Nem csökkent a magyar diáklétszám Kolozs megyében
Továbbra sincs magyar oktatásért felelős tanfelügyelő
Továbbra sincs magyar oktatásért felelős tanfelügyelő
Vissza

Nem csökkent a magyar diáklétszám Kolozs megyében

A hamarosan kezdődő 2019/2020-as tanévben nem csökkent a magyar óvodások és iskolások száma Kolozs megyében, hiszen 9690 gyereket tartanak nyilván – tudtuk meg Török Zoltán Kolozs megyei főtanfelügyelő-helyettestől, aki megnyugtatott, hogy a beiskolázási tervben szereplő magyar tannyelvű osztályok mindegyike létrejött. A vidéki tanintézetekben továbbra is gyakori, hogy elemi tagozaton szimultán oktatás zajlik, de Kolozs megyében sikerült mindenhol szakképzett pedagógusokat biztosítani – mutatott rá Török. A gond továbbra is az, hogy az elmúlt tanévhez hasonlóan ebben a tanévben sem lesz magyar oktatásért felelős tanfelügyelő. Amint arról már beszámoltunk, a volt magyar tanfelügyelő nyugdíjazása után egy Kolozs megyei magyartanár egy tanéven át vállalta a tanfelügyelői feladatot, de a megüresedett helyre még most sem sikerült a szigorú kritériumoknak megfelelő szakembert találni. Ezt a feladatot Batiz Elly és Török Ferenc tanfelügyelők látják el.

Nagy-Hintós Diana, Székely Kriszta

Nincs különösebb okunk az aggodalomra, ha a Kolozs megyei magyar gyerekek létszámát nézzük, Török Zoltán Kolozs megyei főtanfelügyelő-helyettes szerint a hétfőn kezdődő 2019/2020-as tanévben megközelítőleg ugyanannyi magyar iskolást tartanak nyilván, mint az elmúlt tanévben. A Kolozs Megyei Tanfelügyelőség által összeállított és a tanügyminisztérium által jóváhagyott beiskolázási tervben szereplő osztályok létrejöttek. Sajnos, a Donát negyedi Onisifor Ghibu Elméleti Líceumban nincs magyar előkészítő osztály, és a líceumi tagozaton is csak a tizenkettedik, magyar tannyelvű osztály működik. 

Török Zoltán főtanfelügyelő-helyettestől megtudtuk: a megyében nincs gond a szakképzett pedagógusokkal, a meghirdetett állások mind beteltek. Viszont magyar szaktanfelügyelőt továbbra sem találtak. – A gond az, hogy tanfelügyelő csak az lehet, aki tagja egy megyei szaktestületnek, és birtokol bizonyos kreditpontokat, ami megnehezíti a megfelelő szakember megtalálását – részletezte a főtanfelügyelő-helyettes. 

Új magyar igazgatók, aligazgatók

Kolozs megye több iskolájába is magyar igazgatót vagy aligazgatót neveztek ki, ugyanakkor új magyar óvodai csoport is indul a kolozsvári Waldorf- óvodában. A szászfenesi szülők és a vezetőség kérésének eleget téve hosszabbított programmal működő magyar csoport lesz a településen – részletezte a legfontosabb kinevezéseket Török.

„Várfalvára és Magyarkapusra sikerült új magyar anyanyelvű iskolaigazgatót kinevezni. Az Onisifor Ghibu Elméleti Líceumban, valamint a Dési 1-es számú Általános Iskolában is új aligazgatóval kezdik a tanévet. Bánffyhunyadon sikerült megoldani a Vlădeasă Szakképző Líceumban az aligazgatónő helyzetét, az eddigi osztályát egy tanító veszi át, így egy újabb pedagógusnak is sikerült állást biztosítani” – mondta. Hozzátette: sajnos már két éve megoldatlan eset az Egeres-gyártelepi iskola aligazgatói állás helyzete, hiszen nem sikerül olyan személyt találni, aki elvállalná az állást. „Viszont nagyon örülök annak, hogy az igazgatótanácsi ülésen elfogadtuk egy új magyar csoport beindítását a Waldorf-óvodában, valamint a tavaly indított szászfenesi magyar óvodai csoport idéntől hosszabbított programmal működik majd” – számolt be a legfrissebb hírekről a főtanfelügyelő-helyettes.

Iskolabuszokat, szociális programokat biztosít a városháza

Hétfő reggel 9700 magyar iskolást és óvodást várnak a kolozsvári tanintézményekbe, a magyar bölcsődékbe 130 új gyerek fog belépni – tudtuk meg Oláh Emesétől. Kolozsvár RMDSZ-es alpolgármestere sikeres tanévet kíván valamennyiüknek. Elmondta: azokra az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokra, amelyben tanintézetek működnek, összesen 9,2 millió lejt költöttek felújításra, ebből 2,2 millió lejt a magyar iskolák, óvodák rendbetételére fordítottak. 

Kolozsváron elsőként vezették be tavaly az iskolabuszokat, 52 ezer gyermek vette ezeket igénybe. A 12 útvonalon közlekedő buszok indításával ezután is az a cél, hogy a kisiskolások a lehető legnagyobb biztonságban jussanak el lakóhelyüktől a tanintézményekig, magyarázta Oláh Emese.

Elmondta azt is: a kolozsvári önkormányzat három szociális programot támogat a nehéz helyzetben levő gyermekek megsegítésére. Az egyik, a tanórák után gondoskodna mindenekelőtt az erre rászoruló diákok élelmezéséről, erre a programra 370 ezer lejt különítettek el. Egy másik, 550 ezer lejes költségvetésű program Szopor, Patarét, illetve a Szénafüvek területéről származó gyerekek iskolába szállítását, étkeztetéséhez való hozzájárulását finanszírozza. Idén is működik az iskolatáska-program, 450 darab tanszerekkel teli iskolatáskát juttatnak el az erre rászoruló diákokhoz – összesen 36 ezer lej értékben. 

Továbbra is folyósítják a szociális és érdemösztöndíjakat, amelyekben összesen 19 ezer diák részesül. (A Brassaiból 240-en, a JZSUK-ból 447-en, az Apáczaiból 472-en, a Református Kollégiumból 260-an, a Báthoryból pedig 504-en.)

Az önkormányzat ebben a tanévben is ingyenes buszbérletet biztosít két vonalra azoknak a tanulóknak, akik az iskolán kívül más tevékenységekben is részt vesznek. Azoknak a diákoknak, akik közel laknak iskolájukhoz, 50 százalékos kedvezmény jár. A levont magaviselet és évismétlés miatt a kedvezmény szintén csak 50 százalékos.

Hol és mikor lesznek a tanévnyitók?

A tanévnyitók helyszíne és időpontja a következőképpen alakul. Legelsőként a Református Kollégium líceumi, szakiskolai és posztliceális egészségügyi tagozatára járó fiatalok kezdenek: szeptember 8-án, vasárnap délután 3 órától a Farkas utcai templomban. Szeptember 9-én, hétfő reggel 9 órától több kolozsvári magyar tannyelvű tanintézet szervezi meg tanévnyitó ünnepségét. Így az Apáczai-líceum a Farkas utcai református templomban, a Báthory-líceum az iskola udvarán, a Brassai-líceum a Diákművelődési Ház nagytermében, a János Zsigmond Unitárius Kollégium az unitárius templomban, a Donát negyedi Onisifor Ghibu Elméleti Líceumban az iskolaudvaron tartják az évnyitót. A Sigismund Toduţă Zenei Főgimnáziumban az elemi tagozatos kisdiákoknak 9.30-tól, az 5–12. osztályos tanulóknak pedig 10.30-tól  szervezik meg  az évnyitót az iskola udvarán. A szamosújvári Kemény Zsigmond Elméleti Líceumban hétfőn 9.30 órától az udvaron kezdődik az évnyitó, a tordai unitárius templomban pedig 10 órakor kezdődik a Jósika-líceum diákjainak tanévnyitó ünnepsége. 

CSAK ISKOLA-, ÓVODAKEZDŐKNEK, -VÁLTÓKNAK KELL JÁRVÁNYÜGYI IGAZOLÁS
Nem szükséges járványügyi igazolás a családorvostól vagy iskolaorvostól az iskolai vagy óvodai visszatéréshez – tájékoztatott tegnap a Bukaresti Kórházak és Egészségügyi Szolgáltatások Felügyelete (ASSMB).  A felügyelet szerint csak azok esetében indokolt a családorvos által kiállított járványügyi igazolás és az oltáslap, ha a gyermeket most íratták be a tanintézménybe, vagy ha éppen iskolát/óvodát váltott. Tanév elején az iskolaorvos megvizsgálja a diákokat, és csak indokolt esetben kéri az okmányokat az egészségügyi dokumentáció kiegészítéséhez.

EZ ÉRDEKELHETI
KÖZHÍR ROVAT CIKKEI

ROPOGÓS ROPOGÓS

Kolozsvár is versenyben az Európa ...
Radu Jude-retrospektív Frankfurtban
Meghaladta a 25 ezret az ismert aktív ...

NÉPSZERŰ NÉPSZERŰ