Mátyás és Máté
Vissza

Mátyás és Máté

Nekünk, kolozsváriaknak minden évben különösen jelentős, kedves, felemelő igazságos királyunk névnapja. Jó alkalom arra, hogy felidézzük a fenti keresztnevekkel kapcsolatos újabb ismereteket.

A két keresztnév eredete, hangalakja, használata körül régóta megfigyelhető egyfajta bizonytalanság a köztudatban. Több nyelvben nem tesznek különbséget a két név között, így a román névadásban sem, ahol mind a Mátyást, mind a Mátét Matei formában ismerik. Évtizedekkel ezelőtt a kolozsvári szakemberek nehezen értettek egyet abban, hogyan kellene helyesen felírni Mátyás király, városunk nagy szülötte nevét a róla készült híres Fadrusz-szobor talapzatára. E kis írás apropóját is bizonyos félreértés indokolja. A közelmúltban megjelent Magyar-román, román-magyar összehasonlító keresztnévszótár (2018) című kötetem olvasói közül többen a Mátyás szócikket lapozták fel először, és nem volt egészen világos számukra a szótár műfaji sajátosságából adódó tömör meghatározás: „a Matei (Máté) nem tévesztendő össze a Matia (Mátyás) névvel”. Az utóbbi változat valószínűleg nyelvünkből került át a román névadásba, de nem terjedt el ott.

Milyen kapcsolat van a két név között? Eredetüket tekintve rokon nevek, erre már Ilosvai Selymes Péter is felfigyelt: „Tudjátok, Máté s Mátyás mind egyet jegyeznek, Úristentől ajándékoztatnak, jegyeztetnek”. Mindkettő héber eredetű, a Mattitjahu ’Isten ajándéka’ jelentésű névre vezethető vissza. A nevek később más-más irányban fejlődtek tovább.

A Máté a Mattitjahu alapnév becealakjából, a Mathaiból származik, és a görög nyelv közvetítésével, valószínűleg az ortodox egyház révén terjedt el. A név védőszentje, Máté apostol neve ismert a Bibliából, ő az első, legrészletesebb evangélium szerzője. Jézus tanítványává szegődve vette fel a Máté nevet. Etiópiába ment, hogy hirdesse az evangéliumot, de hitéért 60 körül vértanúhalált szenvedett. 954-ben Salernóban újratemették, sírja híres zarándokhely.

A Mátyás ugyanannak a héber Mattitjahu névnek a latinosított formájából, a Matthias névből ered. A Mátyás is bibliai név, az ott szereplő apostol szintén Jézus tanítványa volt, akit Krisztus mennybemenetele után a hűtlen, majd öngyilkos Júdás helyére választottak. Mátyás kezdettől fogva ismerte Jézust, hallgatta tanításait, látta csodatetteit. Júdeában és Etiópiában térített, majd miután visszament Jeruzsálembe a keresztényüldözők 80-ban halálra kínozták.  Ereklyéit a németországi Rajna menti Trierben őrzik, ahol a város védőszentje lett. Névünnepe február 24. 

A Mátyás nevet sok ismert ember viselte, de valamennyi közül a leghíresebb Mátyás király, azaz I. Mátyás (1443. február 23-án Kolozsváron született és 1490. április 6-án Bécsben halt meg, 1490. április 25-én temették el Székesfehérváron a Nagyboldogasszony bazilikában.) születési nevén Hunyadi Mátyás, akit gyakran Corvin Mátyásként vagy igazságos Mátyásként is emlegetünk. Hivatalos uralkodói neve Mathias Rex volt, a román nyelvben Matei Corvin.

A kolozsvári Mátyás király szoborcsoporton a Mathias Rex, tehát a név héber-latin eredetű, hiteles változata olvasható.

                                                                                                                                  Dr. J. Kovács Magda

 


EZ ÉRDEKELHETI
MÁSKÉP(P) ROVAT CIKKEI

ROPOGÓS ROPOGÓS

Keddtől lehet igényelni a harmadik ...
Hahahalep!
Koronavírus – Kolozs megye ...

NÉPSZERŰ NÉPSZERŰ