Kitartanak az unitáriusok a háborús menekültek mellett
Segélyszállítmányt, kórházi felszerelést küldtek Kárpátaljára
Segélyszállítmányt, kórházi felszerelést küldtek Kárpátaljára
Vissza

Kitartanak az unitáriusok a háborús menekültek mellett

A Magyar Unitárius Egyház már az Ukrajna ellen elkövetett orosz katonai agresszió első napjaiban a háborús menekültek megsegítésére sietett: február 25-én három határátkelőhöz (Halmi, Pete és Máramarossziget) helyzetfelmérő külső munkatársat küldtek, a háromnapos gyorsreakciós, információszerző küldetés során pedig értékes adatokat gyűjtöttek a háborús menekültek típusára és igényeire, szándékaira vonatkozóan, valamint arról, a segélyek hogyan juttathatók el a régióba. Külső munkatársuk már február 25-én a Szatmár megyei Nagytarna önkormányzatától a kárpátaljai Kistarna részére szállított gyorssegéllyel átkelt a román–ukrán határon, és felmérte az ottani helyzetet. A segélyszervezet munkatársai a kolozsvári vasútállomáson, a Fodor Edina és a Raimonda Boian által létrehozott tranzitövezetben is tevékenykedtek, később pedig a Kolozsvárra érkező háborús menekülteknek intéztek szállást és ellátást vagy akár munkahelyet.

A Magyar Unitárius Egyház főhatósága és a Gondviselés Segélyszervezet már február 26-án felhívással fordult az adakozó szándékúakhoz, egyházközségekhez és cégekhez a rászoruló ukrajnai embertársaink segélyezése céljából – derül ki a sajtóközleményükből. A Kárpát-medencében, valamint az Amerikai Egyesült Államokban élő unitárius és más felekezetű adományozók, továbbá más szervezetek és magánszemélyek augusztus 18-ig beérkező hozzájárulása elérte az egymillió lejt (körülbelül 208 ezer amerikai dollárt).

Hangsúlyozzák: február vége óta Kolozsváron több ukrán menekültcsaládot látnak vendégül. Egyházi ingatlanokban, illetve a rendelkezésükre bocsátott magántulajdonú szálláshelyeken átlagosan félszáznyi személynek nyújtanak biztonságos menedéket. A szállás mellett étkeztetés biztosításával, természetbeni adományokkal, orvosi ellátással, állásközvetítéssel, szakmai tanácsadással és alkalmi ügyintézésekkel is igyekeznek segíteni az ukrajnai háborús menekülteknek. Közülük többen is szervezőtársakká váltak, akik által közvetlenül és hatékonyan tudnak kapcsolatot tartani a kolozsvári és környékbeli ukrajnai menekültcsoportokkal, illetve a hazájukban maradt közösségeikkel.

Óvodai, iskolai csoport ukrán gyermekeknek

A közlemény kitér arra is, hogy segélyezési megvalósításaik sajátos színfoltja az ukrán óvodai csoport indítása, amely április 5. óta működik a Kolozsvári Unitárius Bölcsődében. A húszfős csoport tevékenységeit két szakképzett ukrán óvónő vezeti.

Újabb mérföldkövet jelentett a János Zsigmond Unitárius Kollégium egyik osztálytermében június 15-én indított kisiskolás csoport húsz ukrán gyermek számára. Az osztály tagjai két ukrán szakképzett tanítónő vezetésével a nyár folyamán ukránnyelv- (írás és olvasás), matematika-, angol-, földrajz-, torna- és kézimunkaórákon vettek részt. Ezeknek a 6-7 éves gyerekeknek rendkívül fontos fejezet maradt ki az életükből részben a világjárvány, majd a háború miatt: megtanulni írni-olvasni és számolni.

Szabadidős programok gyermekeknek

Az Magyar Unitárius Egyház és a Gondviselés Segélyszervezet a szabadidős és kikapcsolódási programokról is gondoskodott: 2022. július 4–8. között a Kolozs megyei Szind unitárius paplakán 21 ukrajnai menekült gyermeknek szerveztek tábort. A színes programot három ukrán táborvezető és Elekes Zsolt iskolalelkész biztosította. A táborozó gyermekek kikapcsolódhattak, különféle foglalkozásokon vettek részt, megmártóztak a faluközpont medencéjében, kirándultak a Tordai-hasadékban, esténként pedig tábortűz körül sütögettek és énekeltek. Remélik, hogy ezáltal is hozzájárulhattak a háború elől Kolozsvárra menekült ukrajnai gyermekek honvágyának enyhítéséhez, és az otthon maradt szeretteik hiányának elviseléséhez.

Mindezek mellett a nyár folyamán – más szervezetekkel együttműködve – több alkalmi (egynapos) közösségi foglalkozást szerveztek az ukrán gyermekeknek és serdülőkorú ifjaknak Kolozsváron és a környékbeli kirándulóhelyeken.

Segélyszállítmányok Ukrajnába

A tájékoztatás szerint a háború kezdete óta megvalósított segélyszállítmányaik iránya változatlanul Kárpátalja és Dél-Ukrajna. A márciusban és áprilisban célba juttatott első két segélyszállítmányukat követő harmadikat május 17-én Beregszászon adták át Kovács István unitárius püspök részvételével a Kárpátaljai Református Egyház diakóniai koordinációs irodájának. A 69 ezer lej összértékű újabb szállítmányuk tartós élelmiszereket, vitaminokat, egészségügyi és higiéniai termékeket, gyertyákat, zseblámpákat és más műszaki eszközöket tartalmazott.

A negyedik kárpátaljai segélyszállítmányt július 14-én kézbesítették. A közel 67 ezer lej összértékű szállítmányuk tartós élelmiszereket, ásványvizet, mosóport és tisztálkodási szereket, matracokat, izzókat és palackos gázégőket tartalmazott. Ugyanakkor augusztus 10-én átadták az ötödik segélyszállítmányukat is a Kárpátaljai Református Egyházkerület diakóniai koordinációs irodájának. A közel 24 ezer lej összértékű szállítmányuk hús- és zöldségkonzerveket, valamint ásványvizet tartalmazott.

Az eddigi kárpátaljai segélyszállítmányaikat többnyire a Kárpátaljai Református Egyház által működtetett menekültszálláshelyeken használták fel, ugyanakkor azok egy részét továbbküldték a háború által közvetlenül sújtott országrészekbe. A közlemény szerint Nagy Béla a Kárpátaljai Református Egyházkerület nevében köszönetét fejezte ki a segélyszállítmányokkal kapcsolatban.

Segítség kórházaknak

Az odesszai és a környékbeli ljubasivszkai kórházakba – Szkalszkij Vlagyimir szervezőtársuk által – június 22-én újabb adományokat juttattak el: defibrillátort, ekográfkészüléket, áramfejlesztőket, más kórházi felszereléseket, tábori ágyakat, matracokat, hálózsákokat és más műszaki-használati eszközöket, vitaminokat, gyógyszereket, tisztálkodási termékeket és tartós élelmiszereket. A segélyszállítmány összértéke közel 81 ezer lej.

Augusztus 11-én célba ért a –  bombatalálattól megrongálódott – mikolajivi kórháznak szánt segélyszállítmányuk is. A gyógyszereket, egészségügyi eszközöket, áramfejlesztőt, vitaminokat és élelmiszert tartalmazó szállítmány összértéke 65 ezer lej. A szállítás kivitelezője ez alkalommal is Szkalszkij Vlagyimir (aki az unitáriusok által Kolozsváron befogadott háborús menekült) szervezőtársuk volt – tudatják az unitáriusok.


EZ ÉRDEKELHETI
KÖZHÍR ROVAT CIKKEI

ROPOGÓS ROPOGÓS

Kétszáz lejes utalványokkal támogatják ...
Köztéri defibrillátorokat helyeztek ki ...
DNA-mérleg: húsz év alatt 15 ezer ...

NÉPSZERŰ NÉPSZERŰ