Egyetemi Könyvtár: tovább épül az új szárny 3 év szünet után
Most sem tudni, folyósítja-e Bukarest a teljes pénzösszeget
Most sem tudni, folyósítja-e Bukarest a teljes pénzösszeget
Vissza

Egyetemi Könyvtár: tovább épül az új szárny 3 év szünet után

Többéves szünet után kiásták a Központi Egyetemi Könyvtár még 2016-ban elkezdett új szárnyának korábban elkészült és állagmegőrzés céljából betemetett alagsori részét, hogy folytassák az építkezést. A munkálatokat az anyagiak hiánya miatt függesztették fel még 2017-ben. Alig néhány hónappal azt megelőzően írtunk a Szabadságban részletesen az új ingatlanról, amelyről akkor még mindenki joggal vélte, hogy megvalósul a kitűzött határidőre, 2019 végéig. Nem így történt, sőt a megfeneklett építkezésen időközben a határidők is módosultak, az új feliraton nemcsak a kezdési időpontot tolták el néhány hónappal, de a befejezés is 2020 januárjára változott. Bár az országos jelentőségű fejlesztést annak idején Bukarestben jóváhagyták, pénz továbbra sem érkezett. Az építőtelepi táblán ma már 2021 közepére ígérik a kivitelezést, bár a szükséges pénznek több mint feléről még nem tudni, hogyan érkezik.

Személyautóval közlekedők gyakran elhaladhatnak a Mikó utcában az orr-fül-gégészeti klinika és a Lucian Blaga Központi Egyetemi Könyvtár épülete közötti építőtelep mellett, amely évek óta fémtáblákkal körülvéve éktelenkedett, miközben mögötte sehogy sem akart az utcáról is láthatóvá válni végre a készülő ingatlan. Pedig már maga a terv is tízéves, az elképzelés pedig még annál is régebbi. Az új szárnyban mintegy 50 ezer kötetes szabadpolcos rendszert terveznek, ezzel a több tízezer egyetemistát, ezen felül oktatókat, kutatókat kiszolgáló intézmény befogadóképessége a jelenlegi 440-ről mintegy 700-ra növekedne.
Az ingatlanra 2010 decemberében meghirdetett nemzetközi tervrajzpályázatot az utóbbi harminc év legnagyobb érdeklődést kiváltó versenypályázataként tartják számon, a hazai és külföldi (ausztriai, franciaországi és belgiumi) építészek összesen 102 pályázatot nyújtottak be, amelyek közül elsőt ugyan nem szelektált, de két másodikat választott ki a neves szakemberekből álló nemzetközi zsűri.
Maga az építkezés 2016 decemberében kezdődhetett el, befejezési határidőként eredetileg 2019 decemberét jelölték meg, ám a munkálatokkal csak döcögősen haladtak a folyton elakadó pénzforrások miatt. 2017 közepén a végrehajtási határidőt 2020 januárjára módosították, ám azóta is eltelt már egy teljes év – igaz, hogy a koronavírus miatt ez rendkívüli esztendő volt, amely sokféle tervet keresztülhúzott, a könyvraktár esetében viszont továbbra is elsősorban a pénz (hiánya) volt döntő jelentőségű. A két alagsori szintet és egy félszutterént is tartalmazó építkezéssel 2017. szeptemberére jutottak el a földfelszín közelébe, azóta nem haladhattak tovább. Több Kolozs megyei parlamenti képviselő lobbija ellenére a kezdetektől 2019-ig az építkezéshez szükséges 28 millió lejből csak 5,2 millió lej érkezett meg. 2019 decemberében Mihai Goţiu, újságíróból lett Kolozs megyei szenátor törvénymódosító javaslatot tett, amelyet elfogadtak, ezzel 4 millió lejt irányoztak elő a 2020-as központi költségvetésben az építés folytatására, további 4 millió lej folyósítására vonatkozó ígérettel. Így kezdték el az 1200 négyzetméteres telken 2020 őszén kiásni az állagmegőrzés céljából földdel betemetett építményt, a napokban még mindig dolgozott a földkotró. Merész lenne a kivitelezési határidőt illetően becslésekbe bocsátkozni az épület további sorsáról, a helyszínen kifüggesztett újabb tájékoztató táblán a 2016-os kezdés mellett kivitelezési határidőként 2021. június 15. szerepel.Döcögősen haladnak a munkálatokkal a folyton elakadó pénzforrások miatt FOTÓ: ROHONYI D. IVÁN

A tervek szerint a majdani épületszárny olvasói terek mellett konferenciatermet, valamint reprográfiai, kötészeti és digitalizáló műhelyeket, illetve a személyzet használatára szánt kétszintes föld alatti parkolót is tartalmaz. Az új szárnyba költözne a könyvkötőműhely, a sokszorosító szolgáltatás stb., a régi épületekben így felszabadult helyiségeket bizonyos szűkös irodai vagy szolgáltató terek bővítésére fordítanák majd, illetve újabb olvasótereket alakítanának ki.
Kovács Eszter, a könyvtár olvasószolgálatának osztályvezetője korábban lapunkat arról tájékoztatta, hogy a kettős arculatú könyvtár bővítésével a modern, új anyag elsősorban az új szárnyban kapna majd helyet, a régi épületben maradna a muzeális, dokumentációs rész a különgyűjteményekkel, régi magyar nyelvű gyűjteményekkel. Az új szárny részlegeit nem nyelv-, hanem tematikus alapon tervezik kialakítani, a román, magyar és idegen nyelvű, az egyetemi oktatásban és kutatásban megkövetelt szakirodalmi anyag lesz itt megtalálható, elsősorban a kortárs társadalomtudományok tágabb gyűjtőköréből.
A több mint 4500 négyzetméteres hasznos felülettel rendelkező többszintes új épület utca felőli magassága nem haladja meg majd a könyvtár jelenlegi épületének magasságát, a harmadik emelet csak beljebb kezdődne az alatta lévőkhöz képest, és tetőteraszt is kapna a szabadpolcos könyvraktár.

A Kolozsvári Központi Egyetemi Könyvtár szecessziós műemléképületét 1872-ben adták át: Giergl Kálmán és Korb Flóris építészek műve. Akkoriban a Magyar Királyi Tudományegyetem, később a Ferenc József Magyar Királyi Tudományegyetem részeként az 1859-ben megalapított Erdélyi Múzeum-Egyesület könyv- és kézirattárát, valamint a tulajdonképpeni Egyetemi Könyvtárat fogadta magába. A történelem során állománya folyamatosan gazdagodott, jelenleg közel 4 millió könyvvel és időszakos kiadvánnyal, 7800 kézirattal, több mint 12 ezer audiovizuális és multimédia dokumentummal, az ország legnagyobb könyvklinikájával rendelkezik. (Ö. I. B.)

EZ ÉRDEKELHETI
KÖZHÍR ROVAT CIKKEI

ROPOGÓS ROPOGÓS

Árkosy Gyula, a száz éve elhunyt ...
Hétfőn „pótolják” a magyar feliratokat ...
Két hét az égig érő pálmafák, ...

NÉPSZERŰ NÉPSZERŰ