Első protestáns országos olimpia Nagyenyeden
Vissza

Első protestáns országos olimpia Nagyenyeden

Nagyenyeden tartották az első protestáns tantárgyverseny országos szakaszát. Korábban az iskolai vallásolimpia ökumenikus jelleggel zajlott, az idén viszont két csoportban, külön került sor az országos megmérettetésre. Kolozsváron éppen a napokban találkoztak a hittanvetélkedő versenyzői, a református, evangélikus és unitárius vetélkedőre pedig a hét első napjaiban Nagyenyeden gyűltek össze a diákok, 13 megyéből több mint százan. A díjakban sem fukarkodtak a szervezők, összesen hatvan díjat osztottak ki a legügyesebbeknek.

Nem is lehetett jobb választás a szervezők részéről, mint 2017. április 24. és 26. között, 500 évvel a reformáció után Nagyenyeden szervezni a protestáns felekezetek I. országos tantárgyversenyét. Abban a városban, amelyben teljes pompájában áll a majdnem 400 éves Bethlen Gábor nevét viselő református kollégium, és amely mindig is fontos szerepet játszott a protestantizmus életében, mert fogékony volt a megújulás szellemére. Igazolja ezt a tény, hogy a reformáció elveinek Erdélybe érkezésekor Enyed városa csatlakozott a reformációhoz, még ha nem is volt nyilvánvaló a különbség a lutheri és a kálvini konfessziók között. Nagyenyed protestáns várossá lett. A két reformátori irány szétválásakor szintén Nagy­enyed ad helyet annak a zsinatnak, amely a szétválást kimondta 1564-ben és ezzel szervezetileg is létrejött az Erdélyi Református Egyház. Nagyenyed ma sem maradhatott ki a protestáns felekezetek életének fontos pillanataiból…

Erdély 13 megyéjéből 112 diák érkezett Nagyenyedre, hogy a vallás tantárgyversenyen megmérettessen. A protestáns egyházakat képviselő református, evangélikus és unitárius felekezetű fiatalok vetélkedőjét az Oktatási Minisztérium, a Fehér Megyei Tanfelügyelőség és a Nagyenyedi Református Kollégium szervezte. A rendezvény ünnepi megnyitójára április 24-én hétfőn délután került sor a BGK dísztermében, a tulajdonképpeni versenyt keddre, a díjkiosztó záróünnepséget szerdára tűzték ki.
Az ünnepélyes megnyitón meghívottak, szervezők, lelkészek, diákok hallgatták a buzdító ünnepi beszédeket. Az igehirdetési szolgálatot Gudor Kund Botond, a Nagyenyedi Református Egyházmegye esperese végezte az olimpia vezérgondolataként megfogalmazott bibliai ige alapján: „Célegyenest futok Isten felülről való elhívásának jutalmáért, amely Krisztus Jézusban van.” (Fil 3, 14) A résztvevőket köszöntötte Nagy Éva, az Oktatási Minisztérium Kisebbségi Nyelveken folyó oktatásért felelős kabinetjének igazgatója, Nagy Gabriella, az Oktatási Minisztérium Kisebbségi Nyelveken folyó oktatásért felelős kabinetjének tanácsosa, Eugenia Marcela Dărămus, Fehér megyei főtanfelügyelő, Nicolae Bolea szaktanfelügyelő, Nagy Tímea kisebbségi tanfelügyelő, Gáll Sándor, az Erdélyi Református Egyházkerület tanügyi tanácsosa. Püsök Sarolta, az olimpia országos bizottságának elnöke ünnepi beszédében ez a vezérgondolat 1Kor 14, 13 volt: „Hitetek mellé ragasszatok jó cselekedetet, a jó cselekedet mellé tudományt”. Ennek alapján kifejtette, hogy a nevelésnek a teljes személyiségre ki kell terjednie: érzelmi, értelmi és akarati nevelésről beszélt. A jelenlevőket köszöntötte Iulia Adriana Oana Badea, Nagy­enyed polgármestere is, és végül Szőcs Ildikó, a Bethlen Gábor Kollégium igazgatója, a rendezvény házigazdája. Az ünnepi megnyitón fellépett a Bethlen Gábor Kollégium Collegium Gabrielense nevű régizene-együttese, vacsora után pedig a marosvásárhelyi Gordonka zenekar koncertje zárta a napot.
Kedden a verseny izgalmai után a diákok Torockóra kirándultak, meglátogatták a torockószentgyörgyi várat, este megnézték a Ficfa Zenekar és a Fügevirág Néptánccsoport előadását, majd a táncházban mulatoztak. A szerdai eredményhirdetés és díjkiosztó között Mit jegyeztél meg az ittléted alatt? címmel tudásbörzét és kvízt szerveztek.
Bízunk abban, hogy a diákok és tanárok számára nemcsak vetélkedő, hanem tartalmas együttlét volt a Nagyenyeden töltött három nap.

Lőrincz Ildikó
vallástanár

Az alábbiakban közöljük a vetélkedő díjazottainak a szervezők által közölt részletes névsorát.
I. díj: Bálint Gyopár, Székely Mikó Kollégium Sepsiszentgyörgy; Balogh Adrienn, Székely Mikó Kollégium Sepsiszentgyörgy; Boda Sarolta, Simion Bărnuţiu Általános Iskola Zilah; Burkhardt Zsófia, Kolozsvári Református Kollégium; Czire Ráhel Orsolya, János Zsigmond Unitárius Kollégium Kolozsvár; Garfield Adrienne, János Zsigmond Unitárius Kollégium Kolozsvár; Horváth József, Zilahi Református Wesselényi Kollégium; Keresztély Noémi, Dacia Általános Iskola Marosvásárhely; Kovács Lídia, Horváth János Elméleti Líceum Margitta; Kovács Tamás, Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium Székelyudvarhely; Nagy Norbert, János Zsigmond Unitárius Kollégium Kolozsvár; Rusu Antónia, Bolyai Farkas Elméleti Líceum Marosvásárhely; II. díj: Béres Márk Roland, Zilahi Református Wesselényi Kollégium; Birizdó Szabolcs Mihály, Marosvásárhelyi Református Kollégium; Czire Hanga Debóra, János Zsigmond Unitárius Kollégium Kolozsvár; Demeter Ilona Reményke, Kolozsvári Református Kollégium; Grancea Dalma, János Zsigmond Unitárius Kollégium Kolozsvár; Jakab Eszter, Tamási Áron Elméleti Líceum Székelyudvarhely; Katona Réka, Szatmárnémeti Református Kollégium; Molnár Nóra, Bolyai Farkas Elméleti Líceum Marosvásárhely; Püsök Zsanett, Mihai Eminescu Általános Iskola; Szabó Áron, Horváth János Elméleti Líceum Margitta; Székely Anna Flóra, Romulus Guga Általános Iskola Marosvásárhely; Vargha Csenge, Kolozsvári Református Kollégium;
III. díj: Csatári Leila, Szatmárnémeti Református Kollégium; Gáspár Gréta, Horváth János Elméleti Líceum Margitta; Gegő Csenge Beáta, Áprily Lajos Főgimnázium Brassó; Kadar Anna Orsolya, Zelk Zoltan Általános Iskola Érmihályfalva; Kaitar Dominika Hanga, Bem József Általános Iskola; Kertész Nándor, Mikes Kelemen Elméleti Líceum Sepsiszentgyörgy; Kocsis Zsuzsánna Andrea, Református Teológiai Líceum Kézdi­vásárhely; Kürti Gergő, Bethlen Gábor Kollégium Nagyenyed; László Fruzsina, Mikes Kelemen Elméleti Líceum Sepsiszentgyörgy; Oniga Kriszta, Magyarlapádi Általános Iskola; Simon Dorottya, Marosvásárhelyi Református Kollégium; Telegdi István, Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium Székelyudvarhely.

Dicséret: Dobai Orsolya, Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium Székelyudvarhely, Jónás Norbert, Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium Székelyudvarhely, Gudor Noémi, Bethlen Gábor Kollégium Nagyenyed, Varga Noémi, Szatmárnémeti Református Kollégium, Sibianu Gabriella, Plugor Sándor Művészeti Líceum Sepsiszentgyörgy, Kis Boglárka Dalma, János Zsigmond Unitárius Kollégium Kolozsvár, Takács Boglárka, Végh Antal Általános Iskola, Lugosi Zsuzsa, Zilahi Református Wesselényi Kollégium, Mátyás Csenge, Székely Mikó Kollégium Sepsiszentgyörgy, Kaszta Abigél Dóra, Kolozsvári Református Kollégium, Hejer Hannelore Mónika, Mircea Eliade Általános Iskola Szatmárnémeti, Jakab Hortenzia-Nelli, Orbán Balázs Elméleti Líceum Székelykeresztúr.

Különdíjak: Nagyenyedi Dr. Szász Pál Egyesület – Kovács Tamás (Székelyudvarhelyi Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium), Nagyenyedi Református Egyházmegye – Lőrincz Johanna-Rózsa (Nagyváradi Lórántffy Zsuzsanna Református Kollégium), Erdei Eszter (Szatmárnémeti 10-es Sz. Általános Iskola), Katona Réka (Szatmárnémeti Református Kollégium), Bethlen Gábor Alapítvány Nagyenyed – Székely Anna Flóra (Marosvásárhelyi Romulus Guga Általános Iskola), Református Család – Burkhardt Zsófia (Kolozsvári Református Kollégium), Vargha Csenge (Kolozsvári Református Kollégium), Magyar Unitárius Egyház – Nagy Norbert (Kolozsvári János Zsigmond Unitárius Kollégium), Szűcs Éva, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület Tanügyi Tanácsosa – Kürti Gergő (Nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium), Fehér Megyei Tanfelügyelőség – Kürti Márk (Nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium), Szőllősi Zsófia (Kolozsvári Sigismund Toduta Zenelíceum), Kolumbán Pál (Nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium).

 


EZ ÉRDEKELHETI
KÖZHÍR ROVAT CIKKEI

ROPOGÓS ROPOGÓS

In memoriam Práda Jánky Ilona (1933 ...
Török választások - Erdogan győzelmét ...
Szavakon az emlékezet*

NÉPSZERŰ NÉPSZERŰ