Nem könnyű a búcsú, de szükséges rossz az ismeretlen feltárásához
Mindenféle „jóval” tarisznyálták fel a ballagó diákokat
Mindenféle „jóval” tarisznyálták fel a ballagó diákokat
Vissza

Nem könnyű a búcsú, de szükséges rossz az ismeretlen feltárásához

Rengeteg jókívánsággal, biztató szóval és szívből jövő tanáccsal tarisznyálták fel az iskolától búcsúzó diákokat tanáraik a hétvégén zajló ballagások alkalmával. Öt kolozsvári magyar tannyelvű oktatási intézmény – a János Zsigmond Unitárius Kollégium, a Kolozsvári Református Kollégium, az Apáczai Csere János Elméleti Líceum, a Brassai Sámuel Elméleti Líceum, a Báthory István Elméleti Líceum –, valamint a Sigismund Toduţă Zenei Főgimnázium magyar tagozatának végzősei köszöntek el iskolájuktól, attól a a helytől, amely tizenkét éven keresztül második otthonuk volt, illetve tanáraiktól, akik sokszor a szülők helyetteseiként vigyáztak rájuk, nevelték és tanították őket. A búcsú az intézménytől, a pedagógusoktól és diáktársaktól sohasem könnyű, de szükséges rossz a következő életszakasz, a számukra még ismeretlen lehetőségek feltárásához. A felszólalók zöme azt kívánta, az úton, amelyen most a fiatalok elindulnak, találják meg életük célját.

Még egy bíztató ölelés

„Szépek vagytok, kicsit még meg szeretnénk ölelni titeket, bíztatásként, mielőtt elmennétek, mielőtt rohanássá válik a szemlélődés, mielőtt feladattá válnak az álmok”, nézett végig a szószékről a két végzős osztály fiataljain az áhítatot tartó Solymosi Zsolt vallástanár, a János Zsigmond Unitárius Kollégium aligazgatója a kollégisták ballagási ünnepségén, amelynek a hagyomány szerint a belvárosi unitárius templom adott otthont. Szülők és tanárok számára egyaránt ez az a perc, amikor elnézve felnőtté vált csillogó szemű gyerekeiket „minden megtérül” – mondta az immár a sokadik végzős nemzedéket útjára bocsátó nevelő.

Ünnepi beszédet mondott Popa Márta, a kollégium igazgatója, aki arról szólt, milyen csodálatos átalakuláson ment át a felnőtté vált gyermek az iskola tizenkét évében. A „pillangóvá válás” mögött azonban nehéz küzdelem áll – ez a természet rendje. De ezeket az átalakulásokat, újjászületéseket élvezni kell, ezt kívánja a végzősöknek is. Az igazgató zárásul Kassákot idézte: „Aki elment, az elment, de aki egyszer nálunk volt, az többé sohasem mehet el tőlünk egészen.”

Bálint Benczédi Ferencz unitárius püspök útravalóul elmondta: a fiataloknak nem csak tudásra, hanem erős hitre is szüksége van, ebben az iskolában pedig mindkettőre felkészülhettek. „Az alkotás Istentől kapott feladat, ez ad értelmet az életnek, gyarapítani kell ezt a szép világot. De nem csak acélból és betonból, hanem szeretetből is. Építsétek Isten házát, hogy otthon érezhessük magunkat ebben a világban!”, fogalmazott a magyar unitárius egyház vezetője.

A búcsúztatás az elsősök „bölcs és hasznos” tanácsaival folytatódott, amelyeket Székely Benczédi Gellért és Oszoczky Júlia tolmácsolt. A tizenegyedikesek részéről Finta Klára mondott beszédet, a ballagók gondolatait az évfolyamelső kollégista diák, Gáncsa Noémi-Brigitta fogalmazta meg.

A Péterffy Gyula énekkar (karnagy: Ercsey Ravasz Ferenc) ajándékdalának sikeréhez nélkülözhetetlen volt Garfield Adrienne (zongora), Nagy-Betegh Kamilla (szintetizátor), Lázár Izabella Laura (gitár), Fekete Tekla és Szász-Zsiga Nikolett (hegedű) közreműködése.

Az ünnepség a tanulmányi, illetve a különdíjak kiosztásával ért véget. A 12. humán (osztálynevelő Balon Ruff Andrea) legjobbjai: Tasnádi Beáta (9,78), Both Eszter Orsolya (9,73), Osváth Réka (9,45). A 12. reál (osztálynevelő: Szekernyés Réka) első három díjazottja: Gráncsa  Noémi-Brigitta  (9,81) Miklós  Eszter-Beáta (9,65), Fodor  Árpád (9,60). A Szabadság napilap díját Both Eszter Orsolya 12. H osztályos tanuló kapta a Cipó diáklap szerkesztésében kifejtett tevékenysége jutalmául.

Idén először adták át az Almási Ildikó-díjat, amelyet a nemrég elhunyt tanárnő családja alapított, és amelyet a biológia területén jeleskedő diák vehetett át. Almási Ildikó biológia-tanárnő a János Zsigmond Unitárius Kollégiumban fejezte be tanári pályafutását több mint 40 évnyi kiváló pedagógusi munka után. Szakértelme, igényessége, mély embersége, amellyel a diákok számára példát tudott mutatni, örök emlék marad – hangzott el.

Székely Kriszta

„Indulnotok kell vágyott, dédelgetett célok felé”

Megvan az ideje minden dolognak az ég alatt – ezzel az igével bocsátotta útjára a Kolozsvári Református Kollégium végzős diákjait Kiss Cserey Zoltán iskolalelkész, miután kezükbe helyezte a Bibliát, hogy azt a ballagási ünnepségen tovább adhassák az utánuk következőknek. A búcsú az iskolától, pedagógusoktól, diáktársaktól sosem könnyű, de szükséges rossz a következő életszakasz, a számukra még ismeretlen lehetőségeinek feltárásához – erre világítottak rá a Farkas utcai templomban elhangzott ünnepi beszédek is.

„A kollégiumban megélt sok szép emlék összeköt benneteket, és arra sarkall, hogy néha találkozzatok, és ezek a találkozások ünnepnapok lesznek” – fogalmazott búcsúztatójában Székely Árpád iskolaigazgató. Hozzátette: ha Jézus nyomában haladtok, biztos nem veszítitek el önmagatokat. Gáll Sándor a szülőbizottság elnöke, az Erdélyi Református Egyházkerület tanügyi tanácsosa beszédében a jövő kapcsán felmerülő kérdéseket vázolta fel. „Jézus előkészített egy helyet számotokra, fogadjátok ezt szívetekbe” – látta el tanácsokkal a ballagókat.

Oláh Emese alpolgármester ünnepi beszédében hangsúlyozta: tudni kell az új irány felé nyitni, és meglátni a feltáruló lehetőségeket. „Az utaknak értelmük van, de ezt csak a cél előtti pillanatban értjük meg. Kívánom, hogy megtaláljátok a célotokat az élet útvesztőiben” – bíztatta a ballagókat. Batiz Elly tanfelügyelő az értékmegőrzés és az őszinte barátságok fontosságára hívta fel a búcsúzó diákok figyelmét. Tóth Szilárd történész, öregdiák pedig arról beszélt, amit a kollégium jelent számára. „A református kollégium gondoskodik  a szórványmagyarság oktatásáról, megmentéséről” – mutatott rá.

Dezső Anna első osztályos diák versben búcsúztatta a végzősöket, majd Budai Sámuel tizenegyedikes tanuló szólt a stafétát átvevők nevében. „Indulnotok kell vágyott, dédelgetett célok felé. Itt kell hagynotok a biztonságot nyújtó hajlékot. A batyuban elrejtettük a csodakulcsot álmaitok kapujához” – fogalmazott.

Ezt követően a búcsúzó diákok rábízták a Bibliát a következő nemzedék tagjaira. Fekete Hanga a 37 ballagó szegény legény és leány történetét mesélte el, akik a fele királyság megszerzése érdekében jelentkeztek képzésre egy varázslatos kastélyba. Az oktatás során rádöbbenhettek, nemcsak a jó tündér segíthet rajtuk, hanem tanárai­któl és társaiktól kevésbé mágikus, de hatásos segítséget kaphatnak, és bár varázsolni nem tanultak meg, rájöttek arra, hogy egy kórusmű tisztán eléneklése is felér egy csodával.  

A végzősök emléklapjainak átadása és a kórus bizonyságtétele zárta a ballagási ünnepséget.

Dézsi Ildikó

Apáczai-ballagás Müsszenccsel és kenuval

Sírva nevetéssel búcsúztak többen is az Apáczai-líceum maturandusai közül szombaton reggel a Kétágú templomban tartott ünnepségen. Ehhez minden fűszer adott volt.

Az ünnepséget az iskola vegyeskara nyitotta meg (karvezető: Szabadi Ildikó zenetanár), majd Papp Hunor iskolalelkész a bátorságról, egymás bátorításáról beszélt Józsué könyve 1:9 alapján.

A 11. osztályosok nevében Becsky Tamás Nemes Nagy Ágnes Iskola című versével búcsúzott a ballagóktól, Nagy Gellért az Ismerős Arcok Nélküled című dalával fakasztotta könnyekre még azt a törékeny fekete maturanduslányt is, akinek alkarján tetoválásszerű rajz díszelgett, majd Mátyás Orsolya olvasta fel gondolatait, amelyek legalább annyira szolgálnak felkészítésül saját jövő évi ballagásukra, például annak fontosságáról is beszélt, hogy a fiatal a mások véleményét útmutatónak élje meg, ne utasításnak.

Mindig tetőznek az érzelmek, amikor a legkisebbek búcsúznak a maguk mosolygós őszinteségével, s bár nem tudhatom, mennyire gyötörte őket a lámpaláz, amikor a székre álltak a mikrofonhoz a többszázas tömeg elé, de még csak egy szó erejéig sem sültek bele a mondandójukba, pedig a tancijuk igazán nem súgott, hiszen a néhány méterrel hátrébb, kezükben a nagyoknak szánt virágokkal sorakozó kéttucatnyi lélekszámú teljes előkészítő osztályt igazgatta. Fehér Mátyás az Úgy elmegyek című népdallal vívott ki erőteljes padkopogtatást (mert templomban tetszésnyilvánításként sem tapsolunk), majd László Helén, Soós Ádám és Szabó Ilona felváltva meséltek Szöszmögi Müsszencs Sündörgő (Berszán István: A válogatott útibatyu) útrakeléséről, arról, hogyan felejtődik otthon, majd hullik ki a batyuból sorra a bánat, a büszkeség, a butaság, a tekintély.

Ömböli Irma, Kolozs megye magyar nyelvű oktatásáért felelős szaktanfelügyelő Márait idézte az utakról, amelyek értelmét csak a célban értjük meg, és a diákok figyelmébe ajánlotta: csak most kezdődik számukra az igazi tanulás, az elbukások és felemelkedések, az örökös pótvizsgázások, de ez izgalmas és jó, csak vigyázni kell, hogy a hosszú úton az átszállásoknál ne vesszenek el az igazi értékek.

Csoma Botond, az RMDSZ Kolozs megyei parlamenti képviselője Esterházyhoz és Senecához fordulva az alkukról és az időről beszélt. Alkukról, amelyeket az embernek főleg önmagával kell kötnie és az idővel, az egyezségekről, amelyekre az embertársaival kell jutnia úgy, hogy közben megvédhesse magát önmaga számára.

A ballagók nevében Salamon Orsolya búcsúzott, aki első osztályosként 11 évvel ezelőtt az akkori ballagókat búcsúztatta, így emlékezett az iskolában töltött 12 esztendőre, de a zamatos csínyekről sem feledkezett meg, így például arról az emlékezetes pizzásról, amellyel a 12. B osztály megúszta a kémia felmérőt, egyben megünnepelték oszijuk születésnapját, ami igazán nem kis teljesítmény, hiszen osztálynevelőjük az egyenességéről, de szigoráról is ismert Farkas Melinda kémiatanár volt. A közgazdasági osztályos Tulogdi-Szűcs Orsolya Réka allegóriát olvasott fel a Szamoson szervezett kenuversenyről, amelyet rendre az 1 kormányossal és 14 evezőssel küzdő lánycsapat nyer a 14 kormányossal és egyetlen evezőssel futó fiúcsapat ellenében, az alulmaradás okait firtató aforizmaszerű történetvezetéssel megfogalmazva a közgazdaságtan egyik alaptételét. Késmárki Krisztina Kovács András Ferenc Erdélyi iskola falára című versével búcsúztatta osztályát.

A díjazás és zászlóátadás előtt Vörös Alpár iskolaigazgató a 11 évvel ezelőtti ballagást idézte fel, arra biztatva a végzősöket, térjenek majd be az iskolába és számoljanak be az életükről, „mindegy mit valósítottál meg, az egyedi és értékes, mi a te történetedre vagyunk kíváncsiak”.

A legjobb tanulmányi díjak: Aranyoklevél: Fábián Gyula (9,67); Ezüstoklevél: Adorjáni Csenge (9,64); Bronzoklevél: Salamon Orsolya (9,59). Az osztályelsők Bergner István által alapított díjban is részesülnek.

A Szabadság napilap díját Lovász Szilárd 12. A, a Világnégyzet főszerkesztője, tehetséges fiatal költő kapta.

Kerekes Edit

 

Brassais ballagás a szimbólumok jegyében

A ballagók iskolájuktól, a Brassai Sámuel Elméleti Líceumtól indulva, énekelve érkeztek az ünnepély lassan már hagyományos helyszínére, a Diákművelődési Házba. A jelképes 12 harangütés és a ceremóniamester, Szép Mónika vallástanár szavai által kísérve jutottak a 461. évfolyam végzősei a színpadra Iszlai Enikő (12. A, intenzív angol osztály) és Vajnár János Zsolt (12. B, turizmus szaklíceumi osztály) osztályfőnök vezetésével. Az iskola kulcsát Szallós Kis Csaba 12. A osztályos diák, a zászlót pedig Fogarasi Zsigmond Levente (12. A), továbbá a bojttartó Veres Brigitta (12. A) és Balog Mónika (12. B) hozta.

Kósa Mária igazgató ünnepi beszédében a kulcs és kapu szimbólumáról szólt. „Mindegyiketek életének a maga kulcsával érkezett ide, mely egy időben nyitó- és záróeszköz, és megnyit előttetek bizonyos tereket, másokat bezár, mely lehetőség valamilyen cél elérésére, valamilyen tudás megszerzésére… Ma mindannyian megnyitottatok egy kaput. Az a kapu mindig nyitva marad, családotok, iskolátok mindig visszavár. Szilágyi Domokos A kapu versét idézve: a határ itt hasad meg, hogy kilássunk, hogy tovább tudjuk magunkat magunknál – a határ itt szelídül határtalan reménnyé – a Kapuban… kívánok reményteljes indulást és boldog megérkezést” – mondta búcsúzóul.

Ünnepi beszédet mondott még az RMDSZ képviseletében Oláh Emese, Kolozsvár alpolgármestere és Batíz Elly tanfelügyelő, előbbi Márai Sándort idézte: „az utaknak értelmük van, de ezt csak az utolsó pillanatban értjük meg, közvetlenül a cél előtt”, utóbbi Hérakleitosz örök érvényű mondásával engedte útjára a ballagókat: „Mindennap megszűnik valami, amiért az ember szomorkodik. De mindennap születik valami, amiért érdemes élni.”

A végzősök nevében a későbbi jutalomkiosztás során is számos díjat, köztük a Szabadságét is kiérdemlő Szallós Kis Csaba megható búcsúbeszédében kicsengető kártyájuk mottójából indult ki: „Minél teljesebben felfogtuk a felfoghatót, annál tisztábban ragyog fel előttünk a felfoghatatlan” (Ljudmila Ulickaja). Két költemény következett a ballagó diákok előadásában, Ecsedy-Baumann Zita Ady Endre: Intés az őrzőkhöz, Veres Brigitta pedig ugyancsak a nagy magyar költő Üzenet egykori iskolámba versét szavalta el.

A ballagókat Fosztó Beatrix (11. A) búcsúztatta keretesen Madách Imre szavaival, közben pedig kitért arra, hogy idén 44-en végeztek, s mint a magyar ABC betűinek száma: „akkor vagytok teljesek, ha együtt vagytok”. A tizenegyedikesektől is két vers hangzott el, Szabó Norbert (11. A) Weöres Sándor Tíz lépcső művét szavalta el, míg Márton Kamilla (11. B) brassais hagyományként Egyed Emese Jelentés helyett költeményét tolmácsolta. Utóbbi vers részlete már évek óta háttérfeliratként is szolgál a brassais ünnepélyeken: „Együtt vagyunk, csak azért is, reménnyel, / közös sors, erős akarat vezérel, / hogy mint most, bátran jelenthessük egykor: őrizzük egymást, Brassai professzor.”

Dezméri Máté előkészítő osztályos diák is remek szavalattal járult hozzá az ünnepélyhez, K. László Szilvia Tarisznyába való verse igaz útravalóul szolgál a ballagóknak.

A ceremónia menete hagyományosan folytatódott a szimbólumok átadásával: Pope Ernő Endre (11. A), Csete Júlia (11. A) és Kispál Tímea (11. B) vette át a zászlót, Dóka Tímea előkészítős diák kapta meg rövid időre az iskola kulcsát (s át is adta az iskola igazgatónőjének), utána pedig a jelképes kilépés a nagybetűs életbe: a tizenkettedikesek három lépést előre, a tizenegyedikesek pedig a ballagó diákok helyébe.

A jutalomkiosztás után következhetett az ünneplés, előtte pedig Szép Mónika ír-kelta idézettel bocsátotta útjára a végzősöket: „Legyen előtted mindig út! Fújjon mindig hátad mögött a szél. S míg újra találkozunk, hordozzon tenyerén az Isten.”

A legjobb tanulmányi díjak:  12. A: 1. Veres Brigitta 9,60; 2. Szallós Kis Csaba 9,57; 3. Ecsedy-Baumann Zita 9,52; 12. B: 1. Balog Mónika 9,77; 2. Görög Dorottya 9,35; 3. Nagy Orsolya Noémi 9,12.

Póka János András

A jövő rajtatok keresztül lép be a világba

A Báthory István Elméleti Líceumban a ballagási ünnepség a hagyományokhoz híven az alapító fejedelem „üzenetével” kezdődött, majd a jelenlévőkre Kovács Sándor főesperes adta áldását. A főtisztelendő a most zajló Szent László-év mottóját idézte, „élj bölcsen, bátran, mértékletesen és igazságosan”, majd ezen erények közül a bátorságot emelte ki követendő példaként a ballagóknak, olyan bibliai idézetekkel, amelyek azt közvetítik: állandóan velünk van az Úr keze, sőt az ő karja erősít minket – nincs tehát miért félni, ablakból szemlélni az életet. „Ne álljatok a sor végére, legyetek a történelem főszereplői, építsetek egy jobb világot” – idézte Ferenc pápának az Ifjúsági Világtalálkozón elhangzott szavait a folytatásban, majd a ballagók figyelmét arra hívta fel. „Ti vagytok azok, akiknek jövőjük van. A jövő rajtatok keresztül lép be a világba. (…) Krisztus atlétái vagytok, egy szebb egyház és egy jobb világ építői.”

Timár Ágnes igazgató előbb amiatti örömét fejezte ki, hogy most végez az iskola első kiadványszerkesztői szakosztálya. „Jó döntés volt egy ilyen lehetőséget is kínálni gyerekeinknek az elméleti oktatás mellett”– mondta a négy évvel ezelőtt indított „kísérlet” kapcsán, hozzátéve, hogy az induló 29 diákból 20-an készülnek a héten esedékes szakvizsgára, és nagyrészük tovább szeretne tanulni, akárcsak a matematika-informatika és a természettudományi osztályok diákjai. Útravalóul valamennyi végzős diák figyelmét felhívta arra, hogy „felnőtt nem akkor leszel, ha kardot húzol és vakmerően harcolsz a vélt igazadért, sem akkor, ha nem félsz mások arcába vágni a legpimaszabb igazságaidat is. (…) Felnőtt akkor leszel, ha a hibákat önmagadban keresed. ha sorsodért nem a körülményeket okolod, hanem önmagadat, és persze akkor is felnőtt leszel, ha megérted a szabályok fontosságát. A lázadó kamaszkor végét éppen ez a fordulat jelzi”, mondta, majd Márait idézte: „a felnőtt ember élete úgy áll össze szabályokból és életmódokból, mint egy épület szilárdan összerótt téglákból.” Végül azt kívánta diákjainak, hogy a soron következő megmérettetésekhez, így az érettségihez és a pályaválasztáshoz „legyen elegendő bölcsesség és tudás bennetek, és legyen mindig kellő lélekerő és alázat a helyes döntésekhez és a felelősség vállalásához.”

A folytatásban az elsős Tamás Orsolya köszönt el a ballagóktól László Szilvia Tarisznyába való versével, majd ez utóbbiak részéről a színtízessel végző Bikfalvi Márton búcsúzott tanáraitól, iskolatársaitól. A 11. osztályosok Szőke Balázs által kívántak jó utat a végzősöknek, majd sor került a hagyományos, szimbolikus kulcsátadásra.

A tanfelügyelőség nevében Ömböli Irma magyar nyelvű oktatásáért felelős szaktanfelügyelő szólalt fel, ugyancsak Márai Sándort idézve, de ezúttal az utak értelméről, amelyeket csak az utolsó pillanatban értünk meg. Arra intette a ballagókat, hogy életük útjának ezen csomópontján ügyeljenek arra, nehogy az átszállásnál elvesszen az értékes rakomány, amit 12 év alatt a patinás iskola falai között gyűjtöttek.

Hegedüs Csilla, az RMDSZ kultúráért felelős ügyvezető alelnöke az iskola véndiákjaként szólt a három osztály végzőseihez, kiemelve, „olyan közösség vagyunk mi, volt báthorysok, ami szerte a világon külön kaszt” olyan emberekkel, akik mindig ráismernek egymásra, akik között mindig van egy plusz bizalom, bátorítás, akik mindig támogatják egymást. Arra bíztatta a most végzőket, járjanak világot, tanuljanak meg mindent, amit lehet, majd önző szülőként arra kérte őket, hogy utána térjenek haza, és a megszerzett tudást itt kamatoztassák, a közösség javára.

A ballagási ceremónia újabb hagyományos mozzanataként a végzősök közül Tarisznyás Tamás szavalhatta el Kányádi Sándornak az iskola 400. évfordulójára írt, Az öreg iskola ünnepére című versét, majd miután a maturandusok átnyújtották a köszönet virágait, elkezdődött a díjak kiosztása. Az ünnepséget a végzősök kórusa zárta Potyó István karnagy vezényletével.

Balázs Bence

A zene nyelvén értők is elbúcsúztak

„Mi lesz velem, ha egyszer felnövök?” – idézte Keszthelyi Zoltán versét a kolozsvári Sigismund Toduţă Zenei Főgimnázium ballagóit köszöntő Kállay Tünde. Az intézmény aligazgatója a kicsengetési kártyák készítését, a szerenádozást, a ballagást, az érettségit, a most lezáruló közelmúlt és az ugyanabban a pillanatban kezdődő jövő közötti átmenti időszaknak nevezte. „Keszthelyi Zoltán kérdése immár nem a távoli jövőnek szól, mert az egyszer most van” – fogalmazott Kállay Tünde, hozzátéve: „Ez a múlt ma lezárul, nem lesz több becsengetés, házifeladat-másolás, unalmas kóruspróba, perecért rohanás, dolgozatírás, koncert vagy hangszervizsga előtti izgulás.” Mintegy útravalóként az oktató hozzátette: „Jövőbeli álmaitok, vágyaitok különbözőek, de végeredményben ugyanarra a célra törnek: boldogok szeretnétek lenni. Az iskolában töltött évek során kincseket gyűjtöttetek mindezek eléréséhez. Kívánom,  úgy legyetek boldog felnőttek, hogy ezeket a kincseket soha ne veszítsétek el!”

A ballagók nevében Mikola Brigitta 12. B osztályos diák szólt. „Amikor hat-hét évesen elkezdtük az iskolát, nem is tudtunk mást elképzelni, csak azt, hogy a tanító néni vigyáz ránk, szeretnek minket, és minden értünk van. Az 5. osztálytól a pótanyuka helyett tanárok jöttek, egymásnak ellentmondó elvárás-rendszerekkel, 9. osztálytól pedig már nekünk is erősebbek lettek az elvárásaink, miközben helytálltunk a zenében. Köszönjük azt a csodát, hogy játszadozó gyermekekként jöttünk ide, és most a zene nyelvén értő emberekként távozunk innen.”

Orbán Csala (11. B) felidézte a gimis évek néhány felejthetetlen emlékét, majd azt kívánta búcsúzó társaiknak, hogy „legyetek bátrak, és a megszerzett tudás mellett vigyétek magatokkal a Reményt, hogy csalódásaitok, nehézségeitek is a javatokra váljanak”.

A Sigismund Toduţă Zenei Főgimnázium a legjobb eredményt elért végzőseit díjazta, közülük is kiemelkedtek Mikola Brigitta 9,94-es, Tompa Ábel 9,70-es, valamint Maksay Csaba 9,65-ös általánossal.

A továbbiakban következzen a kiváló tanulmányi eredményekért, iskolán kívüli tevékenységekért díjazott végzősök felsorolása. A ballagásokon készült fotóriportjaink megtekinthetőek Zoom rovatunkban.

Sigismund Toduța Zenei Főgimnázium

Tanulmányi díjak:

Mikola Brigitta (9,94)

Tompa Ábel (9,70)

Maksay Csaba (9,65)

Ambrus-Gyurka Zsófia (9,50)

Dezső Ágota (9,17)

Nagy Csenge (9,15)

Molnár Edina (9,12)

Különdíjak:

Guttman Mihály-díj: Maksay Csaba

RMPSZ- díj: Molnár Edina

Országépítő- díj: Tompa Ábel

RMDSZ- díj: Ambrus-Gyurka Panna

Báthory István Elméleti Líceum

Tanulmányi díjak:

XII.A

I. díj - Juhász Johanna (9,50)

II.díj - Vincellér Sándor (9,40)

III.díj - Fodor Péter (9,29)

Dicséret:

Furu Renáta (9,28)

Dósa Kinga (9,27)

Péterffi Orsolya (9,26)

Páll Ildikó (9,18)

Tasnádi Izabella (9,18)

Székely Dezső Zsolt (9,12)

Vincze Péter (9,11)

Varga Felvinczi Roland (9,04)

XII.B

I.díj - Bikfalvi Márton (10)

II. díj - Kelemen Máté (9,80)

III. Bajkó Péter (9,78)

      Soós Tímea (9,78)

Dicséretek:

Újvári Melinda Annamária (9,77)

Csillag Lehel (9,76)

Simon Eszter Nóra (9,76)

Borodi Arthur (9,63)

Bárdos Zsuzsa Imola (9,61)

Halmágyi Ruben (9,61)

Pászkány Árpád Róbert (9,58)

Kis Attila Balázs (9,55)

Székely Erwin (9,42)

Csöregi Eda (9,39)

Tarisnyás Tamás (9,27)

Móricz Zselyke (9,26)

Tamás Norbert (9,25)

Néda Ágnes Rebeka (9,23)

Menyhárt Róbert (9,19)

Barabás Balázs (9,18)

Szilágyi Márk (9,13)

Kemenes Krisztián (9,11)

Vinczellér Izabella Klára (9,05)

XII. C

I.díj - Váradi Réka (9,75)

II.díj - Benő Lóránd (9,70)

 III.díj - András Emese-Katalin (9,65)

Dicséret: 

Albert Réka (9,57)

Kopenetz Attila (9,52)

Török-Vistai Ágnes (9,47)

Mátyás Mariann (9,45)

Palkó Gyula (9,40)

Horváth Henrietta (9,37)

Pusztai Fruzsina (9,27)

CiucaşTimea (9,25)

Bács Timea (9,21)

Borbély Levente (9,20)

Farkas Áron (9,17)

Fülöp Péter (9,17)

Lénárt Terézia (9,15)

Szabó Kinga (9,15)

Bíró Helga (9,13)

Komáromy Zsuzsa (9,11)

Iankó Abigél (9,07)

Németi- Fehér Zsófia (9,07)

Vincze Kinga Boglárka (9,02)

Különdíjak:

Szent Mihály Plébánia nagydíja, ebben az a diák részesül, aki 4 éven át a legmagasabb általános osztályzatot éri el. Az idei díjazott Bikkfalvi Márton, akinek négy évi átlaga 9,95

A Báthory István fejedelemről elnevezett díjat az iskola igazgatósága a Lyceum Alapítvánnyal közösen ítéli oda azoknak a ballagó diákoknak, akik XII. osztályban 9,75-nél nagyobb általános osztályzatot értek el, és magaviseletük 10-es. A 2016 – 2017-os tanévben a következő diákok részesülnek a díjban:

Bikkfalvi Márton

Kelemen Máté

Bajkó Péter

Soós Tímea

Újvári Melinda

Csillag Lehel

Simon Eszter Nóra

Váradi Réka

A Fodor Éva-díjat ez évben Simon Eszter Nóra XII. B osztályos tanulónak ítélte oda irodalmi tevékenységéért az iskola diáksága.

A Papp András kémikus, öregdiák által alapított kémia díjat Palkó Gyula XII. C osztályos diák kapja a kémia országos versenyeken elért eredményeiért.

A Jakab Geráld Emlékdίjat Csillag Lehel XII. B osztályos diák érdemelte meg a fizika területén elért kiváló eredményeiért.

Az Orbán István képzőművészeti díjban egyhangú döntés alapján Simon Eszter Nóra XII.B osztályos diák részesül, a sok éven át elért eredményeiért, a számtalan versenyen szerzett dicsőségért, amellyel iskolánk hírnevét is öregbítette. 

Pusztai Fruzsina XII. C osztályos tanuló a rajzkiállításokon és rajzversenyeken szereplő számos kitűnő képe elismeréseként Gy. Szabó Béla-díjban részesül a művész hagyatékát ápoló Ferenczy család részéről.

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem díját Benő Lóránd XII.C, Menyhárt Róbert XII. B és András Emese Katalin XII C osztályos diákok vehetik át tudományos versenyeken elért eredményeiért. Benő Lóránd a történelem, földrajz és magyar nyelv, Menyhárt Róbert az informatika, András Emese Katalin a biológia versenyeken elért eredményeiért jogosult erre a díjra.

Az EMT természettudományi dίja Halmágyi Ruben XII. B osztályos diákot illeti informatikából elért eredményeiért.

 A Kelemen Lajos Műemlékvédelmi-díj Kopenetz Attila XII. C osztályos diákot illeti, a történelem  és földrajz versenyeken  elért eredményeiért.

A Báthory Líceum német nyelvű módszertani köre díjazza Székely Erwin XII.B osztályos diákot a német tantárgyversenyeken való sikeres szerepléséért.

A Sapientia EMT jóvoltából a technológia katedra új díjat hozott létre a TECHNO-KLUB DÍJAT, amely azt a diákot illeti, aki a legkomolyabban és igazi elhivatottsággal dolgozott az iskola egy éve alakult technikai műhelyében, ahol egy 3 D-s nyomtatót sikerült pályázat útján beszerezniük, és azóta is állandóan fejlesztik. Idén a díj Vincellér Sándor XII. A osztályos diákot illeti, aki alapítója és most már öreg mestere a klubnak, és aki ugyanakkor fizikából is számtalan versenyen eredményeket ért el.

Az Idea Design & Print K.F.T. könyvjutalomban részesíti azt a szaklíceumi osztályos diákot, aki a leglelkesebben  viszonyult a szakmához, amelyben szakképzést nyert, pontosabban  nyomdászathoz, könyvkötészethez  és számítógépes szövegszerkesztéshez.  Idén Dósa Kinga XII. A osztályos diák részesül benne.

A Szabó Andrásról elnevezett  Hűség-díjat az iskoláért való tevékenykedéséért, hűségéért és helytállásáért Vinczellér Sándor XII.A osztályos tanuló nyerte el.

A Vekov Károly által alapított Országépítő-díj Kopenetz Attila XII. C osztályos tanulóé.

A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége díját a közösségért végzett munkájáért Kiss Balázs XII.B osztályos tanuló érdemelte ki.

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség közösségépítő munkájáért díjazza Tibád Zsuzsanna XII. A osztályos diákot.

Az Életfa Családsegítő Egyesület különdíjban részesíti Bács Tímeát, aki szervező munkájával mind az osztály, mind az iskola működését támogatta.

A Szabadság szerkesztősége Pusztai Fruzsina XII.C osztályos tanulót díjazza közösségi tevékenységéért.

A Kolozs Megyei Magyar Diáktanács díját Tibád Zsuzsanna XII.A,  Bács Tímea, Pusztai Fruzsina,  Farkas Áron Balázs XII. C osztályos tanulók kapják.

A színjátszó csoport tagjainak járó Thália-díjat Bács Tímea XII.C és Tarisnyás Tamás XII.B osztályos diákok kapják.

A Szent Mihály Plébánia Nőszövetsége azt az önkéntes csapatot díjazza, amely az elmúlt másfél évben részt vett a Szervátius-szoborpark felújításában, a templomkert és temető takarításában, a levéltár költöztetésében, a karácsonyi ajándékcsomagok szállításában és a szegényeknek történő ruhakiosztásban. Külön értékelendő, hogy ebben a csapatban öt érettségi előtt álló diákunk is lelkesen részt vett: Szalma Anna, Ambrus Endre, Bikkfalvi Márton, Bartha Zoárd és Tarisnyás Tamás.

Rosszcsont-díjat idén Kiss Balázs XII.B osztályos tanulónak ítélték segítőkészségéért, megbízhatóságáért, hűségéért. A díjat az 1990-ben végzett XII. D osztály alapította.

A Báthory Szülői Szövetség minden XII. osztályban megajándékozza azt a két diákot, akik az osztályközösségért a legtöbbet tettek a négy líceumi év alatt. Így a XII. A osztályból Dósa Kinga, és Vincze Péter érdemelték meg, a XII. B-ből Vinczellér Izabella és Tarisnyás Tamás és a XII. C osztályból Fülöp Péter és Lénárt Teréz.

Az iskola kórusában sok éven át lelkesen fellépő diákok: Tibád Zsuzsanna, Soós Tímea, Simon Eszter-Nóra, Móricz Zselyke, Kis Attila-Balázs, Albert Réka, András Emese-Katalin, Bács Tímea, Bíró Csenge, Bíró Helga-Imola, Farkas Áron-Balázs, Lénárt Terézia, Pusztai Fruzsina, Vincze-Minya Dávid.

A Killyéni család által felajánlott Killyéni Péter Emlékdíjban részesülnek Néda Ágnes XII.B,  illetve Székely Dezső Zsolt XII.A osztályos diákok. Mindketten az Országos Sportolimpia díjazottjai különböző sportágakban.

Élsportolók:

Atlétáink

 1. Csöregi Eda

 

Atlétika

 1. Néda Ágnes

 

Atlétika

 1. Dósa Kinga

 

Atlétika

 1. Jankó Abigél

 

Atlétika

 1. Lénárt Teréz

 

Atlétika

Kosárlabdázóink

 1. Makkai Gábor

 

Kosárlabda

 1. Terebesi Szabolcs

 

Kosárlabda

 1. Fodor Péter

 

Kosárlabda

 1. Tibád Zsuzsa

 

Kosárlabda

 1. Varga Felvinczi Roland

 

Kosárlabda

 1. Albert Réka

 

Kosárlabda

 1. Borbély Levente

 

Kosárlabda

 1. Szalina Ákos

 

Kosárlabda

Labdarúgóink

 1. Bartus Norbert

 

Labdarúgás

 1. Török Félix

 

Labdarúgás

 1. Karácsony László

 

Labdarúgás

 1. Vincze Minya Dávid

 

Labdarúgás

Röplabdázóink

 1. Ambrus Endre

 

Röplabada

 1. Barabás Balázs

 

Röplabada

 1. Bartha László Zoárd

 

Röplabada

 1. Bikfalvi Márton

 

Röplabada

 1. Buzogány Mátyás

 

Röplabada

 1. Tarisnyás Tamás

 

Röplabada

 1. Székely Erwin

 

Röplabada

 1. Székely Dezső Zsolt

 

Röplabada

 1. Bartha Botond

 

Röplabada

 1. Nagy Andrea

 

Röplabada

 1. CiucasTimea

 

Röplabada

 1. Török Vistai Ágnes

 

Röplabada

 

János Zsigmond Unitárius Kollégium

Tanulmányi díjak:

XII.H

I.díj - Tasnádi Beáta (9.78)

II.díj - Both Eszter Orsolya (9.73) - Mikes Kelemen Tantargyverseny/orszagos    szakasz különdíj

III.díj - Osváth Réka (9.45)

Dicséret:

Major Tamara (9.41)

Magyarosy Kinga Beatrix (9.37)

Bacsó Renáta (9.34)

Könczey Ágota (9.26)

Incze Lea Noémi (9,19)

Tulit-Incze Tamás (9.19)

Kocsis Boglárka (9.04)

XII. Reál

I. díj.

Gráncsa  Noémi-Brigitta   

9,81

II. díj          

Miklós Eszter-Beáta

9,65

III. díj

Fodor Árpád

9,60

Dicséret

Kovács Anita-Magdolna

9,39

Dicséret

Tesnádi Csaba

9,34

Dicséret

Fülöp Andrea- Anita

9,28

Dicséret

Polacsek Zsófia

Angol Kenguru - megyei szakasz - I. hely

9,28

Dicséret

Nyámcz  Simon-István-Balázs

Erdélyi Magyar Matematikaverseny - megyei szakaszán - II.hely

Gordiusz Matematikaverseny - megyei szakaszán I. hely és részt vett az országos szakaszon

9,26

Dicséret

Bajnóczi  Anna

9,18

 

Bülgözdi  Timeea - Renáta

9,18

Dicséret

Vrannai  Nóra-Evelyn

9,18

Dicséret

Oláh  Tamás-Lajos

9,15

Dicséret

Tomor  Tímea-Enikő

9,15

Dicséret

Kassay  Zsuzsa-Júlia

9,10

Dicséret

Zsebe  Krisztina

9,05

 

Dávid Ferenc-díj

Azoknak a diákoknak jár, akik 9. osztálytól kezdve minden tanévet minimum 9,50 átlaggal zártak. Díjazottak:

Tasnádi Beáta

Gáncsa Noémi Brigitta

Both Eszter Orsolya

János Zsigmond-díj

Azok a diákok kaphatják, akik a humán és társadalomtudományok területén megyei, országos és nemzetközi versenyeken kiváló eredményt értek el, vagy irodalmi összeállításokban, versmondásban és színjátszásban jeleskedtek. Díjazottak:

Both Eszter Orsolya

Gráncsa Noémi Brigitta

Miklós Eszter Beáta

Oláh Tamás Lajos

Polacsek Zsófia

Tasnádi Beáta

Körmöczi János-díj

A díjat azok kapják, akik a reáltudományok területén megyei, országos és nemzetközi versenyeken kiváló eredményeket értek el. Díjazottak:

Kerekes Hanga

Tesnádi Csaba

Fodor Árpád

Nyámcz Simon István Balázs

Gál Kelemen díj-közösségi díj

E díjban részesül osztályonként 2-3 diák, a kollégium szellemiségének és értékeinek öntudatos ápolásáért, a közösségépítő munka és a ma iskolájához való hűség jeléül. Díjazottak:

Both Eszter Orsolya

Kocsis Boglárka

Könczey Ágóta

Major Tamara

Osváth Réka

Tulit Tamás

Fodor Árpád

Kassay Zsuzsa Júlia

Kovács Anita Magdolna

Miklós Eszter Beáta

Tomor Tímea Enikő

Péterffy Gyula-díj jár a kórusban kifejtett tevékenységükért a követkő diákoknak:

Bacsó Renáta

Both Eszter Orsolya

Incze Lea Noémi

Kerekes Gellért

Kerekes Hanga

Kocsis Boglárka

Kovács Anita Magdolna

Könczey Ágóta

Miklós Eszter Beáta

Nyámcz Simon István Balázs

Pethő Noémi

Polacsek Zsófia

Tulit Incze Tamás

Brassai Sámuel-díj

A Brassai Sámuel díjat a 2015-2016-os tanévtől kezdődően olyan végzős diákok kaphatják, akik líceumi éveik során hangszeres zenészként járultak hozzá rendszeresen rendezvényeinkhez.

Both Eszter Orsolya

Kocsis Boglárka

Manuilov Dániel

Miklós Eszter Beáta

Oláh Tamás Lajos

Tulit Incze Tamás

Pusztuló kövek nyomdokában-díjat idén két olyan végzős diák kapja, akik nem csak önmagukat küzdötték le és múlták felül, hanem a Krakkó irányába tartó hegyvonulatokat is. A díjazottak:

Magyarosi Kinga Beatrix

Enyedi Dávid

Sportdíjak:

E díjban részesülnek azok a diákok, akik az erdélyi magyar középiskolák sportolimpiáján kiválóan teljesítettek:

Kerekes Gellért István

Kovács Botond Loránd

Márton Norbert Attila

Vári Izabella

Az osztályok közötti kosárlabda és röplabda bajnokság győztese a XII R

Kosárlabdázók:

Kerekes Gellért

Manuilov Dániel

Szántó Arnold

Röplabdázók:

Kerekes Gellért

Manuilov Dániel

Szántó Arnold

Enyedi Dávid

Csegezi Attila

A kollégium Diáktanácsának díja azoknak a végzősöknek jár, akik négy éven keresztül lelkesen szervezték a tevékenységeket diáktársaiknak. Díjazottak:

Both Eszter Orsolya

Kassay Zsuzsa Júlia

Polacsek Zsófia

Kelemen Lajos-díj

Ebben a díjban az a diák részesül, aki a diáktársak és a tanárok értékelése alapján kimagasló eredményt ért el tanulmányi és közösségépítés téren.

A díjat idén Nyámcz Simon István Balázs XII. R osztályos diák érdemelte ki.

A Kolozs-Tordai Egyházkör díja Tulit Incze Tamás  XII. H.  osztályos tanulónak jár, aki nem csak hitéről tett tanúbizonyságot a négy esztendő ideje alatt, hanem erkölcsi, emberi tartásával példamutató értéket képviselt ezen időszakban.

Az Unitárius Nőszövetség díja Pálfi Beáta XII. H osztályos diákot illeti meg csendes öntudatos kitartó munkája jutalmául.

Különdíjak:

Almási Ildikó-díj

Idén első alkalommal, a család által alapított díj annak a kiváló szorgalmú és tudású diáknak jár, aki a biológia tudományterületén jeleskedett. Almási Ildikó biológia tanárnő a kolozsvári János Zsigmond Unitárius Kollégiumban fejezte be tanári pályafutását több, mint 40 évnyi kiváló pedagógusi munka után. Szakértelme, igényessége, mély embersége, amellyel a diákok számára példát tudott mutatni, örök emlék marad. A díj Miklós Eszter Beáta XII. R osztályos diáklányé.

A Kolozs megyei RMDSZ díja Miklós Eszter Beáta XII. R. osztályos tanulóé a kollégiumban kifejtett készséges munkája jutalmául.

A Romániai Magyar Pedagógus Szövetség díja Kerekes Hanga XII. R osztályos tanulóé a közösségben kifejtett tevékenysége jutalmául.

Az Erdélyi Műszaki Társaság díját Nyámcz Simon István Balázs XII. R osztályos tanuló kapja fizikaversenyeken elért eredményeiért.

A Szabadság Napilap díját Both Eszter Orsolya XII.H osztályos tanuló kapja a Cipó diáklap szerkesztésében kifejtett tevékenysége jutalmául.

Az Országépítő díjat Vekov Károly ajánlja fel annak a diáknak, aki érdeklődést tanúsított a hagyományőrzés, történelem szeretet és nemzeti öntudat ápolás iránt a négy év során. A díjban részesül: Oláh Tamás Lajos.

Kelemen Lajos Műemlékvédő Társaság díjaiban részesül az a tanuló, aki az iskolai évek alatt érdeklődést tanúsított a honismeret iránt. A díj Both Eszter Orsolyát illeti meg.

Apáczai Csere János Líceum

Tanulmányi díjak:

Aranyoklevél: Fábián Gyula (9,67)

Ezüstoklevél: Adorjáni Csenge (9,64)

Bronzoklevél: Salamon Orsolya (9,59)

Az osztályelsők Bergner István által alapított díjban is részesülnek.

XII.A

I. díj - Adorjáni Csenge (9,95)

II. díj - Fábián Gyula (9,90)

III. díj - Gothárd Boglárka (9,88) 

Dicséretek:

Salamon Orsolya (9,77)

Viski Júlia Andrea (9,77)

Jenei Erzsébet (9,72)

Marha Andrea Ibolya (9,69)

Elkán Kárla (9,59)

 
XII. B

 

I

Horváth Erika

9,66

II

Péntek Emese

9,58

III

Budai Róbert

9,38

Dicséret

 

Debreczeni Kriszta

9,36

 

Simon Brigitta Ildikó

9,33

 

Albert Ferenc

9,22

 

Manases Levente

9,05

 

 

XII.C

II. díj - Szőke Krisztina (9,26)

III. díj - Valkai-Jani Timea     (8,97)

    Filep János (8, 97)

Dicséret:

Varga Júlia (8,95)

Mikó Eliza (8,88)

Nagy Helga Nóra (8,83)

 

Székely Ferenc-díj

Az iskola 1957-1963 közötti igazgatójának emlékére az 1959-ben végzett XI. A osztály diákdíjat alapított. Díjazott: Salamon Orsolya XII.A, aki sokoldalú közösségi tevékenységet fejtett ki, az osztály és az iskola rendezvényein, mindig számítani lehetett ötleteire és szervezőkészségére. Minden évben részt vett a Mikes Kelemen magyar nyelv és irodalom tantárgyversenyen, az Aranka György nyelv és beszédművelő versenyen, a Világnégyzet főszerkesztője és korrektora, az iskola kórusának fontos tagja.

Boér Margit-díj

Boér Margit az iskola kiváló matematika tanára volt 1953-1968 között, matematika tanárok egész sorát nevelte ki. Tiszteletére az 1959-ben végzett XI.A osztály díjat alapított. Díjazott: Marton Szidónia XII.B, aki jó tanulmányi előmeneteléről és példás magaviseletről tett tanúbizonyságot és a Zrínyi Ilona matematika versenyek díjazottja volt.

Jancsó Noémi Emlékdíj

A Georgius Aranka társaság különdíja, az iskola 2006-ban végzett véndiákja, a 2010-ben tragikus hirtelenséggel elhunyt költő, a Bretter György irodalmi kör elnöke emlékére. Díjazott: a nyelvművelés terén elért eredményeiért Péntek Emese XII. B., az Aranka György országos verseny Édes anyanyelvünk versenyformájának I. helyezettje, és a sátoraljaújhelyi kárpát-medencei döntő különdíjasa, az irodalom iránt tanúsított érdeklődése és eredményei jutalmául.

Kóréh Barna-díj

A díjat az iskola legjobb sportolója kapja. Az idei díjazott Halmágyi Evelin XII.C osztályos tanuló, országos bajnok 4x100m vegyes váltóban, II. helyezést ért el az erdélyi magyar középiskolás sportolimpián, többszörös aranyérmes a Killyéni Péter atlétika emlékversenyen, 80m síkfutásban, távolugrásban, 4x100m vegyes váltóban, a kézilabda csapat tagja, amely idén is megnyerte a kolozsvári magyar líceumok bajnokságát.  A röplabda csapat tagja, ugyanakkor számos asztalitenisz versenyen nyert érmet.

A Kolozs megyei RMDSZ díja:  

Tamás Endre XII.A, szorgalma, kitartása, közösségben kifejtetett tevékenysége jutalmául.

Országépítő-díj:

Müller Walter Zsolt XII.A, aki a történelem iránti érdeklődésével tűnt ki osztálytársai közül.

Kelemen Lajos Műemlékvédő Társaság díja:

Marha Andrea Ibolya XII.A, aki a KLMT által szervezett iskolák közötti műemlék- és helyismereti vetélkedőn eredményesen képviselte az iskolát.

A Szabadság napilap díja:

Lovász Szilárd XII.A, a Világnégyzet főszerkesztője, tehetséges fiatal költő

Erdélyi Műszaki Tudományos Társaság díja:

Budai Róbert XII.B, a Tudományos Diákkörök Erdélyi Konferenciájának, valamint a TUDOK-nak II. díjas sikeres résztvevője, az ifjú kutatók nemzetközi konferenciája (ICYS) 2016-os csapatában  ezüstéremmel értékelték teljesítményét, második díjat kapott Budapesten a XXI. országos tudományos és technikai diákalkotó kiállításon, ahol továbbjutott a toulouse-i, nemzetközi szakaszra. rendszeresen részt vett a Nemes Tihamér informatika versenyen, valamint fizika versenyeken, a tantárgyverseny megyei szakaszán, a Vermes Miklós fizikaversenyen, a Mindennapok fizikája versenyen.

Az Életfa Családsegítő Egyesület díja:

Horváth Erika XII.B, aki az osztályközösségben szervezőkészségével és szerénységével tűnt ki, az iskola kórusának több évig meghatározó tagja volt, a Dzsungel könyve és a Szép nyári nap musicalek lelkes szereplője.

A Kolozs megyei RMPSZ díja:

Simon Brigitta Ildikó XII.B, aki kiváló tanulmányi eredményeivel, szorgalmával és kreativitásával irányította a közösségi tevékenységeket.  A tudományos erdélyi diákkonferencián díjazott volt.

Bartók Tibor-díj:

Salamon Orsolya

Gothárd Boglárka  

Varga Júlia Orsolya

Killyéni-díj

Dorogi István XII.C, megyei I. díjazott a református vallás tantárgyversenyen, országos vallás olimpia többszöri résztvevője, ahol dicséretben részesült.

Albert Ferenc XII.B a Tudományos Diákkörök Erdélyi Konferenciájának, valamint a TUDOK-nak II. díjas sikeres résztvevője, az ifjú kutatók nemzetközi konferenciája (ICYS) 2016-os csapatában  ezüstérmet kapott, második díjat kapott Budapesten a XXI. országos tudományos és technikai diákalkotó kiállításon, ahol továbbjutott a toulouse-i, nemzetközi szakaszra. rendszeresen vett részt a Nemes Tihamér informatika versenyen, az informatika tantárgyverseny megyei szakaszán, valamint a megyei fizika tantárgy és a Mindennapok fizikája versenyen.

Pro Art-díj

Bernát Zsófia és Fuhrmann Regina Anita XII.A kimagasló képzőművészeti tevékenységeikért.

A közgazdaság katedra díja

Filep János XII.C, akinek már 11. osztályosan díjat nyert a közgazdasági egyetem által szervezett versenyeken. Az apáczais szakmai napok keretén belül szervezett esettanulmány versenyen is I. helyezést ért el. A közgazdasági olimpián megyei I. díjas.

A Kolozsvári Magyar Diáktanács díja:

Olcsvári-Barta Péter és Kakkasy Konrád XII.B

Az Apáczai Diáktanács díja:

XII.A: Aruncutean Lorena, Müller Walter Zsolt, Salamon Orsolya

XII.B: Debreczeni Kriszta, Manases Levente, Simon Brigitta Ildikó, Veres Ádám

XII.C: Kondrát Henrietta, Mikó Eliza

Világnégyzet-díjazottak

XII.A: Adorjáni Csenge, Aruncutean Lorena-Rebeca, Bernát Zsófia, Lovász Szilárd Zoltán, Salamon Orsolya, Tamás Endre

XII.B: Simon Brigitta Ildikó

XII.C: Mikó Eliza

Winmentor oklevelek

Idén először adtak át Winmentor oklevekleket a végzősöknek, amelyek a számítógépes könyvelési programban való jártasságukat igazolják. Díjazottak:


Ádám Péter

Dorogi István

Farkas Zalán János

Filep János

Fodor Loránt János

Kis Anikó

Mikó Eliza

Nagy Helga Nóra

Nagy Melinda Tímea

Szabó Tímea

Szőke Krisztina

Valkai-Jani Tímea

Varga Júlia Orsolya

Sportdíjak

XII.A:

Bányász Dávid

Biró Krisztina Edit

Halmágyi Boglárka Henrietta

Jenei Erzsébet

Kovács Anna

Maneasz Roland Levente

Molnár Richárd László

Szabó Áron

Vulturár Brigitta

XII.B:

Albert Ferencz

Manases Levente

Simon Brigitta Ildikó

Veress Ádám

XII.C: 

Ádám Péter

Halmágyi Evelin

Jakab Pál

Kolcsár-Minya Ruben

Kondrát Henrietta

 Nagy Melinda Timea

Brassai Sámuel Elméleti Líceum

Juhász Máté emlékdíj: Szallós Kis Csaba (XII. A)

Tar Koppány Zsolt díj: Fogarasi Zsigmond Levente (XII. A)

A Brassais Véndiák Alapítvány díjai:

• reál tárgyakban elért eredményekért: Fogarasi Zsigmond Levente (XII. A) és Szallós-Kis Csaba (XII. A)

• humán tárgyakban elért eredményekért: Szallós Kis Csaba (XII. A) és Veres Brigitta (XII. A)

• szervezői munkában kifejtett tevékenységért: Fogarasi Zsigmond Levente (XII. A), Orosz Bence (XII. A) és Balog Mónika (XII. B)

• dicséretben részesül: Bálint Benjámin Emánuel (XII. B) és Ecsedy-Baumann Zita (XII. A)

RMDSZ-díj: Görög Dorottya (XII. B)

Erdélyi Műszaki Társaság díja: Fogarasi Zsigmond Levente (XII. A)

Kelemen Lajos Műemlékvédő Társaság díja: Balog Mónika (XII. B)

Vekov Károly által felajánlott díj közösségépítő tevékenységért és a történelem elsajátítása terén elért eredményekért: Orosz Bence (XII. A)

Szabadság-díj közösségi munkájáért: Szallós Kis Csaba (XII. A)

Jancsó Noémi-díj: Szallós Kis Csaba (XII. A)

School Nyuzzzz-díj: Veres Brigitta (XII. A)

Kolozs Megyei Magyar Pedagógusok Szövetsége díja: Suhárt Szabolcs Norbert (XII. B)

A Pro Brassai Egyesület díjai: Fogarasi Zsigmond Levente (XII. A), Laskay Nimród Csaba (XII. A), Orosz Bence (XII. A), Szallós Kis Csaba (XII. A) és Veres Brigitta (XII. A)

Arany János születésének 200. évfordulóján a Nemzetstratégiai Kutatóintézet megajándékoz minden diákot egy Toldi díszkiadással:

XII. A: Bocskai Benedek, Chiş Kinga Teodóra, Ecsedy-Baumann Zita, Fogarasi Zsigmond Levente, Fosztó Tamás Tibor, Gáspár Hajnal Aliz, Kalló Mihály Róbert, Lăpuşan Apolka Bianka, Laskay Nimród Csaba, Nagy Anett Cecília, Nemes Roland, Orosz Bence, Szallós Kis Csaba, Veres Brigitta és Vorzsák Noémi

XII. B: Bálint Benjámin Emánuel, Balló Ádám, Balog Mónika, Batiz Csongor, Chiş Zsolt, Czilika Artúr, Czilika Károly, Faragó Gábor, Faragó Tímea, Gergely Anna Beatrix, Görög Dorottya, Gyurka Renáta, Harasztosi Renáta, Iuhos Enikő Tünde, Kerekes Kinga, Manases Andrea, Manases István, Manasses Rozália Krisztina, Mátyás Richárd László, Nagy Orsolya Noémi, Nagy Roland, Sepsi Roland István, Suhárt Szabolcs Norbert, Takács Dorottya Tímea, Török-Kis Helga, Török-Pali Ákos István, Varga Orsolya Réka, Varga Tamás Ferenc és Varga Tímea

Különdíjak:

Magyar nyelv és irodalom díj: Szallós Kis Csaba (XII. A) és Veres Brigitta (XII. A)

Matematika díj: Fogarasi Zsigmond Levente (XII. A) és Szallós Kis Csaba (XII. A)

Turisztikai szakmai díj: Bálint Benjámin Emánuel (XII. B) és Balog Mónika (XII. B); Görög Dorottya (XII. B) és Suhárt Szabolcs Norbert (XII. B)

Angol díj: Vorzsák Noémi (XII. A)

Tanulmányi díjak:

XII. A:

1. Veres Brigitta 9,60

2. Szallós Kis Csaba 9,57

3. Ecsedy-Baumann Zita 9,52

4. Gáspár Hajnal Aliz 9.47

5. Vorzsák Noémi 9,35

6. Fogarasi Zsigmond Levente 9,26

7. Fosztó Tamás Tibor 9,15

8. Lăpuşan Apolka Bianka 9,12

9. Nagy Anett Cecília 9,08

XII. B:

1. Balog Mónika 9,77

2. Görög Dorottya 9,35

3. Nagy Orsolya Noémi 9,12

4. Bálint Benjámin Emánuel 9,02

5. Manases Andrea 9,00

6. Balló Ádám 8,87

7. Gergely Anna Beatrix 8,72


EZ ÉRDEKELHETI
KÖZHÍR ROVAT CIKKEI

ROPOGÓS ROPOGÓS

Megkezdődött a Trump elleni eljárás ...
Megvizsgálják, gyűlöletbeszédnek ...
Érzelmek háborúja… avagy mi rejlik az ...

NÉPSZERŰ NÉPSZERŰ