Összegezte az őszi parlamenti ülésszak prioritásait az RMDSZ
Vissza

Összegezte az őszi parlamenti ülésszak prioritásait az RMDSZ

Erős, minőségi és biztos alapokon nyugvó anyanyelvű oktatást; jobb életminőséget a vidéken élőknek; az új közigazgatási törvénykönyv mielőbbi gyakorlatba ültetését; erős önkormányzatokat, kevesebb bürokráciát és valós decentralizációt; hatékonyabb munkaügyi és szociális rendszert; hozzáférhető orvosi ellátást – ezek a szeptember 3-án elkezdődött őszi parlamenti ülésszak prioritásai az RMDSZ számára, amelyeket közleményben foglaltak össze.

Erős, minőségi és biztos alapokon nyugvó anyanyelvű oktatást: az őszi ülésszakban az RMDSZ parlamenti csoportjának munkájában továbbra is prioritásként szerepelnek az oktatási rendszer hiányosságait és problémáit megoldó törvénykezdeményezések. A szövetség az új ülésszakban az afterschool-programok létrehozását és ezek állami finanszírozását, a bentlakásrendszerek bővítését tűzte ki célul, illetve a parlamenti munka során kezdeményezi a speciális tankönyvekből való oktatás azonnali bevezetését.

Az RMDSZ parlamenti csoportja nem ért egyet azzal a sürgősségi kormányrendelettel, amely szerint a magyar nyelven zajló elemi oktatásban a tanítók helyett román szakos tanárok tartanák majd a román órákat. A rendelet végrehajtása aggályos, hiszen egy előkészítő osztályos magyar gyermektől nem lehet elvárni, hogy kizárólag románul kommunikáljon. Amennyiben a kormányrendeletet nem vonják vissza, a parlamenti vitán az erre vonatkozó cikkely törlését kérik. Egyértelmű véleményük, hogy az elemi oktatásban nem taníthatják a román nyelvet olyan pedagógusok, akik nem ismerik a magyar nyelvet, és nem sajátították el az alsó tagozaton alkalmazandó oktatási módszertant. 

Jobb életminőséget a vidéken élőknek: több olyan kezdeményezés törvénytervezetbe foglalását célozzák, amely megkönnyíti a vidéken élők mindennapjait. Ilyen például a vadászati törvény módosítása. Egyszerűbb kártérítési és hatékonyabb beavatkozási eljárásokra van szükség: kordában kell tartani a nagyvadakat, beleértve a vaddisznókat is. Továbbá sürgős lépéseket kell tenni a sertéspestis terjedésének megakadályozására. Számos intézmény foglalkozik a mezőgazdasági és állattenyésztési vállalkozások engedélyeztetésével, ezek munkájának összehangolása elengedhetetlen. Kitermelési engedélyek kibocsátását szabályozó törvénytervezeten dolgoznak, amelybe belefoglalják, hogy az erdei gyümölcs és gombák árusítását ismerjék el kereskedelmi tevékenységként, és azokat csak erdőtulajdonostól lehessen megvásárolni. Így az értékesítésből származó bevételek az erdők tulajdonosait illessék.

Az új közigazgatási törvénykönyv mielőbbi gyakorlatba ültetését: a még nem hatályos törvénykönyv az RMDSZ módosító javaslatainak köszönhetően számos olyan rendelkezést tartalmaz, amely hatékonyabbá teszi a helyi és megyei önkormányzatok működését, és garantálja a nyelvi jogokat.

Erős önkormányzatokat, kevesebb bürokráciát és valós decentralizációt: a személyi jövedelemadónak teljes mértékben a helyi és megyei költségvetést kell gyarapítania, így a helyi önkormányzatok több pénzt fordíthatnak a helyi közösségek jólétének megteremtésére. A Szövetség álláspontja szerint a megyei pénzügyi hatóságoknak kell ellátniuk minden olyan feladatot, ami jelenleg csak a regionális központok hatáskörébe tartozik, így a vállalkozóknak nem kellene pénzügyeik intézéséért a régióközpontokba utazniuk.

A közvitákon körvonalazódott javaslatok alapján véglegesítik és benyújtják a fejlődésben lemaradt régiók és megyék felzárkóztatására és gazdasági fejlődésére vonatkozó törvénytervezetet, valamint újabb tervezetben tisztázzák a polgárőrségek jogi állását.

Az önkormányzatoknak törvényes keretet kell biztosítani ahhoz, hogy helyi és megyei érdekeltségű, közhasznú szervezetnek nyilváníthassanak bizonyos nonprofit, szociális, oktatási és kulturális szolgáltatásokat ellátó szervezeteket azért, hogy központi vagy helyi finanszírozást is kaphassanak. Állami részfinanszírozást kell biztosítani azoknak a színházaknak és művészcsoportoknak, amelyek nem kapnak támogatást a központi költségvetésből.

Hatékonyabb munkaügyi és szociális rendszert: az egymás után több gyermeket vállaló anyák is kaphassák meg a nekik járó, fizetésük 85 százalékával megegyező összeget, és ne érje őket diszkrimináció. A szociális rendszer hatékony működése érdekében az egy kedvezményezettre, ellátottra eső összköltségek kiszámításához meg kell határozni egy számítási képletet, amely állandó jelleggel aktualizálódna, így elkerülhető lenne a szociális rendszer alulfinanszírozása. Ennek tükrében kell a szociális szolgáltatásokat nyújtó egységeket, többek között idős-, gyerekotthonokat is finanszírozni.

Hozzáférhető orvosi ellátást: úgy kell bővíteni a családorvosi rendszert, hogy az mindenki számára elérhető legyen. Azokban a községekben, ahol nincs családorvos, lehetőséget kell teremteni arra, hogy az önkormányzat rendelőt építsen, és egy munkapontot nyitó orvos hetente legalább 10 órát legyen köteles ott dolgozni munkaidejében vagy munkaideje felett. Pontos kimutatást készítenek arról, hogy mely erdélyi településeken nincs jelenleg háziorvos.

Borítókép: illusztráció

 


EZ ÉRDEKELHETI
BELPOL ROVAT CIKKEI

ROPOGÓS ROPOGÓS

„ Együtt vagyunk, boldogok vagyunk!” - ...
Szecessziós sétára hív a Korzo Egyesület
Tizenhárom óra keresés után találtak rá ...

NÉPSZERŰ NÉPSZERŰ