Krisztus? Király?
Vissza

Krisztus? Király?

Mit vált ki e két szó a ma emberéből? Külön, vagy együtt – vajon, indít keresésre? „Helyzetben” vagyunk: egyre több a bezárkózott-elzárkózott ember, s a bezárt ajtók vélt biztonsága mögött a bizonytalan ember rejtőzik, aki egyre törékenyebbé válik, és egyre kevésbé képes befogadni a töb-biek életéből és szeretetéből áradó gazdagságot.

Ma a hit az, ami kizökkent az „énünkbe” zártságból. Mert a hit – bár személyes döntésem – de mindig közösséget munkál, formál. A hit révén egymásra találunk. A kérdés: hol? Most Krisztus Király főünnepe hív válaszadásra…

Hitünk ajándék. Fel van kínálva. Konkrét neve van, úgy hívják: Jézus. Jézus a kapu. Senki sem megy az Atyához, csak Őáltala. Ha nincs Krisztus, akkor nincs út Istenhez.

Ne féljetek, tárjátok ki a kapukat Krisztus előtt” – mondta nekünk Szent II. János Pál pápasága kezdetén. Kitárni szívünk kapuit, miként az emmauszi tanítványok tették, és kérni őt, hogy maradjon velünk, hogy maga az Úr segítsen minket megérteni a hit érveit, hogy aztán elindulhassunk továbbadni azt másoknak. Az életért. A törékenységében megtapasztalt életért.

Krisztus Király ünnepe egyházi évet zár. Számadásra hív: hiszel? Még ha szemlátomást a halál uralkodik is, ha a történelmet úgy tűnik, még nem Krisztus Király irányítja; sőt, odáig „haladtunk”, hogy alaptörvénybe kell foglalni az életért azt a napvilágos tényt, hogy az anya az nő, az apa az férfi, ma a hit azt is jelenti, hogy felismerjük: az ember életének szomorú valóságait meg lehet és meg kell változtatni.

Ahogy tette ezt Jézus. Általa más lett a világ. De ez a „más világ” töviskoronázottan, kereszt-trónon kezdődött.

Istenre bízva magunkat ne féljünk a kereszttől, a szenvedéstől, a haláltól. Erre hív a hitünk, ezt munkálja bennünk e vészterhes időkben is.

Mondják olykor, hogy sokféleképpen születünk, de mindannyian egyformán meghalunk. Ez csak részint igaz. Meghalni is többféleképpen lehet. De mennyire!

Akarsz-e Jézussal az ÉLETRE meghalni?

November 22-én, Krisztus, a Mindenség királyának főünnepén hívunk-várunk a Piarista templomba, a 18 órától kezdődő szentmisére, hogy Kolozsvár katolikus közösségének együtt ünneplésével méltón zárjuk egyházi évünket, hálát adva, jövőnk iránti reményteljes ragaszkodással.

EZ ÉRDEKELHETI
MÁSKÉP(P) ROVAT CIKKEI

ROPOGÓS ROPOGÓS

Marica grófnővel zárja évadát a magyar ...
„Hervay olyat tud a világról ...
Fejlődési pályán

NÉPSZERŰ NÉPSZERŰ