Konfirmációk világjárványban kiskelyhekkel, óriástévével, halasztással, reménnyel
Vissza

Konfirmációk világjárványban kiskelyhekkel, óriástévével, halasztással, reménnyel

A 2020-as esztendő alaposan próbára tette a változásokhoz, az ismeretlenhez való gyors alkalmazkodóképességünket. Nem volt forgatókönyvünk a korábban csak filmvászonról, könyvekből ismert világjárványra, ez egyszerre rótt nagy felelősséget és adott valamelyest szabad kezet a kisközösségeknek: minden csoport maga volt kénytelen megalkotni új szabályait. Nincs ez másképpen az egyházban sem, a tavaszra tervezett konfirmációi ünnepségeket olykor alig két héttel az esemény előtt le kellett mondani. Késő tavaszra már egyértelművé vált, hogy az életnek valahogyan folytatódnia kell, így a Kolozsvári Református Egyházmegye egyházközségei rendre kitűzték az idei generáció konfirmálásának új időpontját. A reformáció napjával bezárólag három kivétellel mindenhol lezajlott a konfirmáció, a megfelelő óvintézkedésekkel. Bár aligha akad, aki hagyományt szeretne teremteni a maszkos ünneplésből, a különálló kelyhek használata úrvacsoravételkor és az internetes közvetítés lehetősége helyenként akár szokássá is válhat.

Megjelent a Szabadság napilap mellékletében, a Református Híradó legfrissebb számában.A konfirmáció hagyományosan egy-egy nagyobb egyházi ünnephez kötődik, zömmel virágvasárnapon és pünkösdkor tartják. Erre az idén nem volt lehetőség, virágvasárnap előtt két héttel rendelték el a kijárási és gyülekezési tilalommal járó szükségállapotot, amely több hónapig tartott. Az „újratervezéskor” néhány egyházközség tetszőleges dátumot választott, többen ünnepekhez kapcsolták, így egyesek újkenyér ünnepéhez társították a 2020-as generáció konfirmálását, mások a reformációhoz. Augusztusban konfirmáltak a hidelvei, íriszi, bulgáriatelepi, tóközi és kolozsmonostori egyházközségek ifjai, szeptemberben a szamosfalvi fiatalok, októberben az újalsóvárosiak (Pata utca) és a belvárosiak (Farkas utca), ma és holnap az alsóvárosiak (Kétágú templom). Szintén mára tervezték a konfirmációi ünnepséget a felsővárosi (Kakasos templom) gyülekezetben, de a járványhelyzet elharapózása miatt másodszor is elnapolták. A törökvágási gyülekezet is ma készült konfirmációt ünnepelni, ám az egyházközségben történt megbetegedések miatt tíz nappal ezelőtt lefújták a rendezvényt. Az esperesi hivatal tájékoztatása szerint a kerekdombiak már tavasszal úgy döntöttek, hogy jövőre halasztják az ünnepséget.

Tizenegyen a Fehér templomban

A Pata utcai Fehér templomban és a szamosfalvi egyházközségben is virágvasárnapra készültek a konfirmációi ünnepséggel, így az ifjak két évet felölelő felkészítése az egyházi „nagykorúsításra” tulajdonképpen nem szenvedett csorbát.

Másképpen vették az első úrvacsorát a Pata utcai gyülekezet konfirmálói is– A református egyház mindig is az Ige Egyházának vallotta magát. Mindig az Ige tiszta hirdetéséért és tiszta megértéséért küzdött. Meggyőződésünk, hogy református keresztyén hitünk a Bibliából megismerhető tökéletes igazságot vallja. Ezt kívánjuk a gyülekezet fiataljaival is megismertetni a konfirmációi előkészítő kétéves időszakában. A „konfirmáció” kifejezés közös megerősítést jelent, és arra utal, hogy a fiatalok társaikkal együtt, Isten és a gyülekezet színe előtt közösen megerősítik Istenhez tartozásukat, vallást tesznek hitükről – mondta Sebestyén Ákos, a gyülekezet lelkipásztora. – A konfirmációt az előkészítő folyamat előzi meg, amely során a fiatalok megismerhetik a Bibliát, erre építhetik keresztyén, református hitük tartalmát is, így az előkészítő végén maguk dönthetnek arról, hogy készek-e a hitvallástételre. A konfirmációi előkészítő két évig tart, hetente egyszer, a szombat délutáni istentisztelet után tartjuk a kátéórákat.

Az ünnepség időpontja virágvasárnap. A járványhelyzet miatt idén ez szeptember 20-ra tolódott, bár gyermekek és szülők, valamint az egyházi elöljárók eleinte egyaránt abban reménykedtünk, hogy legkésőbb pünkösd ünnepe alkalmával konfirmálhat a kis csapat. 2020 márciusában, amikor a kijárási tilalmat elrendelték, már ismételtük a megtanultakat a tizenegy ifjúból álló csoporttal, csak két hét választott el a nemes, felemelő alkalomtól, de minden igyekezetünk ellenére halasztásra került sor.

Az ünnep hagyományosan kétnapos: szombaton zajlik a kikérdezés, vasárnap pedig a hitvallás és fogadalomtétel. Ezt követi az ifjak és hozzátartozóik úrvacsoravétele. Az idén ez is kicsit változott: az úrvacsora kenyerét mindenki személyesen vette el a tálcáról, az úrvacsora borát pedig külön kiskelyhekből szolgáltattuk ki. Az egyházközség külön kiskelyhekkel is rendelkezik, amelyeket használni fogunk mindaddig, amíg a járvány el nem múlik – ismertette a Református Híradó kérésére Sebestyén Ákos. A további konfirmandusgenerációk fel­ké­szítésével kapcsolatosan úgy nyilatkozott: amíg a lehető­ség adott, megtartják az istentiszteleteket, bibliaórákat, kon­firmációi előkészítőket, ter­mészetesen a járványügyi helyzettel kapcsolatos szabályokat betartva.

Online közvetítés és sok kiskehely

A szamosfalvi gyülekezet ese­tében sem sérült az idei konfirmandusok felkészülési folyamata, amely a szentírás tanulmányozása, hitkérdések megvitatása mellett a személyes jelenlétet megkövetelő közvetlenebb hangulatú találkozókból is áll, ahol az ifjak közösségi játékokat játszanak, kirándulnak is akár. Péntek Márton lelkipásztor szerint a kijárási tilalom feloldása után a szeptemberi konfirmálásig eltelt időszakban sikerült pótolni mindazt, amiről úgy érezték, hogy a szükségállapot miatt elmaradt.

A szamosfalvi egyházközségben hagyományosan egyetlen napon zajlik a kikérdezés és az úrvacsoravétel is– A szamosfalvi gyülekezetben két év felkészítés után virágvasárnap volt a konfirmálás évek hosszú során keresztül. Csak 2010-ben nem volt konfirmációi ünnepély, mert csak egy kislány konfirmált volna és a szülei halasztást kértek a következő évre. A virágvasárnap idén már a szükségállapot idejére esett, így a presbitérium szeptember 6-ra, szórványmisszió vasárnapjára tűzte ki az idei konfirmálás időpontját. Örömünkre kilenc ifjú tett bizonyságot hitéről, felkészültségéről, 3 fiú és 6 lány tartozott e csoportba: Mátyás Botond Ákos, Toth Zsolt, Gergely Gábor Balázs alkották a fiúk csapatát, Diószeghi Henrietta, Vajas Orsolya, Crisan Debora Tímea, Sajgó Helga Rebeka, Máté Orsolya és Lénárt Anett a lányokét. A tizedik, aki készült, Magyarországról nem tudott hazajönni a szigorítások miatt.

A felkészülések a rendszeres találkozások alkalmával mindenre rámutattak, tulajdonképpen az anyag elmélyítése, az utolsó „simítások” maradtak el, hisz virágvasárnapig nem volt már sok idő. Ismételtünk volna és az ünnepi hangulat megteremtése lett volna a cél. Végül a szeptemberi konfirmálás előtti időszakban sikerült pótolni mindazt, amit a kijárási tilalom elvett tőlünk, ebben a gyülekezet és a szülők részéről sok támogatást kaptunk.

A találkozásokon, beszélgetéseken, a kátéórákon kiegyensúlyozottságot, magabiztosságot próbáltunk sugallni, a helyzet elfogadását, beilleszkedést az új körülmények közé. Az ifjak megtalálták a módját a kapcsolatteremtésnek, sokat segítettek otthon, bekapcsolódtak a háztartási munkák elvégzésébe, élvezték az online oktatást, pozitívumként élték meg, hogy nem jártak iskolába, csak a baráti találkozások, a szüneten eltöltött kellemes percek hiányoztak.

A szamosfalvi gyülekezetben egynapos ez az ünnep, a presbitérium ragaszkodik e hagyományhoz. A konfirmáció napján van a kikérdezés, azután következik a fogadalom- és hitvallástétel, az áldás, majd az úrvacsoravétel az ifjaknak és a gyülekezeti tagoknak, akik ezzel élni kívánnak. Az aktuális rendelkezések értelmében csak a közvetlen hozzátartozók tartózkodhattak a templomban, ezért egy óriási képernyős tévékészüléket állítottak ki a templom mögötti térre, a jelenlévők ott kísérhették figyelemmel a templomban történteket, így ők is részesei lehettek mind az istentiszteletnek, mind a konfirmációi ünnepségnek. A gyülekezeti tagok mindezt otthon is követhették a Facebookon.

Az úrvacsorai kelléket, a kelyhet csak látták az ifjak. Az úrvacsorát az erre az alkalomra készített kicsi kelyhekből vették. Ezeket ezután is használni fogjuk úrvacsoraosztáskor.

Az ifjak közül többen megfogalmazták, hogy jó volt az egészben, hogy sokat lehettek a szüleikkel, testvéreikkel, jó volt a hajtás helyett kicsit odafigyelni a másikra, jó volt részt venni a házimunkában, a kerti munkában, a kinti teendőkben. Volt idő beszélgetni, közösen főzni, közösen játszani a családtagokkal – részletezte Péntek Márton, arra a kérdésünkre pedig, hogy a járványhelyzet hogyan érinti a jövő évi konfirmandusokat, azt válaszolta: – Bízunk abban, hogy a járvány enyhülni fog. Ilyen körülmények között lehet, hogy nehézkes lesz, de Isten segítségével megtaláljuk a módját, hogy ifjainkat, a család és a gyülekezet összefogásával hitre, felelősségvállalásra és becsületességre neveljük.

Kilencen konfirmáltak Szamosfalván, a tizedik nem jutott haza Magyarországról


EZ ÉRDEKELHETI
KÖZHÍR ROVAT CIKKEI

ROPOGÓS ROPOGÓS

Egy ártatlan kolozsvári polgár érzései ...
VILÁGELSŐK: ENGEDÉLYEZTÉK A ...
Zsigmond Emese: „gyermekirodalomból ...

NÉPSZERŰ NÉPSZERŰ