Szent Mihály-búcsú: Erdélyben is van jövőnk
Hitünkhöz hűségesen mindeki imádkozzon mindenkiért
Hitünkhöz hűségesen mindeki imádkozzon mindenkiért
Vissza

Szent Mihály-búcsú: Erdélyben is van jövőnk

Zsúfolásig megtelt szeptember 29-én délután a mennyei seregek vezére, Szent Mihály főangyal tiszteletére szentelt kolozsvári Szent Mihály-templom. A főpapi búcsús szentmisén a Gyulafehérvári Főegyházmegye Csíkszeredában székelő segédpüspöke, Tamás József mutatott be negyven helybeli és más helységekből érkezett pap koncelebrálásával.

Az ünneplők között volt és imádkozott többek között Vákár István, a Kolozs Megyei Tanács alelnöke, Oláh Emese, Kolozsvár alpolgármestere, Horváth Anna korábbi alpolgármester, az RMDSZ országos ügyvezető alelnöke, Gergely Balázs, a Kincses Kolozsvár Egyesület elnöke, a Kolozsvári Magyar Napok főszervezője, Lőrinczi Zoltán megyei tanácsos, a Babeş–Bolyai Tudományegyetem, illetve a Római Katolikus Teológia Kar oktatói, a Báthory István Líceum igazgatósága és tanszemélyzete.

Bevezető köszöntőjében a püspök párhuzamot volt Szent Mihály főangyal és Isten Szolgája Márton Áron püspök között, hiszen mindketten „a hit és az igazság bajnokai”, és kifejezte örömét, hogy ismét Kolozsvár hívő közösségével együtt ünnepelhet.

részletek az 5. oldalon

 

FODOR GYÖRGY

 

A főünnepi szentmise felkért szónóka Darvas-Kozma József pápai káplán, csíkszeredai esperes-plébános prédikációjában hangsúlyozta, hogy már az Ószövetség tanítása következetesen állítja, hogy az angyalvilág létezik és Isten rendelése szerint jelen van az emberek világában. Az angyali univerzum létezése felhívás Isten összemérhetetlen teremtő tevékenységére és arra kényszeríti a gondolkodó embert, hogy ismerje el korlátoltságát és alázatosan viselkedjen. Az Újszövetségi szentírás evangélistái megemlítik Jézusnak az angyalokkal való bennsőséges érintkezését: szolgálnak neki a pusztában, jelen vannak haláltusájában és hirdetik feltámadását. Az Üdvözítő beszél szerepükről, miszerint eljövendő dicsőségében, második eljövetelének napján az angyalok fogják kísérni. Napjainkban fokozott éberség és imádság szükséges, nem pedig félelem, mert Krisztus hatalma alatt tartja a sátánt és megadja nekünk a lehetőséget, hogy győzedelmesen küzdjünk minden rossz ellen. Akkor nem esünk a gonosz csapdájába, megszabadulunk előítéleteinktől, amelyeket magunkban felépítettünk és amelyek megkötik a szívünket: a jólét, a társadalmi elismertség, a rendezetlen érzelemvilág, a mindenféle előítétetek, valamint a vallástalanság, másképpen közömbösség.

A szónok idézett Szent II. János Pál pápai szolgálata elején történt beszélgetésből, akitől megkérdezték: miért vallásos a lengyel nép? A lengyel nép azért vallásos, mert mindenki imádkozik mindenkiért – válaszolta a Szentatya. A mi vallásosságunk is legyen imádkozás és engesztelés. Az égi oltalom nem azt jelenti, hogy nem érnek bennünket csapások, megpróbáltatások, hanem azt, hogy Isten „a kísértéssel együtt a szabadulás lehetőségét is megadja, hogy kibírjátok”. Ez a tisztulás jele. Legyünk engesztelő nemzet, tisztítsuk meg lelkünket. Ha egy nép nem az Úrtól kapott küldetését tölti be, megszűnik a történelme, élete értelmét veszíti. Minden fennmaradó nép jó, értelmes és maradandó életre lett kiválasztva, csak megmaradjon a hitben – összegezte Darvas-Kozma József.

A szentmise végén Kovács Sándor Kolozs-Dobokai főesperes, a kincses város főtemplomának plébánosa hangsúlyozta: örömmel tölt el, hogy ilyen sokan tartották fontosnak részt venni a búcsús szentmisén. Jóleső érzéssel láthatjuk a templomban a sok gyermeket és fiatalt, ami megerősít abban, hogy Erdélyben is van jövőnk – értékelt. A Jóisten áldja meg őket, szüleikkel, nagyszüleikkel és szeretteikkel együtt. Itt és most újra megtapasztalhattuk, hogy Isten megszentelt népe odaadóan és tevékenyen vett részt a közös liturgiában, mindenekelőtt pedig az Eucharisztia megünneplésében – összegzett a főesperes, aki szerint tudatában kell lennünk annak, hogy ez a nehéz időszak, amiben élünk, lehetőséget ad a gonosznak a kísértésre, a rombolásra, a gyűlöletre, de hitünkért, nemzetünkért, békességért, igazságosságért, örömért vívott nemes küzdelmünkben mindnyájan számíthatunk Szent Mihály főangyal mennyei támogatására és védelmére.

A főesperes egyben megemlékezett Isten Szolgája Márton Áron püspök mennyei születésnapjára, hiszen éppen 37 évvel ezelőtt, 1980. szeptember 29-én adta vissza halhatatlan lelkét Teremtőjének. Ha pedig valakiről elmondhatjuk, hogy szentéletű hitvalló volt, akkor az bizonyosan Isten Szolgája Márton Áron püspök, aki örökké él Isten jobbján – nyomatékosította Kovács Sándor, akinek kezdeményezésére a jelenlevők a szentéletű főpásztor mielőbbi boldoggá, illetve szentté avatásáért imádkoztak.

Az esemény hitvallásos hangulatát és érzését emelte az egyházzenei szolgálatot végző Szent Cecilia kórus- és kamarazenekar, amely Potyó István szakavatott karmester, tanár vezetésével minőségi szinten adta elő Kodály Zoltán Missa Brevis művét. Közreműködött, illetve szólót énekelt Gebe-Fügi Renáta, Egyed Apollónia, Molnár Mária, Márton Szabolcs, György Róbert, Vincze-Dallos Csilla koncertmester és Geréd István kántor. Énekelt a Báthory István Líceum vegyeskara, zongorán kísérte Fodor Ilka Borbála.  

A búcsúünnep a Pápai Himnusszal és Nemzeti Imánkkal zárult, ezt követően a plébánia részéről minden jelenlevő szeretetvendégségben részesült.


EZ ÉRDEKELHETI
ÉLETMÓD ROVAT CIKKEI

ROPOGÓS ROPOGÓS

Vasvári 100 – nem csak ...
Lezuhant egy katonai kiképzőgép
Átadták az írószövetség díjait

NÉPSZERŰ NÉPSZERŰ