A másság dicsérete – KÉPes vagyok
Vissza

A másság dicsérete – KÉPes vagyok

A Kozmutza Flóra Hallássérültek Speciális Iskolájának képzőművész tanára, Koncz-Münich András által kezdeményezett és a Kozmutza Flóra Egyesület által benyújtott pályázat nyomán született meg a KÉPes vagyok elnevezésű többhetes program, amelybe társult az Apáczai Csere János Elméleti Líceum és a Báthory István Elméleti Líceum jónéhány diákja is, rajztanáraik buzdítása folytán.

A programtervezetben megfogalmazott gyakorlati célkitűzés az volt, hogy a tanintézet tanulói a hétvégi délutánokon alkotó módon közel kerüljenek a képzőművészet különböző ágazataihoz, így beavatást nyerhettek a népi fafaragás titkaiba Kudor István bánffyhunyadi népművész irányításával, megismerkedhettek a márványozás technikájával Murádin Lovász Noémi vezetésével, míg Vizi Katalin szakszerű irányításával „élettelien” színes párnák tucatjait varrták-díszítették.

Öröm volt követni azt is, ahogyan a diákok Koncz-Münich Judit hozzáértő szakmai útmutatásai alapján észrevétlenül belesodródtak a festészet bűvkörébe, míg a főszervező Koncz-Münich András vezette keramikus-diákok keze alól színes zománcú, változatos képi világot felvonultató reliefek kerültek ki. Az újszerűség erejével hatott a linóleummetszet és a monotípia mesterfogásaival való ismerkedés is, Székely Géza irányításával.

A fentiekben felvázolt előzmények után az Apáczai Galéria könyvtár előtti térségében szervezték meg a szóban forgó alkotásokat felvonultató tárlatot, amelynek nyitó ünnepségén a nagyszámú közönség arról is bizonyságot szerezhetett, hogy Miklós György gitárszólója és Ferkő Edinával való együtt éneklése, valamint a Biró Andrea vezényelte jelölőkórus együttesen milyen mély benyomást kelt a jelenlévőkre. Erről az átéltséggel teljes, a jelbeszéd magával ragadó kifejezőerejéről beszélt a továbbiakban Ilyés Irén, aki egyúttal rávilágított a megszületett alkotások lélektani vonzataira, kiemelve azt a fokozott érzékenységet, amelyről a kiállított, gazdag érzelemvilágról tanúskodó alkotások vallanak.

Ezen gondolatmenet jegyében hangzott el a Kozmutza Flóra iskola igazgatója, Kiss Csilla és a vendéglátó Apáczai-líceum igazgatója, Vörös Alpár üdvözlőbeszéde: mindketten azt emelték ki, hogy mennyire fontos a hallássérültek társadalmi integrálása. Ezt a folyamatot pedig az ilyen és ehhez hasonló programok és események is elősegítik, mivel jó alkalmat biztosítanak a társadalom ilyen irányú érzékenyítésére. Belátható ugyanis, hogy nem értékbeli különbségről van szó a hallássérültek vagy bárminő fizikai fogyatékkal élő személyek esetében, hanem emberi értékekkel, kvalitásokkal teljes másságról, amelyből mindannyian erőt, inspirációt, életkedvet meríthetünk.

Arról, hogy az empatikus, találó szavak a hallássérültekhez is eljussanak, Iuoraş Ilona gondoskodott, aki jelbeszédével folyamatosan „tolmácsolta” az elhangzottakat, majd a megnyitó záróakkordjaként megköszönte a programban részt vevő diákoknak és az őket irányító szaktanároknak az eredményes, odaadó együttmunkálkodást.

Szeretetteljes köszönet fejeződött ki a hallássérült diákok meleg kézfogása által is, amellyel a bizalmukba fogadták az ünnepségen jelen lévő Korsos Tamás konzult, valamint a programvezető szaktanárokat, pszichológusokat. Köszönet, hogy együtt lehettünk!

A KÉPes vagyok című tárlat megtekinthető az Apáczai-líceum könyvtár előtti térségében (I. emelet) munkanapokon és szombaton 8–19 óra között.

Sz. G.


EZ ÉRDEKELHETI
KÖZHÍR ROVAT CIKKEI

ROPOGÓS ROPOGÓS

Gleccsersízéssel bárki segítheti a ...
Eperjesi Noémi képeitől jókedvű lesz az ...
Killyéni-emlékverseny: nagy harc ...

NÉPSZERŰ NÉPSZERŰ