Még mindig nem az igazi, de élőben ballagtak a maturandusok
Új hagyományokat teremthetnek a járványszülte kényszermegoldások
Új hagyományokat teremthetnek a járványszülte kényszermegoldások
Vissza

Még mindig nem az igazi, de élőben ballagtak a maturandusok

Míg tavaly még a javában dúló járvány fenyegető árnyékában csupán elvétve szerveztek élőben ballagást az iskolák, idén ha óvintézkedésekkel is, de egyre több helyen a szokásos módon ballaghattak a maturandusok. Új hagyományok is körvonalazódni látszanak: a brassaisták például az időrágta falaival is pompás Bánffy-palota udvarán búcsúztak diákéveiktől, a zenelíceum magyar ballagói a monostori református templomban, a szamosújvári Kemény-líceum népviseletben felvonuló maturandusai pedig az iskolában és az örmény székesegyházban ünnepeltek. Az ünnepségeket átszőtte az utóbbi másfél év viszontagságainak lenyomata, de kétségtelenül ott lebegett a nagy pillanatokat kísérő könnyes-nevetős ünnepélyesség, akárcsak sok-sok korábbi generáció ballagásán. Solymosi Zsolt szavaival élve (JZSUK): „Az a szép ebben az iskolás történetben, hogy a végére érkezik meg a kezdet. Amikor a gyermekből felnőtt lesz.”

Borítókép: WWW.JANOSZSIGMOND.RO

JZSUK: „A gondolkodni tudás és a hit nem lehet egymásnak ellentéte”

A János Zsigmond Unitárius Kollégiumban is a járványhelyzet diktálta létszámkorlátozással, kötelező maszkviseléssel került sor idén a ballagásra, a szokatlan körülmények azonban nem csorbították az ünnepség meghittségét, amit az évek során megszokhattunk a belvárosi unitárius templom rendezvényein.

Az áhítatot Solymosi Zsolt lelkész tartotta. „Bár most több reménnyel és több bizalommal szól a fohász, mint a tavalyi ballagáson, nem rejthető el a kesernyés érzés, hogy ez a mai ünnepély még mindig nem olyan, mint amilyennek szerettük volna. De legyen bármilyen világrengés, mi most értetek és mellettetek vagyunk!” – hangzottak a biztató szavak. „Az a szép ebben az iskolás történetben, hogy a végére érkezik meg a kezdet. Amikor a gyermekből felnőtt lesz. Amikor töredékes az ismeret, aztán pedig kitisztul a látóhatár és ebből a homályosnak látszó tizenkét éves tükörből előjön az egyéniség fényesre csiszolt gyémántja”, fogalmazott Solymosi Zsolt végzősöknek szánt üzenetében.

Popa Márta igazgató beszédében szintén azt emelte ki: jóllehet a világjárvánnyal új korszak kezdődött életünkben és az elmúlt másfél év sok mindentől megfosztotta a mai végzősöket, az egészséges életszemléletű ember bizakodva néz szembe az élet kihívásaival, mert hisz abban, hogy a látszat ellenére is jó irányba haladnak a dolgok. Lehet sápítozni, félni, de lehet jó reménységgel, öntudatosan élni, fejünket felemelni, mint akik bátran vállalják a folytatást, mondta.  „Valahányszor krízishelyzetbe kerülünk, mi dönthetünk arról, hogy milyen választ adunk arra. Tekinthetünk rá bajként, de lehetőségként is. A helyes hozzáállás nagy és jó változást hozhat életünkben. Bízom benne, hogy így lesz a mi tizenkettedikeseinkkel is!”, zárta beszédét az igazgató.

Bálint Benczédi Ferenc, a Magyar Unitárius Egyház püspöke „jókedvvel és szeretettel” köszöntötte az egybegyűlteket, „hiszen ebben az időszakban különösen nagy szükség van az Istentől kapott életkedvre”, tette hozzá. Arról beszélt: ebben a gőgös világban, amikor mindenki mondja a magáét, és meg van győződve igazáról, nem csak az egyházat és a keresztény hitet kezdik ki, megpróbálva éket verni teremtő és teremtmény között, hanem a tudományba is be akarják vinni a kételkedést. „Pedig a gondolkodni tudás és a hit nem lehet egymásnak ellentéte. Isten nem azért áldotta meg az embert a gondolkodás tehetségével, a vizsgálat képességével, hogy szétmarcangolja ezt a csodálatos egységben megteremtett életet, amelyet mi ajándékba kaptunk szerető szülők szívének összedobbanásával. Én merem hinni, hogy az iskola és a templom falai közt eltöltött négy év fölruházott benneteket ezzel a képességgel, hogy ne az ármánykodás, a kételkedés és a bizonytalanság, a rosszindulat, a minden fölött győzni akarás uralja a ti életeteket, hanem a szolgáló szeretet. Hogy képességünkkel, hitünkkel, tudásunkkal vissza tudjuk ragyogtatni azt az isteni arcot, amellyel ideérkeztünk erre a világra”, hangzott el a püspöki beszédben.

A hagyománynak megfelelően a jövendőbeli tizenkettedikesek, vagyis a mostani tizenegyedikes diákok is elbúcsúztatták a végzősöket, nevükben Tasnádi Nóra évfolyamelső kollégista szólt. A ballagók részéről a szintén évfolyamelső Molnár Margaréta-Boróka beszélt.

Az ünnepség egyik fénypontja ezúttal is az elsősök „hasznos tanácsainak” tolmácsolása, őket Cseke Dorka és Harausz Márk képviselte.

Az ünnepségen elhangzott Margaret Island A csend, illetve Horváth Charlie Könnyű álmot hozzon az ég című dala Tasnádi Nóra és Nagyosi Mátyás tizenegyedikes tanulók csodálatos előadásában – róluk minden bizonnyal fogunk még hallani a jövőben, és nem csak iskolai ünnepségek alkalmával.

A hagyományos zászlóátadást a díjátadás követte. A XII. H-ban (osztálynevelő Szekernyés Réka földrajz szakos tanár) Molnár Margaréta-Boróka 10-es átlaggal I. díjban részesült, őt Mezei Réka követi 9,95-ös átlaggal, illetve Mihácsa Orsolya-Boglárka 9,93-as átlaggal. A XII. R-ben (osztálynevelő Vorzsák Milán angoltanár) legmagasabb átlaggal Gál Emese végzett (9,97), II. díjban Kiss Boglárka-Dalma és Tőkés Emese részesült, mindketten 9,92-es átlaggal. A ballagási ünnepség a kollégium, az egyház, illetve a közéleti díjak átadásával zárult. A Szabadság különdíját Mezei Rékának adtuk át.

Székely Kriszta

A XII. H osztályos tanulók tanulmányi eredményei

I.díj: Molnár Margaréta Boróka (10), II. díj: Mezei Réka (9,95), Ill.díj: Mihácsa Orsolya Boglárka (9,93)

Dicséretben részesültek:

Szász Andrea Noémi (9,91), Kovács Bernadette (9,84), Szilágyi Zsófia (9,80), Inczefi Imola (9,73), Pálfi Henrietta (9,71), Józsa Benedek (9,58), Nyeste Timea (9,56), Bodor Adrienn (9,52), Pál Eszter Ágota (9,50), Varga Zoltán Gergő (9,47), Oltyán Gellért (9,41), Pánczél Ádám (9,41), Budai Henrietta (9,39), Lakatos Péter Gábor (9,08), Gergely Erik Kristóf (9,02), Márton Gabriella Mária (9,00), Vremir Gábor Mátyás (9,00).

A XII. R osztályos tanulók tanulmányi eredményei

I.díj: Gál Emese (9,97), II. díj: Kiss Boglárka Dalma és Tőkés Emese (9,92), III. díj: Kutos Tímea (9,72)

Dicséretben részesültek:

Barta Evelin (9,68), Balázs Júlia Orsolya (9,68), Nagy-Damó Yvette (9,65), Laping Miklós József (9,57), Dimény Theodóra Antónia (9,55), Rus Bernadette (9,44), Kovács Gyula Péter (9,42), Ferencz Csilla Julianna (9,39), Czimbalmos Erik (9,39), Sallai Krisztián (9,34), Hindrich Otto (9,26), Bíró Ádám (9,23), Juhos Dávid (9,23), Tussai Lóránd (9,07), Tussai Kázmér (9,05)

A János Zsigmond Unitárius Kollégium díjai:

Dávid Ferenc-díj - az iskola fődíja

Azok a diákok kapják, akik 9. osztálytól kezdve minden tanévet minimum 9,50 átlaggal zártak. Gál Emese (9,97), Molnár Margaréta Boróka (9,94), Kiss Boglárka Dalma (9,90), Mezei Réka (9,89), Tőkés Emese (9,83), Szilágyi Zsófia (9,75), Kutos Tímea (9,59), Nagy-Damó Yvette (9,59)

János Zsigmond-díj

A díjban azok a diákok részesülnek, akik a humán és társadalomtudományok területén országos és nemzetközi versenyeken kiváló eredményt értek el jeleskedtek. Kiss Boglárka Dalma (vallásolimpia, illetve az Atlantisz Harangoz országos versmondó versenyen elért eredményeiért), Kovács Bernadett (a magyar irodalom területén elért eredményeiért), Mihácsa Orsolya Boglárka (a társadalomtudomány területén elért eredményeiért) illetve Pánczél Ádám (az Atlantisz harangoz országos versmondó versenyen elért eredményéért).

Körmöczi János-díj

A díjat azok kapják, akik a reáltudományok területén országos és nemzetközi versenyeken kiváló eredményeket értek el. Gál Emese (a fizika versenyeken elért eredményeiért), Kiss Boglárka Dalma (a biológia versenyeken elért eredményeiért), Kutos Tímea (a kémia versenyeken elért eredményeiért).

Gál Kelemen-díj

E díjban részesül osztályonként pár diák, a kollégium szellemiségének és értékeinek öntudatos ápolásáért, a közösségépítő munka és a ma iskolájához való hűség jeléül. Józsa Benedek, Mezei Réka, Pálfi Henrietta, Pánczél Ádám, Varga Zoltán Gergő, Juhos Dávid, Kiss Boglárka Dalma, Köműves Attila, Nagy Damó Yvette

Péterffy Gyula-díj

A díj a kórusban kifejtett áldozatos munka eredményeként a következő diákoknak járt: Barta Evelin, Bodor Adrienn, Budai Henrietta, Dimény Theodóra Antónia, Gál Emese, Illána Petra Izabella, Józsa Benedek, Kiss Boglárka Dalma, Kovács Bernadett, Márton Gabriella, Mezei Réka, Mihácsa Orsolya Boglárka, Molnár Margaréta Boróka, Pál Eszter, Schvartz Tamás, Szilágyi Zsófia, Varga Zoltán Gergő

Brassai Sámuel-díj

A Brassai Sámuel díjat a 2015-2016-os tanévtől kezdődően olyan végzős diákok kaphatnák, akik líceumi éveik során hangszeres zenészként járultak hozzá rendszeresen rendezvényeinkhez. Kiss Boglárka Dalma, Varga Zoltán Gergő

Felvinczi György-díj

A díjat az iskolai színjátszás terén nyújtott hiteles és őszinte alakításért, illetve az előadások során kifejtett háttérmunkáért az idén következő diákok érdemelték ki: Dimény Theodóra, Kiss Boglárka Dalma, Molnár Margaréta Boróka, Nagy Damó Yvette, Nyeste Tímea, Rus Bernadett, Gergely Erik, Józsa Benedek, Kőműves Attila, Tulit Áron, Varga Zoltán Gergő. Továbbá az iskolai fotózás során nyújtott segítségért, amelyek az elmúlt évek eseményeinek minőségi rögzítéséhez hozzájárultak. A díjat kiérdemelte: Sallai Krisztián és Szilágyi Zsófia. Rendhagyó módon médiadíjban részesült Józsa Benedek XII. H osztályos diák, aki számtalan kreatív plakát és oklevél megtervezésével járult hozzá az iskolai rendezvények sikeréhez.

A kollégium sportdíjai:

E díjban részesülnek azok a diákok, akik négy éven keresztül képviselték az iskolát különböző sportversenyeken: Szilágyi Zsófia, Hindrich Ottó, Kovács Gyula, Lakatos Péter, Marton Ervin, Tussai Kázmér, Tussai Lóránd, Varga Gergő

A kollégium diáktanácsának díja

Józsa Benedek, Varga Gergő, Rus Bernadette, Gáll Vincenzo Dávid, Komoroczy Petra.

Az unitárius egyház díjai

Kelemen Lajos–díj, az unitárius egyház fődíja

Ebben a díjban az a diák részesül, aki a diáktársak és a tanárok értékelése alapján kimagasló eredményt ért el tanulmányi és közösségépítés téren. A díjat idén Molnár Margaréta Boróka érdemelte ki.

A Kolozs-Tordai Egyházkör díját Kiss Boglárka Dalma kapta, aki nem csak hitéről tett tanúbizonyságot a négy esztendő ideje alatt, hanem erkölcsi, emberi tartásával példamutató értéket képviselt ezen időszakban.

A Gondviselés segélyszervezet díja:

A segélyszervezet tevékenységeiben a mostani ballagók közül jelentős mértékben vett részt Mihácsa Orsolya Boglárka. Díjazásával a Segélyszervezet a példaadó önkéntes munkáját és emberszolgáló lelkületét értékeli.

Az Unitárius Nőszövetség díját Szilágyi Zsófia kapta csendes öntudatos kitartó munkája jutalmául.

Különdíjak

Almási Ildikó - díj - A család által alapított díjjal azt a kiváló szorgalmú és tudású diákot díjazzuk, aki a biológia tudományterületén jeleskedett. Az idei díjat Kiss Boglárka Dalma kapta.

Az Erdélyi Műszaki Társaság díját Gál Emese kapta, aki fizikából a legmagasabb szinten bizonyított megyei, országos és nemzetközi versenyeken, megnyerte a 29. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató versenyt a határon túli diákok kategóriában.

A Szabadság napilap díját Mezei Rékának osztottuk ki, aki négy esztendőn keresztül kiváló írásaival örömet szerzett olvasóinak.

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség díját Varga Gergő kapta a közösségben kifejtett tevékenysége jutalmául.

Az Országépítő-díjat Vekov Károly emlékére a család ajánlja fel annak a diáknak, aki az elfeledett múlt, a történelem szeretetét és a nemzeti öntudat ápolását tanúsította a négy év során. A díjban részesül Kiss Boglárka Dalma.

KMDT-díj - A Kolozs Megyei Diáktanács díját azok a diákok kapják, akik a szervezet munkájában részt vettek az elmúlt négy esztendőben. A díjban részesült: Józsa Benedek, Lakatos Péter, Oltyán Gellért, Tulit Áron, Vremir Gábor.

Refi: „Idővel megtaláljuk a helyünket”

A hagyománynak megfelelően a Farkas utcai református templomban ballagott el szombat délelőtt a Kolozsvári Református Kollégium kétosztálynyi maturandusa. A Szabadság napilap díját Darabont Csenge XII.A osztályos diák kapta.

– Ne feledjétek, akik Istent szeretik, azoknak minden a javukra válik. Ne feledjétek továbbá szüleitek gondoskodó szeretetét, tanáraitok biztatását, a közösséget, amelynek részesei vagytok. Ami előttetek van, titokzatos, de ti úgy járjátok ezt az utat, hogy azt ajándékba kaptátok. Isten ajándékozott meg ezzel az úttal, és vezet is benneteket – hangoztatta Szilágyi Zoltán lelkipásztor a kollégisták ballagásán.

– Éljétek meg hittel a most kitáruló életet. Eddig együtt kerestétek a járható utakat és lehetőségeket. Folytassátok azt, amit a kollégiumban elkezdtetek. Figyeljetek mindig Jézus hangjára – buzdította a ballagókat Székely Árpád igazgató.

Éljétek meg hittel a most kitáruló életet FOTÓ: NAGY-HINTÓS DIANA

– A kollégium az életem gerince volt. Nagy ünnep volt, amikor ballagtunk: büszkék voltunk, hogy bocskait hordunk. Csiha Kálmán püspök hirdette az igét és biztatott minket. Nagy család, igaz közösség voltunk – emlékezett vissza Szilágyi Éva véndiák.

– Megérte együtt megélni az eseményeket, ami életetek végéig elkísér benneteket. Megérte egymást segíteni, akadályokat legyőzni. Legyetek mindig bátrak, az itt szerzett tudás és barátság elkísér benneteket – búcsúzott a maturandusoktól Sükösd Zoltán XI. osztályos tanuló.

– Diákéveink során a templom és az iskola szorosan összefonódott. Eszembe jutnak azok az emlékek, amelyeket itt éltünk meg ebben a templomban. Az iskolában eltöltött tizenkét év során csodálatos utat jártunk be, az itt megszerzett tapasztalatok kihatnak életünkre. Bízunk abban, hogy idővel megtaláljuk a helyünket, hálás szívvel búcsúzunk a kollégiumtól – búcsúzott az iskola jelképének tartott biblia átadása után Darabont Csenge Zsófia maturandus.

Szilágyi Ákos végzős diák zongorajátéka után átadták a tanulmányi díjakat. A XII.A osztály (osztálynevelő: Palkó Boglárka) díjazottjai: első díj Sallai Bea Tekla (9,78), második díj Darabont Csenge Zsófia (9,71) harmadik díj Miklós Edina Beatrix (9,47). A XII.C osztály díjazottjai (osztálynevelő: Kovács Márta): első díj Gombár Anna (9,97), második díj Lixandru Antónia (9,75), harmadik díj Juhos Ádám (9,73). A végzősök átvették ballagási okleveleiket, majd a maturandusok kórusa énekelt. Székely Árpád igazgató oklevéllel és évkönyvvel jutalmazta a kórustagokat, majd azt kívánta: az ének ne múljon el a fiatalok lelkéből.

Alább a különdíjasok névsorát olvashatják. A Kolozsvári Református Kollégium Nagydíját Gombár Anna XII. C osztályos tanuló kapta a négyévi kitűnő tanulmányi eredményei jutalmául. Az Apáczai Csere János Baráti Társaság Nagydíját Sallai Bea-Tekla XII. A és Lixandru Antónia XII. C osztályos tanuló kapta ebben a tanévben elért kitűnő tanulmányi eredményeik jutalmául, átadta Vargyasi Enikő elnökhelyettes. László Dezső-díjat kapott Antal Norbert Zsolt XII. C osztályos tanuló, az iskola hitéletében tanúsított példás magatartásáért és az elért eredményei jutalmául. A Nagy Sándor Zoltán-díjat Juhos Ádám XII. C osztályos tanuló vehette át a reáltudományokban elért kiváló eredményei jutalmául. Andrásofszky Barna-díjat kapott Gombár Anna XII. C osztályos tanuló a biológia és kémia tanulmányozásában elért kiváló eredményei jutalmául. Kolozsvári József-díjat kapott Bíró Sándor-Richárd-Zsolt XII. A osztályos tanuló példás szorgalma és tanulmányaiban mutatott fejlődése jutalmául. Erdélyi Napló-díjat kapott Szász Zsombor XII. A osztályos tanuló a történelem tanulmányozásában elért kiváló eredményei jutalmául. József Attila-díjat kapott Darabont Csenge-Zsófia XII. A osztályos tanuló a magyar nyelv és irodalom versenyeken elért kiváló eredményei jutalmául. Péter Miklós – díjat kapott Sallai Bea-Tekla XII. A osztályos tanuló a magyar nyelv és irodalom versenyeken elért kiváló eredményei jutalmául. Zene-díjat kapott Szilágyi Ákos XII. C osztályos tanuló. Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének (RMPSZ) díját kapta Bíró Sándor-Richárd-Zsolt XII. A osztályos tanuló közösségépítő tevékenysége elismeréséül. Bárócz Csaba Emlékdíjat kapott Lixandru Antónia XII. C osztályos tanuló, a legeredményesebb lánysportoló. Országépítő-díjat kapott Rápolti Ildikó-Timea XII. A osztályos tanuló közösségépítő tevékenysége elismeréséül. A Kolozs megyei RMDSZ-díját kapta Deák Zsófia XII. C osztályos tanuló közösségépítő tevékenysége elismeréséül, átadta: Fugel Edina városi tanácsos.

Nagy-Hintós Diana

Brassaisok a Bánffy-palotában

Annak örömére, hogy már nem csak az online térben lehet rendezvényeket szervezni, a Brassai Sámuel Elméleti Líceum a művészeti múzeumként is működő Bánffy-palota udvarát választotta a ballagásra – s jól tette, mert az ódon falak jól kiegészítették az ünnepélyt. Egy apró kis szépséghiba, a könyvhét óriási napernyője zavart bele a hangulatba, de az sem okozott jelentős kellemetlenséget. A ceremóniát ezúttal Szép Mónika vallástanár vezette, az mindenkori konferanszié, Vajnár János Zsolt ugyanis az egyetlen ballagó, turizmus szaklíceumi osztály osztályfőnökként kapott szerepet.

A hagyományoktól sosem szakad el a Brassai: a Gaudeamus igiturt éneklő ballagóknak tizenkétszer szólalt meg a harang az iskolában eltöltött 12 évet jelképezve. Az 1557-ben alapított ősi alma mater 465. évfolyama ballagott most el, az iskola kulcsát Zubaşcu Renáta, az iskola zászlaját pedig Lingner Erik, Szabó Apollónia és Nagy Brigitta hozta.

Ünnepi beszédében Kósa Mária igazgató kiemelte a ballagási ünnepség új helyszínének hangulatát, majd – akárcsak az ugyan nagyon szűk körben, de mégis megtartott iskolai nagykorúsításkor – Bartis Attila: A vége című regényéhez fordult, hiszen ezúttal három fogalom köré sűrűsödhet az elmúlt 12 esztendő: az emlékek, a képek és a vége. „Az emlékekben sosem vagyunk egyedül, megtapasztaltuk, hogy >>az egyetlen, ami kiűzheti belőlünk a magányt, az a másik szívverése a saját mellkasunkban<<. Az emlékképeket mindenki megőrizheti a maga személyes kiállítására, akár a regény fotográfusa. A vége pedig a 13 éven keresztül tökéletesre készült mű utolsó két mondata: >>Boldog vagyok. Ennél több nem történhetett.<<” – szólt Kósa Mária, e kettős életérzést kívánva minden ballagó diáknak, hogy a megtett útra megelégedéssel tekintsenek vissza, és legyenek boldogok.

Palotaballagás – új hagyomány születik?

A végzősök nevében Cservény Csilla Melinda búcsúzott, Nagy Brigitta pedig elmondta Ady Endre: Üzenet egykori iskolámba című versét. A ballagókat Hatházi Noémi (XI. A) búcsúztatta, majd ugyancsak a hagyományok jegyében Kelemen Csanád (XI. A) Egyed Emese: Jelentés helyett című versével búcsúzott ballagó társaitól. A legaranyosabb búcsúbeszédeket az előkészítő osztályos Benedek Ilka, Tréájer Tímea és Simonfi Tamás mondta el, többször is idézve Micimackót, végül pedig szintén verssel üdvözölve a maturandusokat.

A zászlót Berecki Gergő (XI. A), Pál-Lukács Ivett (XI. A) és Suchiaci Krisztina (XI. B) vette át, míg az iskola kulcsát a korábban verset mondó Simonfi Tamás kisdiák kapta meg néhány pillanatra. A ceremóniát a jelképes kilépés az Életbe zárta: a tizenkettedikes diákok három lépést előre, a tizenegyedikesek ugyannyit a nyomukba léptek.

A díjazási ünnepségen napilapunk, a Szabadság díját Benkő Wanda vehette át. Alább olvashatják a további díjazottak névsorát. Juhász Máté-díj: Cservény Csilla Melinda (az 50 éve alapított díjat az érettségi vizsga előtt rákban elhunyt egykori kiváló tanuló testvére, Juhász Tamás adta át). Tar Koppány Zsolt-díj: Szabó Andrea Franciska (a katonaságban egy bakancsszög miatt meghalt jeles sportoló egykori osztálytársa, Prezenszky István adta át a jutalmat, az emléklapot és a zsebórát). Vekov Károly-díj: Szabó Apollónia (a történelem elsajátításért járó díjat, amelyet az iskola egykori tanára alapított, Vajnár János Zsolt nyújtotta át). Jancsó Noémi-díj: Lingner Erik (az idejekorán tragikus balesetben elhunyt költő emlékére alapított díjat testvére, Jancsó Hajnal és Iszlai Enikő magyartanár adta át). School Nyuzzzz-díj: Cservény Csilla Melinda (Nagy Emese tanárnő jutalmazott). Ajtay Ferenc-díj a turisztikai versenyeken való részvételért: Lingner Erik (az Erdély első fokozatos földrajz-földtan szakos tanára és újságíró emlékére alapított díj, amelyet Pleşa Róbert tanár adott át). Különdíjak: Turizmus díj: Nagy Brigitta és Szabó Apollónia (átadta: Schwartzkopf Tímea tanárnő). Testnevelés díj: Darkó Kinga, Szabó Andrea, Szabó Apollónia, Szilágyi Márk és Tóth Roland (átadta: Virág Csilla tanárnő).

Tanulmányi díjak (átadta Vajnár János Zsolt osztályfőnök): 1. díj: Cservény Csilla Melinda és Lingner Erik 9,55; 2. díj: Szabó Apollónia 9,31; 3. díj: Benkő Wanda és Darkó Kinga 8,71; dicséret: Nagy Brigitta 8,60, Péter Hajnalka 8,52 és Zubaşcu Renáta 8,50.

Az RMDSZ-díját Cservény Csilla Melinda kapta és Csoma Botond adta át.Az ismét elénekelt Gaudeamus után a ballagóknak szerencsés utat és kitartást kívántak a célok eléréshez, majd az immár hagyományos jelmondattal zárták a rendezvényt: Örökké Brassai!

Póka János András

Báthory-líceum: utoljára puskázott az éltanuló

Szombaton reggel „Báthory István reneszánsz udvarában” tartották az erdélyi fejedelem nevét büszkén viselő kolozsvári oktatási intézmény maturandusainak a ballagását. A járványügyi helyzetre való tekintettel az ünnepi rendezvényen csupán korlátozott számban vehettek részt a rokonok, barátok, ismerősök, a végzősök is védőmaszkot viseltek. Erre a „részleges szabadulás” utáni ballagásra minden bizonnyal mindenki emlékezni fog, tavaly ugyanis a koronavírus-járvány miatt csupán digitális eszközökkel előre rögzített videófelvételekből készült összeállítással búcsúztak a végzős diákoktól.

A három végzős osztályt elsőként László Attila római katolikus főesperes-plébános köszöntötte: – Isten szívünkbe rejtette, hogy jót tegyünk, ne rosszat. A jót vágyom számotokra. A jó maga az Isten. Az Istent vágyom számotokra – fogalmazott.

A tanintézmény igazgatója, Timár Ágnes „csupa szépségről és jóságról” beszélt, lévén, hogy a nagykorúsítási ünnepség „kissé szomorúra sikeredett”: – Bennetek van minden reménységünk, minden bizodalmunk, hogy új hittel újra fogjátok építeni mindazt, ami összetört, lerombolódott körülöttünk és bennünk – jelentette ki.

A felszólalások sorát Lőrinczi Zsófia, II. B osztályos tanuló szavalata szakította meg. A kisdiák K. László Szilvia Tarisznyába való vers című költeményét szavalta el, ezt követően pedig Szabó Lóránd, a XII. B osztály diákja búcsúzott a ballagók nevében.

– Elnézést kérek önöktől, ám ma utolsó alkalommal puskázni fogok. Ma mindannyiunk számára mást jelent a csengő hangja. A négy esztendő legnehezebb akadályát az elmúlt másfél évben tomboló világjárvány jelentette: szociális és tanulási szempontból is hátránnyal járt számunkra. A kihívásokkal teli időszak alatt teljesen átértékelődtek a mindennapjaink – mondta a felszólaló, aki 9,97-es általánossal vitte el a pálmát az osztályában.

Ilyen összefüggésben érdemes megjegyezni, hogy mindhárom végzős osztály éltanulója fiú. A Szabadság szerkesztőségének díját Szőke Botond, XII. C osztályos diák kapta közösségi tevékenységéért.

Kiss Olivér

A Báthory-líceum díjazottjai:

XII. A (osztálynevelő: Mihály Béla): 1. díj - Gyurka Norbert-Zoltán - 9,72, 2. díj: Horváth Mercédesz - 9,47, 3. díj: Prodan Evelin. Dicséretben részesültek: Gál Jessica - 9,13; Lukács Anna-Vivien – 9,11; Tóth Krisztina – 9,11; Deák Benjámin – 9,02; Barta Helga – 9,02.

XII. B (osztálynevelő: Darvay Éva). 1. díj: Beke-Szabó Bence, Szabó Lóránd - 9,97; 2. díj Kovács Emese - 9,94; 3. díj: Bugár Anna – 9,91. Dicséretben részesültek: Lőrinczi Réka, Orbán Emese – 9,86; Bíró Mátyás Péter – 9,85; Sprencz Róbert – 9,82; Bálint Orsolya, Bánffy Zsófia – 9,75. Megjegyezendő, hogy a XII B minden diákjának 9-es fölötti az évi átlaga.

XII. C (osztálynevelő: Cseh Gyopárka és Wolf Ágnes). 1. díj: Benő Tamás – 9,92; 2. díj Szalontay Hanna- Virág 9,82, 3. díj: Király Zsuzsanna-Néra 9,80 és Deák Friderika – 9,80. Dicséretben részesültek: Both Zsófia –Hanna - 9,77; Wagner Edward – 9,75; Horváth Csinszka – 9,75; Nagy Ágnes – 9,72; Salánki Éva-Náni 9,6.

Különdíjak:

A Szent Mihály Plébánia nagydíja: Szabó Lóránd, 12. B (négy éven át a legmagasabb általános osztályzatot érte el – 9,97)

A Báthory István fejedelemről elnevezett díj: 12. B osztály: 1. Beke-Szabó Bence - 9,97; 2. Szabó Lóránd - 9,97; 3. Kovács Emese - 9,94; 4. Bugár Anna – 9,91; 5. Lőrinczi Réka, 9, 86; 6. Orbán Emese – 9,86; 7. Bíró Mátyás Péter – 9,85; 8. Sprencz Róbert – 9,82; 9. Bálint Orsolya,9, 75; 10. Bánffy Zsófia – 9,75.

12. C. osztály: 1. Benő Tamás – 9,92; 2. Szalontay Hanna- Virág - 9,82; 3. Király Zsuzsanna-Néra -  9,80; 4. Deák Friderika – 9,80; 5. Both Zsófia –Hanna - 9,77; 6. Wagner Edward – 9,75; 7. Horváth Csinszka – 9,75

A Báthory István fejedelemről elnevezett díjat az iskola igazgatósága a Lyceum Alapítvánnyal közösen ítéli oda azoknak a ballagó diákoknak, akik XII. osztályban  9,75-nél nagyobb  általános osztályzatot értek el, és magaviseletük 10-es.

Fodor Éva-díj: Orbán Emese

A díjat az iskola diáksága ítélte oda az irodalmi tevékenységért.

Jakab Geráld-emlékdίj: Bíró Mátyás 12.B, Szász Cseh Etele 12.A, Mostis Márk 12B.

Volt báthorys diák, Jakab Geráld emlékére alapított díjat a természettudományos múltunk felkutatásában elért kiváló eredményeikért kapták a diákok.

Orbán István képzőművészeti díj: Deák Benjámin 12A, aki képzőművészetben kiváló tehetséget tanúsított.

Kürthy Katalin tanárnő által felajánlott matematika-díj: Sógor Bence 12B, aki a matematika területén elért kiváló eredményeivel érdemelte ki a díjat.

Vizi Imre-díj: Sógor Bence és Beke Szabó Bence. Az iskola volt igazgatóhelyettese, Vizi Imre matematikatanár és országos hírű élsportoló emlékére, a családja által alapított Vizi Imre-díjat iskolánk olyan diákja érdemli meg, aki mind a sport, mind pedig a matematika területén kiváló eredményeket ért el.

A Sapientia – Erdélyi Magyar Tudományegyetem díjazottjai: Bálint Orsolya (a társadalomtudományok terén elért eredményeinek köszönhetően), Nagy Gellért (a társadalomtudományok terén elért eredményeiért), Sprencz Norbert (a reáltudományok - matematika, informatika - terén elért eredményeiért), Szabó Lóránd (minden területen kiválóan szerepelt, a legnagyobb eredményt a földrajz területén érte el), Iernilă Virág Roland (a természettudományok területén elért kiváló eredményeiért).

Az Erdélyi Műszaki Társaság természettudományi díja: Bíró Mátyás, 12B, a fizikából, kémiából és informatikából elért eredményeiért.

Egyed Péter-díj: Kovács Kata és Lőrinczi Réka, a közgazdaságtan területén elért kiváló eredményeikért.

SKF-díj: Bíró Mátyás. A fizika terén elért eredményeiért.

Országépítő-díj: Bugár Anna, 12B, a társadalomtudományok területén elért eredményeiért és közösségszolgálatáért. A díjat a tavaly elhunyt Vekov Károly professzor alapította.

A Babeş-Bolyai Tudományegyetem (BBTE) Római Katolikus Karának díja: Bíró Mátyás, 12B, a különböző vallásvetélkedőkön, versenyeken és olimpián elért eredményeiért.

Az Idea Design & Print Kft. díja: Biluska Dávid-Norbert, 12A. A cég jutalomban részesíti azt a szaklíceumi osztályos diákot, aki a leglelkesebben viszonyult a szakmához, amelyben szakképzést nyert, pontosabban  nyomdászathoz, könyvkötészethez  és számítógépes szövegszerkesztéshez.

A Báthory István Elméleti Líceum Informatika katedrájának díja: Beke Szabó Bence, 12B, az informatika területén bizonyított tehetségéért és tudásáért.

A Báthory István Elméleti Líceum német katedrájának díja: Barabás Bíborka, 12B, a német nyelvi versenyeken elért kiváló eredményeiért.

A közösségért végzett munkáért odaítélt különdíjak:

Hűség-díj: Mostis Márk, 12B. A Szabó Andrásról elnevezett  Hűség-díjat az iskoláért való tevékenykedéséért, hűségéért és helytállásáért, a Diáktanácsban végzett értékes munkájáért  kapta.

A Báthory Szülői Szövetségének díja: Wagner Edward, 12C, közösségi tevékenységéért.

A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének a díja: Barabás Bíborka, 12C., a közösségért végzett munkájáért.

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség díja: Mariţa Thuri Anna, 12B, közösségépítő munkájáért.

Az Életfa Családsegítő Egyesület díja: Krasznai Noémi-Ilona 12C, közösségért végzett munkájáért.

A Szabadság szerkesztősége díja: Szőke Botond, 12C., közösségi tevékenységéért.

A Kolozsvári Római Katolikus Szent Mihály Nőszövetség díja: Fábián Dávid-László, Kovács Emese, Sprencz Róbert (12B), illetve és Horváth Csinszka, Iernila Virág Roland, illetve Király Zsuzsanna-Nora (12C).

A Házsongárd Alapítvány díj: Bálint Orsolya, Gál-Sémer Bálint, Sógor Bence, 12B. A díjat az alapítvány által szervezett tevékenységekben való részvételükért.

A Kolozsvár Társaság Tamás-Burgya-József-díja: Szalontay Hanna, 12C. A Kolozsvár Társaság iskolánk volt diákja emlékére  idén alapította a Tamás-Burgya-József-díjat. A díj megalapításának kezdeményezője Kovács Regina, az iskola volt tanára.  Tamás-Burgya József 1988-ban érettségizett az iskolában, és alig egy évvel később, az 1989-es kolozsvári forradalmi események hősi halottja lett.  A díj azt a diákot illeti, aki sokat tett iskolánk közösségéért, szellemi értékeinek áplója volt diákévei alatt.

A Kolozs Megyei Magyar Diáktanács díjazottjai: Mostis Márk, Barabás Bíborka, Sprencz Róbert, Szabó Márk, Szőke Botond, Iernilă-Virág Roland, Marița-Thuri Anna, Wagner Edward, Jakab Ádám, Bugár Anna, Kelemen Györk.  A díjat a megyei tevékenységeken végzett lelkes és hasznos munkájukért kapták.

A Báthory István Líceum Diáktanácsa díja: Mostis Márk, Barabás Bíborka, Sprencz Róbert, Szabó Márk, Szőke Botond, Iernilă-Virág Roland, Marița-Thuri Anna, Wagner Edward, Jakab Ádám, Kelemen Györk, Király Zsuzsanna-Nóra, Horváth Csinszka, Both Zsófia, Deák Friderika, Dimén Zalán, Komáromi Henrietta, Soós Dávid (12B és 12C). A díjat a DT-ben és az iskola diákközösségéért végzett munkájukért kapták.

Thália-díj: Orbán Emese-Enikő (12B), Dimén Zalán és Salánki Éva-Náni (12C), a színjátszó csoportban végzett munkájukért.

A Vasárnap katolikus hetilap és a Keresztény Szó kulturális havilap díja: Bugár Anna, 12B, a közösségi tevékenységéért.

Rosszcsont-díj: Török-Pali Tamás-Lajos. A kópésággal vegyes segítőkészségéért, megbízhatóságáért, hűségéért. A díjat az 1990-ben végzett XII. D osztály alapította.

Killyéni Péter Emlékdíj: Soós Dávid, 12B. Az iskola volt testnevelő tanárának, Killyéni Péternek emlékére alapított Killyéni Péter Emlékdíjban az a diák részesül, aki négy sportágban is (röplabda, kosárlabda, futball és kézilabda) iskolánk csapataival mind a megyei és országos versenyeken kiváló helyezéseket ért el.

A kórusban tevékenykedő diákokat Potyó István karnagy díjazta: Bugár Anna, KisMárk-Csaba, Kovács Kata, Lőrinczi Réka, Mostis Márk, Nyitrai Szidónia, Orbán Emese, Sógor Bence (12B), Komáromi Henriett, Krasznai Noémi, Salánki Éva (12C).

Az iskola élsportolói: Benedek Tibor, Horváth Mercedesz, Rigó Brigitta, Szabó Hunor, Táncz Aletta (12A), Bala Botond, Bálint Orsolya, Barabás Bíborka,    Fábián Dávid, Kalló Vilmos, Kis Márk, Kovács Emese, Mostis Márk, Sprencz Róbert (12B), Gál Botond, Gozner Ingrid, Györfi Zsófia, Hegyesi Vinkovics Tamás, Király Nóra, Komáromi Henrietta, Krasznai Noémi, Szabó Márk, Szőke Botond.

Templomban ballagtak a zenelíceum maturandusai

A Monostor negyedi református templomból ballagtak szombat délben a S. Toduta Zenei Főgimnázium magyar maturandusai. A rendhagyó templomi ballagásra azért került sor, hogy elkerüljék az ilyenkor megszokott zsúfoltságot. A maturandusok sok szép énekes és hangszeres mű előadásával színesítették az eseményt. Reménykedhetünk, hogy a megható ünnepély mellett a templomi környezet is hozzájárul ahhoz, hogy a maturandusok megőrizzék szívükben a ballagás amúgy is szép élményét.

Beszédében Hilda Iacob, a zenei főgimnázium igazgatója a szabadság és felelősségvállalás összefonódásáról szólt. – Ti, fiatalok inkább a szabadságot részesítitek előnyben, és azt remélitek, hogy az iskola elvégzése után még több szabadságban lesz részetek. Azt kívánom, hogy legyetek szabadok, és váljanak valóra az álmaitok. Ugyanakkor tegyétek fel magatoknak a kérdést: szabad emberként mit tettetek saját életetekkel – hangoztatta az igazgató.

– A zenelíceum érettségi tablói nagy egységet alkotnak. A létesítés óta eltelt közel hetven év alatt a generációk egyazon értéken nevelkedtek, és így összetartoznak. Ti sem vagyok egyedül, hanem ide tartoztok a zeneiskola közösségébe – biztatta a végzősöket Kállay-Miklós Tünde igazgatóhelyettes.

– A búcsú általában szomorú, de most örülünk, hogy élőben köszönhetünk el tőletek. Hosszú út előtt álltok, ahol új zene, a jövő zenéje szól – búcsúzott Szakács Imelda és Molnár Zoltán tizenegyedikes tanuló.

Talán az utolsó közös koncert? FOTÓ: ROHONYI D. IVÁN

Fekete Tekla és Molnár Timea Noémi maturandusok vonatos utazáshoz hasonlították a zeneiskolás éveket, amelynek során közös zenélés és éneklés színesítette a kirándulásokat, születésnapokat. „Nem volt probléma és akadály, amit együtt ne tudtunk volna megoldani”–  összegeztek a maturandusok. Vadász Eszter osztálynevelő kifejtette: bízik abban, hogy e csodálatos osztály különleges diákjai különleges eredményeket érnek el, és sikeresek lesznek. A legjobb tanulmányi eredményeket az alábbiak érték el: az első díjas Farkas Krisztina (9,97), a második díjas Fekete Tekla (9,92) és a harmadik díjas Tompa Sára (9,83).
 
Alább olvashatják azok névsorát, akik a zenei főgimnázium magyar végzős osztályának különdíjait kapták. A Kolozs megyei RMDSZ díját Rés Éva megyei tanácsos adta át Szöllősi Eszternek. A Romániai Magyar Pedagógusszövetség (RMPSZ) a magyar tagozatos iskolák azon diákjainak ajánl fel különdíjat, akik az évek során a legtöbbet tették az osztályközösségért – a díjat Virág Erzsébet, az iskola egykori magyartanára, a pedagógusszövetség közép-erdélyi alelnöke adta át Farkas Krisztinának. Az iskola első igazgatójáról, aki közel ötven évig tanára volt az iskolának, Guttman Mihályról elnevezett díjat a kamaramuzsikálás terén jeleskedő diák kapja – a díjat Tóth Guttman Emese és Guttmann Szabolcs adta át Könczei Eszternek. A Passionata-díj olyan diákoknak jár, akik nem csupán az egyéni csillogásban lelik örömüket, hanem lelkesen, szenvedélyesen szeretnek együtt muzsikálni – a díjat megosztva kapta Fehér Zselyke és Fekete Tekla.
 

Nagy-Hintós Diana

Kemény Zsigmondos diáknak lenni…

A járványügyi korlátozások enyhülésével Szamosújváron is sikerült megszervezni a hagyományos ballagást, ha picit módosult formában is. Gyermeknapon megvolt a tékás búcsúztató, majd pénteken az iskolai és templomi ballagás.

17 bentlakó diákot búcsúztattak kisebb társaik és a pedagógusok a Téka Alapítvány székhelyén. A bentlakási búcsú nagyon fontos esemény bentlakóink életében, melyben a tavalyi évfolyamnak sajnos nem volt része. „Ma ünneplőbe öltözhettünk. Egy újratervezésekkel, alkalmazkodásokkal teli nehéz év után ma arra a sok szépre emlékeztünk, ami megszilárdította bennünk, hogy jó ide tartozni. Jó tékás bentlakónak lenni.” – köszöntötte a végzősöket Rariga Imola, a kollégium igazgatója. Az intézmény nevében Balázs-Bécsi Attila arra biztatta a fiatalokat, hogy ott, ahova az élet sodorja őket, cselekedjenek közösségük érdekében. A tizenegyedikes és végzős diákok búcsúműsorát, a négy év közös képeiből készített filmecskét a szülők idén csak online követhették. Az előadás végén hagyományos tortával ajándékozták meg a szakács nénik a szívükhöz hozzánőtt generációt.

Az iskolai ballagás nagy napja péntekre, június 4-ére volt kitűzve. 10 órától az utolsó osztályfőnöki órán látták el sok jó tanáccsal az oszik a diákokat. A Gaudeamus hangjaira az udvarra vonult a széki és mezőségi viseletbe öltözött ballagó diáksereg, ahol a tanári kar és tizenegyedikes társaik várták őket. Elfoglalhatták a ballagó diákok hagyományos helyét a színpadon, bár a szülők csak online közvetítést nézhettek erről. Pap György Attila igazgató, aki három évig a XII.A osztályfőnöke volt, beszédében az együtt töltött idő rövidségét, a járvány emberpróbáló kihívásait emelte ki, s arra biztatta a végzősöket, hogy térjenek majd vissza, akár csak látogatóba, vagy majd szülőként.

A tizenegyedikesek nevében Nagy Hajni a kevés, de annál értékesebb közös emlékekből idézett fel, majd közös versmondással búcsúztak. A tanárok nevében Kulcsár Melinda fizikatanár, a 11-esek osztályfőnöke mondott beszédet, kiemelve a diákok alkalmazkodóképességét sok sikert kívánt nekik. A búcsúműsort Székely Melinda magyartanár vezette.

A hagyományos kulcsátadás után az osztályok felvonultak a belvárosi örmény katolikus székesegyházba, ahol tavaly nyáron a lelkes osztályfőnököknek köszönhetően sikerült ballagási ünnepséget szervezni. Az idei esemény annak szerves folytatásaként újragondolt, hasonlóan gondosan megszervezett ünneppé vált. A szülők részt vehettek ezen eseményen, gyönyörködhettek nagyra nőtt gyermekeikben, az iskola diákjai online követhették a templomi ballagást.

A ballagók bevonulása után a helyi református, katolikus, adventista és baptista lelkészek köszöntötték a résztvevőket. Kis Lehel baptista lelkipásztor beszédében kiemelte, hogy nem véletlenül születtek e csodálatos gyerekek ilyennek és ide, Istennek terve van velük, általuk. A Prédikátorok könyvéből olvasta az igét: „Sok könyvek írásának nincs vége” – s általa cselekvésre és kitartásra intette a ballagókat.

Pap György Attila igazgató a szülőknek is köszönetet mondott arra biztatva őket, hogy továbbra is támogassák gyerekeiket. Dragan Ionel polgármester célok kitűzésére és elérésére biztatta a végzősöket, az iskolánk volt diákjaiból álló Ördöngös zenekar pedig muszikaszóval.

Zsekán Tímea búcsúzott a 12.A osztály nevében, kiemelte a Kemény Zsigmondos lelkületet, a sokszínűséget, a lehetőségeket. Megköszönte a tanári kar és a Téka Alapítvány erkölcsi és anyagi segítségét a diákok ötleteinek megvalósításában. „Mit is jelentett Kemény Zsigmondos diáknak lenni?” – tette fel a kérdést, amit az iskola pár évvel ezelőtti indulásakor a tanári kar is megfogalmazott. Válaszként elhangzottak az iskola küldetését adó értékek: közösség, lehetőség, hovatartozás. Zsekán Tímea óvodásként, Válaszúton került be a szórványoktatási programba, a válaszúti elemi után, ötödikes kora óta a Téka Szórványkollégium példamutató diákja.

Iskolától az örmény székesegyházig vonultak a szamosújvári ballagók FOTÓ: RITI JÓZSEF ATTILA

A filológia profilú 12.B osztály nevében Máté Zsigmond búcsúzott, majd Nagy Antónia elmondta Márai Sándor: Felelni című versét, és részlet hangzott el Babits Mihály Örökkék ég a felhők fölött című művéből.

A 12.A osztály osztályfőnöke, Schuller Hajnal az indulást, az első évnyitót idézte fel, amikor a pedagógusok fonták az összetartozást jelző szalagokat, majd lassan a induló osztályokat is átfonták a barátságok láthatatlan szálai. Felidézte saját tanárainak biztató szavait s útnak indította diákjait azzal a tanáccsal, hogy döntsenek okosan és legyenek boldogak, hogy a világ is boldogabb legyen általuk. Lukács-Erdei Ibolya, a 12.B osztályfőnöke arra biztatta a diákokat, hogy legyenek bölcsek, szabadok, igazságosak, hálásak és irgalmasak.

A díjazott diákok: 12.A osztály: I. Juhos István 9,99, II. Zsekán Timea 9,92, III. Lőrincz Norbert 9,90, dicséret: Balla Izabella 9,82, Imre Erzsébet-Szonja 9,70, Kántor Miklós Ferenc és Zsoldos Erik 9,65; 12.B osztály: I. Máté Zsigmond 9,92, II. Péter Izabella 9,82, III. Nogy Antónia-Klára 9,67, dicséret: Kerekes Szilveszter 9,60, Kovács Krisztina-Beáta 9,45, Imre-Szász Kinga 9,37.

A Kemény család által alapított Kemény Zsigmond díjat idén az évfolyam legjobb tanulójaként Juhos István kapta. Kovács Mónika a Romániai Magyar Pedagógusszövetség díját Nagy Antóniának adta át. A Kolozs megyei RMDSZ díját Csoma Botond képviselő adta át Zsekán Tímeának. Balázs-Bécsi Enikő, a Téka gazdasági igazgatója a Fiatalok a Közösségért Alapítvány díját Juhos Istvánnak, Zsoldos Eriknek és Zsekán Tímeának adta át, megköszönve a Kaláka néptáncegyüttesben, illetve az alapítvány keretében végzett munkáját. A Téka Szórványkollégium díját Rariga Imola adta át Zsekán Tímeának a kollégiumi diáktanácsban végzett munkájáért, példás tanulmányi eredményeiért és kitűnő magaviseletéért.

Díjazták az Örökségünk őrei vetélkedő győztes csapatában részt vevő idei ballagókat (Budai Zsuzsa-Edina, Katona Mark-Roland, Kántor Miklós Ferenc, Török Balázs, Tóth Kinga Noémi, Zsekán Tímea Noémi, Zsoldos Erik-Marton).

Sporttevékenységükért jutalmazták a következő diákokat: Bíró Szabolcs, Juhos István, Kis Edit Ágnes, Nagy Ernő, Vigh András, Réti Szabolcs, Sallai János.

Az elemistákból álló népdalkórus, a Téka Népzeneiskola kis pacsirtái is köszöntötték a ballagó diákokat. Péter Izabella és Juhos István átadták az iskolaigazgatónak és a Téka Alapítvány képviselőjének az osztályok tablóképeit tartalmazó albumokat. Záróakkordként a tanári kar énekelte a Legyen áldás az úton című dalt, Kiss-Juhász Vilmos zenetanár gitárkíséretével. A lelkészek imájával és áldásával ért véget a ceremónia, majd a diákok szüleik kíséretében kivonultak a templomból, örökre a szívünkben és emlékeinkben maradva.

Fodor Emőke


EZ ÉRDEKELHETI
KÖZHÍR ROVAT CIKKEI

ROPOGÓS ROPOGÓS

Október 1-jétől csak útlevéllel lehet ...
Florin Cîțu a PNL új elnöke
Újraszentelték a felújított ...

NÉPSZERŰ NÉPSZERŰ