A másság dicsérete – KÉPes vagyok
Vissza

A másság dicsérete – KÉPes vagyok

A Kozmutza Flóra Hallássérültek Speciális Iskolájának képzőművész tanára, Koncz-Münich András által kezdeményezett és a Kozmutza Flóra Egyesület által benyújtott pályázat nyomán született meg a KÉPes vagyok elnevezésű többhetes program, amelybe társult az Apáczai Csere János Elméleti Líceum és a Báthory István Elméleti Líceum jónéhány diákja is, rajztanáraik buzdítása folytán.

A programtervezetben megfogalmazott gyakorlati célkitűzés az volt, hogy a tanintézet tanulói a hétvégi délutánokon alkotó módon közel kerüljenek a képzőművészet különböző ágazataihoz, így beavatást nyerhettek a népi fafaragás titkaiba Kudor István bánffyhunyadi népművész irányításával, megismerkedhettek a márványozás technikájával Murádin Lovász Noémi vezetésével, míg Vizi Katalin szakszerű irányításával „élettelien” színes párnák tucatjait varrták-díszítették.

Öröm volt követni azt is, ahogyan a diákok Koncz-Münich Judit hozzáértő szakmai útmutatásai alapján észrevétlenül belesodródtak a festészet bűvkörébe, míg a főszervező Koncz-Münich András vezette keramikus-diákok keze alól színes zománcú, változatos képi világot felvonultató reliefek kerültek ki. Az újszerűség erejével hatott a linóleummetszet és a monotípia mesterfogásaival való ismerkedés is, Székely Géza irányításával.

A fentiekben felvázolt előzmények után az Apáczai Galéria könyvtár előtti térségében szervezték meg a szóban forgó alkotásokat felvonultató tárlatot, amelynek nyitó ünnepségén a nagyszámú közönség arról is bizonyságot szerezhetett, hogy Miklós György gitárszólója és Ferkő Edinával való együtt éneklése, valamint a Biró Andrea vezényelte jelölőkórus együttesen milyen mély benyomást kelt a jelenlévőkre. Erről az átéltséggel teljes, a jelbeszéd magával ragadó kifejezőerejéről beszélt a továbbiakban Ilyés Irén, aki egyúttal rávilágított a megszületett alkotások lélektani vonzataira, kiemelve azt a fokozott érzékenységet, amelyről a kiállított, gazdag érzelemvilágról tanúskodó alkotások vallanak.

Ezen gondolatmenet jegyében hangzott el a Kozmutza Flóra iskola igazgatója, Kiss Csilla és a vendéglátó Apáczai-líceum igazgatója, Vörös Alpár üdvözlőbeszéde: mindketten azt emelték ki, hogy mennyire fontos a hallássérültek társadalmi integrálása. Ezt a folyamatot pedig az ilyen és ehhez hasonló programok és események is elősegítik, mivel jó alkalmat biztosítanak a társadalom ilyen irányú érzékenyítésére. Belátható ugyanis, hogy nem értékbeli különbségről van szó a hallássérültek vagy bárminő fizikai fogyatékkal élő személyek esetében, hanem emberi értékekkel, kvalitásokkal teljes másságról, amelyből mindannyian erőt, inspirációt, életkedvet meríthetünk.

Arról, hogy az empatikus, találó szavak a hallássérültekhez is eljussanak, Iuoraş Ilona gondoskodott, aki jelbeszédével folyamatosan „tolmácsolta” az elhangzottakat, majd a megnyitó záróakkordjaként megköszönte a programban részt vevő diákoknak és az őket irányító szaktanároknak az eredményes, odaadó együttmunkálkodást.

Szeretetteljes köszönet fejeződött ki a hallássérült diákok meleg kézfogása által is, amellyel a bizalmukba fogadták az ünnepségen jelen lévő Korsos Tamás konzult, valamint a programvezető szaktanárokat, pszichológusokat. Köszönet, hogy együtt lehettünk!

A KÉPes vagyok című tárlat megtekinthető az Apáczai-líceum könyvtár előtti térségében (I. emelet) munkanapokon és szombaton 8–19 óra között.

Sz. G.


EZ ÉRDEKELHETI
KÖZHÍR ROVAT CIKKEI

ROPOGÓS ROPOGÓS

Johannis bejelentette, hogy ismét indul ...
Idegek játéka
Kolozsvári Pride – Andreas ...

NÉPSZERŰ NÉPSZERŰ