Karácsony táján törvényszéken a körösfői magyar tanácsosok
Alpolgármesteri tisztségre pályáznak a néppártosok
Alpolgármesteri tisztségre pályáznak a néppártosok
Vissza

Karácsony táján törvényszéken a körösfői magyar tanácsosok

A négy néppárti körösfői tanácsos beperelte a közelmúltban Körösfő község tanácsát. A néppártiak ezzel azt akarják elérni, hogy a Kolozs Megyei Törvényszék mondja ki: az idei helyhatósági választások utáni községi tanács törvénytelenül jött létre, mivel a 11 tanácsos közül csak heten voltak jelen. Az RMDSZ-es tanácsosok és a község polgármestere, Bódis László viszont azzal érvel: a tanács megalakulásakor jelen levő prefektusi kiküldött is úgy vélekedett, hogy hét tanácsossal már megalakulhat a tanács. A Kolozs Megyei Törvényszéken lefolytatandó első tárgyalásra december 14-én kerül sor, ahogy az kiderül a Körösfői Tanácsnak kézbesített idézésből. Mihály Ágnes néppárti tanácsos lapunknak elmondta: a néppárt szeretné, hogy a törvényszék állapítsa meg, mit jelent a kétharmados többség egy 11 tagú tanácsban. Azt mondja, készek tárgyalni az RMDSZ-szel, és szeretnék megszerezni az alpolgármesteri tisztséget.

A Körösfői Tanács 11 tanácsosa közül csak hét volt jelen az idei helyhatósági választásokat követő alakuló ülésen. A megválasztott négy néppárti tanácsos nem jelent meg. A tanács megalakulásához a megválasztott tanácsosok kétharmadának jelenléte szükséges, a 11 tagú körösfői tanács esetében a kétharmad matematikai értéke 7,33. Az ülésre hivatalból kirendelt prefektusi tisztviselő betelefonált a prefektusi hivatalba, és megkérdezte: a hét jelenlevő tanácsos elegendő-e a tanács megalakulásához? A prefektusi hivatalból az a válasz érkezett, hogy a tanács ilyen körülmények között is megalakulhat, ezért megtartották az alakuló ülést. Egy későbbi tanácsülésen megjelent a négy néppárti tanácsos, letették az esküt, és a községi tanács az elmúlt hónapokban működött.

Most azonban a négy néppárti tanácsos, nevezetesen Mihály Ágnes, Korpos Attila, Mihály Alexandru és Kovács Ştefan Attila beperelte a Körösfői Tanácsot, amelynek tagjai, hogy a törvényszék mondja ki: idén nyáron törvénytelenül alakult meg a Körösfői Tanács. Az első tárgyalásra december 14-én kerül majd sor.

– A Körösfői Tanács alakuló ülésén a négy néppárti tanácsos nem tudott megjelenni. A tanács 7 tanácsos jelenlétében jött létre. Ezt mi törvénytelennek tartjuk, mivel a tanács megalakulásához szükséges kétharmados többség nem volt meg. A per célja, hogy a törvényszék mondja ki: a 11 tagú tanács kétharmada hét vagy nyolc tanácsost jelent? Véleményünk szerint a 11 tagú községi tanács kétharmados többsége 8 fő, tehát az akkor megjelent 7 tanácsos nem volt elegendő a tanács törvényes létrehozásához. Amennyiben a törvényszék nekünk ad igazat, akkor folytatódhatnak a tárgyalások az RMDSZ-szel, és ennek következtében szeretnénk elnyerni az alpolgármesteri tisztséget. Akkor tudunk konstruktívan részt venni az önkormányzat munkájában, ha hatáskörrel rendelkezünk. A néppárti tanácsosok hajlandóak az együttműködésre, és a kialakult helyzetet az RMDSZ teremtette – nyilatkozta megkeresésünkre Mihály Ágnes körösfői néppárti tanácsos.

Bódis László, Körösfő polgármestere elmondta: ők az alakuló ülésen jelen levő prefektusi kiküldött véleménye szerint jártak el. A Körösfői Tanács védőügyvédje, Oláh Emese szerint a néppártiak keresete megalapozatlan, és feleslegesen kelti a feszültséget.

– A Körösfői Tanács nyári megalakulásakor a prefektusi hivatal kiküldött képviselője szerint a tanács törvényesen alakult meg. Vélhető a rosszhiszeműség a néppárti tanácsosok részéről, mivel az ülésen megjelent az egyik néppárti tanácsos egy igazolással, amely egy másik néppárti tanácsos hiányát igazolta. Ha az illető tanácsosnak volt ideje eljönni a gyűlésre az igazolást felmutatni, akkor miért nem szakított időt arra, hogy részt vegyen az ülésen? – tette fel a kérdést az ügyvéd, aki bízik abban, hogy a törvényszék az RMDSZ-nek kedvező döntést hoz. Ellenkező esetben a Körösfői Tanácsot újra létre kell hozni, és a nyári megalakulástól kezdődően elfogadott tanácsi határozatokat – beleértve az alpolgármester megválasztását is – semmisnek kell nyilvánítani, a tervezeteket újra benyújtani, megvitatni és azokról dönteni.


EZ ÉRDEKELHETI
KÖZHÍR ROVAT CIKKEI

ROPOGÓS ROPOGÓS

Csíkszeredai Régizene Fesztivál ...
Tüntetéssel fogadták Tăriceanut ...
Kortárs interetnikus művészeti tábor ...

NÉPSZERŰ NÉPSZERŰ