Fel nem tett kérdésekre a hegyekben rejlenek válaszok
Vissza

Fel nem tett kérdésekre a hegyekben rejlenek válaszok

Emberi kapcsolataink bonyodalmait leggyakrabban a nem megfelelő kommunikáció okozza. A környezetünkben élő emberek mindegyike más-más személyiség, ez pedig azt feltételezi, hogy másként is kommunikáljunk velük. Gyakran mégis előfordul, hogy egy kapcsolatot a kimondatlan érzelmek miatt a meg nem értés ural. Legyen szó apa és fia közötti kapcsolatról, a szülők viszonyáról, vagy épp egy évtizedekig tartó szokatlan barátságról, mindegyik magában hordozza saját nehézségeit. Paolo Cognetti első regénye, a Nyolc hegy* nem véletlenül nyert el számos rangos elismerést, hiszen megfelelő érzékenységgel tárja fel az ember és ember valamint az ember és természet közötti kapcsolatot.
„Bármi legyen is a végzet, a hegyekben lakik, a fejünk fölött.”

A regény főszereplője és elbeszélője, a hallgatag Pietro Milánóban él szüleivel. Apja vegyészként dolgozik egy gyárban, jellemét tekintve pedig korántsem mondható gyengéd, szerető apának, rideg és zárkózott stílusa nem segíti elő egy oldott apa-fia kapcsolat kialakulását. Az anya ezzel szemben kedves, melegszívű teremtés, aki védőnőként dolgozik és munkáján kívül is a gondoskodás, a féltés és az önzetlen segítségnyújtás jellemzi. Különböző természetük ellenére egy dolog közös Pietro szüleiben: mindketten a hegyek szerelmesei.  

A regény cselekménye főként egy Grana nevű faluban játszódik, ahol a háromtagú család a nyarakat tölti. A hegyekkel övezett, völgybe zárt világ merőben más a nagyvárosi élethez képest, ami a szereplők viselkedésén is megmutatkozik.  Meghatározó szerep jut a regényben a hegyeknek: nem csupán háttérelemként, hanem a cselekmény központi motívumaként funkcionálnak. A hegyek köré épülnek a természeti leírások és a szereplők jellemzései egyaránt: mindenkinek kapcsolata van a hegyekkel, ez a kapcsolat pedig segít a karakterek megismerésében és megértésében.

A szerző három fejezetre osztotta a történetet: rövid bevezetőt követően kezdődik A gyermekkor hegye, ezt követi A megbékélés háza, majd végül az Egy barát tele. Mindhárom egy-egy jól elkülönülő szakaszt mutat be a főszereplő életéből. Már az első fejezetben felbukkan a család életében egy nagyon fontos szereplő: Bruno, a falusi fiú, akivel Granában ismerkedik meg Pietro és akivel szokatlan, ám mégis életre szóló barátságot köt. Pietro kapcsolatát apjával eközben állandó feszültség jellemzi, amit csak a közös hegymászások és Bruno jelenléte képes néha enyhíteni. Pietro anyja mindvégig a háttérből igyekszik meghallgatni és segíteni mindenkit.

A jellemfejlődések a történetben nem látványos módon, inkább csak finom részletekben mutatkoznak meg. A regény jelentős részét a főszereplő belső vívódása teszi ki: nem találja helyét igazán sem a városban, sem a faluban, sem fent a hegyen, sem lent a völgyben, sem apja oldalán, sem tőle távol. Állandó vándorlása során a biztos pontot elsősorban anyja jelenti, de gyakran – még Pietro meglepetésére is – Bruno az, akivel hosszas külön töltött idő után is ott tudják folytatni, ahol abbahagyták.

Pietro kapcsolata apjával a kezdetektől sejteti magában, hogy korántsem annyira különbözőek, mint, ahogy gondolják. A bizonytalanság, hogy sehol és semmiben nem találja a helyét, végül Nepálig sodorja Pietrót, aki ott ismerkedik meg a könyv címéül is szolgáló nyolc hegy történetével:

„A világ közepén egy óriási hegy áll, a Szumeru. A Szumeru körül nyolc hegy és nyolc tenger van. Ez a mi világunk. (…) Ki tanult többet, aki bejárta a nyolc hegyet, vagy aki feljutott a Szumeru csúcsára?” (részlet a könyvből, 174. oldal)

Minden ember más sorsra hivatott: van, akinek sorsa az, hogy megtalálja a helyét és van, akinek az, hogy egész életében bolyongjon a nagyvilágban. Mindkettő élete lehet boldog vagy boldogtalan, hiányos vagy beteljesült. Bármelyik legyen is a sorsunk, egy dolgot egyikünk sem kerülhet el útközben: emberi találkozásokat, amelyek meghatározzák jellemünket, világnézetünket és gyakran következő lépésünket is. Paolo Cognetti ezeknek a találkozásoknak és elválásoknak a fontosságára építi fel regényét, ráébresztve az olvasót, hogy érzéseinket és gondolatainkat érdemes a környezetünk tudtára adni, mielőtt még túl késő lenne.

*Paolo Cognetti: Nyolc hegy (Eredeti megjelenés éve: 2016). Fordította: Nádor Zsófia. Jelenkor, 2018

EZ ÉRDEKELHETI
KULTSZÍNTÉR ROVAT CIKKEI

ROPOGÓS ROPOGÓS

Milyen szabályok érvényesek a vendéglők ...
Magyar NB I., 26. forduló: Őrzi előnyét ...
Szabad vallásgyakorlat ...

NÉPSZERŰ NÉPSZERŰ