Keresik a tudomány ifjú tehetségeit
Vissza

Keresik a tudomány ifjú tehetségeit

A Magyar Innovációs Szövetség és az Emberi Erőforrások Minisztériuma Találd fel magad címmel tehetségkutató versenyt hirdet, amelyre egyénileg vagy kétfős csapatba szerveződve pályázhat minden 1997. október 1. és 2004. augusztus 31. között született fiatal, aki még nem kezdte meg felsőoktatási tanulmányait. A vetélkedőre pályázhatnak határon túli magyar fiatalok is.

Az I. díj (max. három) havi 30 ezer Ft-os ösztöndíj egy évig, a II. díj: (max. három) havi 20 ezer Ft-os ösztöndíj egy évig, a III. díj: (max. négy) havi 10 ezer Ft-os ösztöndíj egy évig a fiatalok szakmai, tudományos továbbfejlődésének támogatására. A legjobb határon túli pályázó a Magyar Innovációs Szövetség egyösszegű, 100 ezer Ft-os ösztöndíját kapja meg. Az első és második helyezett fiatalokat segítő egy-egy középiskolai tanár egyszeri 100 ezer Ft-os ösztöndíjban részesül.

A legjobb három pályázat lehetőséget kap 2018 szeptemberében, Dublinban, az EU Fiatal Tudósok Versenyén való részvételre, ahol további értékes pénz- és különdíjakat lehet nyerni (3500-7000 euró). A versenyen kiválasztott tehetséges fiatalok további nemzetközi versenyen, utazásokon vehetnek részt.

Pályázni lehet műszaki, természettudományi, környezetvédelmi, informatikai, valamint matematikai területről bármilyen innovatív alkotással, találmánnyal, kutató vagy fejlesztő, ill. tudományos munka eredményével. Továbbá lehet pályázni a National Instruments myDAQ nevű termékének újszerű, máshol nem használt vagy publikált mérési vagy adatgyűjtési eljárásának kidolgozásával, ill. konkrét gyakorlati feladatok megoldására irányuló alkalmazással is. A versenyen bármilyen egyéb versenyre vagy pályázatra készített pályamunkával, ill. műszaki alkotással is részt lehet venni.

A kidolgozandó vagy megoldandó feladat max. 2 oldalas vázlatát e-mailben kell eljuttatni 2017. november 28-án, 15 óráig beérkezően. A nevezésnek tartalmaznia kell: a kiválasztott kutatási vagy fejlesztési témát, a megoldásra irányuló javaslatot, az elérendő célt, a konkrét megvalósítás módját, továbbá a résztvevő(k) nevét, születési időpontját, lakcímét, telefonszámát, e-mail címét, nyelvtudását; iskolájának (munkahelyének) nevét és címét; a konzulens, vagy felkészítő tanár nevét, lakcímét, e-mail címét és telefonszámát.

A pályázat elfogadásáról a tudományos vagy műszaki cél, ill. színvonal és a kidolgozhatóság figyelembevételével határoz a bírálóbizottság. A döntésről minden pályázó értesítést kap 2017. december 22-ig. (A zsűri döntése végleges, fellebbezésnek helye nincs.)

Az első fordulóban elfogadott és részletes kidolgozott pályázatok leírását 2018. március 30-án, 14 óráig beérkezően kell beküldeni a verseny titkárságára.

A zsűri értékeli a probléma megközelítésének eredetiségét és kreativitását; a kidolgozás alaposságát, ill. tudományos értékét; az önálló, saját munka kimutathatóságát, nyilvánvalóságát;  az írásos anyag, ill. műszaki alkotás (vagy modell) színvonalát, az elkészített eszköz működőképességét; a projekt befejezettségét  és jövőbeni  hasznosíthatóságát; az eredmények ésszerű és világos értelmezését.

A pályázóknak 2018. április 16-26. között, kötelező jelleggel, max. 5 perces prezentációt kell tartaniuk. A saját készítésű modelleket, műszaki megoldásokat, kísérleti berendezéseket a szóbeli prezentációra kell elhozni.

Az ünnepélyes díjátadást 2018 májusában, kétnapos kiállítás keretében szervezik. A legjobb pályaműveket 2018 szeptemberében is bemutatják a Kutatók Éjszakáján.

A pályázatok kidolgozását vállalatok, intézmények anyagilag támogathatják. A verseny szervezői közreműködnek az indokolt költségek megtérítésében, max. bruttó 50 ezer Ft értékben.


EZ ÉRDEKELHETI
SMART ROVAT CIKKEI

ROPOGÓS ROPOGÓS

TIFF – Hét nap, tizennégy film
Az elnöki hivatal helyesbített a ...
Sörtermelésben a nyolcadik helyen ...

NÉPSZERŰ NÉPSZERŰ