Pünkösd főünnepére készülünk
Vissza

Pünkösd főünnepére készülünk

Holnap Pünkösd, a Szentlélek eljövetelének kötelező főünnepe. Karácsonykor ünnepeltük az Atyát, aki egyszülött Fiát elküldte erre a bűnös földre a mi megváltásunkra, Húsvétkor a Fiúistent, aki érettünk feláldozta magát a kereszten, Pünkösdvasárnap pedig a megváltás nagy művének befejezőjét, a Szentlélek-Úristent ünnepeljük.

Jézus Krisztus a Szentírásban jellemzi a Szentlélek csodálatos munkálkodását. A Szentlélek a tiszta hit őre és magyarázója az apostolok közösségében. Ő gyújtja meg bennünk a hit szelíd fényét, a szeretet tüzét és segít Isten akaratának teljesítésében. Ő segíti az apostolutódokat, a római pápát, az egész Anyaszentegyházat a krisztusi kinyilatkoztatás megértésére, kifejtésére, és annak megőrzésére hív. Ő tesz minket a háromszemélyű egy Isten templomává. 

Az Üdvözítő a földről való távozása előtt megígérte, hogy nem hagy árván: maga helyett más Segítőt, más Vigasztalót küld, aki mindenre megtanítja követőit. Ezért örvendező szívvel ünnepljük a krisztusi ígéret beteljesülését: a Szentlélek alászállását. A Szentlélek-Isten kiáradása az Egyházra és a lelkekre, világszerte bensőséges örömmel tölti el a keresztényeket.

Hitem szerint a Pünkösd a kegyelmi élet nyara: beérése Krisztus vetésének, a kegyelem termésének a lelkek hasznára való fordítása. A Szentlélek eljövetele a kegyelmi élet kiteljesedése, a szeretet eláradása. Egyben a lelki termékenység ideje, fény, meleg, erő, élet, a hívő lelkek világának nyara.

Állandósítsuk a kegyelem jelenlétét lelkünkben! Tárjuk ki engedelmesen lelkünk és szívünk ajtaját ennek az égből eredő meleg sugárnak és fénynek, egyszóval az isteni kegyelemnek. Így lesz lelkünk Isten termékeny országa.  

Pünkösd egyben az Anyaszentegyház alapításának ünnepe is. Mert a Szentlélek az Egyház lelke, éltető forrása. A Szentlélek, a Szeretet Lelke termékenyítette meg az Egyházat, amelyet Jézus vérével váltott meg és azt akarja, „hogy szent és szeplőtelen legyen.” A Szentlélek tartja fenn bennünk az isteni életet. Semmi sem mutatja jobban a Szentlélek működését az Anyaszentegyházban, mint az, hogy annyi emberi gyarlóság ellenére sohasem szűnt meg Jézus egyháza – Szent Pál apostol szavaival –, az igazság oszlopa és erőssége lenni.

Legyünk mindnyájan pünkösdi lelkek, akiknek életét az Isten-szeretet ereje oltalmazza és erősíti!

VERES STELIAN plébániai kormányzó


EZ ÉRDEKELHETI
ÉLETMÓD ROVAT CIKKEI

ROPOGÓS ROPOGÓS

VIDEÓ - A Szentegyházi ...
A fehér sport hírei: Cincinnati és ...
Ingyenes vizsgálatokat végez a városi ...

NÉPSZERŰ NÉPSZERŰ