Hagyományosan kezdődik a megye iskoláinak felében a tanítás
Vissza

Hagyományosan kezdődik a megye iskoláinak felében a tanítás

A szeptemberi iskolakezdés várható körülményeiről, illetve a véglegesítő és a címzetes tanári vizsgák összesített eredményeiről tartott sajtótájékoztatót ma, Kolozsváron Marinela Marc Kolozs megyei főtanfelügyelő. Elmondta: a megyében minden tanintézmény vezetősége felmérte saját lehetőségeit azt illetően, hogy miként alkalmazkodhatnak az előíráshoz, amely egyméteres távolságtartást követel meg az osztálytermekben a diákok között. – Az új tanév mindenki számára elkezdődik szeptember 14-én. Minden iskola a saját specifikus körülményeinek megfelelően jár majd el: bizonyos helyeken minden évfolyam bejárhat órákra – egyidejűleg, vagy váltásban, míg másutt hibrid megoldásokat alkalmaznak, a személyes jelenlétet ötvözik az online oktatással – szögezte le Marinela Marc. Amennyiben a települést nem minősítik vörös járványügyi zónának, az elemistáknak és a 8., valamint a 12. osztályosoknak be kell járniuk, és kötelezően maszkot is viselniük.

A Kolozs Megyei Főtanfelügyelőség a megye valamennyi iskolaigazgatóját felkérte, mérjék fel az általuk vezetett tanintézmények infrastrukturális adottságait, az oktatási tevékenységekre alkalmas termek számát, méretét, az ott tanuló diákok létszámát, és mindezek alapján fogalmazzák meg saját javaslatukat arra, hogy milyen módon kezdődhet el az új tanév.

Az alapvető szempont az – amint az Klaus Iohannis államelnök már kifejtette az erre vonatkozó múlt heti sajtótájékoztatóján –h ogy az elemistáknak, valamint a 8. és 12. osztályos tanulóknak hagyományos módon, személyesen részt kell venniük a tanórákon. Ez alól kivételt csak a vörös járványügyi zónáknak minősített településeken működő iskolák képeznek, ahol minden évfolyam otthon marad, és a tanórákat kizárólag internetes felületen tartják meg.

Az iskolaigazgatóknak azt a járványügyi követelményt szem előtt tartva kellett kidolgozniuk a tanévkezdésre vonatkozó ajánlásukat, hogy a tanulókat egymástól egyméteres távolságra kell ültetni minden osztályteremben.

„Minden iskolaépület más; a líceumok esetében az adott szakosodástól függő sajátosságokat is figyelembe kellett venni: a zeneiskolákban például nemcsak az osztálytermekben zajló oktatásra, hanem a gyakorló órák beosztásaira is gondolnia kell a vezetőségnek. Arra kértük az igazgatókat, javaslataik kidolgozásánál legyenek felelősségteljesek, s egyúttal kreatívak is” – részletezte a Kolozs megyei főtanfelügyelő.

A beérkezett javaslatok alapján, a következtetés az, hogy a Kolozs megyei tanintézményeknek nagyjából a felében, 101 iskolában folytatódik ősztől a hagyományos, szemtől-szembeni oktatás – hacsak nem változik hangsúlyosan a járványhelyzet. Mindamellett 109 intézményben úgynevezett hibrid megoldáshoz folyamodnak; ez azt jelenti, hogy az 5–11. osztályosok oly módon lesznek elosztva, hogy az osztály egy része az egyik héten szokásos módon látogatja az órákat, a másik héten online vesz ezeken részt, majd fordítva. A tanórákat ugyanúgy követnie kell az osztály minden tagjának, s minden tanteremben lesz webkamerával ellátott laptop – fejtegette a megyei főtanfelügyelő. A vidéki iskolákban legnagyobbrészt hagyományos módon zajlik majd az oktatás, mivel ott nincsenek akkora diáklétszámok, mint a városi tanintézményekben.

„Az üzenet tehát az: a tanév mindenki számára egyformán elkezdődik szeptember 14-én; azokban az iskolákban, ahol sok a tanuló, nincs elég tanterem ahhoz, hogy a távolságtartás követelményének eleget tegyenek, vagy váltásban járnak majd iskolába, vagy a személyes jelenlétet az online tanítással ötvözik” – összegezte Marinela Marc. A Szabadság kérdésére, hogy Kolozsváron milyen megoldások várhatók, azt mondta: a városi tanintézmények többségében hibrid oktatás lesz – az elemistáknak, a 8. és 12. osztályosoknak szokványos módon kell iskolába járniuk. Mindamellett, vannak olyan iskolák, például a Nicolae Iorga, a Nicolae Titulescu, az Octavian Goga általános iskola, az egyes számú Technológiai Líceum, ahol a diákság részt vehet az órákon, mivel be tudják megfelelően osztani a belső tereket.

Mint mondta, az egészségügyi szaktárca közzéteszi majd a konkrét előírásokat, de az tény, hogy minden iskolában vigyázni kell majd a higiéniai követelmények betartására, és a tanulóknak – a kisdiákokkal egyetemben – maszkot kell majd viselniük a tanórákon. Arra is figyelni kell majd az iskolákban, hogy a bejáró tanulók ne mind egyszerre menjenek szünetre, ne legyen tömörülés érkezéskor és távozáskor. A délutáni oktatás megszervezése szintén az egyes iskoláktól függ, a szabaddá tehető helyiségek és humánerőforrásaik függvénye – tette hozzá Marc. Arra a kérdésre, hogy mi történik, ha valamelyik iskolában felüti a fejét a koronavírus-fertőzés, és góc alakul ki, azt válaszolta: abban az esetben majd felfüggesztik a fizikai jelenlétet megkövetelő oktatást, és online tartják az órákat.

ELSŐ HELYEN A MEGYE A VÉGLEGESÍTŐ ÉS A CÍMZETES TANÁRI VIZSGÁK EREDMÉNYEI ALAPJÁN
A főtanfelügyelő a sajtótájékoztatón beszámolt arról is, hogy az idei véglegesítő és címzetes tanári vizsgákra jelentkezett tanárok kiváló eredményeket értek el a megyében. Kolozs megyében 87,46%-os volt az véglegesítő megmérettetésen a sikeresen vizsgázók aránya; ebben a vonatkozásban első helyezett lett a megye az országban. Konkrétan, 295 jelöltből hétnek tízes lett a vizsgaeredménye, 113-nak 9 – és 9,99 közötti, 133 tanárnak pedig 8 – 8,99 közötti átlagjegye jött ki. Marinela Marc megjegyezte: a véglegesítő egy különösen nehéz vizsga, amelyen legalább 8-as médiát el kell érni, ahhoz, hogy az érvényes legyen. Hozzátette: nem sokkal könnyebb a címzetes tanári állásért tett vizsga sem – azzal a különbséggel, hogy ezen a megmérettetésen hetes a legkisebb elfogadott jegy. Kolozs megyében idén 1398 jelölt iratkozott be a címzetes tanári vizsgára; 92 százalékuk ért el ötös fölötti jegyet, 72 százalékuk hetes fölötti átlagot. Az átmenő jegyek aránya alapján szintén vezető helyen van Kolozs megye az országban.


EZ ÉRDEKELHETI
KÖZHÍR ROVAT CIKKEI

ROPOGÓS ROPOGÓS

Okosan játszó CFR 1907 az Európa Liga ...
Rendhagyó Szent Mihály-búcsút ...
Bajnokok Ligája: a Juventus, a Barca és ...

NÉPSZERŰ NÉPSZERŰ