Konfirmálás – a felnőtté válás fontos állomása
Hagyománytisztelő ünnep Zsobokon
Hagyománytisztelő ünnep Zsobokon
Vissza

Konfirmálás – a felnőtté válás fontos állomása

Nagy ünnep volt Zsobokon május 13-án vasárnap: 10 fiatal – 6 lány és 4 fiú – erősítette meg hitét, tett vallást Krisztus és az Ő egyháza mellett a Zsoboki Református Egyházközség gyülekezete és Isten színe előtt.

A kis református magyar közösségekben a konfirmálás igen nagy jelentőséggel bír. A felnőtté váláshoz vezető rögös út egyik jelentős állomása. A fiatalok két teljes évet készülnek erre az alkalomra, hogy végül a gyülekezeti tagok úrvacsorai közösségéhez tartozhassanak. Ez alól a kalotaszegi hagyományokat tartó zsobokiak sem kivételek.

Miután a templomban mindenki elfoglalta helyét, Barta István-Zsolt tiszteletes kíséretében énekelve bevonultak a bujkába, árvalányhajas kalapba és fehér szoknyába, gyöngyös pártába öltözött konfirmandus legények és lányok, akik a szószék alatt, két oldalt ültek le. Az ünnepi istentiszteleten a gazdag ifjú történetét hallgathattuk meg, melyet Máté evangéliumának 19. fejezetében a 16-22-ig terjedő igeszakaszában olvashatunk. A tiszteletes ezen történeten keresztül mutatta be a hívő életet: képesek vagyunk  odaadni azt, amit Isten kér tőlünk és tudjuk őt követni? Hagyjuk evilági ’bálványainkat’ és kövessük azt, aki életét adta értünk, hogy örök életünk lehessen. Valódi szabadságot csak Isten adhat. Az igehirdetést követte az ifjak kikérdezése. Egyenként kétszer két kérdésre kellett felelniük a Heidelbergi Káté alapján, a zsoltáros könyvből tudniuk kellett a kért énekeket. A kikérdezés után a gyülekezeti közösséggel együtt fogadalmat tettek. Végül életükben először részesülhettek az úrvacsora sákramentumában. Az ünnepi istentisztelet után, ünnepi ebéd és felhőtlen szórakozás következett.

Egy ilyen hagyománytisztelő ünnepi alkalom mindig gyönyörű és megható esemény. Nem csak a családnak és rokonságnak, hanem mindannyiunknak, magyaroknak is. Isten bőséges áldását, békéjét és boldog életet kívánunk nekik és családjuknak!

Simon Luca Eszter Petőfi Sándor ösztöndíjas


EZ ÉRDEKELHETI
KÖZHÍR ROVAT CIKKEI

ROPOGÓS ROPOGÓS

Csíksomlyói búcsú: zarándokok nélkül, a ...
Trump: nem szabad megengedni, hogy a ...
IMAS - Erősödnek a kis pártok, ...

NÉPSZERŰ NÉPSZERŰ