Négyszáz éves a piarista rend
Vissza

Négyszáz éves a piarista rend

Kalazanci Józsefet az ingyenes közoktatás szentjeként tiszteljük, hiszen 400 éve alapította a Kegyes Tanítórendet (piarista rend). Látva Róma szegénynegyedeit és a csavargó, elkallódó kisgyermekeket, úgy gondolta, hogy rajtuk csak jól szervezett, de ingyenes oktatással-neveléssel lehet segíteni. A piaristák az ifjúság képzésében ma már az egész világon jelen vannak.

A budapesti Duna-parti piarista rendház méreteiben akár templomnak is beillő impozáns kápolnájában augusztus 18-án dr. Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek, Magyarország prímása, piarista öregdiák mutatta be a hálaadó jubileumi szentmisét, vele koncelebrált Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek, Schönberger Jenő szatmári megyés püspök, Beer Miklós váci megyéspüspök, Gyulai Endre nyugalmazott szeged-csanádi megyéspüspök (valamennyien piarista konfráterek) valamint számos paptestvér.

Labancz Zsolt tartományfőnök mondott ünnepi köszöntőt, bal oldalán Lukács Laszló, a Vigília főszerkesztője és Ruppert József, a romániai rendtartomány felelőse

Bevezetőjében Labancz Zsolt, a Piarista Rend Magyar Tartományának főnöke hangsúlyozta, hogy 2017 a kegyelem különleges éve, amely megerősíti a szerzetesi, a tantestületi és nevelési közösségeket, a konfrátereket és a piarista testvériség tagjait. A piarista karizma alkotó közösséget teremt. Ezek az élet oázisai, amelyekben szavainknál többet ér – főleg az ifjúság számára – életünk példája. A provinciális Ferenc pápának a kalazanciusi jubileumi évre írt üzenetéből kiemelte: „Arra hívlak titeket, hogy ezt a jubileumi esztendőt a »piaristák új pünkösdjeként« éljétek meg.”

 

 

Erdő Péter bíboros (képünkön; borítóképünkön ugyanő szeli a születésnapi tortát) ünnepi szentbeszédében nyomatékosította, hogy a hit a kultúra alapértéke, olyan elem, amely egy világnézetet, vallást jelent. Ez a meggyőződés mintegy rendezi az időt és a teret. A keresztények életét a szeretet tölti be és a kulturális hagyományok. Ezek teszik Európát annyira vonzóvá a turisták számára. Személyes hangvételű vallomásban tért ki a piarista rendhez és szellemiséghez való kötődésére, az életútját is meghatározó tanárokra, mint Jelenits István, Kovács Mihály, Fekete Antal. Hangot adott azon meggyőződésének, hogy Európa keleti részében központi érték a szerzetesek, a papság és a hívek hitvalló, akár vértanúságot is vállaló hűsége. „Napjainkban is nélkülözhetetlen a személyes példaadás. Nagy kegyelem, hogy Jézus követői és barátai lehetünk. A piaristák mindenkori érdeme, hogy érthető és megközelíthető módon, őszinte odaadással végzik Krisztus evangéliumának megismertetését és terjesztését. Életük, munkásságuk nem a véletlen játéka, hanem isteni terv része” – mondta Erdő Péter.

Az ünnepélyes főpásztori szentmisén és az azt követő szeretetvendégségen részt vettek a Romániai Piarista Rendtartomány konfráterei is. Schönberger Jenő püspök, Temesvárról Szilvágyi Zsolt, Kolozsvárról Fodor György. Az évforduló jelentősen hozzájárul a piarista lelki család közösségeinek, a kalazanciusi szellemiség ápolóinak összetartozó megerősítéséhez világszerte.

Középen Erdő Péter bíboros-prímás, bal oldalán Labancz Zsolt provinciális, valamint a romániai rendtartomány konfráterei balról jobbra: Szilvágyi Zsolt (Temesvár), Schönberger Jenő megyés püspök, a rend generálisának romániai delegátusa és Fodor György (Kolozsvár) az ünnepségen (FOTÓK: Fodor György, Kelemen Imre)


EZ ÉRDEKELHETI
ÉLETMÓD ROVAT CIKKEI

ROPOGÓS ROPOGÓS

Marco Rossi a magyar ...
Csökkent a színtízes vizsgázók száma ...
H-csoport, 1. forduló: Japán ...

NÉPSZERŰ NÉPSZERŰ