetembe olvassza. Várható volt tehát, hogy néhány évvel később, 1962-ben a Marosvásárhelyi Orvostudományi és Gyógyszerészeti Intézetet a romániai oktatáspolitika kétnyelvűvé változtatta, majd bekövetkezett a magyar szak fokozatos elsorvasztása. A nyolcvanas évek, az úgynevezett „aranykorszak” ember- és nemzetiségellenes politikája következtében a magyar hallgatók aránya az 1984/85-ös tanévtől kezdve kevesebb, mint felére csökkent, és a rövid idő alatt bekövetkező drasztikus változások miatt a diktatúra utolsó évében, 1989-ben alig több mint tucatnyi hallgatót vettek fel a magyar tagozatra.

Forrás: youtube.com

A romániai rendszerváltást követően a helyzet jobbulása csak fokozatosan következett be, de nem a kívánt mértékben. Két évtized alatt sikerült elérni, hogy a magyar nyelven is oktató képzésekben a magyar előadásokat hallgatók aránya megközelítse a fele-fele arányt, de eközben a magyar oktatók aránya alig haladta meg az egynegyedet. Az egyetem többnyelvűségének kiszélesítését szolgálta, miszerint 2008 őszétől angol nyelvű orvosképzés indult. És miközben új reménysugarat hozott a 2011-es oktatási törvény, mégis úgy tűnik, hogy gyors léptekkel egyre inkább felszámolódik a marosvásárhelyi magyar nyelvű orvosképzés önállósága.

Itthoni helytállás és elvándorlás

Felmérést végeztünk azzal az elsődleges céllal, hogy „kísérletileg” igazoljuk, hogy az egykor csak magyar nyelven tanuló orvosok (1959-1960-as évfolyamok végzősei) az orvosi szakkifejezéseket az állam nyelvén is helyesen alkalmazva, bármilyen nemzetiségű betegeik gyógyulását szolgálva, magas fokú hivatásról és szakértelemről tettek tanúbizonyságot Románia bármely részén. Az adatok alátámasztják a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Intézetben magyar nyelven végzett orvosok döntő többségének itthoni szakmai helytállását, és biztosítékul szolgálnak aziránt, hogy a betegellátás szakmaiságát nem veszélyezteti a kisebbségek anyanyelvű oktatása.

Ugyanakkor a kommunizmus idején a Romániából elvándorló (magyar) értelmiségiek körében első helyen az egészségügyben dolgozók álltak. Egy másik tanulmányban azt mutattuk ki, hogy minden harmadik Marosvásárhelyen végzett magyar orvos Magyarországon telepedett le. Tudományos kutatás igazolta az utóbbi évtizedek hétköznapi tapasztalatait, és konkrét adatokkal alátámasztotta a Magyarországra irányuló romániai magyar orvosmigráció méreteit. Az adatok szerint Magyarországon 1953 és 2008 között 3486 honosítás történt. Marosvásárhely részesedése ebből 46,73 %-ot jelentett (N=1629). A bimodális gyakoriság első csúcsa a rendszerváltozást követő évben, 1990-ben jelentkezett, míg a második csúcs 2005-ben volt, egy évvel azután, hogy Magyarország csatlakozott az Európai Unióhoz. Az elemzésre kerülő adatoknak megfelelően a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem Magyarország orvos és fogorvos utánpótlásának integráns részét alkotja. Az anyaország már csak ezért sem lehet közömbös a marosvásárhelyi magyar orvosképzés iránt. 

{Tovább olvasható még 2299 szó.}
A remény sugarai Az 1989-es rendszerváltást követően a marosvásárhelyi  oktatók és diákok elérkezettnek látták az időt a helyzet orvoslására. A nyomban létrejött Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetség megfogalmazta az egyenjogú egyetem működéséhez alapvető paritásos elveket, és azokhoz kitartóan ragaszkodott. Az 1990 februári-márciusi sike
Ha érdekli a teljes történet, legyen prémium tag vagy ha már az, 

EZ ÉRDEKELHETI
MÁSKÉP(P) ROVAT CIKKEI

ROPOGÓS ROPOGÓS

Harminc évig fertőz egy tévé – ...
Még egy sürgősségi ügyelet a ...
Tișe elégedetlen a hóeltakarító cégekkel

NÉPSZERŰ NÉPSZERŰ

  • Tanügyminiszter: lehessen megbuktatni ...
  • Még nincs vége
  • Lehullt a vakolat az Első Magyar ...
  • Új vezetősége van az RMDSZ kolozsvári ...
  • Futóverseny