Összebarátkoztak a Báthory–Apor Szeminárium vigyázó őrei
Vissza

Összebarátkoztak a Báthory–Apor Szeminárium vigyázó őrei

Összekapcsolja a kolozsvári Kozmutza Flóra Hallássérültek Speciális Iskolájába és a Báthory-líceum speciális osztályaiba járó diákokat az RMDSZ által meghirdetett Örökségünk őrei program, amelynek keretében az iskolások egy-egy műemléket fogadnak örökbe. Az említett két tanintézet diákjaiból álló csapat tavaly ősszel a Báthory–Apor Szeminárium őreinek csapott fel. Az elmúlt hónapokban a gyerekek a témához kapcsolódó képzőművészeti alkotásokat készítettek, és folyamatban van az is­kolaépület makettjének elkészítése is. Tegnap közel húszan ­látogattak el a piarista templomba, ahol altorjai gróf Apor István (1638–1704) 1935-ben állított márvány emléktábláját koszorúzták meg, majd igazgatóik és kísérőtanáraik kíséretében a templom kriptájába is lementek, ahol mécseseket gyújtottak, imádkoztak, majd koszorút helyeztek el Apor síremlékénél.

– Különleges nap ez, amikor a fiatalok ellátogattak a piarista templomba és a kriptába, ahol Erdély történelmének nagyjai nyugszanak. Már a barokk korban szokás volt, hogy a kiválóságok kriptabeli sírjai fölött, a templomban, emléktáblát helyeznek el. Az Apor István emlékét megörökítő márványtáblát, Vágó Gábor szobrászművész alkotását 1935-ben helyezték el a kolozsvári piarista templomban – ismertette az emléktábla történetét Fodor György piarista konfráter. A gyerekek megilletődve hallgatták a beszédet, majd a konfráter vezetésével, tanáraik kíséretében lementek a kriptába.  

–  Amíg 1724-ben elkészült a jezsuiták Egyetem utcai barokk temploma,  a rend tagjai harminc éven keresztül az óvári domonkos templomban végezték a liturgikus szolgálatot.  Az Egyetem utcai jezsuita templom elkészülte után, átadták az Isten házát a ferenceseknek, majd áthozták onnan néhány jeles világi és egyházi személyiség koporsóját. Köztük az egyik legkiemelkedőbb altorjai gróf Apor István, nagybirtokos főúr, erdélyi kincstartó volt. Apor végrendelete által alapítványt hagyott a kolozsvári katolikus tanintézményre, amelynek társalapítója volt Báthory István fejedelemmel. A piarista templom kriptájában látható több, nagyon gazdag világi személyiség, így örmény családok tagjainak emléket állító tábla, akik szívügyüknek tekintették az erdélyi magyar iskolák és a kulturális élet támogatását – közölte a jelenlevőkkel Fodor György piarista konfráter, akitől azt is megtudtuk, hogy a piarista templom kriptájában száznegyven temetkezési helyet alakítottak ki, ahol jelenleg 137 jeles erdélyi magyar személyiség lelt végső nyugalomra.

– Az Örökségünk őrei program során bemutattuk az iskola történetét, és össze is barátkoztunk a Kozmutza Flóra Hallássérültek Speciális Iskolájába járó hetedikesekkel – nyilatkozta Horváth Pál, a Báthory-líceumba kihelyezett integrált VIII. S osztály tanulója. 

– Azért fogadtuk örökbe a szeminárium épületét, mert itt tanulunk. A hallássérült gyerekekkel közös csapatban dolgozunk. Az elmúlt hónapokban a Báthory–Apor Szeminárium történetét tanulmányoztuk. Sebestyén Árpád matematikatanárral felmértük az épületet, hogy elkészíthessük az épület kartonmakettjét. Rajztanárunk, Koncz-Münich András segítségével elkészítettük az épület linómetszetét és grafikáját is. Eddig nem tudtam, hogy ekkora a piarista templom kriptája, és ilyen sok nemesi család tagja nyugszik ott – mesélte a tegnapi tevékenységen Csiszér Erik Arnold VIII. S osztályos tanuló, aki magabiztosan hozzátette: nem félt a kriptában, hiszen nem szokott félni a sötétségtől. 

– Az Örökségünk őrei programot líceumi tanulók számára találták ki, de a szervezők elfogadták a hallássérült és az integrált osztályba járó gyerekek jelentkezését is. Őket is érdekli az épített örökség, és nekik is lehetőséget kell adni. Nagyon örülök, hogy a gyerekek afelett a műemléképület felett őrködhetnek, ahova iskolába járnak, amit szeretnek. A program során azt figyeltem meg, hogy megnőtt a gyerekek önbizalma. A Romániai Piarista Rendtartomány Magyarországon élő elöljárója, Ruppert József atya is bátorított minket: egy gazdagon illusztrált évkönyvet küldött minden csapattagnak, amelyben a piarista rendről tudhattunk meg érdekességeket – közölte Schuller Hajnal tanár, a csapat egyik koordinátora. A hallássérültek iskolájából Bíró Andrea és Szép Melinda tanárok, míg a Báthory-líceumból még Becze Tünde tanár irányítja az örökségvédő programban részt vevő gyerekeket. 


EZ ÉRDEKELHETI
KÖZHÍR ROVAT CIKKEI

ROPOGÓS ROPOGÓS

Júliusban kezdik a Békási út ...
Rendezvényajánló
Az amerikai filmakadémia kiáll korábbi ...

NÉPSZERŰ NÉPSZERŰ