A bűnös koalíció
Vissza

A bűnös koalíció

A román képviselőház elsöprő többségben fogadta el a Koalíció a Családért mozgalom alkotmánymódosító kezdeményezését, amely a családot kizárólag házasságban élő, gyermeket nemző férfi és nő kapcsolataként népszerűsíti immár két éve. Ezzel a definícióval, meggyőzött három millió állampolgárt, politikusaink nagy részét és gyakorlatilag legitimizált egy igen szubjektív és alkotmányosan nehezen meghatározható fogalmat: a család fogalmát. Sikerük titka, a kiváló és rendkívül széles körű tájékoztatás, a modern és fiatalos technikai eszközökkel és szociális média körében is terjedő információáramoltatás és az egész ország területét behálózó emberi erőforrás és támogatói bázis.

Az új vallási mozgalmak (New Religious Movements – NRM) mintájára szerveződő, jogi és vallási hovatartozását ugyan tagadó, de egyértelműen ultra-keresztény szervezetek egységeként működő mozgalom odáig jutott, hogy egy európai demokratikus állam legszentebb törvényét, az Alkotmányt fogja – vagy legalábbis akarja – megváltoztatni és ezáltal százezreket rekeszt ki alkotmányosan Románia társadalmából. Ezt a szociális és pszichológiai tragédiát én posztmodern bűnnek nevezem. Nézzük meg közelebbről, miért.

A Koalíció a Családért mozgalom több tucat civil szervezetből felépült, már-már szektaként működő intézményesült erő jelenleg Romániában. A propaganda legmodernebb és leghatékonyabb eszközeivel és a vallási intézmények, elsősorban a Román Ortodox Egyház segítségével terjeszkedik a társadalom minden szegletében. A populizmus ma nagyon jól eladható, az emberek félelmeire, az ismeretlentől való rettegésre, a pszichológiai terrorra és érzelmi zsarolásra épülő diskurzusával óriási sikert ér el és a legsikeresebb amerikai kampányszlogenekkel, kisvideókkal, brosúrákkal és kiváló rétorokkal felvértezve a politikai pártokat túlszárnyaló népszerűségre tettek szert. A mozgalom olyan civil szervezeteket ötvöz, mint a „Szülők a vallásórákért”, „A romániai családokért egyesület”, a Provita Szervezet, az Arsenia Boca Egyesület, stb. A szélsőséges, ortodox és nemegyszer a dákómán jelenségekkel és ezoterikus gyógyászattal kéz a kézben működő szervezetek jellegzetesen az újvallási mozgalmak 1970-es évekre emlékeztető módszereit és sajátosságait alakítják át és ötvözik a román mélyortodox, hagyományos és 2017-ben rég elavultnak számító elvekkel. A Bibliát szigorúan szó szerint értelmező, ezoterikus gyógyítókkal is felvértezett szervezet fő célja, a „hagyományos család védelme” a változásoktól megtépázott és válsághelyzetbe került Európában. A mozgalom fő vezetője az a Mihai Gheorghiu, aki 24 éves szakállas liberális fiatalként 1990-ben megkapta Margaret Thatchertől a Szabadság Érdemrendet a bukaresti forradalomban játszott jelentős szerepéért. Azóta eltelt negyed évszázad és az egykori haladó ifjúból Románia egyik legkonzervatívabb és fanatikusabb ortodox személyisége lett. Éles észjárása, kiváló retorikai képességei a legveszedelmesebb diktátorok jellemvonásaival ruházzák fel. Előadásaiban az intellektuális agresszivitás minden sztereotípiája fellelhető. Törtető, akaratos és nagyon határozott, így ellenfeleit elsöpri. Egy ideológiai diktátor, a Koalíció szellemi atyja. Ha valaha politikusi pályára lép, a következő Zelea-Codreanuvá válhat. Magyarán tehát: veszélyes.

Mozgalmának fő célja, hogy a román Alkotmány által jelenleg meghatározott házasság fogalmát újraértelmezzék és a semleges „házastársak” fogalma helyett a „férfi és nő házasságát” tegyék egyenlővé a család fogalmával. Szerintük ugyanis a család férfi és nő házassága, amelynek célja a gyermeknemzés és nevelés. Minden más formája az együttélésnek alapvetően hibás opció – szerintük.

Kezdeményezésüket három millió ember már aláírta, az Alkotmánybíróság alkotmányosnak ítélte a javaslatot. Túlszárnyalta a parlament jogi bizottságát és nemrég, a képviselőház döntő többségét is meggyőzte. Négy kivétellel (mondjuk úgy kettővel), még a kisebbségi jogokat védő politikusokat is elvarázsolta és eltorzította ez a kezdeményezés, akik józan ember számára érthetetlen okokból elfogadták ezt az emberi jogokat súlyosan sértő és százezreket alkotmányosan kirekesztő javaslatot. Mindezek után kisebbségi jogokért harcolni kissé anakronisztikus lesz majd Románia képviselőházában.

A politikai tisztesség befertőzésén túl, a mozgalomnak számos más negatív hatása van. A Koalíció azt állítja, hogy a hagyományos család csak házasságban élő, gyermekeket nemző nő és férfi kapcsolataként értelmezhető. Akik tehát nem élnek házasságban, vagy nincs gyermekük, nem nevezhetőek családnak. Torzak, korcsok. Ez a kategória – a monoparentális szülők és gyermekek, a gyermektelen párok – százezreket feltételez ma Romániában. Ők tehát „alkotmányon” kívül esnek.

Szerintük torz és korcs az is – és különösen ők – ha két nő vagy két férfi él együtt és szeretné szerelmüket, együvé tartozásukat jogilag is definiálni. A mozgalom egyik legsúlyosabb negatív hatása a romániai homoszexuálisok ellen indított hadjárat. Egy olyan, csak az erdélyi magyarok körében legalább 60 000 főre becsült tömegről van szó, akik ellen az elmúlt 1,5-2 évben Gheorghiu szélsőnacionalista és ultraortodox mozgalma ideológiai hadjáratot indított. Hamis érvekkel, féligazságokkal és kizárólag negatív példákkal igyekszik a romániai melegeket negatív képben ábrázolni, ahogy a külföldi meleg házaspárokból is csak a rossz, a negatív esettanulmányokat hozza fel diskurzusában. Nagy elánjában elfelejti azt, hogy számtalan romániai „hagyományos” családban – férfi és nő, gyerekekkel – jelen van az erőszak, a testi bántalmazás, az alkoholizmus, a mélyszegénység, az érzelmi intelligencia súlyos hiánya, az öngyilkosság, szeretethiány. Elfelejti elmondani, hogy ezek a jelenségek százezreket tesznek érzelmi nyomorékká. Pedig ezek a gyerekek egytől egyig heteroszexuális családban nőnek fel. Gheorghiu és mozgalma azt is elfelejti, hogy a negatív külföldi meleg példák és torz információkkal szemben ma Romániában számos meleg pár – két férfi vagy két nő – nevel már gyerekeket. Elfelejti megkérdezni ezeket az egyébként láthatatlan „családokat”, hogy boldogok-e? Boldog-e az a gyermek, akiket két férfi vagy két nő nevel? Elfelejt beszélni azokról a nem kevés számú homoszexuális párról, akik évek óta együtt vannak és boldogan élnek. Nincsenek sokan, ez tény, de létezik ilyen is. Ahogy azt is elhallgatja Gheorghiu, hogy milyen nagy számban van jelen a homoszexualitás a katolikus, ortodox és protestáns teológiák szemináriumaiban vagy az általa hagyományosnak mondott családokban. Az igazság ugyanis az, hogy minden egyes homoszexuális gyermek hagyományos család „terméke”: apa és anya szülötte.

A Koalíció a Családért mozgalom az első civil kezdeményezés, amely Románia Alkotmányát akarja megváltoztatni. Olyan változást akar, amely kirekeszt százezreket – tehát egy kisebbségi tömeget – egy állam legszentebb, legfontosabb jogi definíciójából. Abból a jogi szövegből, amelynek minden egyes állampolgárt kellene védenie és reprezentálnia. Az Alkotmány az enyém is, a tied is – az Alkotmány minden egyes romániai állampolgáré. Úgy belerondítani, úgy meggyalázni, úgy átalakítani, hogy kirekesztünk egy Szent Szövegből több százezer embert, véleményem szerint egy 21. századi bűn. Jogi blaszfémia.

De a jogi bűnön túl, a Koalíció másban is bűnt követ el. Keresztény alapelveket torzít és használ fel politikai, jogi célokra és indirekt módon, hadjáratot indít embertársai ellen. Ha a kereszténység alaptétele a „szeresd felebarátod, mint önmagad” és a világ legnagyobb és legsikeresebben túlélő vallását a szeretet-teológia sikereként értelmezzük, akkor a Koalíció egy etikailag és vallásilag is bűnös mozgalom, mert embertársai ellen és nem egy elvért küzd. Ha a Koalíció valamiért lenne és nem valami ellen, akkor más utat is választhatott volna, mintsem az Alkotmány módosítását. Céljuk tehát egyértelmű: egy kisebbség ellen vannak. Melegek ellen, az egyedülálló anyák ellen, az egyedül- álló apák ellen, a gyermektelen házastársak ellen és a házasságon kívül élő „családok” ellen. Ez pedig nem más, mint bűn.


EZ ÉRDEKELHETI
MÁSKÉP(P) ROVAT CIKKEI

ROPOGÓS ROPOGÓS

Tőkés László: az RMDSZ nem használta ki ...
Új szakmai egyesületet alapítottak a ...
KÓTA-életműdíjat kapott Szép Gyula

NÉPSZERŰ NÉPSZERŰ

  • Fejetlenség az oltási platformon, ...
  • Körvonalazódik a vakcinaútlevél: ...
  • Egy tonna bronz emléke
  • Egy tonna bronz emléke
  • VIDEÓRIPORT – Így zajlik az ...