Összebarátkoztak a Báthory–Apor Szeminárium vigyázó őrei
Vissza

Összebarátkoztak a Báthory–Apor Szeminárium vigyázó őrei

Összekapcsolja a kolozsvári Kozmutza Flóra Hallássérültek Speciális Iskolájába és a Báthory-líceum speciális osztályaiba járó diákokat az RMDSZ által meghirdetett Örökségünk őrei program, amelynek keretében az iskolások egy-egy műemléket fogadnak örökbe. Az említett két tanintézet diákjaiból álló csapat tavaly ősszel a Báthory–Apor Szeminárium őreinek csapott fel. Az elmúlt hónapokban a gyerekek a témához kapcsolódó képzőművészeti alkotásokat készítettek, és folyamatban van az is­kolaépület makettjének elkészítése is. Tegnap közel húszan ­látogattak el a piarista templomba, ahol altorjai gróf Apor István (1638–1704) 1935-ben állított márvány emléktábláját koszorúzták meg, majd igazgatóik és kísérőtanáraik kíséretében a templom kriptájába is lementek, ahol mécseseket gyújtottak, imádkoztak, majd koszorút helyeztek el Apor síremlékénél.

– Különleges nap ez, amikor a fiatalok ellátogattak a piarista templomba és a kriptába, ahol Erdély történelmének nagyjai nyugszanak. Már a barokk korban szokás volt, hogy a kiválóságok kriptabeli sírjai fölött, a templomban, emléktáblát helyeznek el. Az Apor István emlékét megörökítő márványtáblát, Vágó Gábor szobrászművész alkotását 1935-ben helyezték el a kolozsvári piarista templomban – ismertette az emléktábla történetét Fodor György piarista konfráter. A gyerekek megilletődve hallgatták a beszédet, majd a konfráter vezetésével, tanáraik kíséretében lementek a kriptába.  

–  Amíg 1724-ben elkészült a jezsuiták Egyetem utcai barokk temploma,  a rend tagjai harminc éven keresztül az óvári domonkos templomban végezték a liturgikus szolgálatot.  Az Egyetem utcai jezsuita templom elkészülte után, átadták az Isten házát a ferenceseknek, majd áthozták onnan néhány jeles világi és egyházi személyiség koporsóját. Köztük az egyik legkiemelkedőbb altorjai gróf Apor István, nagybirtokos főúr, erdélyi kincstartó volt. Apor végrendelete által alapítványt hagyott a kolozsvári katolikus tanintézményre, amelynek társalapítója volt Báthory István fejedelemmel. A piarista templom kriptájában látható több, nagyon gazdag világi személyiség, így örmény családok tagjainak emléket állító tábla, akik szívügyüknek tekintették az erdélyi magyar iskolák és a kulturális élet támogatását – közölte a jelenlevőkkel Fodor György piarista konfráter, akitől azt is megtudtuk, hogy a piarista templom kriptájában száznegyven temetkezési helyet alakítottak ki, ahol jelenleg 137 jeles erdélyi magyar személyiség lelt végső nyugalomra.

– Az Örökségünk őrei program során bemutattuk az iskola történetét, és össze is barátkoztunk a Kozmutza Flóra Hallássérültek Speciális Iskolájába járó hetedikesekkel – nyilatkozta Horváth Pál, a Báthory-líceumba kihelyezett integrált VIII. S osztály tanulója. 

– Azért fogadtuk örökbe a szeminárium épületét, mert itt tanulunk. A hallássérült gyerekekkel közös csapatban dolgozunk. Az elmúlt hónapokban a Báthory–Apor Szeminárium történetét tanulmányoztuk. Sebestyén Árpád matematikatanárral felmértük az épületet, hogy elkészíthessük az épület kartonmakettjét. Rajztanárunk, Koncz-Münich András segítségével elkészítettük az épület linómetszetét és grafikáját is. Eddig nem tudtam, hogy ekkora a piarista templom kriptája, és ilyen sok nemesi család tagja nyugszik ott – mesélte a tegnapi tevékenységen Csiszér Erik Arnold VIII. S osztályos tanuló, aki magabiztosan hozzátette: nem félt a kriptában, hiszen nem szokott félni a sötétségtől. 

– Az Örökségünk őrei programot líceumi tanulók számára találták ki, de a szervezők elfogadták a hallássérült és az integrált osztályba járó gyerekek jelentkezését is. Őket is érdekli az épített örökség, és nekik is lehetőséget kell adni. Nagyon örülök, hogy a gyerekek afelett a műemléképület felett őrködhetnek, ahova iskolába járnak, amit szeretnek. A program során azt figyeltem meg, hogy megnőtt a gyerekek önbizalma. A Romániai Piarista Rendtartomány Magyarországon élő elöljárója, Ruppert József atya is bátorított minket: egy gazdagon illusztrált évkönyvet küldött minden csapattagnak, amelyben a piarista rendről tudhattunk meg érdekességeket – közölte Schuller Hajnal tanár, a csapat egyik koordinátora. A hallássérültek iskolájából Bíró Andrea és Szép Melinda tanárok, míg a Báthory-líceumból még Becze Tünde tanár irányítja az örökségvédő programban részt vevő gyerekeket. 


EZ ÉRDEKELHETI
KÖZHÍR ROVAT CIKKEI

ROPOGÓS ROPOGÓS

Meghalt Friedmann Endre fotóriporter, ...
Stanley Kubrick elveszett forgatókönyve ...
Mátyás, Széchenyi, Emese és Imre a ...

NÉPSZERŰ NÉPSZERŰ