„Isten közelében, Jézus szeretetében éljünk”
Református tanévnyitó és díjazás
Református tanévnyitó és díjazás
Vissza

„Isten közelében, Jézus szeretetében éljünk”

Kolozsváron szervezte meg a hétvégén az Apáczai Csere János Elméleti Líceum a partiumi és erdélyi református középiskolák közös tanévnyitóját. Szombaton a tanulók és az őket kísérő pedagógusok ellátogattak a Mezőségre és a környező településekre, majd vasárnap délelőtt a Farkas utcai református templomban tartották meg a közös tanévnyitót. Ennek keresztelő volt a kezdő momentuma, a záró mozzanata során pedig Bethlen-díjjal tüntették ki Szegedi László kőhalmi református lelkipásztort, az Erdélyi Református Egyházkerület (EREK) generális direktorát, a kőhalmi szórványkollégium létrehozása és működtetése miatt. A díj átvétele után Szegedi László lelkipásztor kifejtette: szórvány létre predesztinálva hozta létre a szórványkollégiumot, ezennel pedig több száz gyermek édesapjának, sőt nagyapjának tartja magát. Vörös Alpár, az Apáczai-líceum igazgatója a megújulást követő értékmentésről és értékteremtésről, Kovács Irén RMDSZ-es államtitkár a keresztény nevelés és tudás fontosságáról értekezett.

Igehirdetésében Gáll Sándor, az Erdélyi Református Egyházkerület (EREK) tanácsosa kifejtette: a Partiumban és Erdélyben tíz református jellegű tanintézményt tartanak számon. – A közös tanévnyitó pedig jó alkalom arra, hogy hitben és hivatástudatban megerősödve adjuk tovább Isten igéjét.  A református iskola nagyon fontosnak tartja azt, hogy Isten közelében, Jézus szeretetében éljünk, és az ifjúságot az élet forrásához, Jézushoz vezessük.  A református tanintézmények akkor töltik be jól feladatokat, ha a fiatalokon meglátszik, hogy Jézus és anyaszentegyházunk követői – összegzett Gáll Sándor.

Fazekas Zsolt, a Belvárosi Református Egyházközség lelkésze a szolgálat vállalására buzdította a jelenlevőket.

Vörös Alpár, az Apáczai-líceum igazgatója beszédében kitért arra, hogy a tanévnyitó résztvevői szombaton megtapasztalták a „mezőségi csodát”, azaz ellátogattak Válaszútra a Kallós-alapítványhoz, ahol megtekintették Kallós Zoltán csodálatos gyűjteményét és a szórvány iskolaközpontot, útba ejtették a bonchidai Bánffy-kastélyt és a szamosújvári Kemény Zsigmond Elméleti Líceumot.

– Csodákat akartunk megmutatni, amiből kiderül, hogy közösségünk nem csak értékmentéssel, hanem értékteremtéssel is foglalkozik. A református egyház a közelmúltban újította fel a Farkas utcai református templomot, az Apáczai-líceumot és a Református Kollégiumot. Hálásak lehetünk, hogy hasonló folyamatok léteznek az erdélyi közösségben, mert az erdélyi magyarság így lesz erős – összegzett az Apáczai-líceum igazgatója.

„Küzdeni kell azért, hogy megvalósítsuk terveinket”

– Együtt vagyunk és számon tartjuk egymást. Közös úton haladunk, amelyet a keresztény nevelés és tudás hat át. Az egyházi, illetve a református iskolákra azért van szükség, hogy öntudatos keresztény ifjakat neveljenek. A magyar nyelvű oktatás színvonala és minősége megőrzéséért pedagógusnak, diáknak egyaránt nap mint nap küzdeni kell azért, hogy megvalósítsuk terveinket. Ehhez azonban Istenbe vetett hitre is szükség van – vélekedett Kovács Irén RMDSZ-es államtitkár.

A Romániai Református Egyház Zsinata 2004-ben alapította meg a Bethlen-díjat, amellyel a székelyudvarhelyi református kollégium (ma: Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium) alapítójára, gróf Bethlen János kancellárra (1613-1678)  kíván emlékezni. A díjat általában pedagógusoknak ítélik oda, ám idén Szegedi László kőhalmi református lelkészre, az Erdélyi Református Egyházkerület (EREK) generális direktorára esett a választás, mivel több évtizeddel ezelőtt létrehozta Kőhalmon azt a szórványkollégiumot, amely több száz gyermeknek biztosítja az anyanyelvi oktatást és támogatást.

Turzai Melánia, a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium igazgató-helyettese osztálytársként és a szórványkollégium ügyében sorstársként laudálta Szegedi Lászlót. – Szegedi László összegyűjtötte a Kőhalom és környékbeli településeken élő magyar gyermekeket, állami támogatás nélkül hozott létre szórványkollégiumot, amely ma már több nemzedéket bocsátott útjára – tudtuk meg a laudációból, amely részletesen ismertette a lelkész életpályáját.

– A református lelkésznek egyetlen hivatása van, amit Jézus így fogalmazott meg: „tegyetek tanítványokká minden népeket”. Nem tettem semmi mást, csak ezt a parancsolatot hajtottam végre. Aki szórvány létre van predesztinálva, nyitott szemmel kell járnia, hogy a maradékokat összegyűjtse. A lelkipásztornak ismernie kell a gyülekezetét, ezen belül az óvónőt, a tanítót. Az elmúlt évtizedekben így váltam több száz gyermek édesapjává, illetve most már nagyapjává. Minden igyekezet ellenére el kell mondani, hogy a mai társadalomban nem lehet mindenkit megmenteni. Igen nehéz magyarnak és hívő embernek lenni  a szórványban, de nem lehetetlen – összegzett Szegedi László, majd köszönetet mondott a református egyház nevében azoknak a szülőknek, akik református tanintézetbe íratták gyermekeiket.

A díjjal járó oklevelet Szűcs Éva, a Királyhágó-melletti Református Egyházkerület tanügyi tanácsosa, míg a plakettet Gáll Sándor EREK-tanácsos adta át a díjazottnak. Az eseményen közreműködött az Apáczai-líceum vegyeskara Szabadi Ildikó karnagy-zenetanár vezényletével.

Borítókép: Rohonyi D. Iván


EZ ÉRDEKELHETI
KÖZHÍR ROVAT CIKKEI

ROPOGÓS ROPOGÓS

A Magyar Tudomány Napja Erdélyben
Sporthírek röviden
A román biztosjelölt megkapta a ...

NÉPSZERŰ NÉPSZERŰ

  • A “mi” Orbánunk
  • Illyés Gergely: Stratégiailag az USR ...
  • Délutáni oktatás: iskola- és ...
  • A kisebbik rossz
  • Egy héttel korábban startol idén a ...