„Elfogytak” Kolozs megyében a romántanárok
Magyari Tivadar szerint nagy cirkusz lesz
Magyari Tivadar szerint nagy cirkusz lesz
Vissza

„Elfogytak” Kolozs megyében a romántanárok

Kolozs megyében alkalmazhatatlannak bizonyult az a kormányhatározat, amely előírja, hogy az elemi tagozaton a nemzeti kisebbségekhez tartozó gyermekeket felsőfokú végzettséggel rendelkező szaktanár tanítsa. Több Kolozs megyei magyar tannyelvű elemi osztály számára sem sikerült szakképzett romántanárt találni, ezért van, ahol nem is tartanak románórát. Például a János Zsigmond Unitárius Kollégiumban is romántanár nélkül maradt az előkészítő, az első és a második osztály, és néhány vidéki tanintézetben sem sikerült még megoldást találni. Hasonló a helyzet Fehér megyében is. Szőcs Ildikótól, a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium igazgatójától megtudtuk: az ottani tanfelügyelőség nem nevezett ki romántanárt a kollégiumba. Magyari Tivadar, az RMDSZ oktatási főosztályának vezetője lapunknak elmondta: az intézkedés felesleges és káros, csakis a hatályon kívül helyezésben reménykedhetünk.

Alig pár napja kezdődött a 2018/2019-es tanév, ám az augusztus végén elfogadott, a nemzeti kisebbségekhez tartozó elemista gyermekek románoktatására vonatkozó kormányhatározat súlyos gondokat okozott. A problémát mindenhol a megyei tanfelügyelőségeknek kellett volna orvosolniuk oly módon, hogy az érintett iskolák által összesített román­­órák függvényében romántanárt nevez ki.  De ez sem Kolozs, sem Fehér megyében nem történt meg.  Popa Márta, a János Zsigmond Unitárius Kollégium igazgatója elmondta: a tanintézet vezetősége írásban közölte a Kolozs Megyei Tanfelügyelőséggel az elemi tagozatos románórák számát, ám a tanfelügyelőség nem nevezett ki egyetlen romántanárt sem. A harmadik és a negyedik osztályos kisdiákok románoktatását a kollégiumban eddig is tanító romántanárok vállalták óraadóként. Jelenleg az előkészítő, első és második osztályokban nem tartanak románórát.

Megkeresésünkre Török Zoltán Kolozs megyei főtanfelügyelő-helyettes elmondta: több olyan Kolozs megyei tanintézmény van, főleg vidéken, ahol nem sikerült romántanárt kinevezni. Hasonlóképpen nincs romántanár Szamosújváron, Körösfőn, Nagykapuson, Várfalván sem. Török Zoltán a helyzet megoldását a közeljövőben esedékes tárgyalásokban látja. A tanfelügyelő-helyettes egy másik furcsaságra is felhívta a figyelmet: a minisztérium egyik átiratában az is szerepel, hogy román anyanyelvű tanítók is megtarthatják ezeket az órákat, de őket szakképzetlenként fizethetik ezért a tevékenységért. 

Szőcs Ildikó, a Nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium igazgatója elmondta: a Fehér Megyei Tanfelügyelőséghez elküldték az elemi tagozatban megtartandó románórák számát, ám eddig nem neveztek ki romántanárt. Az igazgató a rendelet visszavonásában reménykedik.

Józan Erzsébettől, a tordai Jósika Miklós-líceum igazgatójától meg­tudtuk: a Kolozs Megyei Tan­felügyelőség kinevezett az iskolába egy romántanárt, aki ki­helyezéssel foglalta el az állást, és a tanintézet romántanárai is vállaltak pár órát. Hasonló a helyzet a Kolozsvári Református Kollégiumban – közölte lapunkkal Székely Árpád – mivel az elemi tagozatos románórákat felvállalták az iskolában tanító szaktanárok.

  – Ez az intézkedés, amellett, hogy nem volt előkészítve, felesleges: az elemi oktatásban már mind az öt osztályban áttértek a román nyelv új tanítási módjára, a tanítók beletanultak már az új rendszerbe. Tehát a román nyelv tanításának az utóbbi 5-6 évben már hatékonynak kell lennie, hiszen megújult módon történik. Ráadásul most már az új tankönyvek is megvannak. Az intézkedés azért káros, mert sok esetben nem elemi oktatásra képzett pedagógusokra bíznák a román nyelv tanítását, ráadásul a rendelkezésre álló tanárok egy része nem tud magyarul. A rendelkezést vissza fogják vonni. Ha nem, nagy cirkusz lesz: nem hiszem, hogy a kormánynak most hiányzik ilyesmi. Jó hír, hogy a német kisebbség képviselői – akik bizarr módon soha nem támogatják a mi kisebbségvédelmi politikánkat, buzgón menetelve a saját  asszimilációjuk felé – most ugyanúgy tiltakoznak, mint mi. Az ügyben senkivel nem egyeztettek: a miniszter az egészet egy-két mondatban beszúrta egy olyan kormányrendeletbe, ami számos egyéb dologról is rendelkezik, így ez az intézkedés egy gyűjtőszöveg része volt. Jóhiszeműen azt hiszem, hogy a miniszter nem akarta ezt titokban becsempészni több más jogszabály közé, de ez nem menti fel őt a felületesség vádjától – nyilatkozta lapunknak Magyari Tivadar, az RMDSZ oktatási főosztályának vezetője. 

(Borítókép: Rohonyi D. Iván)


EZ ÉRDEKELHETI
KÖZHÍR ROVAT CIKKEI

ROPOGÓS ROPOGÓS

Ingyenes filmvetítések a magyar film ...
Száguldottak a Fenesi úton
Ditrói Tamás (1950‒2012) üzenete

NÉPSZERŰ NÉPSZERŰ