Elballagtak az Apáczai-líceum végzősei
Vissza

Elballagtak az Apáczai-líceum végzősei

A járványhelyzetre való tekintettel ebben az évben az érettségi után, július 3-án, szombaton került sor az Apáczai Csere János líceum végzőseinek ballagására. Az ünnepséget a Farkas utcai református templomban tartották, a hozzátartozók létszámát sajnos ezúttal is korlátozni kellett. Mindazok, akik nem jutottak el a ballagásra, a világháló lehetőségeit kihasználva követhették az eseményeket.

Az ünnepség Papp Hunor református lelkipásztor igehirdetésével kezdődött. Az iskolalelkész arról beszélt, nem volt könnyű dolguk a fiataloknak ebben a kihívásokkal, bizonytalansággal teli esztendőben, a mostani végzősök hamarabb felnőttek, edzettebbekké váltak ezeken az embert próbáló időkben. Bár most külön válnak útjaik, ne maradjon el az egymásra való odafigyelés a továbbiakban sem! - javallotta a lelkész.

Az iskola legkisebb diákjai, az előkészítősök, majd a tizenegyedikesek búcsúztak a végzősöktől. A XI. osztályos diákok nevében Gál Brigitta és Müller Tibor szólt a ballagókhoz, majd Palocsay Izabella Demjén Ferenc Honfoglalás című dalát adta elő.

Albert Antal Orsolya, a szülői bizottság elnökségének és az iskola vezetőtanácsának tagja a szülők nevében üdvözölte a diákokat.

A végzősök részéről Albert Eszter szólalt fel, majd Albert Mária, Ecsedy-Baumann Hanna, Friedery Evelin, Portik Timea, Demjén Ferenc Felnőtt gyermekek című dalát énekelték, Újváry Rhona pedig Reményik Sándor Mi mindig búcsúzunk című versét szavalta el.

Az iskola igazgatója, Vörös Alpár István Vita Mahatma Gandhi-idézettel kezdte beszédét: „A különbség a között, amit megteszünk, és amire képesek lennénk, megváltoztathatná a világot”, hangzott el  „Legyetek azok, akik megteszitek azt, amire képesek vagytok, bármilyen funkcióban legyetek, bármely szerepet töltsetek be a társadalomban. És akkor biztosan megváltoztatjátok a világot, az iskolát, a templomot és a várost. Legyetek ennek kovásza!”, kívánta a pedagógus a ballagó diákságnak. Reményét fejezte ki, hogy minden tudás, amellyel az iskolában gyarapodtak, segíteni fogja valamennyiüket abban, hogy „megkülönböztessék az álmodozót az álhírgyártótól, a gondolkodó, értelmiségi embert a szélhámostól.”

A díjkiosztás a díszoklevelek átadásával kezdődött. Az aranyoklevelet Kovács Attila József (XII. A.) vehette át kitűnő tanulmányi eredményeiért, négy éves átlaga 9,88.  Ezüstoklevélben Horváth Eszter (XII.B) részesült (9,87), a bronzoklevelet pedig Lupescu Zsófia Kata (XII.A) és Újváry Rhona (XII.B.) érdemelte ki (9,68).

A Székely Ferenc-díjat - az Apáczai Nagydíjat – Nagy Johannának (XII. A.) nyújtották át, aki kiváló tanulmányi eredményei mellett sokoldalú közösségi tevékenységet fejtett ki.

A végzős osztályelsőknek járó Bergner István által alapított díjat a XII.A-ból (osztálynevelő Kállay Enikő) Kovács Attila József (10,00), Nagy Johanna (9,97) és Papp Maya Ingrid (9,95) vehette át.

A XII. B (osztálynevelő Farkas Melinda) legjobbjai:  Horváth Eszter  (9,97), Újváry Rhona (9,80),  Fogarasi András  (9,75)

A XII.C-ben (osztálynevelő Rokaly Réka), a legjobb tanulmányi eredményt Felházi Klára (9,83), Sîncrăian Gabriella (9,66), illetve Gál-Jankó Beáta Barbara (9,61) érte el.

Az ünnepség további elismerések, jutalmak átadásával folytatódott. Lapunk, a Szabadság díját Portik Timeának (XII.A.) adtuk át.  

Az ünnepség egyik zárómozzanata a zászlóátadás volt: Albert Mária, Macalik Borbála, László Ákos és Nagy Tamás XII. osztályosok Dénes Mária, Székely Melinda, Hunyadi Eduárd és Zágoni-Szabó Ákos XI. osztályos tanulóknak nyújtották át az iskola zászlaját. (-y-a)

                                 Díjak

                                  DÍSZOKLEVELESEK

ARANYOKLEVÉL: XII. A - KOVÁCS ATTILA JÓZSEF (9,88)

Kitűnő tanulmányi eredménnyel végezte a négy évet. Szorgalma, kitartása, fegyelmezett életmódja példaértékű mindannyiunk számára. A művészetek iránti érdeklődését, sokoldalú tehetségét nemegyszer bizonyította. Írásai, színjátszó köri alakításai, képzőművészeti alkotásai, zongorajátéka emlékezetesek.

EZÜSTOKLEVÉL:    XII. B - HORVÁTH ESZTER (9,87)

A tanulás és ismeretek elsajátításában való kitartó és komoly hozzaállásának eredménye, a líceumi évek reál szakán elért magas, mindig 9,80 feletti évi médiáinak megérdemelt jutalma.

BRONZOKLEVÉL:    XII. A - LUPESCU ZSÓFIA KATA (9,68)

Kimagasló tanulmányi eredménnyel végezte a négy évet. Szorgalmát, kitartását, pontosságát, kreativitását bizonyítják önálló kötetei, de a történelmi vetélkedőkön szerzett rangos díjai is. Az iskola és osztályközösség tagjai mindig számíthattak rá.

XII. B - ÚJVÁRY RHONA (9,68)

Példaértékű teljesitménye, mellyel bebizonyította, hogy a napi úszó edzések mellett és a gyakori versenyeken való helytállásban, a tanulásban is lehet kimagasló eredményekkel dobogóra állni. Nemcsak magáért sportolt, az iskolánkat is magas szinten képviselte a Sportolimpiákon.

            SZÉKELY FERENC-DÍJ (Apáczai Nagydíj)

Székely Ferenc az egykori 3-as számú középiskola igazgatója volt 1957-1963 között. Emlékére az 1959-ben végzett XI. A osztály diákdíjat alapított. Díjazott:

XII. A - NAGY JOHANNA

Kiváló tanulmányi eredményei mellett sokoldalú közösségi tevékenységet fejtett ki. Az osztály és az iskola rendezvényein mindig számítani lehetett szervezőkészségére, beszédkészségére és kiállására.

A diáktanács oszlopos tagja négy éven át és elnöke 2019-2020 között. Tevékenysége idején új lendületet kapott a szervezet. A KMDT “márciusi ifjai” között is jelentős szerepet töltött be. A magyar nyelv és irodalom iránti szeretetét szerzett díjai is bizonyítják.

A Mikes Kelemen magyar nyelv és irodalom tantárgyversenyen két évben is megyei első díjas, országos különdíjas és dicséretben is részesült.

Az Aranka György nyelv- és beszédművelő verseny Szép magyar beszéd kategória első díját nyerte el és részt vett a Kárpát-medencei döntőn Győrben két alkalommal is.

Az Implom József helyesírási verseny megyei szakaszán harmadik lett és részt vett az országos döntőn kitűnő eredménnyel.                                                         

                                           BOÉR MARGIT-DÍJ

Boér Margit az iskola kiváló matematika tanára volt 1953-1968 között, matematika tanárok egész sorát nevelte ki. Tiszteletére az 1959-ben végzett XI.A osztály díjat alapított. Díjazott:

XII.B. - FOGARASI ANDRÁS

Az informatika, fizika és matematika versenyeken elért kiváló eredményeiért, valamint a Matlapban való következetes és eredményes munkájáért.

                                JANCSÓ NOÉMI EMLÉKDÍJ

A Georgius Aranka Társaság különdíja az iskola 2006-ban végzett véndiákjának, a 2010-ben tragikus hirtelenséggel elhunyt költőnek, a Bretter György Irodalmi Kör elnökének emlékére. Díjazott:                                   

XII. A. - ALBERT ESZTER

Sokoldalú közösségi tevékenységet fejtett ki, az osztály és az iskola rendezvényein mindig számítani lehetett szervezőkészségére, lelkesítő hozzáállására, kreativitására.

A diáktanácsban aktív szerepet vállalt, és tagja volt a Buhu színjátszó körnek, az Apáczai vegyeskarának, a Világnégyzetben közölt aktuális írásai figyelemre és megszívlelésre méltóak. 

A Mikes Kelemen Tantárgyverseny megyei szakaszán első díjat szerzett. 

                           SZÉP MAGYAR BESZÉD-DÍJ

A díjat Szilágyi T. Júlia igazgatónő alapította azon diákok jutalmazására, akik az anyanyelvi versenyeken és a Buhu színjátszó körben igényes nyelvhasználattal tűnnek ki. Díjazott:

XII. A - KOVÁCS ATTILA JÓZSEF

Tehetségét bizonyította a Buhu színjátszó csoportban, alakításai emlékezetesek. De nem csak a színpadon használta igényesen és választékosan a magyar nyelvet. A Világnégyzetben megjelentetett kreatív írásai feledhetetlen élményt nyújtottak. Nyitottsága, színes egyénisége, finom humora és irodalom iránti érdeklődése az osztályban is megmutatkozott. Kimagasló tanulmányi eredményei voltak a középiskolai évek alatt. 

                                          ERDŐ KLÁRA-DÍJ

Erdő Klárára 1951-1956 között volt az iskola fizika-kémia szakos tanára, emlékére az 1955-ben végzettek díjat alapítottak. Díjazott:

XII. C. - KONDRÁT HANNA

Közösségépítő és extrakurrikuláris tevékenységek szervezési munkájáért, a debreceni Csokonai Gimnáziummal való csereprogramokban lelkes, apáczais tanulóhoz méltó hozzáállásáért. 

                               ÉDES ANYANYELVÜNK-DÍJ

Alapította Misztrik Jolán magyartanárnő. Díjazott:        

XII. A. - KISS BORÓKA

A magyar nyelv és irodalom iránti szeretetét bizonyította már reálosként is. Részt vett a "s a világot bármikor újraköltöm" című verses előadásban, amit az Apáczai Gálán és az Aranka-verseny megnyitóján adtak elő az iskola diákjai és verset mondott az október 23-i városi emlékünnepségen is. A pontot az i-re humánosként, a TUDEK-re írt dolgozatával tette fel, második díjat szerzett.

A Diáktanácsban aktív szerepet töltött be négy éven át.

                                       KÓRÉH BARNA-DÍJ

XII.B - KISS SZABOLCS ANDRÁS

A díj az iskola legeredményesebb sportolóját illeti, aki a kézilabda, kosárlabda, labdarúgás és röplabda csapat komoly tagjaként hozzájárult ezen csapatok teljesítményeihez. Az eredményesnek bizonyult felkészítése további kiváló eredményeket hozott az iskola számára a Sportolimpián, amelyhez köthető az országos harmadik hely a kézilabda csapattal 2018-ban.

Sportteljesítménye mellett kiváló eredményeket ért el a tudományos diákköri konferenciákon: TUDEK, TUDOK, illetve a fizika és csillagászattani tantárgyversenyeken, vetélkedőkön.

Egyesületek, társadalmi szervezetek díjai:

                                       TÁLENTUM-ÉREM

Az iskola a miskolci Avasi Gimnáziummal ötödik éve bonyolít le robotika terén csereprogramot. Az Avasi Gimnáziumhoz kapcsolódó Csindra Alapítvány egy-egy végzős diákot jutalmaz Tálentum éremmel. Díjazott:

XII.B. - SZENTGYÖRGYI ANNA

Az iskola képviseletében sokoldalú aktív szerepvállalás jellemezte. A TUDEK-en 2017-ben harmadik díjat nyert, fizika szekcióban, 2018-ban pedig ugyancsak harmadik díjat ökológia és környezet szekcióban; az egri OTDK-n 2019-ben fizika, matematika, földtudományok szekcióban különdíjban részesült; az iskola Örökségünk őrei csapatában kétszer is részt vett, IX-X. osztályban a Diáktanács tagja is volt

            ÉLETFA CSALÁDSEGITŐ EGYESÜLET DÍJA

XII. A. - FRIEDERI EVELYNE

Az iskola diáktanácsának, és az osztályközösségnek is meghatározó, fontos tagja, aki megbízhatóságával, fáradhatatlan, önzetlen önkéntes munkájával példa volt mindannyiunk számára.

Az Apáczai vegyeskarának is lelkes tagja volt és a musical előadásokban alakításával és hangjával feledhetetlen élményt nyújtott.

                                      TÁLENTUM-DÍJ

Az iskola egykori diákja, Kató Béla püspök által felajánlott díj a legkiválóbb vidéki diák számára.

XII.B. - NAGY KLÁRI IBOLYA

A családtól való elszakadás, a nagyvárosi életbe való beilleszkedés és a bentlakás szigorú szabályainak alázatos elfogadása mellett kiváló tanulmányi eredményével ( 9,52) bebizonyította helytállását, ami sok városi tanulónak is példaként szolgálhat.

                                      KEREKES JENŐ-DÍJ

A Babes-Bolyai Tudományegyetem egykori jeles jogász-közgazdász professzora, a Romániai Magyar Közgazdász Társaság alapítója és elnöke emlékére alapított díjat a közgazdasági tudományok terén kimagasló eredményért átadja. Díjazott:

XII.C. - FELHÁZI KLÁRA

A közgazdaság iránti érdeklődése, kiemelkedő szakmai tudása és példamutató hozzáállása elismeréséül.

                       A KOLOZS MEGYEI RMDSZ DÍJA

XII.C - ALBERT SAROLTA ZSÓFIA

A diáktanács lelkes tagja IX. osztálytól, majd a 2019-2020-as tanév ügyvezető elnöke a Diákfórumban és osztályközösségben kifejtett munkájáért.

XII.A - SZÉKELY BALÁZS

A KMDT-ben és a MAKOSZ-ban kifejtett lelkes, rendkívül aktív tevékenységéért a KMDT különdíjra javasolta.

                    A KOLOZS MEGYEI RMPSZ DÍJA

XII.C - ALBERT MÁRIA ESZTER

Kiváló tanulmányi eredményéért, a közösségért kifejtett munkájáért.  Az osztályközösségben szervezőkészségével és szerénységével tűnt ki. Az iskola kórusának több évig meghatározó tagja volt, musicalek lelkes szereplője.

Az ERDÉLYI MŰSZAKI TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG DÍJA

XII.B - TÓTH RUDOLF

Az informatika iránt végig kimagasló érdeklődést, elkötelezettséget tanúsított és a megszerzett tudását a TUDEK IX., XI. és XII. osztályban, TUDOK XI. és XII. osztályban, az Innovácios versenyen XI. és XII. osztályban, a Csillagászati olimpia XI. osztályban és az   ,,Irány az ür” XII. osztályban elért kiváló eredményeivel kamatoztatta.

                     NAPSUGÁR GYERMEKLAP DÍJA

XII.B. - JAKAB EMESE

A TUDEK versenyen IX.-ben, történelem szekcióban dicséretben részesült, a Buhu iskolai színjátszó társulat oszlopos tagjaként IX. és X. osztályban előadott darabokban kiváló, sajátos karakterek alakításával a közönség kedvenc előadója lett. A diáktanács és az iskola kórusának tagja volt, az osztály lelkes, fáradhatatlan és odaadó szervezője.  

                               ORSZÁGÉPÍTŐ-DÍJ

 Az Országépítő- díjat Vekov Károly egyetemi tanár alapította. Díjazott:

XII. A. - LUPESCU ZSÓFIA KATA

Kiváló tanulmányi eredményei mellett, a történelem iránti érdeklődését, szorgalmát, kimagasló teljesítményét a TUDEK, és a Forradalom utca országos vetélkedőn szerzett harmadik helyezése is bizonyítja.

KELEMEN LAJOS MŰEMLÉKVÉDŐ TÁRSASÁG DÍJA

XII. A. - MITU MAXIMILIAN

A történelem iránt rendkívül érdeklődő, számos verseny, vetélkedő díjazottja. Az 1956-os vetélkedőn első díjat szerzett, a Forradalom utca országos versenyen pedig harmadik díjat. A Kelemen Lajos Műemlékvédő Társaság városismereti vetélkedőjén két alkalommal is első díjat nyert. A Házsongárd alapítvány önkéntese is volt több éven át. 

A SZABADSÁG NAPILAP DÍJA

XII. A. - PORTIK TIMEA

Kiváló tanulmányi eredményéért, szorgalmáért, pontosságáért, igazságosságáért. A közösségért vállalt fáradhatatlan szervezői munkájáért. Az Apáczai kórusának mindvégig lelkes tagja, musicaljeinek meghatározó hangja volt. 

                                               KILLYÉNI-DÍJ

XII.B. -  ÚJVÁRY RHONA

Az iskola sportcsapataiban kifejtett komoly és lelkes munkájáért, a fizika versenyeken elért eredményekért. A sportolimpiákon  elért eredményei: 2018-ban első hely a váltóval, 2019-ben harmadik hely a váltóval és szintén harmadik hely az iskolák közötti röplabda bajnokságon.

Az osztályközösségben szervezőkészségével és szerénységével tűnt ki.

                                             PRO ART-DÍJ

XII. A. - ALBERT ESZTER, KOVÁCS ATTILA JÓZSEF

Kimagasló képzőművészeti tevékenységeikért, rajzaikat  kiállították, munkáikat többször díjazták.

                  A KÖZGAZDASÁG KATEDRA DÍJA

ALBERT SAROLTA ZSÓFIA, FELHÁZI KLÁRA, SÂNCRĂIAN GABRIELLA, akik a Leányvállalat csapattal dicséretben részesültek a XIII. Középiskolások Üzleti Tanácsadó Versenyének döntőjében.

Albert Sarolta Zsófia ugyanazon verseny tavalyi kiadásában, más csapattal szintén dicséretben részesült a döntőben.

                               BEST EMPLOYEE-DÍJ

A gyakorlóvállalatban kifejtett tevékenységükért: CSIKI GERGŐ ÁRON, GÁL-JANKÓ BEÁTA BARBARA, HORVÁTH KATINKA KRISZTA, KONDRÁT HANNA, RUZSA-PISTA HELÉNA ÉVA, SÂNCRĂIAN GABRIELLA, NAGY HUNOR JÓZSEF

        A KOLOZSVÁRI MAGYAR DIÁKTANÁCS DÍJAI

XII. A. - ALBERT ESZTER, LAMBING ARMIN ISTVÁN, SZÉKELY BALÁZS, TÖRÖK BOGLÁRKA

XII. B. - KISS SZABOLCS ANDRÁS

                                    AZ APÁCZAI DT DÍJAI

ALBERT ESZTER, ALBERT ZSÓFIA SAROLTA, JAKAB EMESE, KISS BORÓKA, KISS SZABOLCS ANDRÁS, MANASES ZOLTÁN, NAGY JOHANNA, NAGY TAMÁS, NAPHEGYI ANNA-ORSOLYA, SZENTGYÖRGYI ANNA, TONK BOGLÁRKA

                                              SPORT-DÍJAK

A díjban az Apáczai líceum azon sportolói részesülnek, akik a 4 év folyamán nagyon jó eredményeket értek el csapat, illetve egyéni sportágakban.

XII. A.

BOZSOKI ERIK-RÓBERT – labdarúgás;

FRIEDERI EVELYNE – röplabda;

GERÉB CSENGE-RÁHEL – atlétika;

LÁSZLÓ ÁKOS – labdarúgás;

SZÁNTÓ GELTSCH BERTOLD – labdarúgás;

SZÉKELY BALÁZS- labdarúgás;

TÖRÖK BOGLÁRKA- sí;

XII. B.

ALBERT HARDI – röplabda és kosárlabda;

HORVÁTH ESZTER – Wizz Air maraton futó;

KISS SZABOLCS ANDRÁS – röplabda, a kosárlabda, labdarúgás, kézilabda, futás (Wizz Air);

MANASES ZOLTÁN – kézilabda, kosárlabda, labdarúgás, úszás Hosszú Katinkával, a háromszoros olimpiai bajnokkal, többszörös világ- és Európa-bajnokkal;

MÁTHÉ SZABOLCS – labdarúgás;

SZAKÁCS BARNA – kosárlabda, röplabda;

SZENTGYÖRGYI ANNA – atlétika;

SZÉKELY GERGŐ – kosárlabda, röplabda;

TÓTH RUDOLF – atlétika,  úszás Hosszú Katinkával, a háromszoros olimpiai bajnokkal, többszörös világ- és Európa-bajnokkal;

UJVÁRY RHONA – röplabda, úszás Hosszú Katinkával, a háromszoros olimpiai bajnokkal, többszörös világ- és Európa-bajnokkal;

XII. C.

BIKALI RÓBERT-ANDRÁS – labdarúgás;

CSÍKI GERGŐ-ÁRON – labdarúgás;

VAJAS ZSÓFIA – atlétika, úszás;

Tanulmányi díjak:

 BERGNER ISTVÁN ÁLTAL ALAPÍTOTT DÍJ A       VÉGZŐS OSZTÁLYELSŐKNEK

XII. A.

  1. díj: KOVÁCS ATTILA JÓZSEF (10,00)
  2. díj: NAGY JOHANNA (9,97)

III. díj: PAPP MAYA INGRID (9,95)

Dicséret: ECSEDY-BAUMANN HANNA (9,93), KISS BORÓKA (9,90), LUPESCU ZSÓFIA KATA (9,86), PORTIK TIMEA (9,79), ALBERT ESZTER (9,77)

XII. B.

  I. díj:  HORVÁTH ESZTER (9,97)

 II. díj:  UJVÁRY RHONA (9,80)

III. díj:  FOGARASI ANDRÁS  (9,75)

Dicséret: DÁVID ANNA (9,69), MACALIK BORBÁLA (9,66), KISS SZABOLCS ANDRÁS (9,61), MÁTYÁS ÁRON ISTVÁN (9,58), NAGY KLÁRI IBOLYA (9,52).

XII.C

I. díj: Felházi Klára (9,83)

II. díj: Sîncrăian Gabriella (9,66)                                                

III. díj: Gál-Jankó Beáta Barbara (9,61)

Dicséret: Ruzsa-Pista Heléna Éva (9,55), Balla Melinda Kató (9,50), Albert Sarolta Zsófia (9,47), Horváth Katinka Kriszta (9,44)

 


EZ ÉRDEKELHETI
KÖZHÍR ROVAT CIKKEI

ROPOGÓS ROPOGÓS

Ma ünnepeljük a magyar dráma napját
Két hét múlva kezdődik a 21. ...
TŰZ A TETAROM 1-NÉL, A TÖRÖKVÁGÁSNÁL

NÉPSZERŰ NÉPSZERŰ

  • VIDEÓINTERJÚ – Tasnádi Szilárd: ...
  • Egy báró szobra
  • VIDEÓINTERJÚ – Hogyan ...
  • Több mint egy tucat település vörös ...
  • Toleranciagyakorlás